Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Sözleşmeden Dönme

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
622
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789758875948

Stok Durumu: Stokta var

230,01 TL

Detayları

İÇİNDEKİLERYARARLANILAN KAYNAKLAR


KISALTMALAR


ÖNSÖZ


* * * BİRİNCİ KISIM : GİRİŞ - ÖN SORUNLAR * * *


Birinci Bölüm: SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ1. Roma Hukukunda
2. Pandekt Hukukunda
3. Onsekizinci Yüzyıldan Sonra
4. Türk Hukukunda


İkinci Bölüm: SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKININ GÖREVİ, ÖZÜ VE GÜCÜ
1. Sözleşmeden Dönmenin Görevi ve Amacı
2. Sözleşmeden Dönmenin Hukuksal Özü ve Gücü
I. Sözleşmeden dönmenin yenilik doğurucu etkisi
2. Yenilik doğuran haklar
3. Sürekli defi hakları
4. Dönme yenilik doğuran hakkı
II. Sözleşmeden dönmenin borçlanma sözleşmesine etkisi
II. Dönmenin borçlanma sözleşmesine dolaysız etkisine ilişkin görüş
III. Dönmenin borçlanma sözleşmesine dolaylı etkisine ilişkin görüş
1. Üstün tutulması gereken görüş
III. Sözleşmeden dönmenin tasarruf sözleşmesine etkisi
a) Dönmenin aynî tasarruf sözleşmesine etkisi
b) Dönmenin geniş anlamda tasarruf sözleşmesine etkisiÜçüncü Bölüm: SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ1. Fesih Hakkı
2. Geri Alma Hakkı
3. Cayma Hakkı
4. İptal Hakkı
5. Satılanı Geri Alım Hakkı
6. Değiştirim hakkıDördüncü Bölüm: DÖNME ELİYLE ÇÖZÜLEBİLECEĞİKUŞKULUSÖZLEŞMELER
1.ikiden Az Ya Da İkiden Çok Kişiye Borç Yükleyen Sözleşmeler
2.Sürekli Sözleşme İlişkileri
3.Geçersiz Sözleşmeler
4.Eksik Borç İlişkileri
* * * İKİNCİ KISIM: DÖNME HAKKININ KULLANILABİLECEĞİ DURUMLAR * * *Birinci Bölüm: SÖZLEŞMEDE SA.KLI TUTULMUŞ DÖNME HAKKI


1. Toplu Bakış
2. İktisaden Güçlü Sözleşen Yararına Kurulmuş Dönme Hakkını
Saklı Tutma Anlaşmasının Geçersizliği
3. Bozucu Şarta Bağlı Sözleşme
4. Alıcının Satılanı Uygun Bulması Şartına Bağlı Satım 5. Örtülü Anlaşma
6. Dönme Akçası 7. Sözleşme Cezası
8. Aşırı Dönme Akçasının İndirimiİkinci Bölüm: YASAL DÖNME HAKKI1. Toplu Bakış 2. Sözleşmeden Dönme Hakkı Veren Dar Anlamda İfa Engelleri
I. Zamanında ifa etmeme
c) Genel olarak
d) Satım sözleşmesinde borçlu temerrüdü
e) Miras sözleşmesinde borçlu temerrüdü
II. Hiç ifa edemez duruma düşme
3. İfa imkânsızlığı olguları
4. Borçlunun sorumluluğuna yol açmayan ifa imkânsızlığı
5. Borçlunun sorumluluğuna yol açan ifa imkânsızlığı

6. Satılanın «zapt» edilmesi
7. Gereği gibi ifa etmeme
1. Genel olarak
1. Satım sözleşmesinde nitelik yönünden kötü ifa
2. Kira sözleşmesinde nitelik yönünden kötü ifa
3. Eser sözleşmesinde nitelik yönünden kötü ifa
V. Davranış yükümüne aykırılık
1. Genel olarak
2. Mirasçının sadakatsizliği
1. Miras sözleşmesine dayanan akdî mirasçılığı daraltacak davranışlar
2. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin sürdürülmesini katlanılmaz kılacak davranışlar
, 5. Borçlunun daha ifa günü gelmeden önce borcunu ifa
etmeyeceğini bildirmesi
6. Toplu yargı
VI. Alacaklının temerrüdü
3. Sözleşmeden Dönme Hakkı Veren. Geniş Anlamda Sözleşme
Sarsıntıları
I. Borçlunun alacaklısının alacağını tehlikeye düşürecek bi
çimde acze düşmesi
II. Borçlunun aşırı ifa güçlüğüne uğraması
III. Sözleşmenin kuruluşunu etkilemiş tasavvurun boşa çıkması
§ 4. Etraflı Düşüııebilseydi Kurmamış Olacağı Bir Sözleşmeyi Kur
maya İtilmiş Olan Dar Gelirli Borçlunun Sözleşmeden Dönme
Hakkı
§ 5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Dönme
§ 6. Toplu Bakış
* * * ÜÇÜNCÜ KISIM: DÖNME HARKININ KULLANILMASINA

GETİRİLEN DARALTIMLAR * * *
Birinci Bölüm: BÖLÜMSEL DÖNME HARKI§ 1. Bölünebilir Edimin İfasında Bölümsel Bir Sözleşme Sarsıntısı
§ 2. Art Arda Yollamalı Sözleşmede Dönemli Edimlerden Birine
İlişkin Bir Sözleşme Sarsıntısı
§ 3. Karma ve Birleşik Sözleşmelerden Dönme
İkinci Bölüm: DÖNME HAKKINDAN FERAGAT


§ 1. Genel Olarak Feragat İşlemi
§ 2. Özel Olarak Dönme Hakkından Feragat
§ 3. İktisaden Güçlü Sözleşen Yararına Gerçekleştirilen Feragatin
Geçersizliği

Üçüncü Bölüm: DÖNME HAKKININ ETKİSİZLEŞMESİ§ 1. Dönme Hakkının Artık Kullanılmayacağı Yolunda Bir Güvenin
Yaratılması
§ 2. Dönme Üzerine Geri Verilmesi Gerekecek Nesnenin Geri Veril
mesinin imkânsızlaşması
§ 3. Dönme Hakkı Sahibinin Hukuka veya Ahlâka Aykırı Davranışı
§ 4. Hukuksal Ödevlere Uymama

* * * * * DÖRDÜNCÜ KISIM : BÖNME İŞLEMİ VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR * * *Birinci Bölüm: DÖNME İŞLEMİ
§ 1. Dönme Hakkının Kullanılmasında Geçerli Temel İlkeler
§ 2. Dönme İşleminin Şekli
§ 3. Dönme Hakkının Yargılamada Kullanılması
S 4. Dönme Bildiriminin Yorumu
§ 5. Dönme İşleminin Geçersizliğiİkinci Bölüm: DÖNME İŞLEMİNİN SONUÇLARI§ 1. Toplu Bakış
§ 2. Dönme İşleminin Yerine Getirilmemiş Edim Yükümlerinden
Kurtarıcı Etkisi
§ 3. Dönme İşleminin Yerine Getirilmiş Sözleşme Edimlerini Geri
Sağlayıcı Etkisi
I. Toplu bakış
II. Haksız fiilde sorumluluk
a) Haksız zenginleşmede sorumluluk
b) Haksız zilyetlikte sorumluluk
V. Gerçek olmayan vekilliksiz iş görmede sorumluluk
VI. Satılanın zapt edilmesinden ötürü sözleşmeden dönme üs
tüne doğan çözülme ilişkisindeki sorumluluk
VII. Ayıplı ifadan ötürü sözleşmeden dönme üstüne doğan çö
zülme ilişkisindeki sorumluluk
VIII. Taksitle satım sözleşmesinden dönme üstüne doğan çözülme
ilişkisindeki sorumluluk
IX. Önerilen sorumluluk
a) Genel olarak
b) Zararlardan sorumluluk
c) Yararlardan sorumluluk
d) Harcamalardan sorumluluk
e) Güven ilkesinin rolü
f) Sözleşme hukuku kurallarının işlerliği
g) Geri alma istemlerinin etkisizleşmesi
h) Geri alma istemlerinin «nisbî» niteliği
X. Değişik görüşlerin eleştirisi
§ 4. Dönme İşlemi ve Sözleşmeye Aykırılıktan Ötürü Zarar-Giderim.
îstemi
§ 5. Dönme işleminin Hukuksal Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması


SONSÖZ

(TMK - YY ) Karşılaştırma Tablosu

Kavramlar ve kuramlar dizini

Ek Bilgi

Ürün Kodu 136629
Yayın Tarihi 2007 Ağustos
Barkod 9789758875948
ISBN 9789758875948
Yayınevi Vedat
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Rona Serozan