istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sosyal Medya ve Basın Hukuku Sosyal Medya ve Basın Hukuku

Sosyal Medya ve Basın Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
984
Boyut :
17 x 25 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750281914

Stok Durumu: Stokta var

1.140,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 1.026,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Kitle İletişim Hukuku, İfade ve Basın Özgürlüğü
  • Düzeltme ve Cevap Hakkı
  • Medya Üzerinde Basının Cezai, İdari ve Hukuki Sorumluluğu
  • İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Tedbirleri ile İnternet Yayınlarından Kaynaklanan Sorumluluk
  • Medya Üzerinde Kişisel Verilerin Korunması ve Unutulma Hakkı
  • İnternet Haber Siteleri, Basın Kartı


Eserde medya ve basının cezai sorumluluğuna dair; Basın Kanunu, TRT Kanunu, Radyo ve Televizyon Yayınlarının Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ve basın yoluyla işlenebilen suç ve cezalarla yüksek mahkeme kararları üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede, idari ve etik sorumluluğa dair; yine aynı mevzuat üzerinde düzenlenmiş idari yaptırımlar ve bağımsız idari otoritelerle kamu kurumlarının ve kurullarının kararlarıyla yüksek mahkeme kararları, hukuki sorumluluğa dair ise; Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde korunan kişilik haklarının basın yoluyla ihlaline dair temel mevzuat ve yüksek yargı kararları üzerinde ayrıntılı incelemeler yapılmıştır.

Yeni baskıda kitap; kamuoyunda Sosyal Medya (Dezenformasyon) Yasası olarak bilinen, 13.10.2022 tarih ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un getirdiği değişiklikler doğrultusunda güncellenmiştir.

Bu kanunla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na eklenen ifade ve basın özgürlüğüyle de doğrudan ilgili olan 217/A maddesi, suç ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca hangi fiillerin suç teşkil ettiğinin açık bir şekilde belirlenip belirlenmediği yönünden kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmuştur. Bu nedenle kitabın; ifade ve basın özgürlüğünün korunması yönünden anılan maddenin yorumlanıp uygulanmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili kararlarını gözetmek noktasında önemli bir görev düşen Cumhuriyet savcıları ve hakimler ile avukatlara, hukuk ve iletişim bilimlerine dair araştırma yapan akademisyen ve öğrencilere, medya alanında ulusal, bölgesel veya yerel ölçekte hizmet veren gazetecilerle medya emekçilerine, medya okur yazarı ve kullanıcılarıyla, medya ve basın hukuku alanına meraklı tüm toplum kesimine faydalı olması amaçlanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

İkinci Baskıya Önsöz ...11
Önsöz ...13
Kısaltmalar ...33
I. Bölüm...
KİTLE İLETİŞİMİ, BASIN VE MEDYA...
A. İLETİŞİM VE KİTLE İLETİŞİM HUKUKU ...35
1. İletişim ve Kitle İletişimi Ayrımı ...35
2. İletişim Araçları ve Teknolojik İlerleme Süreci ...38
3. Kitle İletişim Hukuku ve Temel Çıkarımlar ...41
B. BASIN KAVRAMI VE BASIN HUKUKU ...42
1. Basın Kavramı, Tarihçesi, İşlevi ...42
2. Kitle İletişim Araçları ve Basın Organizasyonu ...44
3. Basın Hukuku ...47
C. MEDYA, YENİ MEDYA, SOSYAL MEDYA KAVRAMLARI VE BASIN ...49
1. Kitle İletişim Araçları ve Medya ...49
2. Medya ve Basın Ayrımı ...50
3. Yeni Medya Kavramı ve Basın ...52
4. Sosyal Medya ve Basın ...54
II. Bölüm...
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ...
A. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMI, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI ...57
1. İnsan Hakları, Temel Hak ve Özgürlük Kavramı, Tarihçesi, Kapsamı ...57
2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması ...64
a. AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması ...65
aa. Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilecek Sınırlamanın Yasa ile Düzenlenmesi ...66
ab. Sınırlamanın Meşru Bir Amaca Dayanması ...66
ac. Sınırlamanın Orantılı (Ölçülü) Olması ...66
ad. Demokratik Toplum Gereklerine Uygunluk ...67
b. T.C. Anayasası ve AYM Kararları Çerçevesinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması ...68
B. DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI ...71
1. Düşünce Özgürlüğü – İfade Özgürlüğü Kavramları, Ayrımı ...71
a. Düşünce Özgürlüğü ...71
b. İfade Özgürlüğü ...73
2. AİHM ve AYM Kararları Çerçevesinde İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması ...77
C. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI ...98
1. İletişim Özgürlüğü – Basın Özgürlüğü Kavramları, Ayrımı ...98
a. İletişim (Haberleşme) ve İletişim Özgürlüğü Kavramı ...98
b. Kitle İletişimi – İletişim Özgürlüğü Ayrımı ...99
c. Basın Özgürlüğü ...100
2. AİHM ve AYM Kararları Çerçevesinde Basın Özgürlüğünün Sınırları ...101
a. AİHM Kararlarında Basın Özgürlüğü ...102
b. AYM Kararlarında Basın Özgürlüğü ...106
III. Bölüm...
TÜRKİYE’DE BASININ CEZAİ SORUMLULUĞU...
A. TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA BASIN VE CEZAİ SORUMLULUK ...109
1. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri İle Basın Mevzuatı Arasındaki İlişki ...109
2. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi ve İştirak Kavramı Çerçevesinde Basının Cezai Sorumluluğuna Dair Sistemler ...109
a. Birlikte (Yasal) Sorumluluk Sistemi ...112
b. Basamaklı (Kademeli) Sorumluluk Sistemi ...112
c. İhmal Nedeniyle (İhmalden Doğan) Sorumluluk Sistemi ...112
d. Ülkemizde Cezai Sorumluluğa Dair Benimsenen Sistemler ...112
da. Yazılı Medyada Cezai Sorumluluk Sistemi ...112
db. Görsel ve İşitsel Medyada Cezai Sorumluluk Sistemi ...114
dc. İnternet Medyasında Cezai Sorumluluk Sistemi ...116
3. Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Hafifleten Nedenler Kapsamında Haber Alma Hakkı, İfade ve Basın Özgürlüğü ...120
4. Kitle İletişim Mevzuatının “Suça Teşebbüs” ve “Suçların İçtimaı” Hükümleri Çerçevesinde İncelenmesi ...122
a. Kitle İletişim Mevzuatı ve Suça Teşebbüs ...122
aa. Yazılı Medya ve Suça Teşebbüs ...123
ab. Görsel – İşitsel Medya İle İnternet Yayınları ve Suça Teşebbüs ...125
b. Basın veya Yayın Yoluyla İşlenen Suçların İçtimaı ...125
ba. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Suçların İçtimaı ...128
bb. Görsel veya İşitsel Medya Üzerinde İşlenebilen Suçların İçtimaı ...128
bc. İnternet Ortamında İşlenebilen Suçların İçtimaı ...130
5. Kitle İletişim Mevzuatı ve Güvenlik Tedbirleri ...131
a. 5187 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Bazı Suçlar Hakkında Özel Olarak Öngörülen Güvenlik Tedbirleri ...131
b. 6112 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Bazı Suçlar Hakkında Özel Olarak Öngörülen Güvenlik Tedbirleri ...134
c. 5651 Sayılı Kanunda Yer Alan Güvenlik Tedbirleri ...136
B. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA DAİR DÜZENLEMELER ...139
1. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kitle İletişim Mevzuatında Koruma Tedbirleri ...139
2. Suçun İşlendiği Yer ve Yetkili Yargı Merci ...144
a. Yazılı Medya Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki ...145
aa. TCK’de “Alenen“ veya “Basın–Yayın” Yoluyla İşlenebileceği Öngörülen Suçların Yazılı Medya Üzerinde İşlenmesi Halinde Suçun İşlendiği Yer ...146
ab. 5187 Sayılı Kanun’da Düzenlenen “Sırf Basın Suçları” veya “Basın Düzenine Karşı Suçlar (Basın Zabıtası Suçları)” Yönünden Suçun İşlendiği Yer ...148
b. Görsel – İşitsel Medya Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki ...150
ba. 2954 Sayılı Kanun Kapsamında Suçun İşlendiği Yer ...151
bb. 6112 Sayılı Kanun Kapsamında Suçun İşlendiği Yer ...152
c. İnternet Medyası Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki ...155
3. Basın Suçlarında Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme ...158
a. Yazılı Medyada Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme ...158
aa. 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda Yer Alan Suçlarda Soruşturma Süresi ...158
ab. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Soruşturma Süresi ...159
ac. Görevli Mahkeme ...162
b. Görsel ve İşitsel Medya ile İnternet Medyasında Soruşturma Süreleri ve Görevli Yargı Merci ...163
ba. 2954 Sayılı Kanun’da Özel Soruşturma Süresi ve Görevli Mahkeme ...163
bb. Özel Radyo ve Televizyonlarla İnternet Ortamındaki Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme ...164
4. CMK’de Bazı Suçlara Dair Özel Muhakeme İşlemleri ...165
a. Ön Ödeme (TCK madde 75) ...165
b. Uzlaştırma (CMK madde 253 – 255) ...167
c. Seri ve Basit Yargılama Usulü İle Basın Suçları (CMK madde 250–252) ...168
5. Medya Üzerinde İşlenen Bazı Suçlarda Temyiz Kanun Yolu ...170
C. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA İŞLENEN SUÇLAR VE BASIN ...171
1. Genel Olarak Suç ve Kitle İletişim Aracı Bağlantısı ...171
a. Suç Oluşturan Eylem ...171
b. Suçun İşlenmesinde Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması ...172
2. Kitle İletişim Aracı Yoluyla İşlenebilen Suçun Faili ve Basının Konumu ...173
a. Basın Dışındaki Gerçek veya Tüzel Kişilerin, Kitle İletişim Araçlarını Kullanarak Medya Üzerinde “Bizzat” İşleyebilecekleri Suçlar ...175
b. Basın Dışındaki Gerçek veya Tüzel Kişilerin, Kitle İletişim Araçlarını Kullanarak Medya Üzerinde “Alenen“ ya da “Basın veya Yayın” Organları Yoluyla veya Basın Düzenine Karşı İşleyebilecekleri Suçlar ...176
c. Basının (Basın organı veya basın mensubunun) Kitle İletişim Araçları Vasıtasıyla, Medya Üzerinde Bizzat veya İştirak Halinde İşleyebileceği Suçlar ...179
3. Basın Suçu, Unsurları ve Suçun İşlenmesinde Kullanılan Kitle İletişim Aracının Türüne Göre Kıyas Yasağı ...180
a. Basın Suçu Kavramı, Tanımı ve Türleri ...181
b. Basın Suçunun Unsurları ...183
c. Yazılı Medya Üzerinde İşlenen Suçlar ile Diğer Kitle İletişim Araçları Üzerinde İşlenen Suçlar Arasında Kıyas Yasağı ...183
4. Basın Suçunun Türleri ve Kitle İletişim Mevzuatında Basın Suçu Benzeri Düzenlemeler ...186
a. Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçları ve Benzer Düzenlemeler ...186
aa. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçları ...187
ab. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde, Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçuna Benzer Düzenlemeler ...187
ac. İnternet Medyası Üzerinde Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçuna Benzer Düzenlemeler ...189
b. Basılmış Eser Yoluyla veya Basın–Yayın Yoluyla İşlenebilen Suçlar (5237 Sayılı TCK’de “Alenen“ veya “Basın veya Yayın Yoluyla” İşlenmesi Halinde Ayrıca Cezalandırılacağı Düzenlenen Suçlar) ...190
c. Basın Düzenine Karşı İşlenen Suçlar (Basın Zabıtası Suçları) ve Benzer Düzenlemeler ...192
ca. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Basın Zabıtası Suçları ...193
cb. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenine Dair Özel Hükümler ...193
cc. İnternet Yayınlarının Düzenine Dair Özel Hükümler ...195
5. Sonuç ...196
D. 5237 SAYILI TCK’DE ALENEN VEYA BASIN – YAYIN YOLUYLA İŞLENEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLEN BAZI SUÇLAR ...197
1. İntihara Yönlendirme (TCK Madde 84) ...197
a. Kanun Metni ...197
b. Açıklamalar ...198
c. Yargıtay Kararları ...201
2. Hakaret (TCK madde 125 – 131) ...202
a. Kanun Metni ...202
b. Açıklamalar ...204
ba. Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret ...207
bb. İnanç, Düşünce ve Kanaatlerinden Dolayı Kişiye Hakaret ...207
bc. Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle Hakaret ...208
bd. Hakaretin Alenen İşlenmesi ...208
c. Yargıtay Kararları ...213
ca. Yazılı Medyada Hakaret ve Güncel Kararlar ...213
cb. İşitsel – Görsel Medyada Hakaret ve Güncel Kararlar ...232
cc. İnternet Medyasında Hakaret ve Güncel Kararlar ...242
3. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK madde 132) ...255
a. Kanun Metni ...255
b. Açıklamalar ...255
c. Yargıtay Kararları ...258
4. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 133) ...268
a. Kanun Metni ...268
b. Açıklamalar ...268
c. Yargıtay Kararları ...270
5. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK madde 134) ...271
a. Kanun Metni ...271
b. Açıklamalar ...271
c. Yargıtay Kararları ...274
6. Suç İşlemeye Tahrik (TCK madde 214) ...281
a. Kanun Metni ...281
b. Açıklamalar ...281
c. Yargıtay Kararları ...283
7. Suçu ve Suçluyu Övme (TCK madde 215) ...285
a. Kanun Metni ...285
b. Açıklamalar ...285
c. Yargıtay Kararları ...287
8. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama (TCK madde 216) ...291
a. Madde Metni ...291
b. Açıklamalar ...291
c. Yargıtay Kararları ...296
9. Kanunlara Uymamaya Tahrik (TCK madde 217) ...309
a. Kanun Metni ...309
b. Açıklamalar ...309
c. Yargıtay Kararları ...310
10. Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (TCK madde 217/A) ...313
a. Madde Metni ...313
b. Açıklamalar ...314
11. Ortak Hüküm (TCK madde 218) ...316
a. Madde Metni ...316
b. Açıklamalar ...316
c. Yargıtay Kararları ...317
12. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün Propagandasının Basın ve Yayın Yoluyla Yapılması (TCK madde 220/8) ...318
a. Kanun Metni ...318
b. Açıklamalar ...319
c. Yargıtay Kararları ...334
13. Müstehcenlik (TCK madde 226) ...360
a. Kanun Metni ...360
b. Açıklamalar ...361
c. Yargıtay Kararları (Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Müstehcenlik) ...363
14. Fiyatları Etkileme (TCK madde 237) ...367
a. Kanun Metni ...367
b. Açıklamalar ...367
c. Yargıtay Kararları ...368
15. İftira (TCK madde 267) ...370
a. Kanun Metni ...370
b. Açıklamalar ...371
c. Yargıtay Kararları (Basın ve Yayın Yoluyla İftira Suçuna Dair) ...376
16. Yargı Görevini Yapanı Etkileme (TCK madde 277) ...383
a. Kanun Metni ...383
b. Açıklamalar ...384
c. Yargıtay Kararları ...387
17. Gizliliğin İhlali (TCK madde 285) ...389
a. Kanun Metni ...389
b. Açıklamalar ...390
c. Yargıtay Kararları ...392
18. Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması (TCK madde 286) ...403
a. Madde Metni ...403
b. Açıklamalar ...403
c. Yargıtay Kararları ...405
19. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (TCK madde 288) ...407
a. Kanun Metni ...407
b. Açıklamalar ...407
c. Yargıtay Kararları ...409
20. Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK madde 299) ...412
a. Kanun Metni ...412
b. Açıklamalar ...412
c. Yargıtay Kararları ...416
21. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama (TCK madde 301) ...432
a. Kanun Metni ...432
b. Açıklamalar ...432
c. Yargıtay Kararları ...434
22. Halkı Askerlikten Soğutma (TCK madde 318) ...438
a. Kanun Metni ...438
b. Açıklamalar ...438
c. Yargıtay Kararları ...439
E. 5187 SAYILI BASIN KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ VE CEZALAR ...440
1. Zorunlu Bilgileri Göstermeme (5187 S.K. Madde 15) ...440
a. Madde Metni ...440
b. Açıklamalar ...440
c. Yargıtay Kararları ...445
2. Durdurulan Yayının Yayımına Devam Etme (5187 S.K. Madde 16) ...446
a. Madde Metni ...446
b. Açıklamalar ...446
3. Teslim ve Muhafaza Yükümlülüğüne Uymama (5187 S.K. Madde 17) ...450
a. Kanun Metni ...450
b. Açıklamalar ...450
c. Yargıtay Kararları ...452
4. Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması (5187 S.K. Madde 18) ...453
a. Kanun Metni ...453
b. Açıklamalar ...454
c. Düzeltme ve cevap Hakkının Kullanımına Dair Tablo ...470
d. Yargıtay Kararları ...471
5. Cinsel Saldırı, Cinayet ve İntihara Özendirme (5187 S.K. Madde 20) ...502
a. Kanun Metni ...502
b. Açıklamalar ...502
6. Kimliğin Açıklanmaması (5187 S.K. Madde 21) ...505
a. Kanun Metni ...505
b. Açıklamalar ...505
c. Yargıtay Kararları ...512
7. Basılmış Eserleri Engelleme, Tahrip ve Bozma (5187 S.K. Madde 22) ...533
a. Kanun Metni ...533
b. Açıklamalar ...533
8. Süreli Yayınların Dağıtımı Yükümlülüğüne Aykırılık (5187 S.K. Madde 23) ...536
a. Madde Metni ...536
b. Açıklamalar ...536
9. Yeniden Yayım (5187 S.K. Madde 24) ...537
a. Madde Metni ...537
b. Açıklamalar ...538
c. Yargıtay Kararları ...542
10. El Koyma, Dağıtım ve Satış Yasağı (5187 S.K. Madde 25) ...558
a. Kanun Metni ...558
b. Açıklamalar ...558
c. Yargıtay Kararları ...561
F. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN TEDBİRLER, SUÇ VE CEZALAR ...562
1. 6112 Sayılı Kanun’da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması Usulü ...562
a. Kanun Metni ...562
b. Açıklamalar ...563
c. Düzeltme ve cevap Hakkının Kullanımına Dair Tablo ...568
d. Yargıtay Kararları ...569
2. Yayın Lisansı Almadan veya Lisansı Durdurulmasına / İptal Edilmesine Rağmen Yayın Yapmak (Madde 33/1) ...574
a. Kanun Metni ...574
b. Açıklamalar ...574
c. Yargıtay Kararları ...577
3. Lisans Tipi Dışında Yayın Yapmak veya İzinsiz Verici Tesis Etmek (Madde 33/2) ...581
a. Kanun Metni ...581
b. Açıklamalar ...581
c. Yargıtay Kararları ...584
4. Yayın Kayıtlarını Muhafaza Etmemek veya İstenmesine Rağmen Süresi İçinde ve Aslına Uygun Olarak Teslim Etmemek (Madde 33/3) ...589
a. Kanun Metni ...589
b. Açıklamalar ...589
c. Yargıtay Kararları ...591
5. RTÜK’e veya Diğer Bir Merciiye Gönderilen Yayının İçerik Açısından İstenen Yayın Olmaması (Madde 33/4) ...592
a. Kanun Metni ...592
b. Açıklamalar ...592
6. 6112 Sayılı Kanuna Özgü Yargılama Usulleri ve Katılma ...593
a. Açıklamalar ...593
b. Yargıtay Kararları ...593
G. 2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNDA YER ALAN TEDBİRLER, SUÇ VE CEZALAR ...596
1. TRT Kanunu Kapsamında Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması Usulü ...596
a. Kanun Metni ...596
b. Açıklamalar ...597
c. Düzeltme ve cevap Hakkının Kullanımına Dair Tablo ...601
d. Yargıtay Kararları ...602
2. Standartlara Uymayan (Alıcı) Cihaz İthal veya İmal Etmek Suçu (Madde 63/d–1. Cümlesi) ...602
a. Kanun Metni ...602
b. Açıklamalar ...602
3. Alıcı Cihazları İthal veya İmal Edenlerin, Cihazların Teknik Özelliklerini, Kullanım Şekillerini, Montaj Şemalarını ve Bunlardaki Değişikleri Bildirme Yükümlülüğünün İhlali (Madde 63/d–2. cümle) ...603
a. Kanun Metni ...603
b. Açıklamalar ...603
4. 2954 Sayılı Kanun’da Sorumluluk ve Davalara Dair Ortak Hükümler ...603
a. 2954 Sayılı Kanun’da Sorumluluk ...603
b. Yargıtay Kararları ...604
H. 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNTERNET YAYINLARININ DÜZENLENMESİ, ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, SUÇ VE CEZALAR ...607
1. İnternet Ortamının Aktörleri, Kanunun Kapsamı ve Temel Bilgiler ...607
2. Erişimin Engellenmesi Kararı Türleri, Sebepleri ve Uygulanması ...615
a. Bazı (Katalog) Suçların İşlendiği Şüphesiyle Koruma Tedbiri Olarak İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi (Madde 8) ...615
aa. 5651 sayılı Kanun’un 8. Maddesi Kapsamında Uygulanacak Erişimin Engellenmesi Tedbirine Dair Tablo ...622
b. Kişilerin Can ve Mal Güvenliğinin, Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin, Genel Sağlığın Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâller, İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi (Madde 8/A) ...623
ba. 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca verilecek Erişimin Engellenmesi Kararlarına Dair Tablo ...627
c. Kişilik Haklarının İhlali Gerekçesiyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi (Madde 9) ...628
ca. Kişilik Hakları Kavramı ve İnternet Yayınları Yoluyla İhlali ...628
cb. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararı ...631
cc. Kişilik Hakları Bağlamında Unutulma Hakkı İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi ...634
cd. 5651 sayılı Kanun’un 9. Maddesi Uyarınca Verilecek Erişimin Engellenmesi Kararlarına Dair Tablo ...636
ce. 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında yapılan bireysel başvurulara dair Anayasa Mahkemesinin “etkili başvuru hakkının ihlal edilmesi” konulu pilot kararı ve yorumlanması ...637
cf. Yargıtay Kararları ...644
d. Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi (Madde 9/A) ...699
da. Özel Hayat ve Özel Hayatın Gizliliği ...699
db. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi ...701
dc. 5651 sayılı Kanun’un 9/A maddesi uyarınca verilecek Erişimin Engellenmesi Kararlarına Dair Tablo ...703
3. 5651 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Suç ve Cezalar ...704
a. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararını Yerine Getirmeme Suçu (Madde 8/10) ...704
b. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Kuruma Bilgi Vermeme Suçu...
(Madde 8/A – 4) ...708
c. Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle Verilen İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme Suçu (Madde 9/11) ...709
ca. Açıklamalar ...709
cb. Yargıtay Kararları ...711
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA YER ALAN (TCK’YE YAPILAN ATIFLA) SUÇ VE CEZALAR ...717
1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135) ...718
a. Kanun Metni ...718
b. Açıklamalar ...719
c. Yargıtay Kararları ...724
2. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK Madde 136) ...728
a. Kanun Metni ...728
b. Açıklamalar ...728
c. Yargıtay Kararları ...730
3. Nitelikli Haller (TCK Madde 137) ...738
a. Madde Metni ...738
b. Açıklamalar ...738
c. Yargıtay Kararları ...739
4. Verileri Yok Etmeme (TCK Madde 138) ...741
a. Kanun Metni ...741
b. Açıklamalar ...742
c. Yargıtay Kararları ...746
5. Şikayet (TCK Madde 139) ...746
a. Kanun Metni ...746
b. Açıklamalar ...746
6. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması (TCK Madde 140) ...746
a. Madde Metni ...746
b. Açıklamalar ...746
IV. Bölüm...
TÜRKİYE’DE BASININ İDARİ VE ETİK SORUMLULUĞU...
A. TÜRKİYE’DE YAZILI MEDYA VE İDARİ YAPTIRIMLAR ...749
1. Açıklamalar ...749
2. Danıştay Kararları ...750
B. GÖRSEL – İŞİTSEL MEDYA VE İDARİ YAPTIRIMLAR ...752
1. 6112 Sayılı Kanun’da Yer Alan İdari Yaptırımlar ...752
a. Medya Hizmet Sağlayıcısı Hisse Sahipliği/ Ortaklık Sınırını Aşıp Verilen Süre İçinde Düzeltmemek (Madde 19/1–d) ...752
b. Verici Tesis ve İşletim Şirketlerinin İzin Şartlarını İhlal Etmesi ve Üst Kurulca Yapılacak Uyarıya Rağmen Aykırılığı Gidermemesi (Madde 26/8) ...752
c. 6112 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi Birinci Fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) Bentlerindeki Yayın Hizmeti İlkelerine ve Dördüncü Fıkrasına Aykırı Yayın Yapmak (Madde 32/1) ...753
d. 6112 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi Birinci Fıkrasının Diğer (c, ç, e, ı, i, j, k, l, m, o, p, r) Bentleri ile İkinci ve Üçüncü Fıkralarında ve Bu Kanunun Diğer Maddelerinde Belirlenen İlke, Yükümlülük veya Yasaklara Aykırı Yayın Yapmak, Üst Kurul Tarafından Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemek (Madde 32/2) ...754
e. Ticari İletişim Gelir Beyannamesi Vermemek (Madde 42/5) ...756
f. Ortak Hükümler, İdari Yaptırım Uygulama Yetkisi ve Yargı Yolu ...756
2. 4207 sayılı Kanun’da Basın – Yayın ve Medya Hakkındaki İdari Yaptırımlar ...758
a. Tütün Ürünlerinin İsim, Logo veya Amblemlerinin Bildirim veya Basın – Yayın Organlarına İlan Verilmek Suretiyle Tanıtımının Yapılması Yasağı ...758
b. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde Yapılan Yayınlarda Tütün Mamüllerinin Görüntülerine Yer Verilmesi Yasağı ...759
c. Tütün Ürünlerinin Otomatik Makinelerde, Telefon, Televizyon veya İnternet Gibi Elektronik Ortamlarda Satılması Yasağı ...759
3. Emsal RTÜK Kararları ...760
4. Danıştay Kararları ...774
5. Yargıtay Kararları ...794
a. 4207 Sayılı Kanuna Dair ...794
b. 6112 Sayılı Kanuna Dair ...799
C. İNTERNET MEDYASI VE 5651 SAYILI KANUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR ...801
1. 5651 Sayılı Kanun’da Yer Alan İdari Yaptırımlar ...801
a. Bilgilendirme Yükümlülüğünü İhlal (Madde 3/2) ...801
b. Yer Sağlayıcılık Bildiriminde Bulunmamak (Madde 5/6) ...802
c. Erişim Sağlayıcıların Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi (Madde 6/3) ...802
d. Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi (Madde 7/4) ...803
e. İdari Tedbir Olarak Verilen İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme (Madde 8/11) ...805
f. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde, İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme (Madde 8/A–5) ...806
g. Sosyal Ağ Sağlayıcısının Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğünü İhlali (Ek Madde 4/2) ...807
h. Başvurulara Cevap Verme ve Rapor Verme Yükümlülüğünün İhlali (Ek Madde 4/8) ...808
ı. Reklam Yasağına Aykırı Davranma (Ek Madde 4/12) ...809
j. Erişim Sağlayıcıları Birliğini Kurmama ve Birliğe Üye Olmama (Geçici Madde 3/3,4) ...812
k. 5651 Sayılı Kanun’a Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Karşı Kanun Yolu ...813
2. Emsal BTK Kararları ...814
3. Danıştay Kararları ...815
4. Yargıtay Kararları ...822
D. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR ...829
1. 6698 Sayılı Kanunda Düzenlenen İdari Yaptırımlar ...829
a. Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–a) ...830
b. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–b) ...830
c. Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–c) ...831
d. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık (Madde 18/(1)–ç) ...832
2. Güncel Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Kararları ...832
3. Danıştay Kararları ...837
E. BASINDA ÖZDENETİM, MEDYA ETİĞİ VE TÜRKİYE’DE BASIN ÖRGÜTLERİ ...840
1. Basının Özdenetimi ve Medya (Basın) Etiği Kavramları ...840
2. Advertorial (Reklam) veya PR (Halkla İlişkiler) Gazeteciliği ve Etik ...845
3. Türkiye’de Basın Meslek Örgütleri ve Tarihçe ...847
4. İnternet Gazeteciliği – Yayıncılığı ve Uygulanacak Mevzuat ...848
a. İnternet Gazeteciliği ...848
b. İnternet Yayıncılığı ve Uygulanacak Mevzuat ...851
V. Bölüm...
TÜRKİYE’DE BASININ ÖZEL HUKUK SORUMLULUĞU...
A. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASINA DAİR DAVALAR ...855
1. Mevzuat ...855
2. Açıklamalar ...856
a. Kişilik Haklarına Saldırı ve Hukuka Uygunluk Nedenleri ...856
b. Şeref ve Haysiyet Kavramı İle İfade Özgürlüğünün Çatışması ...859
c. Kitle İletişim Araçları Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ...861
d. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü ile Kişilerin Şeref ve Haysiyeti Arasındaki Dengenin Kurulması ...863
e. Özel ve Aile Yaşamına Saygı Kapsamında Mahremiyet ve Özel Hayatın Gizliliği ...866
f. Kişinin Adının (İsminin) Korunması ve Değiştirilmesi ...869
3. Kişilik Haklarının İhlalinde Açılacak Dava Türleri ...870
a. Kusuru Zorunlu Kılmayan Dava Türleri ...870
aa. Tespit Davası ...870
ab. Son Verme (Durdurma) Davası ...871
ac. Önleme Davası ...871
b. Sebepsiz Zenginleşme Davası ...872
c. Vekaletsiz İş Görme Davası ...872
d. Kusuru Şart Koşan Davalar (Kusur Sorumluluğu) ...873
da. TMK’de Maddi Tazminat Davası ...873
db. TMK’de Manevi Tazminat Davası ...874
4. Kişilik Haklarının Basın Yoluyla İhlali Nedeniyle Hukuki Sorumluluk ve Açılacak Davalara Dair Ortak Özellikler ...874
a. Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Özel Hukuk Sorumluluğu ...874
aa. Yazılı Medya Üzerinde Hukuki Sorumluluk ...874
ab. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde Hukuki Sorumluluk ...875
5. Yargıtay Kararları ...876
B. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE BASININ KONUMU ...889
1. Kanun Metni ...889
2. Açıklamalar ...891
a. Haksız Fiil (Kusur) Sorumluluğunun Esasları ...891
b. Maddi Tazminat ...895
c. Manevi Tazminat ...895
d. Özel Kanunlarda Borçlar Kanunu’na Atıfta Bulunulan Tazminat Halleri ...897
da. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Tazminat ...897
db. 5651 Sayılı Kanun’da Tazminat Sorumluluğu ...897
dc. 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda Tazminat ve Özel Hukuk Sorumluluğu ...897
dd. 2954 Sayılı Kanunda Maddi ve Manevi Tazminat ...898
3. Yargıtay Kararları ...898
VI. Bölüm...
EKLER...
A. TÜM DEĞİŞİKLİKLERİYLE GÜNCEL MEDYA MEVZUATI ...955
1. 5187 Sayılı Basın Kanunu ...955
2. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ...955
3. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ...956
4. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ...956
B. DİLEKÇE VE EMSAL KARAR TASLAKLARI ...957
1. 5187 sayılı Kanun’da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması ...957
a. Başvuru Dilekçeleri ...957
b. Emsal Karar Şablonu ...959
2. 6112 sayılı Kanun’da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması ...961
a. Başvuru Dilekçeleri ...961
b. Emsal Karar Taslağı ...963
3. 5651 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi Kapsamında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Başvurusu ...964
a. Başvuru Dilekçeleri ...964
b. Emsal Karar Şablonu ...966
4. 5651 Sayılı Kanun’un 9/A Maddesi Kapsamında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi ...967
a. Başvuru Dilekçeleri ...967
b. Emsal Karar Şablonu ...969
Kaynakça ...971
Kavramlar Dizini ...977
Yazar Özgeçmişleri ...981
Ramazan ÖZKEPİR (Yargıtay 19. Ceza Dairesi Onursal Başkanı) ...981
Salih Zeki KOCAMAN (Yargıtay 1. Başkanlık Tetkik Hakimi) ...982
Erkal Hilmi KART (Yargıtay 19. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi) ...983

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160126
Yayın Tarihi 2022 Kasım
Barkod 9789750281914
ISBN 9789750281914
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Erkal Hilmi Kart, Ramazan Özkepir, Salih Zeki Kocaman