Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
757
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050505580

Stok Durumu: Stokta var

175,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM SORUMLULUĞU25
A. SUÇ VE SOSYAL MEDYA:26
B. KOPYA SUÇLAR:28
C. GÖSTERİ SUÇLARI: 29
Ç.MEDYA VE DUYGULAR: 29
a. 2-7 yaş grubu çocuklarda korku: 31
b. 07-11 yaş grubu çocuklarda korku: 31
c. 12 yaş ve üstü çocuklarda korku: 31
ç.Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Tehditleri32
D.TİCARET VE REKLAM: 32
E. CİNSELLİK33
F. EĞİTİM: 35
G. SOSYALLEŞME: 36
Ğ.DİJİTAL OYUNLAR: 37
BİRİNCİ BÖLÜM
CİNSEL TACİZ SUÇU39
I. GENEL OLARAK39
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER39
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI39
a- Suçun Faili39
b-Suçun Mağduru40
c- Hareket40
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU41
V. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ41
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ42
a- Teşebbüs42
b- İştirak42
c- İçtima42
VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ42
a- Genel olarak42
b. Hakkın Kullanılması43
c- Mağdur Rızası45
VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI48
a- Kovuşturma:48
b- Görevli Mahkeme:50
c- Suçun Yaptırımı:50
ç- Dava Zamanaşımı:50
d- İspat ve Sübuta İlişkin Özel Durum:50
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI52
FACEBOOK52
İKİNCİ BÖLÜM
TEHDİT61
I. Metninde “tehdit” sözcüğü bulunan diğer TCK maddeleri61
II. GENEL OLARAK62
III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER62
IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI62
a- Fail62
b- Mağdur63
c- Hareket63
ç- Tehdit Açısından Aranan Özellikler63
aa- Gerçekleştirilecek Saldırının Haksızlığı63
bb- Zararın Ağırlığı veya Hafifliği64
cc- Tehdidin Elverişliliği64
çç- Tehdidin Yöneltileceği Kimse64
dd- Tehdidin Mağdura Bildirilmesi64
ee- Tehdidin Konusunu Oluşturan Durumlar65
aaa- Hayat65
bbb- Vücut Dokunulmazlığı65
ççç- Malvarlığı65
ddd- Sair Kötülük Bildirimi65
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU66
VI. CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN VEYA KALDIRAN NEDENLER66
VII- TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 67
1- Suçun silahla işlenmesi67
2- Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi67
3- Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi68
4- Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi68
VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ70
a- Teşebbüs70
b- İştirak70
c- İçtima71
IX- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI71
a- Soruşturma Kovuşturma71
b- Görevli Mahkeme71
c- Yaptırım71
ç- Zamanaşımı71
FACEBOOK: 72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞANTAJ83
I. GENEL OLARAK83
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER83
III. SUÇUN KONUSU83
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU83
V. SUÇUN MADDİ UNSURU83
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU84
VII. HUKUKA AYKIRILIK84
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ84
a- Teşebbüs:84
b- İştirak:84
c- İçtima:84
IX. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER85
X. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI85
a- Kovuşturma:85
b- Görevli Mahkeme:86
c- Suçun Yaptırımı:86
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI86
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA105
I. GENEL OLARAK105
II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER105
III. SUÇUN MADDİ UNSURU105
a- Fail ve Mağdur105
b- Hareket106
IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU108
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER108
VI. HUKUKA AYKIRILIK108
VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ109
a- Teşebbüs109
b- İştirak110
c- İçtima110
VIII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN
YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI111
a-Soruşturma-Kovuşturma111
b- Görevli Mahkeme112
c- Suçun Yaptırımı112
ç- Dava Zamanaşımı112
IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI113
BEŞİNCİ BÖLÜM
HAKARET123
I. GENEL OLARAK123
II. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER123
III. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER124
IV. SUÇUN UNSURLARI124
a. Suçun Maddi Unsurları124
1- Hareket124
aa- Söz, resim, karikatür, jest, mimik, hareket:125
bb- Çocuk, akıl hastası ya da hayvanların kullanılması: 126
cc- İhmal suretiyle hakaret: 126
çç- Kaba ve nezaketsiz davranışlar: 126
dd- Diğer Kaba ve nezaketsizce söz ve davranışlar: 128
ee- Beddua niteliğindeki Sözler:134
ff- İsnatlar: 137
gg- Ortaya Söylenen Sözler: 138
2- Fail139
aa- Ceza Ehliyeti Olmayanlar140
bb- Yaşayan Kişiler140
cc- 5187 Sayılı Basın Kanunu ve Faillik140
çç- Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Kişiler141
3- Mağdur141
aa- Ölüler Açısından143
bb- Geçmişteki Hallerine Göre Mağdurlar143
cc- Kişisel Kusurlar144
çç- Mağdurun Kamu Görevlisi Olması144
dd- Mağdurun Kurul Olması145
ee-Mağdurun Belirli Olması145
ff- Dolaylı Hakaret: 145
gg- İhtilat öğesinin gerçekleşmesi açısından: 147
b- Suçun Manevi Unsuru147
c- Hukuka Aykırılık 147
aa- Eleştiri ve hakaret148
bb- Haber verme Hakkı: 151
cc- İfade Özgürlüğü154
çç- Şikâyet Hakkı ve Hakaret154
dd -Savunma Dokunulmazlığı154
ee- Terbiye Etme Hakkı155
gg- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine
Getirilmesi156
hh- Mağdur Rızası157
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ158
a-İçtima158
aa- Gerçek İçtima158
bb- Bileşik Suç158
cc- Zincirleme Suç158
b- Teşebbüs159
c- İştirak159
VI. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ159
VII - CEZAYI HAFİFLETEN YA DA KALDIRAN HALLER160
a- Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi,
TCK m. 129/1160
b- Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi,
 TCK m. 129/2162
c- Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi,
TCK m. 129/3,162
VIII. HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI
 (TCK m.127)163
a- Genel Olarak163
b- Bekletici Mesele164
c- Hüküm166
IX. SORUŞTURMA- KOVUŞTURMA166
a- Soruşturma-kovuşturma166
aa- Soruşturma-kovuşturma izni: 166
bb- Şikâyet Hakkı166
cc- Şikâyet Süresi: 166
çç- Şikayetten Vazgeçme: 167
dd- Uzlaşma167
ee-) Basit Yargılama 169
b- Görevli Mahkeme169
c- Yaptırım 170
ç- Zamanaşımı173
FACEBOOK: 174
I. TÜZEL KİŞİLER VE KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ184
TWITTER: 190
YOUTUBE196
İNTERNET: 197
ALTINCI BÖLÜM
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL
I.GENEL OLARAK199
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR201
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 201
a-) Suçun Konusu201
b-) Suçun Faili201
c-) Suçun Mağduru 202
d-) Hareket 202
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 203
V. HUKUKA AYKIRILIK204
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ205
a-) Teşebbüs205
b-) İştirak 205
c-) İçtima205
VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA205
a-) Soruşturma: 205
b-) Yaptırım206
c-) Zamanaşımı206
YEDİNCİ BÖLÜM
KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU
I. GENEL OLARAK 215
II. HUKUKİ YARAR215
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI215
a-) Suçun Konusu:215
b-) Suçun faili: 216
c-) Suçun mağduru: 216
d-) Hareket: 216
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU216
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 216
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ217
a-) Teşebbüs:217
b-) İştirak: 217
c-) İçtima: 217
VII- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI217
a- Soruşturma Kovuşturma217
b- Görevli Mahkeme217
c- Yaptırım217
ç- Zamanaşımı218
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
I. GENEL OLARAK 221
Kamuya Açık Alan223
Kişinin Özel Hayat Alanı223
Özel hayatın korunması açısından Türk Hukukunda dikkat çeken düzenlemeler225
1- Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu225
2- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu228
3- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu228
4- Diğer Yasalarda Özel Hayat230
II. SUÇUN KONUSU 234
III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER234
IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 234
a- Fail234
b- Mağdur235
c- Hareket235
I- Gizliliğin İhlâl Edilmesi TCK 134/1, 1. cümle235
II. Gizliliğin Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle İhlâli TCK 134/1, 2. Cümle (Kaydetme Suçu)236
III. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme, (TCK m. 134/2) 240
FACEBOOK243
V- NETİCE VE NEDENSELLİK BAĞI245
VI- SUÇUN MANEVİ UNSURU 245
VII. HUKUKA AYKIRILIK 243
VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ252
a-) Teşebbüs252
b-) İştirak252
c-) İçtima252
IX. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA257
a- Soruşturma ve Kovuşturma257
b- Görevli Mahkeme259
c- Yaptırım260
ç- Zamanaşımı260
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI260
FACEBOOK260
GOOGLE 264
YOUTUBE268
DOKUZUNCU BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ
I-GENEL OLARAK 273
AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ:273
6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU274
Veri Sorumlusuna Başvuru:278
Verileri Koruma Kurulu’na Başvuru278
i- Kişinin kendisi ve aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili veriler:279
ii- Araştırma, planlama, istatistik faaliyetleri:279
iii- Sanat, edebiyat ve bilimsel amaçlar: 279
iv- Önleyici, koruyucu, istihbari faaliyetler: 280
v- Yargı işlemleri: 280
II-SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER281
III- SUÇUN HUKUKİ KONUSU 281
IV- SUÇUN MADDİ UNSURLARI 284
a-) Suçun Faili284
b-) Suçun Mağduru284
c-) Hareket285
V- SUÇUN MANEVİ UNSURU 289
VI- HUKUKA AYKIRILIK289
a- Rıza289
b- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi290
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ291
a-Teşebbüs291
b- İştirak291
c- İçtima291
VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA293
a- Kovuşturma293
b- Görevli mahkeme293
c- Suçun yaptırımı293
ç- Dava zamanaşımı294
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 294
İNTERNET299
ONUNCU BÖLÜM
VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME YA DA ELE GEÇİRME SUÇU
I- GENEL OLARAK301
II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER301
III-SUÇUN MADDİ UNSURLARI 301
a- Hareket301
b- Fail302
c- Mağdur 302
IV-SUÇUN MANEVİ UNSURU 302
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 303
Rıza 303
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 306
a-Teşebbüs306
b-İştirak307
c-İçtima307
VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA308
a- Kovuşturma308
b- Görevli mahkeme309
c- Suçun yaptırımı309
ç- Dava zamanaşımı309
VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ309
1- Kamu görevlisi tarafından, görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi309
2- Belirli bir meslek ya da sanatın verdiği kolaylıktan istifade edilmek suretiyle işlenmesi310
ONBİRİNCİ BÖLÜM
VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU
I-GENEL OLARAK 327
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR327
III. SUÇUN KONUSU 327
IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 327
a- Fail327
b-Mağdur328
c-Hareket328
V. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI328
VI. HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ 329
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ329
a- Teşebbüs329
b- İştirak329
c- İçtima329
VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA 330
a- Kovuşturma330
b- Görevli mahkeme330
c- Suçun yaptırımı330
ç- Dava zamanaşımı330
ON İKİNCİ BÖLÜM
DOLANDIRICILIK
I. GENEL OLARAK332
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR334
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI334
a-) Suçun konusu 334
b-) Suçun faili334
c-) Suçun mağduru 334
ç-) Hareket335
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU335
V. HUKUKA AYKIRILIK335
VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ335
a- Teşebbüs:335
b- İçtima:335
c- İştirak:337
ç- Tekerrür:337
VII- SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA 337
a- Soruşturma-Kovuşturma:337
b- Görevli Mahkeme:338
c- Yaptırım:338
ç- Zamanaşımı:340
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 341

 
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (TCK M. 215)
I. GENEL OLARAK349
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER349
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI349
a-) Suçun faili349
b-) Suçun Mağduru349
c-) Suçun konusu349
ç-) Hareket: 349
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU351
V. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU351
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ351
a-) Teşebbüs351
b-) İştirak351
c-) İçtima351
VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA351
a-) Soruşturma: 351
b-) Görevli mahkeme:351
c-) Yaptırım: 352
d-) Zamanaşımı: 352
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 352
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME VEYA AŞAĞILAMA
I. GENEL OLARAK 367
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER367
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 367
a-) Fail367
b-) Mağdur367
c-) Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı368
IV. MANEVİ UNSUR 368
V-SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN BİÇİMLERİ368
a-) Teşebbüs: 368
b-) İştirak368
c-) İçtima369
VI. HUKUKA AYKIRILIK 369
VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA369
a-) Soruşturma: 369
b-) Yaptırım:369
c-) Zamanaşımı 369
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 369
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA
(SOSYAL MEDYA SORUMLULUĞU AÇISINDAN PROPAGANDA  SUÇU TCK M. 220/8)381
I. GENEL OLARAK382
II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER384
III- SUÇUN MADDİ UNSURLARI384
a-) Suçun Faili:384
b-) Mağdur:384
c-) Hareket:384
IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU384
V- HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ385
VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ385
a-) Teşebbüs:385
b-) İştirak:385
c-) İçtima:385
VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER386
a-) Kovuşturma:386
b-) Görevli Mahkeme:387
c-) Suçun Yaptırımı:387
ç-) Zamanaşımı:387
ÖRNEK BAM KARARLARI 387
ON ALTINCI BÖLÜM
MÜSTEHCENLİK391
I. GENEL OLARAK392
II. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE MÜSTEHCENLİK392
III. MÜSTEHCENLİKLE İLGİLİ DİĞER KANUNLAR394
a-) 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu394
b-) 5187 Sayılı Basın Kanunu394
c-) 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
 (TRT Kanunu)394
d-) 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (RTKYHK)394
e-) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (İnternet Kanunu)394
f-) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK)395
IV. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER395
V. SUÇUN MADDİ UNSURLARI395
a-) Suçun Fail395
b-)Suçun Mağduru395
c-) Hareket396
i. Birinci fıkra yönünden396
ii. İkinci Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları 401
iii. Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları401
iv. Dördüncü Fıkrada Düzenlenen Suçların Maddi
 Unsurları403
v. Beşinci Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları405
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU405
VII. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU405
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ406
a- Teşebbüs406
b. İştirak407
c. İçtima407
IX. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER407
X. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA408
a. Soruşturma-Kovuşturma408
b. Görevli Mahkeme408
c. Yaptırım408
ç. Zamanaşımı409
XI. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI409
ON YEDİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU417
I. GENEL OLARAK417
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER417
a-) Suçun Konusu418
b-) Suçun Faili:418
c-) Suçun Mağduru:418
d-) Hareket: 418
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU418
V. HUKUKA AYKIRILIK418
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ419
a-) Teşebbüs419
b-) İştirak: 419
c-) İçtima: 419
VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA419
a-) Soruşturma-Kovuşturma419
b-) Görevli Mahkeme419
c-) Yaptırım: 419
d-) Zamanaşımı:420
ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 420
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME425
I.GENEL OLARAK425
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER425
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI426
a-) Suçun Konusu426
b-) Suçun Faili426
c-) Suçun Mağduru426
d-) Hareket: 426
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU426
V. HUKUKA AYKIRILIK426
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ427
a-) Teşebbüs427
b-) İştirak: 427
c-) İçtima: 427
VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA427
a-) Soruşturma-Kovuşturma427
b-) Görevli Mahkeme427
c-) Yaptırım: 427
d-) Zamanaşımı: 428
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 428
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
CUMHURBAŞKANINA HAKARET
I. GENEL OLARAK441
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER441
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 441
a-) Fail441
b-) Mağdur441
c-) Fiil441
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 442
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ447
a-) Teşebbüs447
b-) İştirak447
c-) İçtima447
VI-Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı 4447
a-) Soruşturma: 447
b-) Görevli mahkeme: 447
c-) Yaptırım:448
ç-) Zamanaşımı 448
VII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI448
YİRMİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA
I. GENEL OLARAK451
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER453
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 453
a-) Fail453
b-) Mağdur454
c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı454
Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılama: 454
İstiklal Marşını alenen aşağılama: 454
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU454
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 455
a-) Teşebbüs: 455
b-) İştirak455
c-) İçtima455
VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA456
a-)Soruşturma: 456
b-) Görevli Mahkeme456
c-) Yaptırım: 456
ç-) Zamanaşımı 456
VII. ÖRNEK BAM KARARI 456
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ,
DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA
SUÇU 459
I. GENEL OLARAK 459
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR459
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI460
a-) Fail460
b-) Mağdur460
c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı460
IV. MANEVİ UNSUR461
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ461
a-) Teşebbüs: 461
b-) İştirak461
c-) İçtima461
VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA461
a-) Soruşturma: 461
b-) Görevli mahkeme462
d-) Zamanaşımı 462
f-) Hükümet’in İlk İtirazı470
g-) AİHS 10. maddesi İhlâl İddiası470
h-) Tarafların beyanları471
(a) Başvurucu471
(b) Hükümet472
j-) Müdahalenin Hukuken Öngörülüp Öngörülmediği478
k-) Sözleşmenin Diğer İhlâli İddiaları480
l-) Zarar480
m-) Değerlendirilmesi481
VII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI482

 
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
ATATÜRK'E HAKARET
I. GENEL OLARAK473
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER473
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI473
a-) Fail473
b-) Mağdur474
c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı474
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU474
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 474
a-) Teşebbüs: 474
b-) İştirak474
c-) İçtima474
VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA474
a-)Soruşturma: 474
b-) Yaptırım: 474
c-) Zamanaşımı 474
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI
I- OLAĞAN KANUN YOLLARI 477
a- İtiraz477
b-) İstinaf479
c- Temyiz480
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI481
a-) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı481
b-) Kanun Yararına Bozma481
i) Davanın esasını çözmeyen kararlar: 482
ii) Savunma hakkına ilişkin işlemler: 482
iii) Mahkumiyet dışındaki hükümler:482
iv) Sanık lehine uygulamalar: 482
c-) Yargılamanın Yenilenmesi482
ç-) BAM Cumhuriyet Savcısının İtiraz Yetkisi 483
d-) Bireysel Başvuru483
e-) Kamu Denetçiliği 488
f-) Uluslararası Başvuru Yolu AİHM489
YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HUKUKTA SOSYAL MEDYA
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
A. GENEL OLARAK505
B. HAKSIZ FİİL UNSURLARI506
1- Hukuka Aykırı Fiil506
a- Fiil506
b- Hukuka Aykırılık506
c- Hukuka Uygunluk Sebepleri506
ç- Özel hukuka uygunluk nedenleri507
2- Zarar507
a- Genel Olarak507
b- Zararın ispatı508
c- Zararın Türleri509

aa- Maddi ve manevi zarar 509

bb- Mal varlığı zararı – şahıs varlığı zararı510

cc- Manevi Zarar510

çç- Fiili zarar- Yoksun Kalınan Kâr-Normatif Zarar512

dd- Diğer kişisel varlık zararları512

ee- Doğrudan doğruya zarar513

ff- Yansıma Yoluyla Zarar Nedeniyle Tazminat514
3- İlliyet Bağı514
a- Genel Olarak514
b- Uygun İlliyet Bağı Teorisi:515
4- Kusur515
a- Kasıt: 516
b- Ağır ihmal:516
c- Hafif ihmal:516
ç- Kusurun derecesi ve önemi:516
C. HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI517
1- Zarar ve Miktarı517
2- Tazminatın Hesaplanması518
a- Saldırının ağırlığı:518
b- Kusurun ağırlığı:519
YİRMİ BEŞ BÖLÜM
BASIN SUÇLARINDA MANEVİ TAZMİNAT521
a- Basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasında manevi tazminat şartları:522
1- Öze ilişkin koşullar523
2- Görünür Gerçeklik524
3- Güncellik527
4- Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi527
YİRMİ ALTI BÖLÜM
CEZA DAVASINDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME VE
TAZMİNAT531
SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN ÖZEL HUKUK YARGITAY KARARLARI533
ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI690
Kavram Dizin750

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153590
Yayın Tarihi 2020 Nisan
Barkod 9786050505580
ISBN 9786050505580
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gökhan Taneri