Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması

Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
760
Boyut :
16x24
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750263729

Stok Durumu: Stokta var

155,00 TL

Detayları

Bu çalışmanın ilk baskısının yayımlanmasının ardından, kamuoyunda Yeni Sosyal Medya Kanunu olarak tabir edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun, ilgili mevzuata esaslı yeni tanımlar, ekler ve tadiller getirdiğinden, 2019 tarihli ilk baskının güncellenmesi elzem olmuştur.

Bunun yanı sıra, çalışmanın ikinci baskısı, ilk baskı üzerinde gerçekleştirilen yetkin, detaylı ve tarafsız bir akademik inceleme doğrultusunda baştan sona gözden geçirilmiştir.

Buna göre çalışmanın birinci bölümünde kişi, kişilik ve kişilik hakkı kavramları ile kişilik hakkı kapsamındaki başlıca kişisel değerlere değinilmiştir. İkinci bölümde sosyal medya kavramı, yer / sosyal ağ sağlayıcı, içerik sağlayıcı gibi aktif; erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı gibi pasif sosyal medya süjeleri ve bunların özel mevzuatta düzenlenen yükümlülükleri incelenmiş; bunların sosyal medyada gerçekleşen olası ihlâller ile ilişkilerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise sosyal medya süjelerinin hukukî sorumlulukları, sosyal medya ihlâlleri karşısında özel hükümler çerçevesinde müracaat edilebilecek uyarı yöntemi, idarî kurumlara ve/ veya adlî mercilere başvuru/ şikâyet, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi gibi özel korunma yollarına ilişkin müeyyideler ve genel hükümler çerçevesinde açılacak saldırıyı önleme, saldırıya son verme, tespit, maddî – manevî tazminat, gerçek olmayan vekâletsiz işgörme (menfaat devri) dâvası gibi dâvalar, sosyal medyada kişilik hakkı ihlâline yönelik oldukları ölçüde ve mümkün mertebe öz itibariyle irdelenmiştir. Nihayet monografi eki olarak, sosyal medyada kişilik hakkının korunmasına ilişkin emsâl yargı ve idarî kurul kararlarına yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Sosyal Medya Süjeleri, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları (Kullanıcılar, Yer – Sosyal Ağ Sağlayıcılar, Erişim ve Toplu Kullanım Sağlayıcılar)
Sosyal Medyada Gerçekleşen Başlıca İhlâller
Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Özel Korunma Yolları (Uyarı Yöntemi, İdarî Başvuru ve Şikâyet, İçeriğin Çıkarılması, Erişimin Engellenmesi)
Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Genel Koruyucu Dâvalar(Saldırıyı Önleme, Saldırıya Son Verme ve Tespit Dâvaları)
Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Tazminat Dâvaları (Maddî ve Manevî Tazminat Dâvaları)
Kınama, Mahkeme Kararlarının Yayımlanması – Üçüncü Kişilere Bildirilmesi, Cevap ve Düzeltme
Gerçek (Caiz) Olmayan Vekâletsiz İşgörme Dâvası (Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâlinden Elde Edilen Kazancın İstenmesi – Menfaat Devri)
Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâllerini İlgilendiren Emsâl Yargı ve İdarî Kurul Kararları

İçindekiler

İkinci Baskıya Önsöz 7
Birinci Baskıya Önsöz 9
Kısaltmalar 23
Giriş 29
Birinci Bölüm
KİŞİ, KİŞİLİK KAVRAMLARI VE KİŞİLİK HAKKI
§ 1. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI 31
I. KİŞİ KAVRAMI 31
II. KİŞİLİK KAVRAMI 34
§ 2. KİŞİLİK HAKKI 35
I. KAVRAM 35
II. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ 37
III. KONUSU VE KAPSAMI: KİŞİSEL DEĞERLER 38
A. Maddî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler 39
1. Yaşam 39
2. Beden Bütünlüğü 42
3. Sağlık 46
B. Manevî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler 47
1. Ehliyetler 47
2. Özgürlük 49
3. Şeref ve Haysiyet 52
4. Ad 55
5. Resim ve Ses 59
6. Özel Hayat ve Sırlar 67
a. Genel Olarak 67
b. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamında Kişisel Veriler 83
C. İktisadî Bütünlüğe İlişkin Değerler 86
1. İktisadî Özgürlük ve Varlık 87
2. Meslekî İtibar 91
3. Meslekî – Ticarî Gizlilik ve Sırlar 92
İkinci Bölüm
SOSYAL MEDYA, SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 3. SOSYAL MEDYA 95
I. KAVRAM 95
II. TARİHSEL GELİŞİMİ 99
III. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ 100
A. Erişilebilirlik 100
B. Kullanıcı/ Katılımcı 101
C. İnteraktif Paylaşım, Etkileşim ve İçerik 102
D. İletişim 103
IV. BİLEŞENLERİ VE BAŞLICA MECRALARI 104
A. Sosyal Ağlar 104
B. Fotoğraf, Ses ve Video Paylaşım Siteleri 106
C. Bloglar 106
D. Mikro Bloglar 107
E. Wikiler 108
F. Sosyal İşaretleme Siteleri 108
G. Sanal Oyun – Sanal Gerçeklik (Yaşam) Platformları 109
H. Elektronik Posta Grupları 109
İ. Kurumsal İntranet 110
J. Ekstranet 110
V. SOSYAL AĞLARDAKİ BAŞLICA KISIMLARIN, İŞLEVLERİN VE İŞLEMLERİN, KİŞİLİK HAKKI KAPSAMINDAKİ HAYAT ALANLARI İLE İLİŞKİSİ 111
A. Profil 111
B. Gönderi, Paylaşım, Tweet, Retweet, Entry 116
C. Zaman Tüneli (Zaman Akışı) ve Duvar (Haber Kaynağı) 118
D. Yorum Yapma ve Duygu Belirtme 121
E. Konum Bilgisi Ekleme 123
F. Etiketleme 124
G. Doğrudan/ Direkt Mesaj 125
VI. SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ 127
§ 4. SOSYAL MEDYA SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 132
I. SOSYAL MEDYA (AĞ) SİTE SAHİPLİĞİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER İLE İLİŞKİSİ 132
A. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Öncesinde Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Durumu 134
1. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Niteliği: Yer Sağlayıcı Kavramı 135
2. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin “Yer Sağlayıcı” Sıfatıyla Tâbi Olduğu Özel Yükümlülükler 139
a. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi 140
b. İçeriğin Yer Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü: Uyarı Yöntemi 140
aa. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından 142
bb. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından 146
c. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü 153
aa. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından 153
bb. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından 158
aaa. Genel Olarak Kişilik Hakkı İhlâllerinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi 158
bbb. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlâlinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi 164
d. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü 166
e. Trafik Bilgilerini Saklama ve Gizlilik Yükümlülüğü 167
f. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü 170
B. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Sonrasında Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Durumu 174
1. 7253 Sayılı Kanun’a Genel Bakış 176
a. Yürürlük Süreci 176
b. Genel Gerekçe'ye Bakış 178
c. Model Düzenleme: Alman Ağ Yaptırım Yasası (NetzDG) 179
2. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğine Getirilen (Ek) Hukukî Nitelik: Sosyal Ağ Sağlayıcı Kavramı 181
3. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin “Sosyal Ağ Sağlayıcı” Sıfatıyla Tâbi Olduğu (Ek) Özel Yükümlülükler 186
a. Yer Sağlayıcı veya İçerik Sağlayıcı Sıfatıyla Yürüttüğü Faaliyetler Bakımından Değişiklikten Önceki Yükümlülüklere ve Sorumluluklara da Tâbi Olmaya Devam Etmesi 187
b. Türkiye'de Yetkili Temsilci Belirleme ve Kuruma Bildirme Yükümlülüğü 189
c. Kişilik Hakkı İhlâlini Konu Edinen Taleplere Cevap Verme Yükümlülüğü 192
d. İçeriğin Çıkarılmasına ve/ veya Erişimin Engellenmesine İlişkin Başvurular ve İlgili Kararların Uygulanması Hakkında Rapor Verme Yükümlülüğü 195
e. Türkiye'deki Kullanıcıların Verilerini Türkiye'de Barındırma Yönünde Gerekli Tedbirleri Alma Yükümlülüğü 199
f. Hukuka Aykırılığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi Yükümlülüğü 201
aa. 7253 Sayılı Kanun Anlamında Hukuka Aykırı İçerik 201
bb. 7253 Sayılı Kanunla Getirilen İçeriğin Çıkarılması/ Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğü 202
g. Geçici Madde 5 Çerçevesindeki Hazırlık ve Çalışmaları Süresi İçerisinde Tamamlama Yükümlülüğü 204
C. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliklerinin Olası İhlâller ile İlişkisi 204
1. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması ve Korunmasıyla İlgili İhlâller ile İlişkisi 205
a. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları ile İlgili İhlâller 205
b. Bazı Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Hukuka Uygunluğu/ Aykırılığı Hakkında Tahliller 210
aa. Yer Sağlayıcı ile Kullanıcı Arasında Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkeleri Vasıtasıyla Kurulan Hukukî İlişki 210
bb. Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Genel İşlem Koşulu Olarak Tahlili ve Sorumsuzluk Kayıtlarının Durumu 213
cc. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Göre Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 217
dd. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik, Veri İlkelerinin Ulaşılabilirliği, Milletlerarası Yetki Şartı ve Uygulanacak Hukuk 218
ee. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Dayanılarak Üçüncü Kişi Verilerinin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması 220
2. Ticarî Reklâmlar ile İlgili İhlâller 223
3. Veri Güvenliği Açıkları ile İlgili İhlâller 224
4. İçerikler ile İlgili İhlâller 231
II. SOSYAL MEDYA KULLANICISI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER İLE İLİŞKİSİ 232
A. Sosyal Medya Kullanıcısının Hukukî Niteliği: İçerik Sağlayıcı Kavramı 232
B. İçerik Sağlayıcının Özel Yükümlülükleri 238
1. Hukuka Uygunluk Denetimi 239
2. İçeriğin İçerik Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü 242
3. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü 244
4. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü 246
5. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü 247
C. İçerik Sağlayıcının Olası İhlâller ile İlişkisi 248
1. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları 248
2. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Aykırı Davranışları 249
3. Mevzuatın Genel Hükümlerine Aykırı Davranışları 251
a. Genel Olarak 251
b. Maddî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli 252
c. Manevî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli 255
aa. Şeref ve Haysiyet 255
aaa. Genel Olarak 255
bbb. Hakaret 258
ccc. Tehdit 269
ddd. İftira 272
eee. Taciz ve Müstehcenlik 274
bb. Özel Hayatın Gizliliği 281
cc. Ad, Resim, Haberleşmenin Gizliliği ve Sahte Hesaplar 286
aaa. Ad, Resim ve Haberleşmenin Gizliliğinin İhlâli 286
bbb. Sahte Hesaplar 291
dd. Sosyal Medya veya e–Posta Hesabına Sızma: Hesabın Ele Geçirilmesi 294
d. Meslekî ve Ticarî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli 298
e. Sosyal Medya Kullanıcısı Olmayan Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İçerik Sağlayıcı Tarafından İhlâli 300
f. Çocuğun Kişilik Hakkının Sosyal Medyada Ebeveynler Tarafından İhlâli 301
g. Sosyal Medya Hesabının Sahibinin Ölümünden Sonraki Akıbeti ve Bu Çerçevede Gerçekleşebilecek Olası İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması 304
III. DOLAYLI (PASİF) BİRER SÜJE OLARAK ERİŞİM SAĞLAYICI VE TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILAR: İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLAYANLAR 306
A. Erişim Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri 306
1. Erişim Sağlayıcı Kavramı 306
2. Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri 307
a. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi 307
b. İçerik Filtreleme 307
c. İçeriğin Erişim Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü 309
d. Erişimin Engellenmesine İlişkin Yükümlülüğü 310
e. Diğer Yükümlülükleri 313
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri 313
1. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı 313
2. Toplu Kullanım Sağlayıcının Yükümlülükleri 315
a. İçerik Filtreleme Yükümlülüğü 315
b. Erişim Kayıtlarını Kaydetme Yükümlülüğü 316
c. Kullanıcıları Tanımlayacak Sistem Kurma Yükümlülüğü 316
d. Ticarî Toplu Kullanım Sağlayıcılar İçin Diğer Ek Yükümlülükler 317
Üçüncü Bölüm
SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN SORUMLULUKLARI VE
SOSYAL MEDYADA GERÇEKLEŞEN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİNE KARŞI HUKUKÎ KORUNMA YOLLARI
§ 5. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 319
§ 6. ÖZEL KORUNMA YOLLARI: SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE MÜEYYİDELER 321
I. SOSYAL MEDYA (AĞ) SİTE SAHİPLİĞİ BAKIMINDAN 321
A. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Öncesi İçin Yer Sağlayıcı Sıfatıyla 321
1. İYDHK Kapsamında Sorumluluğu ve Müeyyideler 322
a. İYDHK m.8 ve 8/A Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 322
b. İYDHK m.9 Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 325
c. İYDHK m.9/A Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 328
2. KVKK. Anlamında Sorumluluğu ve Özel Korunma Yolları 330
a. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Veri Sorumlusu Sıfatıyla Sorumlu Olduğu Yükümlülükler 330
b. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğine (Veri Sorumlusuna) Başvuru ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikâyet 335
B. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Sonrası İçin Sosyal Ağ Sağlayıcı Sıfatıyla 336
1. Genel Olarak 336
2. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Kapsamında Sorumluluğu ve Müeyyideler 337
a. Türkiye'de Yetkili Temsilci Belirleme ve Kuruma Bildirme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 338
aa. İdarî Para Cezası 338
bb. Reklâm Yasağı 338
cc. Bant Genişliğinin Daraltılması 338
dd. Cezaların İndirilmesi/ Kaldırılması 339
ee. Müeyyidelerin Değerlendirilmesi 339
b. Kişilik Hakkı İhlâlini Konu Edinen Taleplere Cevap Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 340
c. İçeriğin Çıkarılmasına ve/ veya Erişimin Engellenmesine İlişkin Başvurular ve İlgili Kararların Uygulanması Hakkında Rapor Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 341
d. Türkiye'deki Kullanıcıların Verilerini Türkiye'de Barındırma Yönünde Gerekli Tedbirleri Alma Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 341
e. Hukuka Aykırılığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde 342
II. KULLANICI (İÇERİK SAĞLAYICI) BAKIMINDAN 343
III. DOLAYLI (PASİF) SÜJELER BAKIMINDAN 346
A. Erişim Sağlayıcı 346
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı 348
§ 7. GENEL KORUNMA YOLLARI: AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE BU ÇERÇEVEDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER 350
I. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI 350
A. Yer/ Sosyal Ağ Sağlayıcı 351
1. Akdî Sorumluluk 352
2. Akit Dışı Sorumluluk 355
B. İçerik Sağlayıcı 358
1. Akdî Sorumluluk 358
2. Akit Dışı Sorumluluk 359
3. Başkasına Ait İçerikten Sorumsuzluğu: Sorumluluk Muafiyeti 360
a. Genel Kural 360
b. Sorumluluk Muafiyetinin İstisnası 362
aa. Genel Olarak 362
bb. İstisnanın Şartları 363
aaa. Başkasına Ait İçeriğin Benimsenerek Paylaşılması 363
bbb. Sunuş Biçiminden Başkasına Ait İçeriği Yayma Amacı Güdüldüğünün Açıkça Belli Olması 364
cc. Sorumluluk Muafiyetinin İstisnasından Kaynaklanan Sorumluluk: Paylaşılan Başkasına Ait İçerikteki Hukuka Aykırılıktan Genel Hükümler Çerçevesinde Sorumlu Olunması 365
II. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİ KARŞISINDA GENEL HÜKÜMLERE GÖRE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER 367
A. Kişilik Hakkını Koruyucu Dâvalar, Ortak Dâva Şartı, Usul Hükümleri, Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması 368
1. Genel Olarak Koruyucu Dâvalar 368
a. Saldırıyı Önleme Dâvası 368
b. Saldırıya Son Verme Dâvası 372
c. Tespit Dâvası 376
2. Koruyucu Dâvaların Ortak Şartı: Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırılığı 378
a. Genel Olarak 378
b. Ortak Dâva Şartını Ortadan Kaldıran Hâller: Hukuka Uygunluk Sebepleri 379
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışa Hak Sahibinin Rıza Göstermesi 379
bb. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Kamu Yararına Dayanması: Özellikle Basın ve İfade Özgürlüğü 383
cc. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Hukuk Düzeninin Tanıdığı Bir Yetkiye Dayanması 393
aaa. Sosyal Medya Davranışının Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması 394
bbb. Sosyal Medya Davranışının Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması 395
dd. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Bir Özel Yarara Dayanması: Çatışan Özel Menfaatlerin Dengelenmesi 398
3. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Usul Hükümleri: Özellikle Uygulanacak Hukukun Tespiti, Görev ve Yetki 401
a. Türk Mahkemelerince Türk Hukukuna Göre Bakılacak Koruyucu Dâvalarda Görev ve Yetki 402
aa. Kural 402
bb. Haksız Fiilin İşlendiği ve Zararın Meydana Geldiği/ Gelme İhtimâlinin Bulunduğu Yerlerin Belirlenmesi 406
b. Yabancılık Unsuru İçeren Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Uygulanacak Hukuk ve Milletlerarası Yetki 408
aa. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi 408
bb. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 409
4. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması 410
5. Düzeltme ve Cevap Hakkı Tartışması 413
B. Tazminat Dâvaları 416
1. Maddî Tazminat Dâvası 416
a. Kavram 416
b. Şartları 417
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması 417
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması 418
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu 418
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Maddî Tazminat 419
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Maddî Zarar Doğmuş Olması 423
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Maddî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı 424
c. Tarafları 425
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme 426
e. Zamanaşımı 427
f. İspat 428
g. Kararın İçeriği 428
2. Manevî Tazminat Dâvası 429
a. Genel Olarak Manevî Zarar ve Manevî Tazminat Kavramları 430
b. Şartları 432
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması 433
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması 433
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu 433
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Manevî Tazminat 434
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Manevî Zarar Doğmuş Olması 436
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Manevî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı 439
c. Tarafları 439
aa. Dâvacı, Matufiyet Şartı, Dâva Hakkının Devri ve İntikâli 439
aaa. Genel Olarak Dâvacı 439
bbb. Matufiyet Şartı 441
ccc. Dâva Hakkının Devri ve İntikâli 443
bb. Dâvalı 444
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme 445
e. Zamanaşımı 446
f. İspat 446
g. Kararın İçeriği ve Manevî Tazminatın Belirlenmesi 447
e. Kınama Kararı ve Yayımlanması 451
C. Vekâletsiz İşgörmeden Kaynaklanan Dâva 452
1. Şartları 455
a. Kişilik Hakkının İhlâli Suretiyle İş Sahibinin Bir İşinin Görülmesi 455
b. Kişilik Hakkı İhlâli Suretiyle Görülen İş Dolayısıyla Kazanç Elde Edilmesi 458
c. İhlâl Teşkil Eden İş Görmenin Hukuka Aykırı Olması 459
d. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İşgörme ile Kazanç Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunması 459
e. Kusurun Dâva Şartı Olup Olmadığı Hususu 459
2. Tarafları 461
a. Dâvacı 461
b. Dâvalı 461
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 462
4. Zamanaşımı 463
5. İspat 463
6. Kararın İçeriği 463
Sonuç 465
2020 Değişikliğinden Önceki Rejime İlişkin 2019 Tarihli Birinci Baskı Özeti 483
EK : SOSYAL MEDYADA KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNİ İLGİLENDİREN BAZI EMSÂL KARARLAR 511
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 511
Delfi AS v. Estonya (Yer Sağlayıcının Sorumluluğu) 511
Yıldırım v. Türkiye (Erişimin Engellenmesi – İfade Özgürlüğü) 522
von Hannover v. Almanya (Özel Hayatın Gizliliği – Basın Özgürlüğü) 548
Tuşalp v. Türkiye (Eleştiri Özgürlüğü – Siyasetçinin Hoşgörü Yükümlülüğü) 558
Anayasa Mahkemesi 562
(Sosyal Medyada Amirler Hakkında Yorum – Düşünceyi Yayma ve İfade Özgürlüğü) 562
(Sosyal Medyada Siyasetçi Hakkında Yorum – İfade ve Eleştiri Özgürlüğü) 570
(Sosyal Medyada Paylaşılan Görüş – İfade Özgürlüğü) 577
(Sosyal Medya Sitesine Erişimin Engellenmesi – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl) 581
Yargıtay Ceza Kurulları/ Daireleri 590
(Bilişim Sistemleri Üzerinden Dolandırıcılık – Bilişim Suçları) 590
(Sosyal Medyada Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme – Hakaret) 597
(Cumhurbaşkanına Hakaret) 617
(Cumhurbaşkanına Hakaret) 621
(Sosyal Medyada Dinî Değerleri Aşağılama) 624
(Sosyal Medyada Hakaret) 630
(Sosyal Medyada Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl) 630
(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâli Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi) 633
(Yer ve İçerik Sağlayıcıların Belirlenmesi – Bunların Sorumlulukları) 635
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması – Yer ve İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları) 636
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması, Düzeltme ve Cevap Hakkı) 640
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Paylaşılması) 642
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz) 643
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz) 644
(Sahte Sosyal Medya Hesabı) 645
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Yayınlanması – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl) 646
(Sahte Sosyal Medya Hesabında Telefon Numarası Yayınlanması – Kişisel Verileri Verme) 647
(Sahte Sosyal Medya Hesabı – Hakaret – Bilişim Suçu) 648
(Sahte Sosyal Medya Hesabı) 648
(Hesap Şifresinin Rıza Dışı Değiştirilmesi – Kişilik Hakkı İhlâli) 648
(Sosyal Medyada Hakaret) 649
(Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme) 650
(Sosyal Medyada Hakaret) 651
Yargıtay Hukuk Daireleri 653
(Sosyal Medyada Tanınmış Kişiye Ait Fotoğrafların Yayınlanması – Basın Özgürlüğü) 653
(Sosyal Medyada Basın ve Eleştiri Özgürlüğünün Sınırlarının Aşılması) 658
(Sosyal Medyada Siyasetçi Hakkında Yapılan Yorum – İfade ve Eleştiri Özgürlüğü) 660
(Eleştiri Sınırının Aşılması) 663
(İçerik Sağlayıcının Tespiti ve Sorumluluğu) 665
(Sosyal Medyada Sahte Hesap Açılması – Manevî Tazminatın Belirlenmesi) 666
(Site Sahipliğinin Kusursuz Sorumluluğu) 667
(Sosyal Medyada Eleştiri Özgürlüğü, Hakaret – Değer Yargısı Ölçütü) 668
(Sosyal Medya Üzerinden Hakaret) 669
(Sosyal Medyada Hakaret – Manevî Tazminat dâvasında Matufiyet) 671
(Matufiyet) 672
(Manevî Tazminat Miktarının Belirlenmesi) 673
(Siyasetçinin Sosyal Medyadaki Eleştiriye Katlanma Yükümlülüğü) 674
(Sosyal Medyada Hakaret – Müterafik Kusur) 675
(İYDHK. – TMK. Arasındaki Özel Kanun – Genel Kanun İlişkisi – Görevli Mahkeme) 676
(İYDHK. – TMK. Arasındaki Özel Kanun – Genel Kanun İlişkisi – Görevli Mahkeme) 677
(Sosyal Medyada Sert Eleştiri – Hakaret Arasındaki Sınır) 678
(Alenî Fotoğrafın Rıza Dışı Paylaşılması – Tazminatın Belirlenmesi) 679
(Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâlde Zararın Meydana Geldiği Yerin Belirlenmesi) 681
(Sosyal Medyada Meslekî Şeref ve Haysiyetin İhlâli) 682
(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâli Karşısında Açılacak Dâvada Yetkili Mahkeme) 683
(İnternette Marka Hakkına Tecavüz – Haksız Rekabet) 684
(Video Paylaşım Sitesinin – Yer Sağlayıcının Denetim Yükümlülüğü Bulunmadığı) 686
(Özel Korunma Yollarına Başvurmadan Doğrudan Koruyucu Dâva Açılabileceği) 687
(Sosyal Medya Yayınından Doğan Zararın Meydana Geldiği Yerin Tespiti – Yetki) 689
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 690
(Kişisel Verilerin İşlenmesi – Erişimin Engellenmesi – Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme) 690
(Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Açık Rıza Gerekliliği) 691
(Hukuka Aykırı Çerez Kullanımı – Veri İşlenmesi Bakımından Açık Rıza Gerekliliği) 692
(Veri Güvenliği – Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi) 694
Kaynakça 697
Kavramlar Dizini 751

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154688
Yayın Tarihi 2020 Ekim
Barkod 9789750263729
ISBN 9789750263729
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Sinan Sami Akkurt