istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
848
Boyut :
17 x 25 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750289224

Stok Durumu: Stokta var

1.090,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 981,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Açıklamalar
  • Güncel Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
  • Örnek Bilirkişi Raporları


Türk sosyal güvenlik hukukunu ana hatlarıyla ele almaya çalışan bu kitabın temel amacı; sosyal güvenlik hukuku konularını şemalarla, tablolarla ve özet biçimde ortaya koymak ve daha anlaşılır kılmanın yanında, uygulamayla ilgili bilgilere ışık tutmaktır.

Bu bakımdan, Yargıtay'ın ve Bölge Adliye Mahkemelerinin sosyal güvenlik hukukuna ilişkin güncel görüşlerine ve örnek bilirkişi raporlarına kitapta yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
Kısaltmalar ...17
Birinci Bölüm...
DAVA DOSYASI İNCELEME SAFHALARI...
I. DAVACININ İDDİA VE TALEPLERİ BELİRLENMELİDİR ...20
II. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNE UYGUN OLARAK BEYANLAR BELİRLENMELİ VE BEYANLARI AŞACAK DEĞERLENDİRME YAPILMAMALIDIR ...29
III. SORUMLULUĞA İLİŞKİN BEYANLAR DA DİKKATE ALINMALIDIR ...31
IV. KURUMA BAŞVURU ŞARTININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ İNCELENMELİDİR ...32
V. SİGORTALILIK İLİŞKİSİNE UYGULANACAK MEVZUAT BELİRLENMELİDİR ...34
VI. GÖREV KONUSU İRDELENMELİDİR ...35
VII. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER İRDELENMELİDİR. ...42
VIII. YETKİLİ MAHKEME TESPİT EDİLMELİDİR. ...49
IX. SİGORTALILIK STATÜSÜ BELİRLENMELİDİR ...52
A. Sigortalı ...52
1. Zorunlu Sigortalı ...53
a. Sigortalı Sayılanlar ...53
aa. İş Sözleşmesi ile Çalışanlar ...53
aaa. Genel Olarak ...53
bbb. İş Sözleşmesi İle Çalışanlar Gibi Sigortalı Kabul Edilenler ...59
bb. Bağımsız Çalışanlar ...63
cc. Kamu Görevlileri ...65
aaa. Genel Olarak ...65
bbb. Kamu İdarelerinde Çalışanlar ...66
ccc. Kamu İdarelerinde Çalışanlar Gibi Sigortalı Sayılanlar ...66
ddd. Kısmi Sigortalılar ...69
b. Sigortalı Sayılmayanlar ...91
B. SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI VE BİRLEŞMESİ ...108
1. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ...108
a. SSGSSK’nın Yürürlük Tarihinden Önce (01/15.10.2008) Sigortalı Olanların Farklı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Çalışmış Olması ...108
b. SSGSSK’nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigortalı Olanların Farklı Zamanlarda Birden Fazla Sigortalılık Tipine Göre Çalışmalarının Bulunması ...116
2. Sigortalılık Hallerinin Çakışması ...117
a. 5510 sayılı Kanundan Önce ...118
b. 5510 sayılı Kanundan Sonra ...120
aa. 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Öncesi ...121
bb. 6111 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrası ...122
C. SİGORTALILIĞIN AİDİYETİ DAVALARI ...129
D. HİZMET TESPİTİ DAVALARI ...132
1. Yetki ve Görev ...176
2. Hak düşürücü süre ...177
3. Emeklilik sonrası çalışmaların tespiti ...187
4. Sigortalının ölümünden sonra açılan hizmet tespiti davaları ...187
5. Hizmet tespiti davasında feragatin etkisi ...188
6. İspat ...190
a. Ücret Bordroları ...216
b. Banka Kayıtları ...217
c. Tanık Beyanları ...218
d. Apartman Görevlileri için İspat Kuralları ...239
7. Sigorta Başlangıcının Tespitine Yönelik Davalar ...247
8. Hizmet Tespiti Davası Verilen Kararın İcrası ...250
9. İkili Sözleşmeler Uyarınca Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Tespiti Talebi (Geçici Görev) ...251
E. Bağkur Sigortalılığının Tesbiti ...254
F. Tarım Bağkur Sigortalılığının Tesbiti ...264
G. Hizmet Borçlanması ...269
1. Genel Hizmet Borçlanması ...269
a. Tanım ve Borçlanma Halleri ...269
b. Koşulları ...273
c. Hükümleri ...275
2. Yurt Dışı Hizmet Borçlanması ...277
a. Tanım ve Borçlanma Koşulları ...277
b. Borçlanma Süresi ve Tutarı ...284
c. Aylık tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi ...297
X. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SİGORTALI DIŞINDA DİĞER KİŞİLERİN SIFATLARININ BELİRLENMESİ GEREKLİDİR ...311
A. İşveren ...311
B. Alt İşveren ...312
C. Ödünç Alan İşveren ...317
D. İşveren Vekili ...319
XI. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI BELİRLENMELİDİR ...320
A. İŞYERİ ...320
1. Asıl işyeri ...321
2. İşyerine bağlı yerler ...321
3. Eklentiler ...321
4. Araçlar ...321
XII. TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN VE PRİME ESAS KAZANCIN BELİRLENMESİ ...322
A. Bordro Okuma ...322
B. Bordro Hilesi ...324
XIII. USULİ KAZANILMIŞ HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ...332
XIV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ ...334
A. Genel Olarak ...334
B. Prime Esas Kazançlar ...335
1. 5510 Sayılı Kanunun 4/1,a Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi ...335
a. Prime Esas Alınacak Kazançlar ...335
b. Kısmen Prime Esas Alınacak Kazançlar ...339
c. Prime Esas Alınmayan Kazançlar ...344
d. Kazancın Belirlenmesine İlişkin Esaslar ...347
e. Prime Esas Günlük Ücret ve Gün Sayısının Saptanması ...348
f. Prime Esas Günlük Kazancın Sınırları ...349
2. 5510 Sayılı Kanunun 4/1,b Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi ...351
3. 5510 Sayılı Kanunun 4/1,c Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi ...352
4. Sadece Genel Sağlık Sigortasının Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi ...354
g. İşçilik Alacakları Davasında Hükmolunan Ücretlerin Prime Esas Kazançlara Etkisi ...355
C. Prim Oranları ve Türleri ...362
D. Prim Teşvikleri ...368
E. Prim Belgeleri ...372
1. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ...372
2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ...376
3. Eksik Gün Bildirimi ...377
4. Prim Belgelerinin Verilmesinin ve Prim Borçlarının Ertelenmesi ...378
F. Primlerin Ödenmesi ...379
1. Prim Ödeme Yükümlüsü ...379
2. Prim Ödeme Süresi ve Yöntemi ...382
3. Primlerin Süresinde Ödenmemesinin Sonuçları ...384
4. Yanlış ve Yersiz Alınan Primleri Geri Verilmesi ...385
5. Prim Borcundan Sorumluluk ...386
6. Primlerin Tahsili ...407
G. Prime Esas Kazancın Tespiti Davaları ...416
H. Asgari İşçilik ...431
1. Genel Olarak ...431
2. Asgari İşçilik Tespit Komisyonu ...433
3. Uzlaşma ...433
4. Eksik İşçilik Bildirimlerine Yönelik Davalar ...434
İkinci Bölüm...
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN...
DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR...
I. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI ...452
A. Genel Olarak ...452
B. İş Kazası Kavramı ...452
1. Genel Olarak ...452
2. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından İş Kazası ...453
a. Tanımı ...453
b. Unsurları ...457
aa. Sigortalı Olma ...457
bb. Kazaya Uğrama ...459
cc. Bedensel veya Ruhsal Bir Zarara Uğrama ...470
dd. Kaza ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması ...470
c. İş kazasının tespiti davası ...471
3. Bireysel İş Hukuku Bakımından İş Kazası ...479
C. Meslek Hastalığı Kavramı ...483
1. Tanım ...483
2. Unsurları ...483
a. Sigortalı Olma ...483
b. İşin Niteliği veya İşin Yürütüm Koşullarına Bağlı Bir Hastalığın Ortaya Çıkması ...484
c. Bedensel ve Ruhsal Zarara Uğrama ...485
d. Meslek Hastalığı ile Zarar Arasında Nedensellik Bağının Bulunması ...486
3. Saptanması ...486
D. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi ...487
E. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Yardımlar ...490
1. Genel Olarak ...490
2. Sağlık Yardımları ...490
3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği ...492
4. Sürekli İş Göremezlik Geliri ...498
5. Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması ...508
a. Koşulları ...508
b. Gelirin Hak Sahiplerine Paylaştırılması ...509
c. Gelirin Başlangıcı, Kesilmesi ve Gelir Bağlanmayacak Haller ...512
6. Evlenme Ödeneği ...514
7. Cenaze Ödeneği ...515
F. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Ödemelerin Birleşmesi ...516
G. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Kurumun Rücu Hakkı ...516
1. Gerçek Zarar Hesabı ...545
2. İş göremezlik oranının değişmesi ...552
3. Birden Fazla İş Kazasının Bulunması ...556
4. Bağlanan Gelirin Kesilmesi Halinde Rücu Davasının Akıbeti ...558
5. Rücu Davasında İşverenin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunduğu Haller ...562
6. Üçüncü Kişilere Açılan Rücu Davaları ...568
7. Ölen Kusurlu Sigortalının Hak Sahiplerine Rücu Davası Açılıp Açılamayacağı ...581
8. Rücu Davalarında Faiz ...581
9. Rücu Davalarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu ...582
10. Zamanaşımı ...584
II. HASTALIK SİGORTASI ...586
A. Genel Olarak ...586
B. Hastalık Sigortasından Sağlanan Yardımlar ...587
1. Sağlık Yardımları ...587
2. Geçici İş Göremezlik Ödeneği ...587
C. Hastalık Nedeniyle Kurumun Rücu Hakkı ...590
D. Hastalık Sigortası Bakımından Dikkate Alınmayacak Süreler ...592
III. ANALIK SİGORTASI ...592
A. Genel Olarak ...592
B. Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar ...594
1. Sağlık Yardımları ...594
2. Emzirme Ödeneği ...595
3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği ...596
C. Analık Sigortasından Kurumun Rücu Hakkı ...598
D. Analık Sigortası Bakımından Dikkate Alınmayacak Süreler ...598
Üçüncü Bölüm...
UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE...
İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR...
I. MALULLÜK SİGORTASI ...601
A. Genel Olarak ...601
B. Malul Kavramı ...602
1. Tanımı ve Koşulları ...602
2. Özel Düzenlemeler ...605
C. Maluliyetin Saptanması ...606
D. Malullük Sigortasından Sağlanan Yardım ...611
E. Kontrol Muayenesi ...618
F. Malullük Sigortasından Kurumun Rücu Hakkı ...619
G. Harp Malulleri ve Vazife Malulleri ...619
1. Vazife Malulü ...619
2. Harp Malulü ...630
3. Vazife Malullüğü Aylığı Alanların Yeniden Çalışmaları ...631
II. YAŞLILIK SİGORTASI ...632
A. Genel Olarak ...632
B. Yaşlılık Kavramı ...632
C. Yaşlılık Sigortası Yardımları ...633
1. Yaşlılık Aylığı ...634
a. Genel Yaşlılık Aylığı Koşulları ...634
aa. 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olanlar ...635
bb. 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar ...636
b. Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı Koşulları ...642
aa. İleri Yaşta Olanlar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı ...642
bb. Engelli Olanlar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı ...642
cc. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışanlar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı ...645
dd. Erken Yaşlanmış Olduğu Saptanan Sigortalılar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı ...646
ee. Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı ...647
ff. Maluliyeti Dolayısıyla Vergi İndirim Belgesi Alanlarla Sigortalı Olduğu Tarihten Önce Malul Olduğuna Karar Verilenler ...647
c. İşten Ayrılma ve Kuruma Başvurma ...653
d. Yaşlılık Aylığına Etki Eden Hususlar ...655
aa. Sigortalılık Süresi ...655
aaa. Sigortalılık Süresinin Başlangıcı ve Sonu ...655
bbb. Fiili Hizmet Süresi Zammı ...657
ccc. 5434 sayılı ESK’ya göre Fiili Hizmet Süresi Zammı ...665
ddd. 506 sayılı SSK’na Göre İtibari Hizmet Süreleri ...668
eee. Hizmet Birleştirilmesi Yapılması Halinde Fiili Hizmet Süresi Zammı İle İtibari Hizmet Sürelerinin Birlikte Değerlendirilmesi ...676
fff. Fiili Hizmet Süresi Kapsamındaki Çalışmaların Bildirilmesi ...678
ggg. İtibari Hizmet Süresi ...679
hhh. Hizmet Borçlanması ...680
bb. Sigortalının Yaşı ...680
cc. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması ...687
dd. Aylıkların Ödenmesinin Durdurulması ve Kesilmesi ...689
ee. Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma ...698
2. Yaşlılık Aylığı İle Diğer Gelir ve Aylıkların Birleşmesi ...708
3. Vakıf Emeklileri ...711
4. Toptan Ödeme ...711
D. Kurumun Hatalı Bildirimi Nedeniyle İşten Ayrılan Kişinin Zararının Tazmini ...714
III. ÖLÜM SİGORTASI ...715
A. Genel Olarak ...715
B. Ölüm Sigortası Yardımları ...716
1. Koşulları ...716
2. Ölüm Aylığı Bağlanması ...717
a. Koşulları ...717
b. Çifte Aylık Bağlanması Sorunu ...721
c. Hesaplanması ...729
d. Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması ...730
e. Ölüm Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Aylık Bağlanamayacak Haller ...733
3. Toptan Ödeme ...737
4. Evlenme Ödeneği ...738
5. Cenaze Ödeneği ...738
C. Ölüm Sigortasından Kurumun Rücu Hakkı ...739
IV. YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI ...744
A. Sigortalının Kasıtlı veya Kusurlu Davranışlarından Kaynaklanan Yersiz Ödemeler ...749
1. Eşinden Boşandığı Halde Eşiyle Fiilen Birlikte Yaşama Hali ...749
2. Sahte Sigortalılığa Dayanan Davalar ...761
3. Tarım Bağkur Sigortalı Hesaplarına Usulsüz Tevkifat Yüklenmesi ...770
4. Kurumun Hatalı İşlemlerinden Kaynaklanan Yersiz Ödemeler ...772
5. Aylık Almakta İken Şirket Ortaklığı Nedeniyle 18 Yaşını Doldurduğu Tarih İtibariyle Aylığın Kesilmesi Gerektiği ...773
B. Kurum Kontrol Memurları Tutanaklarının Geçerlilik Karinesi ...775
C. Yersiz Sağlık Giderlerinin Rücu Edilmesi ...776
D. Zamanaşımı ve Faiz Oranları ...778
E. İcra İnkar Tazminatı ...779
V. İLAÇ BEDELİNİN TAHSİLİNE YÖNELİK DAVALAR ...780
VI. GENEL SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI ...795
A. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamında Olan Kişiler ...795
B. Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olarak Genel Sağlık Sigortasının Kapsamına Giren Kişiler ...801
C. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamının Dışında Kalan Kişiler ...807
D. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi Tescili ve Sona Ermesi ...808
E. Gelir Tespiti ...812
VII. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARARLANMA KOŞULLARI ...815
A. Sağlık Hizmetleri ...815
1. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ...815
2. Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri ...817
3. Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri ...818
4. Yurt Dışında Tedavi ...819
B. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları ...822
C. Katılım Payı Alınması ...825
1. Katılım Payı Alınacak Sağlık Hizmetleri ve Tutarları ...825
2. Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetleri ve Kişiler ...827
3. Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri ...828
4. Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ...829
Kaynakça ...831
Kavram Dizini ...847

Ek Bilgi

Ürün Kodu 162448
Yayın Tarihi 2023 Ekim
Barkod 9789750289224
ISBN 9789750289224
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Haluk Hadi Sümer, Hasan Kayırgan