Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
325
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050507577

Stok Durumu: Stokta var

155,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................5

GİRİŞ ........................................................................................15

BÖLÜM 1

SERMAYE (TÜKETİMİ) KAYBI

1.1.    Genel Olarak Sermaye Kaybı....................................................17

1.2.    Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması.......................................20

1.3.    Sermaye ile Yedek Akçeler Toplamının En Az Yarısının

    Karşılıksız Kalması Hâli............................................................21

1.4.    Sermaye ile Yedek Akçeler Toplamının En Az Üçte İkisinin

    Karşılıksız Kalması Hâli............................................................21

1.5.    Sermayenin Azaltılması.............................................................22

1.6.    Sermaye Azaltılması ile ilgili Örnek Çalışma ...........................23

    1.6.1. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması İşlemleri

    ve Muhasebe Kayıtları...............................................................23

    1.6.2. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması İşlemleri ve

    Muhasebe Kayıtları....................................................................25

1.7.    Sermayenin Tamamlanması.......................................................28

1.8.    Sermaye Tamamlanması ile İlgili Örnek Çalışma .....................30

1.9.    Sermayenin Artırılması..............................................................31

1.10.    Sermaye Artırılması İçin Gerekli Evraklar ve Örnek Sermaye

    Artırımı Belgeleri ......................................................................34

    1.10.1. Limited Şirket Sermaye Artırımı İçin Gerekli

    Evraklar .....................................................................................35

    1.10.2. Anonim Şirket Sermaye Artırımı İçin Gerekli

    Evraklar .....................................................................................47

10 İçindekiler

BÖLÜM 2

BORCA BATIKLIK

2.1.    Genel Olarak Borca Batıklık .....................................................59

2.2.    Borca Batıklığın Tanımı ............................................................59

2.3.    İşletmelerde Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ....61

2.4.    Bilanço ve Borca Batıklık Bilançosu.........................................66

2.5.    Borca Batıklık Bilançosunun Düzenlenmesinde Esas

    Alınacak Kriterler......................................................................73

2.6.    İşletmelerde Borca Batıklığın Belirlenmesi ............................131

    2.6.1. İşletmenin Sürekliliği Esası...........................................132

    2.6.2. Aktiflerin Muhtemel Satış Fiyatı Esası..........................133

2.7.    Borca Batıklık Bilançosu Bildiriminde Bulunulması..............134

2.8.    Sermayenin Kaybı Hâlinde Alınması Gereken Tedbirler........135

2.9.    Borca Batıklık Hâlinde Alınması Gereken Tedbirler...............136

2.10.    Borca Batıklık Bilançosu Düzenleme Yükümlülüğü ..............137

2.11.    Borca Batıklığın Mahkemece Tespiti ......................................139

2.12.    Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında

    Bir Başka Şirket ile Birleşme ...............................................140

2.13.    Garameye İştirakten Feragat Sözleşmesi (Alacağın Sona

    Bırakılması) .............................................................................143

BÖLÜM 3

BORCA BATIKLIK (VARLIK/BORÇ)

BİLANÇOSU ÖRNEKLERİ

3.1. Borca Batıklık (Varlık/Borç) Bilançosu ve Riskin Erken

    Saptanması Örnekleri ..............................................................145

    3.1.1. Borca Batıklık Bilançosu Örnek (1) Gökşin Grup

    Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Varlık/Borç Hesaplamaları......145

    3.1.2 Borca Batıklık Bilançosu Örnek (2) Göksu Grup Mobilya

    Sanayi ve Ticaret A.Ş. Varlık/Borç Hesaplamaları..................160

İçindekiler 11

BÖLÜM 4

BORCA BATIKLIĞIN MAHKEMEYE

BİLDİRİLMESİNİN SONUÇLARI

4.1.    İflas Kararı ...............................................................................177

4.2.    İflasın Reddi.............................................................................196

4.3.    Sonuç .......................................................................................196

BÖLÜM 5

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE

ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ

5.1.    Riskin Erken Saptanması (Riskin Erken Teşhis) Komitesi .....199

5.2.    Borca Batıklık (Varlık/Borç) Bilançosu ve Riskin Erken

    Saptanması Çalışmaları ...........................................................202

5.3.    Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları. 203

5.4.    Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında

    Denetçi Raporu Örneği............................................................206

5.5.    Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetiminden Sorumlu

    Komitesi Toplantı Tutanakları Örnekleri.................................207

BÖLÜM 6

YASAL DÜZENLEMELER

6.1.    6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin

    Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ .......215

6.2.    Kamu Gözetimi Kurumunun 19.09.2018 Tarihinde Resmî

    Gazete’de Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları

    (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı.................220

6.3.    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

    Tarafından Yayımlanan “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve

    Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar” ..........223

6.4.    T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

    Vergi Usul Kanunu Sirküleri/112VUK-112/2019-2 ................232

6.5.    Ticaret Sicil Yönetmeliği.........................................................239

12 İçindekiler

BÖLÜM 7

BORCA BATIKLIK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

7.1.    Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2014/1096 E., 2014/6250 K........311

7.2.    Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3047 E., 2019/11088 K......313

7.3.    Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3526 E., 2019/12216 K......315

7.4.    Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3520 E., 2019/12646 K......316

7.5.    Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3742 E., 2019/13801 K......317

7.6.    Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2017/1127 E., 2019/101 K.............318

7.7.    Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/5313 E., 2019/418 K.............319

7.8.    Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2010/5860 K. 2010/14737......320

7.9.    Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2011/749 K. 2011/3328..........322

KAYNAKÇA...................................................................................325

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155392
Yayın Tarihi 2021 Ocak
Barkod 9786050507577
ISBN 9786050507577
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Abdulkadir Bozdoğan