Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Siber Suçlar

Hızlı Gözat

Türk Ceza Hukuku Sisteminde
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
456
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051468464

Stok Durumu: Stokta var

92,00 TL

Detayları

Günümüzde bilişim suçları, bilgisayar suçları veya siber suçlar olarak adlandırılan suçlarda büyük artış olduğu gözlemlenmektedir. Teknolojinin sağladığı olanakları kullanan suçlular, organize suç grupları veya terörist örgütlenmeler, amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakta ve geleneksel suçlara oranla daha büyük kazançlar elde etmektedirler.
Elde edilen kazançların büyüklüğüne rağmen, suçluların tespit edilmesinde yaşanan güçlükler, yine suçluların hızlı hareket edebilmeleri, izlerini yok edebilmeleri ve eylemlerinin sınır aşan boyutları gibi etkenler sayesinde, bu suçlarda etkin soruşturma yapılamadığı da bilinen bir gerçektir.
Türk Ceza Hukuku Sisteminde Siber Suçlar başlıklı kitabın yazılmasındaki esas amaç, toplumun hemen hemen tüm kesimlerini ilgilendiren, pek çok kişiyi sadece internete girdiği ve interneti kullandığı için mağdur eden bu suçları detaylı incelemek ve suçlarla mücadelede çözüm önerileri sunmaktır.
Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde siber suçun kapsamı, tanımı, tarihçesi, etkileri ve kategorileri incelenmektedir. Kitapta bilişim suçları yerine, daha kapsayıcı bir tanım olması nedeniyle siber suçlar kavramı tercih edilmektedir. Siber suçların tarihçesi kısmında, özellikle 1960’lı yıllardan sonra, siber alemde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler doğrultusunda siber suçların gelişimi aktarılmaktadır. Siber suçların etkileri bölümünde, siber suçların sadece ekonomik alanda yaptıkları olumsuz etkiler değil, ulusal güvenliğe ve mağdurların psikolojilerine yaptığı olumsuz etkiler de anlatılmaktadır.
Siber suçların kategorileri bölümünde ise Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesinin benimsediği kategoriden esinlenilmekte olup, Sözleşmenin benimsediği Bilgisayar Sistemleri ve Verileri Üzerine İşlenen Suçlar, İçerik ile Bağlantılı Suçlar, Telif ve Marka Haklarıyla İlgili Suçlar ve Bilgisayarla Bağlantılı Geleneksel Suçlar başlıklı kategorilere, Birleşik Suçlar adlı yeni bir kategori eklenerek, konu detaylandırılmaktadır. Özellikle siber suçların kategorileştirilmesi konusu, doktrinde halen üzerinde mutabık kalınan bir konu olmayıp, farklı farklı kategorilerin kabul edildiği bir alandır. Dolayısıyla kitapta kabul edilen kategorileştirme çabası da, üzerinde tartışılabilecek ve farklı görüşleri barındırabilecek bir çabadır. Bu konuda bir tartışma ortamı sağlayacaksa ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaksa, kitap amacına ulaşmış demektir.
Kitabın ikinci ana bölümü, siber suçla mücadele konusunu içermekte olup, iki alt başlıkta konu anlatılmaktadır. İlk olarak siber suçla mücadelede yaşanan güçlükler sıralanmakta olup, uluslar arası işbirliğinin eksikliği, geleneksel suç soruşturma yöntemlerinin yetersizliği, internet kullanıcı sayısındaki artış, sistemin dinamikliği ve otomasyon özelliği bu bölümde detaylandırılmaktadır. İkinci alt başlıkta ise, siber suçla mücadelede yapılması gerekenler sıralanmaktadır. Siber suçlar ile ilgili yasal düzenlemelere gidilmesi, etkin soruşturma yöntemlerinin geliştirilmesi, siber altyapıların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, irtibat noktalarının belirlenmesi ve uluslar arası işbirliğinin geliştirilmesi siber suçlarla mücadelede yapılması gerekenler olarak belirlenmekte ve konular örnekleriyle anlatılmaktadır.
Siber suçların sınır aşan özelliği nedeniyle, uluslar arası işbirliği ayrıca önemli bir konu olup, kitabın üçüncü ana bölümü bu konuyla ilgilidir. Siber suçların meydana getirdiği devasa ekonomi, uluslararası alanda işbirliğini zorunlu kılmış ve bu yolda çalışmalar yapılmışsa da, istenen seviyeye gelinmediği görülmektedir. Bu bölümde G8 ülkelerinin, OECD’nin, Birleşmiş Milletlerin, Karayipler Topluluğunun, Commonwealth Topluluğunun, Arap Birliğinin ve İnterpolün siber suçlar konusunda yaptığı girişimler kronolojik sırayla aktarılmaktadır. Yine bu bölümde Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesine detaylı olarak yer verilmektedir. Bu sözleşmenin siber suçlar alanında, diğer ülkeler yönünden referans sözleşme olması, siber suçlar konusunu pek çok yönüyle ele almakta olması ve ülkemizin de bu sözleşmeye taraf olması nedeniyle, Siber Suçlar Sözleşmesinin detaylı bir incelemesi yapılmaktadır.

Kitabın son bölümünde, Türk Ceza Hukuku Sisteminde Siber Suçlar anlatılmaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları başlığı altında TCK 243, 244, 245, 245/A ve 246. Maddelerine yer verilmektedir. Konuyla ilgili eserlerin tamamında da bilişim suçlarının incelenmesi, Türk Ceza Kanunu paralelinde yapılmaktadır. Bu kitapta ise, siber suçlar beş ayrı kategoriye ayrıldığından, Türk Ceza Kanununun benimsediği sistemden uzaklaşılmak durumunda kalınmış ve her kategori içerisine giren ceza kanunu hükümleri, o bölüm içerisinde anlatılmıştır. Konuyu farklı bir yönüyle ele alması bakımından, çalışmam eleştirilere ve görüşlere açıktır. Nitekim siber suçların zaman içinde değişkenlik gösterebilmesi, yeni teknolojik gelişmelere bağlı yeni suç tiplerinin ortaya çıkması, suçların kategorileştirilmesinde de değişikliğe gidilmesini gerektirebilecektir.
Bu kitabın alt yapısının oluşturulmasında, gerekli kaynakların taranmasında, yurt dışında araştırma ve çalışma olanaklarının sağlanmasında ve kitabın yazımında katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkürü bir borç bilirim. Öncelikle yurt dışında çalışma imkanı veren ve maddi yönden destek sağlayan TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ederim. Bu kitap TÜBİTAK sayesinde yayınlanmakta ve okurlara sunulmaktadır.
TÜBİTAK’ın desteğinin belirlenmesinden sonra, yurt dışında çalışmama izin veren ve bu anlamda önümü açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca’ya ve Adalet Bakanlığının çok değerli üst düzey bürokratlarına, bana verdikleri destek ve izin nedeniyle teşekkür ederim.
Almanya’da yaptığım çalışmamda fikirleriyle ve hoş görüsüyle bana destek olan Prof. Dr. Osman İsfen’e; kitabın yayımında emek sarf eden, kapak tasarımını yapan, kitabın okurlara ulaşmasını sağlayan Adalet Yayınevi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim.
Kitabın konuyla ilgilenen tüm toplum kesimlerine katkı sağlaması dileğiyle.


 • ÖNSÖZ-VII
 • İÇİNDEKİLER-XI
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SİBER SUÇUN KAPSAMI, TANIMI, TARİHÇESİ, ETKİLERİ,
 • KATEGORİLERİ
 • I. KAPSAM-1
 • II. SİBER SUÇ-5
 • A. Tanımı-5
 • B. Tarihçesi-10
 • C. Siber Suçun Etkileri-17
 • D. Siber Suçun Kategorileri-21
 • 1. Bilgisayar Sistemleri ve Verileri Üzerine İşlenen Siber Suçlar-22
 • a. Hacking ve Cracking-22
 • b. Yasadışı Veri Toplama-27
 • c. Yasadışı İzleme-31
 • d. Yasadışı Veri Girişi-33
 • e. Yasadışı Sisteme Giriş-37
 • 2. İçerik ile Bağlantılı Suçlar-39
 • a. Pornografik Materyal-49
 • b. Çocuk Pornografisi-51
 • c. Irkçılık ve Nefret Suçları-56
 • d. Dine Yönelik Suçlar-59
 • e. Yasadışı Kumar ve Şans Oyunları-61
 • f. İftira ve Dezenformasyon-64
 • g. Spam ve Bağlantılı Tehditler-67
 • 3. Telif ve Marka Haklarıyla İlgili Siber Suçlar-70
 • a. Telif ile İlgili Suçlar-70
 • b. Marka ile İlgili Suçlar-73
 • 4. Bilgisayarla Bağlantılı Geleneksel Suçlar-76
 • a. Bilgisayar Bağlantılı Dolandırıcılık Suçları-76
 • b. Bilgisayar Bağlantılı Sahtecilik Suçları-82
 • c. Bilgisayar Bağlantılı Kimlik Hırsızlığı Suçu-82
 • d. Donanımların Suistimali-86
 • 5. Birleşik Suçlar-88
 • a. Siber Suç ve Terörizm İlişkisi-89
 • aa. Propaganda ve Materyalleri Yayma-90
 • bb. Bilgi Toplama ve Saldırı Hazırlığı-91
 • cc. İletişim-91
 • dd. Terörün Finansmanı-92
 • ee. Altyapılara Saldırı-93
 • b. Siber Savaş-95
 • c. Siber Karapara Aklama-97
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • SİBER SUÇLA MÜCADELE
 • A. Siber Suçla Mücadelede Karşılaşılan Güçlükler-101
 • 1. Teknolojiye Bağımlılık-101
 • 2. İnternet Kullanıcı Sayısındaki Artış-103
 • 3. Bilgi Bankası Olma Özelliği-104
 • 4. Uluslararası İşbirliği Eksikliği-105
 • 5. Yer Yönünden Dinamik Olabilmesi-107
 • 6. Otomasyon-108
 • 7. İşlem ve Gelişmede Yaşanan Sürat-109
 • 8. Anonim İletişime Olanak Tanıması-110
 • 9. Geleneksel Soruşturma Yöntemlerinin Yetersizliği-112
 • 10. Şifreleme Tekniğinin Gelişmesi-114
 • B. Siber Suçla Mücadelede Yapılması Gerekenler-117
 • 1. Yasal Düzenleme Yapılması-117
 • 2. Etkin Soruşturma ve Yargılama Yürütülmesi-123
 • a. Teknik Yeterlilikler-124
 • b. Arama ve El Koyma-126
 • c. İletişimin Saklanması-129
 • d. Gizli Soruşturmacı Kullanılması-135
 • e. Elektronik Kanıtların Değerlendirilmesi-138
 • 3. Siber Altyapının Güçlendirilmesi-142
 • 4. Siber Suçlara Yönelik Toplumun Farkındalığının Artırılması-143
 • 5. İrtibat Noktalarının Belirlenmesi-145
 • 6. Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi-147
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • SİBER SUÇLA MÜCADELEDE BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FAALİYETLER
 • A. Gelişmiş Ülkeler Topluluğu (G8)-153
 • B. OECD-156
 • C. Birleşmiş Milletler-157
 • D. Karayipler-161
 • E. Commonwealth Topluluğu-161
 • F. Arap Birliği-162
 • G. İnterpol-163
 • H. Avrupa Birliği Siber Suçlar Sözleşmesi-164
 • 1. Hazırlanış Süreci-164
 • 2. İçeriği-165
 • a. Maddi Ceza Hukuku Yönünden-165
 • b. Usul Hukuku Yönünden-169
 • c. Uluslararası İşbirliği Yönünden-169
 • d. Ek Protokol-172
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜRK CEZA HUKUKU SİSTEMİNDE SİBER SUÇLAR
 • A. Bilgisayar Sistemleri ve Verileri Üzerine İşlenen Suçlar-180
 • 1. Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK 243)-181
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-182
 • b. Hukuki Konu-182
 • c. Suçun Unsurları-183
 • aa. Fiil-183
 • bb. Hukuka Aykırılık-189
 • cc. Manevi Unsur-189
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-189
 • aa. Teşebbüs-189
 • bb. İştirak-190
 • cc. İçtima-190
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-191
 • 2. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK 244)-191
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-192
 • b. Hukuki Konu-192
 • c. Suçun Unsurları-193
 • aa. Fiil-193
 • 1. -Sistemin İşleyişini Engelleme ve Bozma-194
 • 2. -Sistemdeki Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Verileri Başka Yere Gönderme-195
 • bb. Hukuka Aykırılık-199
 • cc. Manevi Unsur-199
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-200
 • aa. Teşebbüs-200
 • bb. İştirak-200
 • cc. İçtima-200
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-201
 • 3. Elektronik İmza Kanunu kapsamında İmza Oluşturma Verilerinin İzinsiz Kullanımı Suçu (Madde 16)-203
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-205
 • b. Hukuki Konu-206
 • c. Suçun Unsurları-207
 • aa. Fiil-207
 • bb. Hukuka Aykırılık-209
 • cc. Manevi Unsur-209
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-209
 • aa. Teşebbüs-209
 • bb. İştirak-210
 • cc. İçtima-210
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-210
 • 4. Elektronik İmza Kanunu kapsamında Elektronik Sertifikalarda Sahtekârlık Suçu (Madde 17)-211
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-212
 • b. Hukuki Konu-213
 • c. Suçun Unsurları-213
 • aa. Fiil-213
 • bb. Hukuka Aykırılık-216
 • cc. Manevi Unsur-216
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-216
 • aa. Teşebbüs-216
 • bb. İştirak-216
 • cc. İçtima-216
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-217
 • 5. Haberleşmenin Engellenmesi Suçu (TCK 124)-217
 • a. Suçun Faili ve Mağduru-218
 • b. Hukuki Konu-218
 • c. Suçun Unsurları-219
 • aa. Fiil-219
 • bb. Hukuka Aykırılık-221
 • cc. Manevi Unsur-223
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-223
 • aa. Teşebbüs-223
 • bb. İştirak-223
 • cc. İçtima-223
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-224
 • 6. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 132)-225
 • a. Suçun Faili ve Mağduru-226
 • b. Hukuki Konu-227
 • c. Suçun Unsurları-227
 • aa. Fiil-227
 • 1. TCK 132/1 md. si yönünden-227
 • 2. TCK 132/2 md. si yönünden-229
 • 3. TCK 132/3 md. si yönünden-230
 • bb. Hukuka Aykırılık-231
 • cc. Manevi Unsur-232
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-232
 • aa. Teşebbüs-232
 • bb. İştirak-232
 • cc. İçtima-232
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-234
 • 7. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu (TCK 133)-235
 • a. Suçun Faili ve Mağduru-236
 • b. Hukuki Konu-237
 • c. Suçun Unsurları-237
 • aa. Fiil-237
 • 1. TCK 133/1 md. si yönünden-237
 • 2. TCK 133/2 md. si yönünden-238
 • bb. Hukuka Aykırılık-239
 • cc. Manevi Unsur-241
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-241
 • aa. Teşebbüs-241
 • bb. İştirak-241
 • cc. İçtima-241
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-241
 • 8. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 134)-242
 • a. Suçun Faili ve Mağduru-243
 • b. Hukuki Konu-244
 • c. Suçun Unsurları-245
 • aa. Fiil-245
 • 1. -TCK 134/1 madde yönünden-246
 • 2. -TCK 134/2 madde yönünden-247
 • bb. Hukuka Aykırılık-248
 • cc. Manevi Unsur-251
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-251
 • aa. Teşebbüs-251
 • bb. İştirak-251
 • cc. İçtima-251
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-252
 • 9. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK 135)-253
 • a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-253
 • b. Suçun Fail ve Mağduru-257
 • c. Hukuki Konu-258
 • d. Suçun Unsurları-258
 • aa. Fiil-258
 • bb. Hukuka Aykırılık-263
 • cc. Manevi Unsur-265
 • e. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-266
 • aa. Teşebbüs-266
 • bb. İştirak-266
 • cc. İçtima-266
 • f. Yaptırım ve Yargılama Usulü-267
 • 10. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme Suçu (TCK 136)-267
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-268
 • b. Hukuki Konu-268
 • c. Suçun Unsurları-269
 • aa. Fiil-269
 • bb. Hukuka Aykırılık-271
 • cc. Manevi Unsur-271
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-271
 • aa. Teşebbüs-271
 • bb. İştirak-272
 • cc. İçtima-272
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-273
 • 11. Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK 138)-274
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-274
 • b. Hukuki Konu-275
 • c. Suçun Unsurları-276
 • aa. Fiil-276
 • bb. Hukuka Aykırılık-279
 • cc. Manevi Unsur-279
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-279
 • aa. Teşebbüs-279
 • bb. İştirak-279
 • cc. İçtima-279
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-280
 • B. İçerik ile Bağlantılı Suçlar-280
 • 1. Müstehcenlik Suçu (TCK 226)-280
 • a. TCK 226/1 Maddesi-284
 • 1. Suçun Fail ve Mağduru-284
 • 2. Hukuki Konu-284
 • 3. Suçun Unsurları-285
 • aa. -Fiil-285
 • bb. Hukuka Aykırılık-286
 • cc. Manevi Unsur-287
 • 4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-287
 • aa. -Teşebbüs-287
 • bb. -İştirak-287
 • cc. İçtima-288
 • 5. Yaptırım ve Yargılama Usulü-288
 • b. TCK 226/2 Maddesi-288
 • 1. Suçun Fail ve Mağduru-289
 • 2. Hukuki Konu-289
 • 3. Suçun Unsurları-289
 • aa. -Fiil-289
 • bb. -Hukuka Aykırılık-290
 • cc. -Manevi Unsur-290
 • 4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-290
 • aa. -Teşebbüs-290
 • bb. -İştirak-290
 • cc. İçtima-290
 • 5. Yaptırım ve Yargılama Usulü-291
 • c. TCK 226/3 Maddesi-291
 • aa. -Çocukların, temsili çocuk görüntülerinin, çocuk gibi görünen kişilerin müstehcen görüntü, yazı veya sözlerde kullanılması suçu;-291
 • 1. Suçun Fail ve Mağduru-292
 • 2. Hukuki Konu-292
 • 3. Suçun Unsurları-292
 • a. Fiil-292
 • b. Hukuka Aykırılık-296
 • c. Manevi Unsur-296
 • 4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-296
 • a. Teşebbüs-296
 • b. İştirak-296
 • c. İçtima-296
 • 5. Yaptırım ve Yargılama Usulü-297
 • bb. -Üretiminde Çocukların, Temsili Çocuk Görüntülerinin, Çocuk Gibi Görünen Kişilerin Kullanıldığı Müstehcen Ürünlerin Ülkeye Sokulması, Çoğaltılması, Satışa Arzı, Satılması, Nakledilmesi, Depolanması ve Başkalarının Kullanımına Suçu;-297
 • 1. Suçun Fail ve Mağduru-297
 • 2. Hukuki Konu-298
 • 3. Suçun Unsurları-298
 • a. Fiil-298
 • b. Hukuka Aykırılık-300
 • c. Manevi Unsur-300
 • 4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-301
 • a. Teşebbüs-301
 • b. İştirak-301
 • c. İçtima-301
 • 5. Yaptırım ve Yargılama Usulü-302
 • d. TCK 226/4 Maddesi-302
 • 1. Suçun Fail ve Mağduru-302
 • 2. Hukuki Konu-302
 • 3. Suçun Unsurları-303
 • aa. Fiil-303
 • bb. Hukuka Aykırılık-305
 • cc. Manevi Unsur-305
 • 4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-305
 • a. Teşebbüs-305
 • b. İştirak-305
 • c. İçtima-305
 • 5. Yaptırım ve Yargılama Usulü-306
 • e. TCK 226/5 maddesi-306
 • 1. Suçun Fail ve Mağduru-306
 • 2. Hukuki Konu-306
 • 3. Suçun Unsurları-307
 • aa. Fiil-307
 • bb. Hukuka Aykırılık-307
 • cc. Manevi Unsur-308
 • 4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-308
 • aa. Teşebbüs-308
 • bb. İştirak-308
 • cc. İçtima-308
 • 5. Yaptırım ve Yargılama Usulü-308
 • a. Ortak Hükümler-309
 • aa. -Tüzel Kişinin Sorumluluğu-309
 • bb. -Müstehcenlik suçu ve bilimsel/sanatsal/edebi eserler ilişkisi-309
 • 2. Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama Suçu (TCK 228)-311
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-311
 • b. Hukuki Konu-311
 • c. Suçun Unsurları-312
 • aa. Fiil-312
 • bb. Hukuka Aykırılık-313
 • cc. Manevi Unsur-313
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-313
 • aa. Teşebbüs-313
 • bb. İştirak-314
 • cc. İçtima-314
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-315
 • 3. Hakaret Suçu (TCK 125)-315
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-316
 • b. Hukuki Konu-317
 • c. Suçun Unsurları-317
 • aa. Fiil-317
 • bb. Hukuka Aykırılık-319
 • cc. Manevi Unsur-321
 • d. Suçu Ağırlaştırıcı Nedenler-321
 • e. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-322
 • aa. Teşebbüs-322
 • bb. İştirak-323
 • cc. İçtima-323
 • f. Yaptırım ve Yargılama Usulü-323
 • C. Telif ve Marka Haklarıyla İlgili Suçlar-324
 • 1. Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz (md. 71)-325
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-326
 • b. Hukuki Konu-327
 • c. Suçun Unsurları-328
 • aa. Fiil-328
 • 1. 5846 sy. 71/1 maddesi-328
 • 2. 5846 sy. 71/1-2 maddesi-332
 • 3. 5846 sy. 71/1-3 maddesi-332
 • 4. 5846 sy. 71/1-4 maddesi-333
 • 5. 5846 sy. 71/1-5 maddesi-333
 • 6. 5846 sy. 71/1-6 maddesi-334
 • 7. 5846 sy. 71/2 maddesi-334
 • bb. Hukuka Aykırılık-336
 • cc. Manevi Unsur-336
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-337
 • aa. Teşebbüs-337
 • bb. İştirak-337
 • cc. İçtima-337
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-338
 • 2. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (md. 72)-340
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-341
 • b. Hukuki Konu-341
 • c. Suçun Unsurları-342
 • aa. Fiil-342
 • bb. Hukuka Aykırılık-344
 • cc. Manevi Unsur-345
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-345
 • aa. Teşebbüs-345
 • bb. İştirak-345
 • cc. İçtima-345
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-345
 • D. Bilgisayarla Bağlantılı Geleneksel Suçlar-346
 • 1. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu (TCK 142/2-e)-346
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-347
 • b. Hukuki Konu-347
 • c. Suçun Unsurları-347
 • aa. Fiil-347
 • bb. Hukuka Aykırılık-349
 • cc. Manevi Unsur-350
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-350
 • aa. Teşebbüs-350
 • bb. İştirak-350
 • cc. İçtima-350
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-351
 • 2. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu (TCK 158/1-f)-351
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-352
 • b. Hukuki Konu-352
 • c. Suçun Unsurları-352
 • aa. Fiil-352
 • bb. Hukuka Aykırılık-355
 • cc. Manevi Unsur-355
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-355
 • aa. Teşebbüs-355
 • bb. İştirak-355
 • cc. İçtima-355
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-356
 • 3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK 245)-357
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-358
 • b. Hukuki Konu-359
 • c. Suçun Unsurları-360
 • aa. Fiil-360
 • 1. Başkasının Kartıyla Yarar Sağlama Suçu (TCK 245/1)-361
 • 2. Kartlarda Sahtecilik Yoluyla Yarar Sağlama Suçu
 • (TCK 245/2-3)-365
 • bb. Hukuka Aykırılık-369
 • cc. Manevi Unsur-369
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-369
 • aa. Teşebbüs-369
 • bb. İştirak-370
 • cc. İçtima-370
 • e. Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler-371
 • 1. Şahsi cezasızlık sebepleri-371
 • 2. Cezayı Kaldıran Sebepler-373
 • f. Yaptırım ve Yargılama Usulü-374
 • 4. Yasak Cihaz veya Programlar (TCK 245/A)-375
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-375
 • b. Hukuki Konu-376
 • c. Suçun Unsurları-376
 • aa. Fiil-376
 • bb. Hukuka Aykırılık-378
 • cc. Manevi Unsur-378
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-379
 • aa. Teşebbüs-379
 • bb. İştirak-379
 • cc. İçtima-379
 • e. Yaptırım ve Yargılama Usulü-380
 • E. Birleşik Suçlar-380
 • 1. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (TCK 282)-381
 • a. Suçun Fail ve Mağduru-382
 • b. Hukuki Konu-383
 • c. Suçun Unsurları-384
 • aa. Fiil-384
 • 1. Genel Olarak-384
 • 2. Yurt Dışına Çıkarma-386
 • 3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Öngörülen Maksatlarla Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma-388
 • 4. Malvarlığı değerini satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak-392
 • bb. Hukuka Aykırılık-393
 • cc. Manevi Unsur-393
 • d. Suçun Özel Görünüş Şekilleri-395
 • aa. Teşebbüs-395
 • bb. İştirak-396
 • cc. İçtima-396
 • e. Suça ve Cezaya Etki Eden Nedenler-398
 • aa. Ağırlatıcı Sebepler-398
 • 1. Suçun Kamu Görevlisi veya Meslek Sahibi Tarafından İşlenmesi-398
 • 2. Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmiş Olması-399
 • bb. Cezasızlık Hali-400
 • f. Yaptırım ve Yargılama Usulü-401
 • EK: Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi-403
 • KAYNAKÇA-437

Ek Bilgi

Ürün Kodu 145855
Yayın Tarihi 2016 Nisan
Barkod 9786051468464
ISBN 9786051468464
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Sacit Yılmaz