Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Sermaye Şirketlerinin Denetimi

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
397
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786053993179

Stok Durumu: Stokta var

32,41 TL

Detayları

"Şirketler hukukunun en çok ilişkili olduğu alanlardan birisi de denetim konusudur. Bu açıdan, ticaret hukukçularının denetim konusuna yabancı olmamaları gerekmektedir. Diğer yandan, özellikle şirketler alanında çalışacak ekonomist ve işletmecilerin de yeterli düzeyde şirketler hukuku bilgisine sahip olmaları kaçınılmazdır. Sermaye Şirketlerinin Denetimi bu açıdan iki kesime hitap etmektedir. Bu kesimlerden birisi, öğrenim sistemi dolayısıyla yeterli düzeyde hukuk bilgisi alamayan ekonomist ve işletmeci grubudur. Özellikle bu alanlarda Anglosakson eğitim sisteminin uygulanması sebebiyle, söz konusu alanlarda eğitim gören kişilere gerekenin çok altında hukuk eğitimi verilmekte ve hiçbir hukuk dersi almadan öğrenciler lisans öğrenimlerini tamamlamaktadırlar. Diğer yandan, öğretim süresinin yetersizliği ve sosyal yaşamın değişmesi sonucunda yeni yeni hukuk derslerinin ortaya çıkmasıyla, hukuk öğrencilerine yeterli düzeyde muhasebe, denetim ve ekonomi alanıyla ilgili gerekli dersler gerektiği düzeyde verilememektedir. Bu eser, bahsedilen bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

M. Kâmil Mutluer, M. Selçuk Uslu ve Ziyaettin Bildirici bu çalışmada, ekonomist ve işletmecilere yeterli düzeyde sermaye şirketleri ve bu şirketlerin Türk Ticaret Hukuku yönünden denetimiyle ilgili bilgi vermeye çalışırken, ilerleyen bölümlerde hukukçulara hitap etmektedir. Kanunun üzerine oturtmak istediği finansal tabloların denetimi ve mevcut hükümlerin uygulamada nasıl gerçekleşeceği ele alınmaktadır.

Sermaye Şirketlerinin Denetimi, tüm bu mevzubahis boşlukları doldurarak hukukçular, ekonomistler, işletmeciler ve öğrenciler için önemli bir kaynak görevi görecektir." (Arka Kapak Yazısı)

İçindekiler

xviii Kısaltmalar
xix Önsöz
1 Giriş
7 BİRİNCİ BÖLÜM Sermaye Şirketleri
7 Şirketler Konusunda Genel Bilgiler
7 Şirket Kavramı
7 Kişi Unsuru
8 Sermaye Unsuru
8 Sözleşme Unsuru
8 Amaç Unsuru
9 Ortak Çalışma Arzusu
9 Şirketlerin Sınıflandırılması
9 Dayandıkları Mevzuat Bakımından Şirketler
9 Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Adi Şirketler
10 Türk Ticaret Kanunu’na Tabi Olan Şirketler
10 Özel Kanunlarla Düzenlenmiş Olan Şirketler
10 Şahıs Şirketi ve Sermaye Şirketi Olma Bakımından Şirketler
10 Şahıs Şirketleri
11 Sermaye Şirketleri
11 Ortakların Sorumlulukları Bakımından Şirketler
12 Ölçekleri Bakımından Şirketler
12 Diğer Sınıflamalar
13 Ticaret Şirketleri İçinde Sermaye Şirketlerinin Yeri
13 Şahıs Şirketleri
14 Kollektif Şirket
14 Konu
15 Ticari Unvan
15 Ortaklar
15 Ortaklarının Sınırsız Sorumluluğu
16 Tüzel Kişiliğe Sahip Olma
16 Adi Komandit Şirket
17 Ticari İşletme Olması
17 Bir Unvan Altında Kurulmuş Bulunması
17 Ortaklar
18 Tüzel Kişiliğe Sahip Olma
18 Sermaye Şirketleri
19 Anonim Şirket
19 Anonim Şirketlerin Türleri
19 Özel Kanunlara Bağlı Olma Bakımından
vi içindekiler
19 Özel Kanunlarla Kurulmuş Olan Anonim Şirketler
20 Özel Kanunlara veya Hükümlere Tabi Anonim Şirketler
20 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’ler
20 Ortak Sayısı Bakımından
20 Tek Ortaklı Anonim Şirketler
21 Çok Ortaklı Anonim Şirketler
21 Halka Açık Olma ve Olmama Bakımından Anonim Şirketler
21 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler
21 Halka Açık Anonim Şirketler
22 Ölçeklerine Göre Anonim Şirketler
22 Küçük ve Orta Ölçekli Anonim Şirketler
22 Büyük Ölçekli Anonim Şirketler
23 Başka Şirketlere Bağlantı Açısından Anonim Şirketler
23 Anonim Şirketlerle İlgili Genel Hükümler
23 Anonim Şirketin Tanımı
23 Şirketin Unsurları
23 Ticaret Unvanına Sahip Olma
25 Sermaye
25 Sermaye Türleri
25 Esas Sermaye
26 Kayıtlı Sermaye
26 Sermayenin Paylara Bölünmüş Olması
26 Şirketin ve Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
26 Şirketin Sınırlı Sorumluluğu
27 Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
27 Tüzel Kişilik
27 Konu
28 Temel İlkeler
28 Devletin Gözetimi ve Denetimi
28 Devletin Kuruluşta Müdahalesi
28 Anonim Şirketlerin Faaliyetleri Sırasında Denetimi
29 Şirket Yönetimine Katılma
29 Eşit İşlem İlkesi
30 Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı
31 Anonim Şirketlerin Kuruluşu
31 Kuruluş Sistemleri
31 Kanun Sistemi
31 İzin Sistemi
31 Normatif Sistem
31 Türk Ticaret Kanunu’nun Kabul Ettiği Kuruluş Sistemi
32 Kuruluş Türleri
33 Kurucular
34 Genel Olarak Kuruluşta Yapılacak İşlemler
34 Esas Sözleşme
35 Esas Sözleşmenin İçeriği
35 Zorunlu Hükümler
içindekiler vii
37 İsteğe Bağlı Hükümler
37 Esas Sözleşmenin Emredici Hükümlere Uygun Olması
37 Şirkete Ayni Sermaye Konulması
37 Ayni Sermaye Konulacak Mal Varlığı Unsurları
38 Ayni Sermayeye Değer Biçme
38 Pay Bedellerinin Ödenmesi
38 Halka Arz Edilecek Paylar ve Halka Arz Taahhüdü
39 Kuruluşla İlgili Üzerinde Durulabilecek Diğer Düzenlemeler
39 Primli Paylar
40 Kurucu Menfaatleri
40 Kurucu Beyanları
41 Kuruluştan Önce Pay Taahhüdünün Devrinin Geçersizliği
41 Fesih Davası
42 Şirketin Tescili ve Tüzel Kişilik Kazanması
42 Kurulduktan Sonra Devir Alma (Kanuna Karşı Hile)
43 Anonim Şirketin Organları
43 Şirket Organları Hakkında Genel Bilgi
44 Genel Kurul
44 Genel Kurulun Niteliği
45 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
45 Genel Kurul Toplantıları
45 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
45 Olağan Genel Kurul Toplantıları
46 Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
46 Çağrılı ve Çağrısız Genel Kurul Toplantıları
46 Çağrılı Genel Kurul Toplantıları
46 Çağrısız Genel Kurul Toplantıları
47 Tek Ortaklı Anonim Şirketlerde Genel Kurul
48 Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılması
48 Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar
49 Çağrının Şekli ve Çağrı Zamanı
49 Genel Kurul Toplantı Gündemi
50 Toplantıya Katılacak Olanlar ve Toplantıya Katılma Şartları
50 Toplantı Yapılması
52 Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği
52 Kararların Hükümsüzlüğü
53 İptal Ettirilebilecek Kararlar
54 Yönetim Kurulu
54 Yeni Kanunla Getirilen Değişiklikler
55 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
56 Yönetim Kurulunun Oluşumu
57 Üyeliğin Kazanılması Süresi ve Sona Ermesi
57 Üyeliğin Kazanılması
57 Üyeliğin Süresi
57 Üyeliğin Sona Ermesi
58 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları
58 Yönetime İlişkin Haklar
viii içindekiler
58 Yönetime Katılma Hakkı
59 Şirketi Temsil Etme Hakkı
59 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
60 Dava Hakkı
60 Mali Haklar
60 Huzur Hakkı
60 Ücret
60 Kazanç Payı
61 Prim ve İkramiye
61 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yükümlülükleri
61 Devir Edilemez Görev ve Yetkiler
62 Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Görevler
62 Özen ve Bağımlılık Yükümlülüğü
63 Şirket ile İşlem Yapmama ve Şirkete Borçlanamama Yükümlülüğü
63 Şirket ile İşlem Yapmama
63 Şirkete Borçlanmama
63 Şirket ile Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
64 Müzakerelere Katılmama Yükümlülüğü
64 Temsil Yetkisi
66 Yönetim Kurulu Toplantıları
66 Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
67 Sigorta
68 Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
68 Esas Sözleşme Değişiklikleri
69 Genel Değişiklikler
69 Esas Sözleşmeyi Değiştirmeye Yetkili Organ
69 Esas Sözleşme Değişikliklerinde Zorunlu Olarak
Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler
70 Özel Değişiklikler
70 Sermaye Artırımı
71 Dış Kaynaklı Sermaye Artırımı
73 İç Kaynaklı Sermaye Artırımı
73 Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
74 Sermayenin Azaltılması
75 Pay ve Pay Sahipliği
75 Payların Türleri
77 Pay Sahiplerinin Hak ve Borçları
77 Pay Sahiplerinin Borçları
77 Sermaye Koyma Borcu
78 İkincil Yükümlülükler
78 Pay Sahibinin Hakları
78 Pay Sahibinin İdari Hakları
81 Pay Sahibinin Mali Hakları
84 Yedek Akçe
84 Kanuni Yedek Akçe
85 Esas Sözleşme ile Ayrılan Yedek Akçe
86 Genel Kurul Kararıyla Ayrılan Yedek Akçeler
86 Azınlık Hakları
içindekiler ix
87 Olumsuz Azınlık Hakları
87 Olumlu Azınlık Hakları
89 Anonim Şirketlerde Menkul Değerler
89 Pay Senetleri
90 Hamiline ve Nama Yazılı Pay Senetleri
91 Pay Senetleri ile İlgili Diğer Bazı (Pay Senetlerinin Dönüştürülmesi,
Pay Senetlerinin Bastırılması ve Yıpranmış Pay Senetleri) Düzenlemeler
91 Pay Senetlerinin Devri
91 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri
92 Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri
93 Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devri
94 Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devri
95 Senetsiz Payların Devri
96 Pay Defteri
97 İlmühaberler
97 İntifa Senetleri
97 Sona Erme
98 İnfisah
98 Fesih
99 Sona Ermenin Tescil ve İlanı
100 Tasfiye
100 Tasfiyeye Girme
100 Tasfiyenin Yürütülmesi
101 Tasfiye İşleri
102 Tasfiye Sonucu Dağıtma
102 Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi
102 Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönülmesi
103 Yeniden Yapılanma (Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme)
103 Birleşme
106 Bölünme
107 Tür Değiştirme
109 Yeniden Yapılanmada (Birleşme, Bölünme ve
Tür Değiştirmede) Ortak Hükümler
110 Sorumluluk
110 Hukuki Sorumluluk ve İbra
110 Hukuki Sorumluluk
111 İbra
112 Cezai Sorumluluk
113 Limited Şirket
114 Limited Şirket Konusunda Genel Bilgiler
114 Ortak Sayısı
115 Tüzel Kişi Olma
115 Sermaye Yapısı
116 Ortakların Sorumluluğu
117 Faaliyet Alanı
117 Limited Şirketin Kuruluşu
x içindekiler
117 Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması
118 Sözleşmede Bulunacak Zorunlu Hususlar
118 Sözleşmede Bulunabilecek İhtiyari (İsteğe Bağlı) Hususlar
119 Sözleşmenin Onaylatılması
119 Taahhütlerin Yerine Getirilmesi
120 Şirketin Tescil ve İlanı
120 Ön Limited Şirket
121 Genel Kurul
121 Genel Kurulun Kanunen Devredemeyeceği Yetkiler
122 Şirket Sözleşmesinde Öngörüldüğü Takdirde
Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkiler
122 Genel Kurulun Toplanması
122 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
123 Toplantıya Çağrı
123 Genel Kurulu Toplantıya Çağırma ile İlgili Diğer Düzenlemeler
124 Özellikli Genel Kurul Toplantıları
125 Genel Kurul Toplantısı
125 Oy Hakkının Hesaplanması
126 Oy Hakkından Yoksunluk
126 Karar Alma
127 Olağan Karar Alma
127 Önemli Konularda Karar Alma
127 Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali
128 Müdürler
128 Müdürlerin Seçimi
129 Müdürlerin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
129 Müdürlerin Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri
129 Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı
130 Eşit İşlem Yükümlülüğü
130 Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması
131 Görevden Alma Yönetim ve Temsil Yetkisinin Geri Alınması
ve Sınırlandırılması
131 Ticari Mümessiller ve Ticari Vekiller
131 Haksız Fiil Sorumluluğu
131 Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık
132 Denetim
132 Sona Erme Ayrılma ve Tescil ve İlan
133 Çıkma ve Çıkarılma
133 Çıkma
134 Çıkarılma
134 Ayrılma Akçesi
135 Tasfiye
135 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
(Paylı Komandit Şirket)
içindekiler xi
135 Genel Olarak
135 Paylı Komandit Şirketin Tanımı
136 Paylı Komandit Şirketin Kuruluşu
137 Şirketin Organları
137 Genel Kurul
137 Yönetim
139 İKİNCİ BÖLÜM Türk Ticaret Kanunu’na Göre
Sermaye Şirketlerinin Denetimi
16 6102 Sayılı TTK’ya Göre Sermaye Şirketlerinin
Denetimi ile İlgili Genel Bilgi
140 Şirket Denetiminin Özellikleri
140 Bağımsız Denetim
140 Denetimin Bilimsel Kurallara Göre Yapılması
141 Denetimin Denetim Kuruluşları Tarafından Yapılması
141 Bağımsız Denetleme Kurullarında Görev Yapan
Denetçilerin Rotasyonu
142 Denetçilerin Sorumluluklarının Artırılması
142 Şirket Paydaşlarına Güven Verme
142 Denetçilere Başka Görev Verilmemesi
142 Türk Ticaret Kanununun Denetime İlişkin Hükümleri
143 Anonim Şirketlerin Denetimi
143 Anonim Şirketlerin Denetimiyle İlgili Genel Bilgiler
145 Şirket Denetimi (Bağımsız Denetim)
145 Genel Olarak Şirket Denetimi
147 Denetimin Konu ve Kapsamı
148 Finansal Tabloların Denetimi
149 Yönetim Kurulu Raporunun Denetimi
151 Özel Denetim
153 Risk Denetimi (Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi)
153 Anonim Şirketlerde Denetçi
153 Şirket Denetçisi (Bağımsız Denetçi)
153 Denetçi Olabilecekler
156 Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması ve Sözleşmesinin Feshi
156 Denetçinin Seçimi
156 Denetçinin Genel Kurul Tarafından Seçilmesi
157 Denetçinin Mahkeme Tarafından Atanması
158 Denetçinin Yönetim Kurulunca Seçilmesi
158 Denetçinin Görevden Çekilmesi (Sözleşmesini Feshi)
158 Denetçinin Görevden Alınması
158 Denetçi Olamayacak Kişiler
159 Denetçinin Rotasyonu
160 Denetçiye Getirilen Sınırlamalar
161 Denetçiye İbraz Yükümü ve Denetçinin Bilgi Alma Hakkı
162 Denetim Raporları ve Görüş Yazıları
xii içindekiler
162 Denetim Raporları
163 Görüş Yazıları
164 Olumlu Görüş Yazısı
164 Sınırlı Olumlu Görüş
165 Olumsuz Görüş
165 Görüş Verilmesinden Kaçınma
165 Görüş Ayrılıklarının Giderilmesi
166 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticiler ve Deneticilerin İbrası
166 Pay Sahiplerinin Bilgisine Sunma
166 Özel Denetçi
167 Özel Denetçi İsteme
168 Özel Denetimde Görev
169 Özel Denetçi Olabilecekler ve Özel Denetçi Olamayacaklar
169 Özel Denetçi Olabilecekler
169 Özel Denetçi Olamayacaklar
169 Özel Denetçiye Getirilen Sınırlamalar
170 Özel Denetçiye Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
170 Özel Denetim Raporu
171 Risk Denetçisi
171 Denetçilerin Sorumluluğu
173 Limited Şirketlerinin Denetimi
174 Denetim ve Denetçi Türleri
174 Şirket Denetimi
174 Şirket Denetiminin Konu ve Kapsamı
174 Denetçi Olabilecek Kişiler
175 Denetçi Olamayacak Kişiler
175 Denetçi Seçimi
176 Kuruluş Aşamasında Denetçi Seçilmesi
176 Genel Kurul Tarafından Denetçi Seçilmesi
176 Mahkeme Tarafından Denetçi Seçilmesi
177 Müdür ya da Müdürler Tarafından Denetçi Seçilmesi
177 İbraz Yükümü ve Bilgi Alma Hakkı
177 Denetim Sonucunda Raporların Düzenlenmesi
177 Finansal Tabloların Denetim Raporu
178 Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi
179 Riskin Erken Saptanması Raporu
179 Görüş Yazıları
179 Olumlu Görüş
180 Sınırlı Olumlu veya Olumsuz Görüş
180 Görüş Vermekten Kaçınma
181 Görüş Ayrılıklarının Giderilmesi
181 Görevden Alma ve Denetçinin Sözleşmeyi Feshetmesi
181 Denetçinin Sorumlulukları
182 Özel Denetim
182 Özel Denetim Talebi
183 Özel Denetçi Olabilecekler ve Olamayacaklar
184 Özel Denetim ile İlgili Diğer Hususlar
184 Risk Denetimi (Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi)
içindekiler xiii
185 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Denetimi
186 Kamunun Gözetim ve Denetimi
186 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gözetim ve Denetimi
187 Yönetmelik Çıkarma
187 Tebliğ Yayımlama
187 Fesih Davası Açma
188 Bazı Anonim Şirketlerin Kuruluşuna ve
Şirket Sözleşmelerinin Değişikliğine İzin Verme
188 Anonim Şirketlerinin Genel Kurulunda Temsilci Bulundurma
188 Denetleme Yetkisi
189 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Gözetim ve Denetimi
189 Kurumun Görev ve Yetkileri
190 Kanuni Defterler ve Finansal Tablolar
191 Envanter Değerleme ve Bilanço
192 Diğer Kurumların Gözetim ve Denetimi
195 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Finansal Muhasebe, Finansal Raporlama
Standartları, Finansal Raporlar ve Yorumlanması
195 Muhasebe ve Kayıt Düzeni
196 Muhasebede Kayıt Düzeni
197 Defterlerin Tanıtımı ve Uygulanan Kayıt Yöntemi
198 Defter Tutmada Uygulanan Kayıt Düzeni
198 Hesap Kavramı, Sınıflandırılması ve İşleyişi
200 Türk Muhasebe Standartları ve Muhasebe Mesleğinin Gelişimi
202 Finansal Tablolar
203 Finansal Raporların Hazırlanmasında Göz Önünde
Bulundurulması Gereken Kavramsal Çerçeve
203 Kavramsal Çerçevenin Amaçları
204 Kavramsal Çerçevenin Kapsamı
205 Finansal Tablo Kullanıcıları ve Bilgi Gereksinimleri
206 Finansal Tabloların Amacı
206 Finansal Durum, Faaliyet Sonuçları ve
Finansal Durumdaki Değişiklikler
207 Muhasebe Varsayımları
208 Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri
211 Finansal Tabloların Unsurları
212 Varlıklar ve Borçlar
212 Varlıklar
212 Borçlar
213 Öz kaynaklar (Öz sermaye)
213 Faaliyet Sonuçları
214 Gelir
214 Giderler
215 Finansal Tabloların Unsurlarının Tahakkuku
xiv içindekiler
217 Finansal Tabloların Unsurlarının Ölçüm Esasları
218 Finansal Tablo Unsurlarının VUK’daki Değerleme Ölçüleri
(Ölçüm Esasları)
220 Sermaye ve Sermayenin Korunması Kavramları
222 Finansal Tabloların Türk Muhasebe Standardına Göre Sunumu
226 Finansal Tablolar
226 Finansal Tabloların Amacı
226 Tam Bir Finansal Tablolar Seti
227 Genel Hususlar
227 Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Uyumu
227 İşletmenin Sürekliliği
228 Muhasebenin Tahakkuk Esası
228 Önemlilik ve Birleştirme
228 Netleştirme (Mahsup Etme)
228 Raporlama Sıklığı
229 Karşılaştırmalı Bilgi
229 Sunuluşun Tutarlılığı
230 Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği
230 Giriş
230 Finansal Tabloların Tanımlanması
231 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
231 Finansal Durum Tablosunda Sunulacak Olan Bilgiler
232 Kısa ve Uzun Vade Ayrımı
232 Dönen Varlıklar
233 Kısa Vadeli Borçlar
233 Finansal Durum Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler
234 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Bu Tabloda Sunulacak Bilgiler
234 Kapsamlı Gelir Tablosu
236 Kapsamlı Gelir Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulan Bilgiler
238 Öz Kaynak Değişim Tablosu
238 Nakit Akış Tablosu
238 Nakit Akış Tablosunun Açıklanması
240 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarının Raporlanması
243 Dipnotlar
243 Muhasebe Politikalarının Açıklanması
244 Tahminlerdeki Belirsizliklerin Kaynakları
244 Sermaye
245 Öz kaynağa Dayalı Finansal Araç Olarak Sınıflandırılan
Satım Opsiyonu Bulunan Finansal Araçlar
245 Diğer Açıklamalar
246 Finansal Tablo Örnekleri
246 Gelir Tablosu Örneği
246 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
248 Nakit Akış Tablosu Örneği
250 Endirekt Yönteme Göre Nakit Akış Tablosu Örneği
içindekiler xv
252 Öz Kaynak Değişim Tablosu Örneği
252 Denetim Standartları
271 Finansal Tablolar Analizi (Oran Analizleri)
272 Likidite Oranları ve İşletme Verimliliği Oranları
276 Sermaye Yapısı ve Finansal Kaldıraç Oranları
278 Kârlılık Oranları
280 Performans Ölçümü Oranları
282 Büyüme Ölçütleri
283 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Uygulaması
283 Denetim Konusunda Genel Bilgiler
283 Denetim Türleri
284 Konusuna ve Amacına Göre Denetim
284 Finansal Tabloların Denetimi
284 Uygunluk Denetimi
284 Faaliyet Denetimi
285 Denetçi Statüsüne Göre Denetim
285 İç Denetim
285 Bağımsız Denetim
286 Kamu Denetimi
286 Denetimin Kapsamına Göre Denetim
286 Sürekli Denetim
287 Sınırlı Denetim
287 Özel Denetim
287 Denetim Süreci
287 Müşterinin Seçilmesi ve İşin Kabul Edilmesi
288 Denetimin Planlanması
289 Müşteri Hakkında Bilgi Edinme
289 Denetim Çalışmalarını Bölümleme
290 Denetim Amaçlarının Belirlenmesi
290 Gerçeklik
290 Bütünlük
291 Sahiplik ve Yükümlülük
291 Değerleme ve Gidere Dönüştürmek
292 Sınıflandırma
292 Zamanlama
292 Açıklama
292 Kayıtsal Doğruluk
292 Denetim Programı
294 Denetimde Zaman Planlaması
294 Gözetim
295 Denetim Programının Yürütülmesi
295 Önemlilik ve Risk Düzeyinin Belirlenmesi
295 Denetim Sonuçlarının Raporlanması
xvi içindekiler
296 Denetim Kanıtları, Denetim Teknikleri ve Çalışma Kâğıtları
296 Denetim Kanıtları
296 Denetim Kanıtlarının Sınıflandırılması
296 Muhasebe Kayıt Ortamından Elde Edilen Kanıtlar
296 Destekleyici Kanıtlar
297 Muhasebe Kayıt Ortamı Verileri
297 Destekleyici Kanıtlar
297 Fiziksel Kanıtlar
298 Belgelerden Elde Edilen Kanıtlar
298 Matematiksel Kanıtlar
298 Analitik Kanıtlar
298 Doğrulama Mektupları
299 İşletme Çalışanlarının Beyanları
299 Diğer Yazılı Belgeler
299 Denetim Kanıtlarının Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar
299 Kanıtların Denetim Amacıyla İlgili Olması
299 Kanıtların Kaynağı
300 Kanıtların İlgili Olduğu Dönem
300 Kanıtların Objektif Olması
300 Kanıtların Sayısı
300 Finansal Tablolardaki Tutar Olarak Büyük Kalemler
301 İncelenecek Kalemin Risk Durumu
301 Kanıt Toplama Maliyeti
302 Ana Kütlenin Büyüklüğü
302 Denetim Teknikleri
303 Fiziki İnceleme
303 Yeniden Hesaplama
303 Doğrulama
304 Belgelerin İncelenmesi
304 Gözlem
305 Kayıt Sisteminin Yeniden İşlenmesi
305 Analitik İnceleme
305 Soru Sorma
306 Göz Atma
306 Çalışma Kâğıtları
306 Çalışma Kâğıtlarının Tanımı ve İçeriği
307 Çalışma Kâğıtlarının Çeşitleri
307 Sürekli Dosyadaki Çalışma Kâğıtları
308 Yıllık Çalışma Dosyasındaki Çalışma Kâğıtları
309 Denetim Planı ve Programı
309 Düzeltici ve Sınıflandırıcı Yevmiye Kayıtlarının Yapıldığı Kâğıtlar
309 Denetim Raporu
309 Denetim Raporunun Fonksiyonu
310 Denetim Raporu Çeşitleri
310 Olumlu Görüş
311 Şartlı Görüş Bildirme
içindekiler xvii
312 Olumsuz Görüş Bildirme
313 Görüş Bildirmekten Kaçınma
313 Bağımsız Rapor Örnekleri
313 Olumlu Görüş
315 Şartlı Görüş
316 Olumsuz Görüş
318 Görüş Bildirmekten Kaçınma
321 Ekler
391 Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar
393 Dizin

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141261
Yayın Tarihi 2013 Kasım
Barkod 9786053993179
ISBN 9786053993179
Yayınevi İstanbul Bilgi Üniversitesi
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü Kitap Kağıdı
Yazarlar M. Kamil Mutluer, M. Selçuk Uslu, Ziyaettin Bildirici