istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Şematik Ticari İşletme Hukuku Şematik Ticari İşletme Hukuku

Şematik Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
136
Boyut :
16 x 24 cm
Baskı :
5
ISBN/Ref :
9789750288968

Stok Durumu: Stokta var

140,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 119,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

 • Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
 • Ticaret Hukukunu Düzenleyen Temel Kanunlar
 • Ticari İşletme
 • Ticari İşletmenin Rehni
 • Ticari İş ve Tabi Olduğu Hükümler
 • Ticari Yargı
 • Tacir Kavramı ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
 • Ticaret Sicili
 • Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 • Marka
 • Haksız Rekabet
 • Ticari Defterler
 • Cari Hesap


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1 ila 123'ncü maddeleri arasında düzenlenen başlangıç hükümleri ile ticari işletmeye ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, ticari işletme hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, ticaret hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca ticari işletme hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenmelerine yardımcı olacak niteliktedir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
Kısaltmalar Cetveli ...13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER ...15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR ...15
III. TİCARİ İŞLETME ...17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI ...17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI ...17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI ...18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ ...18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ ...19
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE ...19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ...20
H. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ ...22
1. Uygulanacak Hükümler ...22
2. Rehnin Konusu ...23
3. Rehnin Kurulması ...23
4. Rehnin Kapsamı ...24
5. Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi ...25
6. Rehin Verenin Yükümlülükleri ...25
7. Rehin Alanın Hakları ...26
8. Rehnin Sona Ermesi ...26
9. Rehin İlişkisinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme ...26
IV. TİCARİ İŞ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER ...27
A. TİCARİ İŞ ...27
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ ...27
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR ...28
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk ...28
2. Ticari İşlerde Faiz ...29
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti ...30
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı ...30
D. TİCARİ HÜKÜMLER ...30
V. TİCARİ YARGI ...33
A. TİCARİ DAVALAR ...33
1. Mutlak Ticari Davalar ...33
a. TTK m. 4’te Öngörülen Mutlak Ticari Davalar ...33
b. Özel Kanunlarda Düzenlenen Mutlak Ticari Davalar ...34
2. Havale, Vedia ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar ...35
3. Nispi Ticari Davalar (Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar) ...35
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ...35
C. TİCARİ DAVALARA İLİŞKİN GÖREV KONUSUNDA TARTIŞMALI HUSUSLAR ...36
1. Kira Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme ...36
2. Tüketici Mahkemesi – Ticaret Mahkemesi Ayrımı ...36
a. Tüketici, Tüketici İşlemi, Tüketici Mahkemesi Görevi ...36
b. Özel Haller ...37
3. Hizmet Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme ...38
4. Sigorta Rücu Davalarında Görevli Mahkeme ...38
D. TİCARİ DAVALARDA DELİLLER VE UYGULANACAK USUL ...39
E. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ...39
VI. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI ...41
A. TACİR ...41
1. Tacir Sıfatı ...41
a. Gerçek Kişi Tacir ...41
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması ...42
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması ...42
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması ...43
b. Tüzel Kişi Tacirler ...44
ba. Ticaret Şirketleri ...44
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler ...45
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar ...45
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler ...46
c. Özel Durumlar ...47
2. Tacir Sıfatının Kaybı ...48
a. Gerçek Kişi Tacirlerde ...48
b. Tüzel Kişi Tacirlerde ...48
c. Özel Durumlar ...49
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI ...49
1. İflâsa Tâbi Olma ...49
2. Ticaret Siciline Kaydolma ...50
3. Odalara Kaydolma ...51
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma ...51
5. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma ...51
6. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma ...52
7. Ticari Defter Tutma ...52
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma ...53
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı ...54
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe ...54
11. Fatura Düzenleme ...55
12. Faturaya İtiraz ...56
13. Teyit Mektubuna İtiraz ...58
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması ...58
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar ...60
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tâbi Olma ...61
a. Kısmi İfa Durumu ...61
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu ...62
c. Ayıplı Mal Teslimi Hâli ...62
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER ...63
VII. TACİR YARDIMCILARI ...65
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI ...65
1. Ticari Temsilci ...65
a. Atanması ...65
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ...66
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Hâller ...66
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi ...66
2. Ticari Vekil ...67
a. Atanması ...67
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması ...67
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi ...68
3. Pazarlamacı ...69
a. Atanması ...69
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları ...70
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI ...70
1. Simsar (Tellal) ...70
a. Simsarın Borçları ...71
b. Simsarın Hakları ...72
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi ...73
2. Acente ...73
a. Unsurları ...73
b. Acentenin Yetkileri ...75
c. Acentenin Hak ve Borçları ...75
ca. Acentenin Hakları ...75
cb. Acentenin Borçları ...76
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi ...77
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları ...78
ea. Denkleştirme Talebi ...78
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi ...78
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması ...79
f. Zamanaşımı ...80
3. Komisyoncu ...80
a. Borçları ...81
b. Hakları ...82
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu ...83
a. Unsurları ...84
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları ...84
c. Gönderenin Borçları ...85
d. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ...85
e. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu ...86
f. Zamanaşımı ...86
VIII. TİCARET SİCİLİ ...87
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI ...87
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu ...87
2. Teşkilat ...87
B. SİCİL İŞLEMLERİ ...88
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı ...88
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi ...89
3. Red Kararına İtiraz ...89
4. Geçici Kayıt ...90
C. ALENİYET (AÇIKLIK) ...90
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ ...91
1. İşleme İlişkin Etkisi ...91
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi ...91
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ ...91
IX. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI ...93
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI ...94
1. Çekirdek ...94
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41) ...94
b. Adi Şirket ...94
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1) ...94
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2) ...95
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m. 43) ...95
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1) ...95
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2) ...96
2. Ek ...96
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI ...97
X. MARKA ...99
A. KAVRAM ...99
B. İŞLEVİ ...99
C. TÜRLERİ ...100
D. TESCİLİ ...100
1. Tescilin Yapılışı ...102
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri ...103
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler ...103
4. Marka Hakkının Sona Ermesi ...104
5. Marka Hakkının Korunması ...104
XI. HAKSIZ REKABET ...107
A. TANIM VE UNSURLAR ...107
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK m. 55) ...107
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI ...109
1. Cezai Yaptırımlar ...109
2. Hukuki Yaptırımlar ...110
a. Açılabilecek Davalar ...110
b. Davacı Sıfatı ...111
c. Davalı Sıfatı ...111
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası ...111
e. Zamanaşımı (TTK m. 60) ...111
XII. TİCARİ DEFTERLER ...113
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR ...113
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER ...114
C. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...116
1. Tutulması Sırasındaki Usul ...116
2. Saklama Yükümlülüğü ...117
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu ...117
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI ...118
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ ...119
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI ...120
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması ...120
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması ...122
XIII. CARİ HESAP ...125
A. GENEL OLARAK ...125
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR ...126
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar ...126
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar ...127
C. CARİ HESAPTA SÜRELER ...128
1. Sözleşme Süresi ...128
2. Hesap Devresi ...128
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ ...129
1. Alacağın Yenilenmesi ...129
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı ...129
3. Faiz ...130
E. BAKİYENİN KABULÜ ...130
F. BAKİYENİN HACZİ ...131
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ...132
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI ...132
Kaynaklar ...133
Kavramlar Dizini ...135

Ek Bilgi

Ürün Kodu 162355
Yayın Tarihi 2023 Kasım
Barkod 9789750288968
ISBN 9789750288968
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 5
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İdil Nur Gürbüz Gökberk, M. Fatih Cengil, M. Zahid Doğanay, Mehmet Durdu, Ömer Korkut