Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Şematik Şirketler Hukuku Şematik Şirketler Hukuku

Şematik Şirketler Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
216
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750267611

Stok Durumu: Stokta var

36,00 TL

Detayları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi şirket ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124 ila 644'ncü maddeleri arasında düzenlenen ticaret şirketleri genel hükümler, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirkete ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, şirketler hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, şirketler hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca şirketler hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandıracak, konular arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olacak niteliktedir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Şirket Kavramı ve Türleri
Adi Şirket
Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri
Ticaret Şirketleri Yapısal Değişiklikler (Birleşme–Bölünme–Tür Değiştirme)
Şirketler Topluluğu
Kollektif Şirket
Adi Komandit Şirket
Anonim Şirket, Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu
Anonim Şirket, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim
Limited Şirket

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 19
§1. ŞİRKET KAVRAMI VE TÜRLERİ 21
§2. ADİ ŞİRKET 23
I. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI 23
A. Kişi 23
B. Sermaye 23
C. Sözleşme 24
D. Ortak Amaç 24
E. Affectio Societatis (Ortak Çalışma İradesi/Aktif Katılım) 24
II. ADİ ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 24
A. Ortakların Hak ve Borçları 24
1. Ortakların Katılım Payı Koyma Borcu 24
2. Kâr ve Zarara Katılma 25
3. Ortakların İnceleme (Denetleme) Hakkı 26
4. Rekabet Yasağı 26
5. Ortakların Yaptıkları Masrafları (Gider, Faiz ve Ücret) İsteme Hakkı 26
B. Şirketin Yönetimi 27
C. Ortaklar Arasında Değişiklikler 28
III. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER 29
A. Temsil 29
B. Sorumluluk 30
IV. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 30
A. Sona Erme Sebepleri 30
1. İnfisah Sebepleri 31
2. Fesih Sebepleri 32
B. Tasfiye 32
1. Tasfiye Görevlisi 32
2. Tasfiyenin Aşamaları 33
V. ZAMANAŞIMI 33
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ 35
I. ADİ ŞİRKET VE TİCARET ŞİRKETİ AYIRIMI 35
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 35
III. TİCARET ŞİRKETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 36
A. Şahıs Şirketi – Sermaye Şirketi Ayrımı 36
B. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk Doğuran Şirket Ayırımı 36
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNİN UNSURLARI 36
A. Kişi 36
B. Sermaye 37
1. Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmemesinin Sonuçları 38
C. Sözleşme 38
D. Ortak Amaç 38
E. Aktif Katılım 39
V. YARGILAMA USULÜ VE ZAMANAŞIMI 39
§4. TİCARET ŞİRKETLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME–BÖLÜNME–TÜR DEĞİŞTİRME) 41
I. GENEL OLARAK 41
II. BİRLEŞME 41
A. Tanım 41
B. Temel Amaç 41
C. Birleşme Türleri 41
D. Birleşmeye Hâkim Olan İlkeler 42
E. Geçerli Birleşmeler 42
F. Birleşme Prosedürü 43
G. Birleşmenin Temel Sonuçları 45
H. Birleşmede Alacaklıların Korunması 45
1. Teminat Gösterilmesi 45
I. Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Birleşmesi 45
III. BÖLÜNME 46
A. Tanım 46
B. Temel Amaç 46
C. Bölünmeye Hâkim Olan İlkeler 46
D. Geçerli Bölünmeler 46
E. Bölünme Türleri 47
F. Bölünme Prosedürü 48
G. Bölünmenin Temel Sonuçları 49
H. Bölünmede Alacaklıların Korunması 50
1. Teminat Gösterilmesi 50
I. Borçlardan Sorumluluk 51
J. İş İlişkilerinin Durumu 52
IV. TÜR DEĞİŞTİRME 53
A. Kavram 53
B. Geçerli Tür Değiştirmeler 53
C. Tür Değiştirme İşlemleri: 54
D. Alacaklıların ve Çalışanların Korunması 55
V. BİRLEŞME BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 55
A. Denkleştirme Akçesinin İstenmesi 55
B. Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları 55
1. Bu Yapısal Değişiklik Kararlarına İlişkin İptal Davası Açılabilmesi 55
a. Genel Olarak 55
b. Davaya İlişkin Mahkemenin Olası Kararları 56
2. Yapısal Değişiklik İşlemleri Nedeniyle Sorumluluk 56
VI. TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME 56
A. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi Tarafından Devralınması 56
B. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketin Dönüşmesi 57
C. Bir Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeye Dönüşmesi 57
§5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 59
I. KAVRAM 59
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 59
III. HAKİMİYETİN TESPİTİ 60
IV. PAY VE OY ORANLARININ HESAPLANMASI 60
V. KARŞILIKLI İŞTİRAK DURUMU 61
VI. HÂKİM ŞİRKET ORTAĞININ BAĞLI ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ ALMA HAKKI 61
VII. OY HAKKININ DONMASI 62
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK 62
A. Tam Hâkimiyetin Bulunmadığı Hâllerde Hukuki Sorumluluk 62
1. Hâkimiyetin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Doğan Sorumluluk 62
2. Yapısal Değişiklikler, Bazı Önemli İşlemler ve Önemli Esas Sözleşme Değişiklikleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk 63
3. Sözleşme İle Sorumluluğun Üstlenilmesi Talebi 64
B. Tam Hâkimiyet Halinde Hukuki Sorumluluk 64
1. Sorumluluğun Kaynağı ve Sınırları 64
2. Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı 65
IX. ÖZEL HÜKÜMLER 66
A. Bağlı Şirket Ortağının Özel Denetçi Atanmasını Talep Etme Hakkı 66
B. Satın Alma Hakkı Vasıtasıyla Azlığın Çıkarılması (Squeeze Out) 66
C. Güvenden Doğan Sorumluluk 66
§6. KOLLEKTİF ŞİRKET 67
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI 67
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 68
A. Sözleşmede Yer Alan Kayıtlar 68
B. Tescil ve İlan 68
C. Kuruluştaki Eksiklikler 69
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 69
A. Şirketin Yönetimi 69
1. Yönetim Yetkisinin Kapsamı 69
2. Yönetimin Yetkisinin Sınırlandırılması ve Geri Alınması 70
3. İtiraz Hakkı 71
B. Ortakların Hak ve Borçları 71
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER 72
A. Temsil 72
1. Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 72
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı 73
3. Temsilin Hükmü 73
B. Şirket Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu 73
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 75
A. Sona Erme Sebepleri 75
B. Sona Ermenin Sonuçları 75
§7. ADİ KOMANDİT ŞİRKET 77
I. KOMANDİT ŞİRKETİN UNSURLARI 77
II. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 78
III. KOMANDİT ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 78
A. Şirketin Yönetimi 78
B. Ortakların Hak ve Borçları 79
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER 79
A. Temsil 79
B. Şirket Borçlardan Dolayı Ortakların Sorumluluğu 80
1. Komanditer Ortağın Komandite Ortak Gibi Sorumlu Olduğu Durumlar 80
2. Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği Haller 80
V. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ 81
§8. ANONİM ŞİRKET, TANIMI, UNSURLARI VE KURULUŞU 83
I. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ 83
A. Kavram ve Unsurları 83
1. Anonim Şirketin Tanımı 83
2. Unsurları 84
a. Sermaye Unsuru 84
aa. Sermaye Sistemleri 84
ab. Sermayenin Özellikleri 86
aba. Nakit ile İfade Edilme 86
abb. Önceden Belirlenmiş ve Sabit Olması 86
abc. Paylara Bölünmüş Olma 87
abd. Tamamen Taahhüt Edilmiş Olması 88
b. Malvarlığı ile Sorumluluk 88
c. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 89
d. Konu 89
B. Anonim Şirket Türleri 90
1. Özel Hükümlere Bağlı Olup Olmama Açısından Anonim Şirketler 90
a. Özel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler 90
aa. Özel Kanunla Düzenlenmiş Anonim Şirketler 90
ab. Faaliyet Alanlarına İlişkin Özel Düzenlemelere Tabi Anonim Şirketler 91
ac. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 92
b. Genel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler 92
2. Halka Açık Olup Olmama Açısından 92
C. Anonim Şirketlerde Egemen Olan İlkeler 93
1. Çoğunlukçu Yönetim İlkesi 93
2. Sınırlı Sorumluluk İlkesi 94
3. Devlet Denetimi İlkesi 94
4. Kamuyu Aydınlatma İlkesi 94
5. Eşitlik İlkesi 95
D. Anonim Şirketin Kuruluşu 95
1. Kuruluş Sistemleri 96
2. Kuruluş Türleri 96
3. Kurucu Sıfatı ve Nitelikleri 97
4. Kuruluş Belgeleri 98
5. Kuruluş İşlemleri 98
a. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 98
b. Kurucu İmzaları ve Onay 100
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi 101
d. Bakanlık İzni 102
f. Tescil ve İlan 103
E. Şirketin Kanuna Aykırı Kuruluşu Nedeniyle Feshi 103
F. Kuruluştan Önceki İşlemlerden Doğan Sorumluluk 105
G. Kuruluş İşlemlerindeki Kanuna Karşı Hile 106
§9. ANONİM ŞİRKET, GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETİM 109
I. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 109
A. Genel Kurul 109
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 110
a. Devredilmez Görevler ve Yetkiler (TTK. m. 408/2) 110
b. Diğer Görevleri ve Yetkileri (TTK’nın çeşitli maddeleri) 110
c. Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı 111
2. Genel Kurul Toplantısı Türleri 111
a. Yapılış Zamanı Bakımından (TTK. m. 409) 112
b. Katılmak İsteyen Pay Sahiplerinin Fiziken Toplanıp Toplanmaması Bakımından 112
c. Çağrı Yapılıp Yapılmaması Bakımından (TTK. m. 410–416) 112
d. Tek Ortaklı AŞ’de Genel Kurul 113
3. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 113
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişi ve Organlar 113
b. Toplantıya Çağırma Usulü 115
c. Toplantı Yeri ve Gündemi 115
d. Genel Kurulun Çalışması 115
da. Oy Hakkının Kullanılması (TTK. m. 425/1) 115
db. Karar Alınması 116
dc. Toplantının Yapılması ve İdaresi 117
4. Genel Kurul Kararlarının Geçersı̇zlı̇ği 118
B. Yönetı̇m Kurulu 120
1. Kurul–Organ Olarak Yönetı̇m Kurulu 120
2. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nde Aranacak Özellı̇kler 120
a. Üyelı̇k Koşulları 120
b. Yönetı̇m Kurulu Asgari Üye Sayısı ve Görev Süresi 120
c. Tescı̇l ve İlân 121
3. Yönetim Kurulunun Oluşturulması 121
4. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇ ile Şı̇rket Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Hukukı̇ Nı̇telı̇ğı̇ 122
5. Yönetı̇m Kurulunun Yönetı̇m ve Temsı̇l Yetkı̇sı̇ 122
6. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri (TTK. m. 375) 123
7. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Hakları 123
8. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Yükümlülüklerı̇ 125
9. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Tâbı̇ Oldukları Yasaklar 125
10. Yönetı̇m Kurulu Toplantıları ve Karar Alınması 126
a. Karar Alınması, Toplantıya Katılma ve Oy Kullanma 126
b. Toplantı ve Karar Nisapları 127
c. Kararların Geçersı̇zlı̇ğı̇ 128
11. Yönetı̇m Kurulu Üyelı̇ğı̇nı̇n Sona Ermesı̇ 129
C. Denetı̇m 129
1. Genel Olarak 129
2. 6102 Sayılı Türk Tı̇caret Kanununa Göre Anonı̇m Şı̇rketlerı̇n Denetı̇mı̇ 130
a. Bağımsız Denetı̇m 130
aa. Denetçi 130
aaa. Koşulları 130
aab. Seçimi 131
ab. Denetçinin Görevleri 131
aba. Denetimin Konusu ve Kapsamı (TTK. m. 398) 131
abb. Görev Süresi (TTK. m. 400/2) 131
abc. Denetim Raporu 132
abd. Görüş Yazıları (TTK. m. 403) 132
ac. Denetim Sözleşmesi Taraflarının Yükümlülükleri 133
ad. Denetim İlişkisinin Sona Ermesi 133
b. Özel Denetı̇m 134
ba. Özel Denetçi 134
baa. Niteliği 134
bab. Seçimi 134
baba. Mahkeme Tarafından Özel Denetçinin Atanması 135
babb. Özel Denetim Raporu 135
IV. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 136
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri 136
1. Kavram 136
2. Pay Türleri 136
a. Oy Hakkı Olan– Oydan Yoksun Pay 137
b. İmtiyazlı Pay– Adi Pay 137
c. Bedelli Pay– Bedelsiz Pay 138
B. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ, PAY SAHİBİNİN HAKLARI VE BORÇLARI 138
1. Pay Sahipliği 138
a. Pay Sahipliği Kavramı 138
b. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 138
2. Pay Sahibinin Borçları 139
a. Sermaye Koyma Borcu 139
aa. Primli (Agiolu) Paylar 140
ab. İkincil Yükümlülükler 141
3. Pay Sahibinin Hakları 142
a. İdari Haklar 142
aa. Genel Kurula Katılma Hakkı 142
ab. Oy Hakkı 143
ac. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 144
aca. Genel Kuruldan Önce İnceleme Hakkı 145
acb. Genel Kurul Sırasında Bilgi İsteme 145
acc. Ticari Defterleri İnceleme Hakkı 146
acd. Bilgi Alma ve İnceleme Davası 147
ad. Denetleme Hakkı (Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı) 147
ae. Çıkma Hakkı 148
af. Dava Açma Hakkı 148
b. Mali Haklar 149
ba. Kar Payı Hakkı 149
baa. Yedek Akçe 150
bb. Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı) 150
bc. Hazırlık Devresi Faizi 151
bd. Tasfiye Payı Hakkı 151
4. Azınlık Hakları 151
a. Olumsuz Azınlık Hakları 152
aa. Sulh ve İbraya Engel Olma: 152
ab. Ağırlaştırılmış Çoğunluk Hallerinin Varlığı 152
b. Olumlu Azınlık Hakları 153
VI. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 154
A. Kavram 154
B. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği Prosedürü 154
1. Değişiklik Talebi 155
2. Değişiklik Metninin Hazırlanması 155
3. Ticaret Bakanlığının İzni 155
4. Genel Kurul Kararı 155
a. Genel Olarak 155
b. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yetersayıları 155
5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayının Gerekliliği 156
6. Tescil ve İlan 156
7. Sonuçları 157
C. Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri 157
1. Genel Olarak 157
2. Esas Sermayenin Artırılması 157
a. Kavram 157
b. Esas Sermaye Artırımı Bakımından Ortak Hükümler 157
c. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım 158
ca. Kavram 158
cb. Esas Sermaye Sisteminde 159
cc. Kayıtlı Sermaye Sisteminde 159
cd. Rüçhan Hakkı 160
d. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 161
e. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 162
ea. Kavram ve Temel Prensipler 162
eb. Şartlı Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme İçeriği 162
ec. Şartlı Sermaye Artırımında Koruma 163
ed. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi 164
ee. Esas Sözleşmeden İlgili Hükümlerin Çıkarılması 164
3. Esas Sermayenin Azaltılması 164
a. Kavram 164
b. Genel Kurul Kararı 165
c. Alacaklılara Çağrı 165
d. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması 166
e. Sermaye Azaltılması Kararının Yerine Getirilmesi 166
VIII. ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ 167
A. Sona Erme Nedenleri 167
1. İnfisah Sebepleri 167
2. Fesih Nedenleri 168
a. Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Nedeniyle Fesih 169
b. Genel Kurul Kararı İle Fesih 169
c. Organ Eksikliğine Dayalı Fesih 169
d. Ana Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebeplerinden Birinin Gerçekleşmesi Halinde Fesih 169
f. Haklı Sebeple Fesih 169
g. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı Faaliyet ve İşlemlerde Bulunulduğu Gerekçesiyle Fesih 170
B. Anonim Şirketin Tasfiyesi 171
1. Tasfiyenin Tanımı ve Genel Sonuçları 171
2. Tasfiye İşlerinin Yürütülmesi 172
a. Tasfiye Memurları 172
aa. Atanma 172
ab. Görevden Alınması 172
ac. Tasfiye Memurlarının Özellikleri ve Nitelikleri 173
ad. Tasfiye Memurlarının Yetkileri ve Sınırları 173
b. Tasfiye İşleri 174
ba. İlk Envanter ve Bilanço (TTK. m. 540) 174
bb. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması (TTK. m. 541) 175
bc. Tasfiye Artığının Dağıtılması (TTK. m. 543) 175
bd. Şirket Unvanın Sicilden Silinmesi (TTK. m. 545) 175
be. Diğer Tasfiye İşleri (TTK. m. 542) 176
3. Ek Tasfiye (İhya Davası) 177
4. Tasfiyeden Dönme 178
IX. ANONİM ŞİRKETTE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK 179
A. Sorumluluğun Niteliği 180
B. Sorumluluk Nedenleri 180
C. Sorumluluk Davası 181
1. Davacı Sıfatı 182
2. Sorumluluğun Ortadan Kalkması, İbra ve Etkisi 182
D. Kamu Borçlarından Sorumluluk 183
E. Cezai Sorumluluk 184
§10. LİMİTED ŞİRKET 185
I. LİMİTED ŞİRKET VE KURULUŞU 185
A. Tanım ve Unsurları 185
1. Kavram 185
B. Unsurları 186
1. Ortak Sayısı 186
2. Şirket Borçlarından Sorumluluk 186
3. İşletme Konusu 187
4. Asgari Esas Sermaye ve Pay 187
C. Limited Şirketin Kuruluş Aşamaları 188
1. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması 188
2. Şirket Sözleşmesinin İmzalanması 189
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi 190
4. Tescil ve İlan 190
5. Kuruluş Giderleri ve Sorumluluk 190
III. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ 190
A. Genel Kurul 191
1. Genel Kurulun Yetkileri 191
2. Genel Kurul Toplantıları 192
a. Toplantı ve Karar Yetersayıları 194
b. Oy Hakkı ve Hesaplanması (TTK. m. 618) 195
c. Oy Hakkından Yoksunluk (TTK. m. 619) 195
3. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği 196
B. Müdürler 196
1. Seçilmesi 196
2. Nitelikleri 197
3. Bı̇rden Fazla Müdürün Varlığı (TTK. m. 624) 197
4. Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler (TTK. m. 625) 198
5. Müdürlerı̇n Yükümlülüklerı̇ 198
6. Müdürlerin Temsil Yetkisi 199
7. Müdürlük Sıfatının Kaybı 199
8. Müdürlerin Sorumluluğu 200
9. Ticari Temsilciler ve Vekiller 200
C. Denetı̇m 200
IV. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 201
A. Ortak Sıfatının Kazanılması 201
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 201
V. ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 202
A. Ortakların Hakları 202
B. Ortakların Yükümlülükleri 202
VI. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ 203
A. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği 203
1. Genel Olarak 203
2. Genel Kurul Yeter Sayıları 204
a. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Genel Yetersayı 204
b. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Özel Yetersayılar 204
B. Özel Şirket Sözleşmesi Değişiklikleri 204
1. Esas Sermayenin Artırılması 204
2. Esas Sermayenin Azaltılması 205
VII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ 205
A. Kavram 205
B. Sona Erme Hâlleri 205
1. İnfisah Hâlleri 206
a. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sona Erme Sebeplerinin Birinin Gerçekleşmesi 206
b. İflasın Açılması 207
c. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Hâllerinden Birinin Gerçekleşmesi 207
2. Fesih Hâlleri 207
a. Genel Kurulun Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı 208
b. Mahkemenin Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı 208
ba. Kuruluşta Sakatlıkların Bulunması Hâlinde 208
bb. TTK. m. 210/3’te Öngörülen Durumların Bulunmasında Hâlinde 208
bc. Organ Eksikliği Hâlinde 208
bd. Haklı Sebeplerin Bulunması Hâlinde 209
C. Hukuki Sonuçları 209
Kaynakça 211
Kavramlar Dizini 213

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156061
Yayın Tarihi 2021 Mart
Barkod 9789750267611
ISBN 9789750267611
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İdil Nur Gürbüz Gökberk, M. Fatih Cengil, M. Zahid Doğanay, Mehmet Durdu, Ömer Korkut