Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Şematik Şirketler Hukuku Şematik Şirketler Hukuku

Şematik Şirketler Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
224
Boyut :
16x24
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750282713

Stok Durumu: Stokta var

135,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 114,75 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

 • Şirket Kavramı ve Türleri
 • Adi Şirket
 • Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri
 • Ticaret Şirketleri Yapısal Değişiklikler (Birleşme–Bölünme–Tür Değiştirme)
 • Şirketler Topluluğu
 • Kollektif Şirket
 • Adi Komandit Şirket
 • Anonim Şirket, Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu
 • Anonim Şirket, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim
 • Limited Şirket


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi şirket ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124 ila 644'ncü maddeleri arasında düzenlenen ticaret şirketleri genel hükümler, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirkete ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, şirketler hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, şirketler hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca şirketler hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandıracak, konular arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olacak niteliktedir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
Kısaltmalar ...19
§1. ŞİRKET KAVRAMI VE TÜRLERİ ...21
§2. ADİ ŞİRKET ...23
I. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI ...23
A. Kişi ...23
B. Sermaye ...23
C. Sözleşme ...24
D. Ortak Amaç ...24
E. Affectio Societatis (Ortak Çalışma İradesi/Aktif Katılım) ...24
II. ADİ ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER ...24
A. Ortakların Hak ve Borçları ...24
1. Ortakların Katılım Payı Koyma Borcu ...24
2. Kâr ve Zarara Katılma ...25
3. Ortakların İnceleme (Denetleme) Hakkı ...26
4. Rekabet Yasağı ...26
5. Ortakların Yaptıkları Masrafları (Gider, Faiz ve Ücret) İsteme Hakkı ...26
B. Şirketin Yönetimi ...27
C. Ortaklar Arasında Değişiklikler ...28
III. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER ...29
A. Temsil ...29
B. Sorumluluk ...30
IV. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ ...30
A. Sona Erme Sebepleri ...30
1. İnfisah Sebepleri ...31
2. Fesih Sebepleri ...32
B. Tasfiye ...32
1. Tasfiye Görevlisi ...32
2. Tasfiyenin Aşamaları ...33
V. ZAMANAŞIMI ...33
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ ...35
I. ADİ ŞİRKET VE TİCARET ŞİRKETİ AYIRIMI ...35
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ ...35
III. TİCARET ŞİRKETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ...36
A. Şahıs Şirketi – Sermaye Şirketi Ayrımı ...36
B. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk Doğuran Şirket Ayırımı ...36
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNİN UNSURLARI ...36
A. Kişi ...36
B. Sermaye ...37
1. Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmemesinin Sonuçları ...38
C. Sözleşme ...38
D. Ortak Amaç ...38
E. Aktif Katılım ...38
V. YARGILAMA USULÜ VE ZAMANAŞIMI ...39
§4. TİCARET ŞİRKETLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME–BÖLÜNME–TÜR DEĞİŞTİRME) ...41
I. GENEL OLARAK ...41
II. BİRLEŞME ...41
A. Tanım ...41
B. Temel Amaç ...41
C. Birleşme Türleri ...41
D. Birleşmeye Hâkim Olan İlkeler ...42
E. Geçerli Birleşmeler ...42
F. Birleşme Prosedürü ...43
G. Birleşmenin Temel Sonuçları ...45
H. Birleşmede Alacaklıların Korunması ...45
1. Teminat Gösterilmesi ...45
I. Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Birleşmesi ...45
III. BÖLÜNME ...46
A. Tanım ...46
B. Temel Amaç ...46
C. Bölünmeye Hâkim Olan İlkeler ...46
D. Geçerli Bölünmeler ...46
E. Bölünme Türleri ...47
F. Bölünme Prosedürü ...48
G. Bölünmenin Temel Sonuçları ...49
H. Bölünmede Alacaklıların Korunması ...50
1. Teminat Gösterilmesi ...50
I. Borçlardan Sorumluluk ...51
J. İş İlişkilerinin Durumu ...52
IV. TÜR DEĞİŞTİRME ...53
A. Kavram ...53
B. Geçerli Tür Değiştirmeler ...53
C. Tür Değiştirme İşlemleri: ...54
D. Alacaklıların ve Çalışanların Korunması ...55
V. BİRLEŞME BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER ...55
A. Denkleştirme Akçesinin İstenmesi ...55
B. Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları ...55
1. Bu Yapısal Değişiklik Kararlarına İlişkin İptal Davası Açılabilmesi ...55
a. Genel Olarak ...55
b. Davaya İlişkin Mahkemenin Olası Kararları ...56
2. Yapısal Değişiklik İşlemleri Nedeniyle Sorumluluk ...56
VI. TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME ...56
A. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi Tarafından Devralınması ...56
B. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketin Dönüşmesi ...57
C. Bir Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeye Dönüşmesi ...57
§5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU ...59
I. KAVRAM ...59
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER ...59
III. HAKİMİYETİN TESPİTİ ...60
IV. PAY VE OY ORANLARININ HESAPLANMASI ...61
V. KARŞILIKLI İŞTİRAK DURUMU ...61
VI. HÂKİM ŞİRKET ORTAĞININ BAĞLI ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ ALMA HAKKI ...61
VII. OY HAKKININ DONMASI ...62
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK ...62
A. Tam Hâkimiyetin Bulunmadığı Hâllerde Hukuki Sorumluluk ...62
1. Hâkimiyetin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Doğan Sorumluluk ...62
2. Yapısal Değişiklikler, Bazı Önemli İşlemler ve Önemli Esas Sözleşme Değişiklikleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk ...63
3. Sözleşme İle Sorumluluğun Üstlenilmesi Talebi ...64
B. Tam Hâkimiyet Hâlinde Hukuki Sorumluluk ...65
1. Sorumluluğun Kaynağı ve Sınırları ...65
2. Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı ...65
IX. ÖZEL HÜKÜMLER ...66
A. Bağlı Şirket Ortağının Özel Denetçi Atanmasını Talep Etme Hakkı ...66
B. Satın Alma Hakkı Vasıtasıyla Azlığın Çıkarılması (Squeeze Out) ...66
C. Güvenden Doğan Sorumluluk ...66
§6. KOLLEKTİF ŞİRKET ...69
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI ...69
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU ...70
A. Sözleşmede Yer Alan Kayıtlar ...70
B. Tescil ve İlan ...70
C. Kuruluştaki Eksiklikler ...71
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER ...71
A. Şirketin Yönetimi ...71
1. Yönetim Yetkisinin Kapsamı ...71
2. Yönetimin Yetkisinin Sınırlandırılması ve Geri Alınması ...72
3. İtiraz Hakkı ...73
B. Ortakların Hak ve Borçları ...73
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER ...74
A. Temsil ...74
1. Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi ...74
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı ...75
3. Temsilin Hükmü ...75
B. Şirket Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu ...75
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ ...77
A. Sona Erme Sebepleri ...77
B. Sona Ermenin Sonuçları ...77
§7. ADİ KOMANDİT ŞİRKET ...79
I. KOMANDİT ŞİRKETİN UNSURLARI ...79
II. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU ...80
III. KOMANDİT ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER ...80
A. Şirketin Yönetimi ...80
B. Ortakların Hak ve Borçları ...81
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER ...81
A. Temsil ...81
B. Şirket Borçlardan Dolayı Ortakların Sorumluluğu ...82
1. Komanditer Ortağın Komandite Ortak Gibi Sorumlu Olduğu Durumlar ...82
2. Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği Hâller ...82
V. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ ...83
§8. ANONİM ŞİRKET, TANIMI, UNSURLARI VE KURULUŞU ...85
I. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ ...85
A. Kavram ve Unsurları ...85
1. Anonim Şirketin Tanımı ...85
2. Unsurları ...86
a. Sermaye Unsuru ...86
aa. Sermaye Sistemleri ...86
ab. Sermayenin Özellikleri ...88
aba. Nakit ile İfade Edilme ...88
abb. Önceden Belirlenmiş ve Sabit Olması ...88
abc. Paylara Bölünmüş Olma ...89
abd. Tamamen Taahhüt Edilmiş Olması ...90
b. Malvarlığı ile Sorumluluk ...90
c. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu ...91
d. Konu ...91
B. Anonim Şirket Türleri ...92
1. Özel Hükümlere Bağlı Olup Olmama Açısından Anonim Şirketler ...92
a. Özel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler ...92
aa. Özel Kanunla Düzenlenmiş Anonim Şirketler ...92
ab. Faaliyet Alanlarına İlişkin Özel Düzenlemelere Tâbi Anonim Şirketler ...93
ac. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ...94
b. Genel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler ...94
2. Halka Açık Olup Olmama Açısından ...94
C. Anonim Şirketlerde Egemen Olan İlkeler ...95
1. Çoğunlukçu Yönetim İlkesi ...95
2. Sınırlı Sorumluluk İlkesi ...96
3. Devlet Denetimi İlkesi ...96
4. Kamuyu Aydınlatma İlkesi ...96
5. Eşitlik İlkesi ...97
D. Anonim Şirketin Kuruluşu ...97
1. Kuruluş Sistemleri ...98
2. Kuruluş Türleri ...98
3. Kurucu Sıfatı ve Nitelikleri ...99
4. Kuruluş Belgeleri ...100
5. Kuruluş İşlemleri ...100
a. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ...100
b. Kurucu İmzaları ve Onay ...102
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi ...103
d. Bakanlık İzni ...104
e. Tescil ve İlan ...105
E. Şirketin Kanuna Aykırı Kuruluşu Nedeniyle Feshi ...105
F. Kuruluştan Önceki İşlemlerden Doğan Sorumluluk ...107
G. Kuruluş İşlemlerindeki Kanuna Karşı Hile ...108
§9. ANONİM ŞİRKET, GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETİM ...111
I. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL ...111
A. Genel Kurul ...111
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri ...112
a. Devredilmez Görevler ve Yetkiler (TTK m. 408/2) ...112
b. Diğer Görevleri ve Yetkileri (TTK’nın çeşitli maddeleri) ...112
c. Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı ...113
2. Genel Kurul Toplantısı Türleri ...113
a. Yapılış Zamanı Bakımından (TTK m. 409) ...114
b. Katılmak İsteyen Pay Sahiplerinin Fiziken Toplanıp Toplanmaması Bakımından ...114
c. Çağrı Yapılıp Yapılmaması Bakımından (TTK m. 410–416) ...114
d. Tek Ortaklı AŞ’de Genel Kurul ...115
3. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ...115
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişi ve Organlar ...115
b. Toplantıya Çağırma Usulü ...117
c. Toplantı Yeri ve Gündemi ...117
d. Genel Kurulun Çalışması ...117
da. Oy Hakkının Kullanılması (TTK m. 425/1) ...117
db. Karar Alınması ...118
dc. Toplantının Yapılması ve İdaresi ...119
4. Genel Kurul Kararlarının Geçersı̇zlı̇ği ...120
B. Yönetı̇m Kurulu ...122
1. Kurul–Organ Olarak Yönetı̇m Kurulu ...122
2. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nde Aranacak Özellı̇kler ...122
a. Üyelı̇k Koşulları ...122
b. Yönetı̇m Kurulu Asgari Üye Sayısı ve Görev Süresi ...122
c. Tescı̇l ve İlân ...123
3. Yönetim Kurulunun Oluşturulması ...123
4. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇ ile Şı̇rket Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Hukukı̇ Nı̇telı̇ğı̇ ...124
5. Yönetı̇m Kurulunun Yönetı̇m ve Temsı̇l Yetkı̇sı̇ ...124
6. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri (TTK m. 375) ...125
7. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Hakları ...125
8. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Yükümlülüklerı̇ ...127
9. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Tâbı̇ Oldukları Yasaklar ...127
10. Yönetı̇m Kurulu Toplantıları ve Karar Alınması ...128
a. Karar Alınması, Toplantıya Katılma ve Oy Kullanma ...128
b. Toplantı ve Karar Nisapları ...129
c. Kararların Geçersı̇zlı̇ğı̇ ...130
11. Yönetı̇m Kurulu Üyelı̇ğı̇nı̇n Sona Ermesı̇ ...131
C. Denetı̇m ...131
1. Genel Olarak ...131
2. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ...132
3. Anonı̇m Şı̇rketlerı̇n Denetı̇mı̇ ...132
a. Bağımsız Denetı̇m ...133
aa. Denetçi ...133
aaa. Koşulları ...133
aab. Seçimi ...133
ab. Denetçinin Görevleri ...134
aba. Denetimin Konusu ve Kapsamı (TTK m. 398) ...134
abb. Görev Süresi (TTK m. 400/2) ...134
abc. Denetim Raporu ...134
abd. Görüş Yazıları (TTK m. 403) ...134
ac. Denetim Sözleşmesi Taraflarının Yükümlülükleri ...135
ad. Denetim İlişkisinin Sona Ermesi ...136
b. Özel Denetı̇m ...136
ba. Özel Denetçi ...136
baa. Niteliği ...136
bab. Seçimi ...136
baba. Mahkeme Tarafından Özel Denetçinin Atanması ...137
babb. Özel Denetim Raporu ...138
IV. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ ...138
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri ...138
1. Kavram ...138
2. Pay Türleri ...139
a. Oy Hakkı Olan– Oydan Yoksun Pay ...139
b. İmtiyazlı Pay– Adi Pay ...140
c. Bedelli Pay– Bedelsiz Pay ...140
B. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ, PAY SAHİBİNİN HAKLARI VE BORÇLARI ...141
1. Pay Sahipliği ...141
a. Pay Sahipliği Kavramı ...141
b. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi ...141
c. Pay Devri ...141
2. Pay Sahibinin Borçları ...142
a. Sermaye Koyma Borcu ...142
aa. Primli (Agiolu) Paylar ...143
ab. İkincil Yükümlülükler ...144
3. Pay Sahibinin Hakları ...145
a. İdari Haklar ...145
aa. Genel Kurula Katılma Hakkı ...145
ab. Oy Hakkı ...146
ac. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı ...147
aca. Genel Kuruldan Önce İnceleme Hakkı ...148
acb. Genel Kurul Sırasında Bilgi İsteme ...148
acc. Ticari Defterleri İnceleme Hakkı ...149
acd. Bilgi Alma ve İnceleme Davası ...150
ad. Denetleme Hakkı (Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı) ...150
ae. Çıkma Hakkı ...151
af. Dava Açma Hakkı ...151
b. Mali Haklar ...152
ba. Kar Payı Hakkı ...152
baa. Yedek Akçe ...153
bb. Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı) ...153
bc. Hazırlık Devresi Faizi ...154
bd. Tasfiye Payı Hakkı ...154
4. Azınlık Hakları ...154
a. Olumsuz Azınlık Hakları ...155
aa. Sulh ve İbraya Engel Olma: ...155
ab. Ağırlaştırılmış Çoğunluk Hâllerinin Varlığı ...155
b. Olumlu Azınlık Hakları ...156
VI. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ...157
A. Kavram ...157
B. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği Prosedürü ...157
1. Değişiklik Talebi ...158
2. Değişiklik Metninin Hazırlanması ...158
3. Ticaret Bakanlığının İzni ...158
4. Genel Kurul Kararı ...158
a. Genel Olarak ...158
b. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yetersayıları ...158
5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayının Gerekliliği ...159
6. Tescil ve İlan ...159
7. Sonuçları ...160
C. Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri ...160
1. Genel Olarak ...160
2. Esas Sermayenin Artırılması ...160
a. Kavram ...160
b. Esas Sermaye Artırımı Bakımından Ortak Hükümler ...160
c. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım ...161
ca. Kavram ...161
cb. Esas Sermaye Sisteminde ...162
cc. Kayıtlı Sermaye Sisteminde ...162
cd. Rüçhan Hakkı ...163
d. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ...164
e. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı ...165
ea. Kavram ve Temel Prensipler ...165
eb. Şartlı Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme İçeriği ...165
ec. Şartlı Sermaye Artırımında Koruma ...166
ed. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi ...167
ee. Esas Sözleşmeden İlgili Hükümlerin Çıkarılması ...167
3. Esas Sermayenin Azaltılması ...167
a. Kavram ...167
b. Genel Kurul Kararı ...168
c. Alacaklılara Çağrı ...168
d. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması ...169
e. Sermaye Azaltılması Kararının Yerine Getirilmesi ...169
VIII. ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ ...170
A. Sona Erme Nedenleri ...170
1. İnfisah Sebepleri ...170
2. Fesih Nedenleri ...171
a. Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Nedeniyle Fesih ...172
b. Genel Kurul Kararı İle Fesih ...172
c. Organ Eksikliğine Dayalı Fesih ...172
d. Ana Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebeplerinden Birinin Gerçekleşmesi Hâlinde Fesih ...172
e. Haklı Sebeple Fesih ...172
f. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı Faaliyet ve İşlemlerde Bulunulduğu Gerekçesiyle Fesih ...173
B. Anonim Şirketin Tasfiyesi ...174
1. Tasfiyenin Tanımı ve Genel Sonuçları ...174
2. Tasfiye İşlerinin Yürütülmesi ...175
a. Tasfiye Memurları ...175
aa. Atanma ...175
ab. Görevden Alınması ...175
ac. Tasfiye Memurlarının Özellikleri ve Nitelikleri ...176
ad. Tasfiye Memurlarının Yetkileri ve Sınırları ...176
b. Tasfiye İşleri ...177
ba. İlk Envanter ve Bilanço (TTK m. 540) ...177
bb. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması (TTK m. 541) ...178
bc. Tasfiye Artığının Dağıtılması (TTK m. 543) ...178
bd. Şirket Unvanın Sicilden Silinmesi (TTK m. 545) ...178
be. Diğer Tasfiye İşleri (TTK m. 542) ...179
3. Ek Tasfiye (İhya Davası) ...180
4. Tasfiyeden Dönme ...181
IX. ANONİM ŞİRKETTE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK ...182
A. Sorumluluğun Niteliği ...183
B. Sorumluluk Nedenleri ...183
C. Sorumluluk Davası ...184
1. Davacı Sıfatı ...185
2. Sorumluluğun Ortadan Kalkması, İbra ve Etkisi ...185
D. Kamu Borçlarından Sorumluluk ...186
E. Cezai Sorumluluk ...187
§10. LİMİTED ŞİRKET ...189
I. LİMİTED ŞİRKET VE KURULUŞU ...189
A. Tanım ve Unsurları ...189
1. Kavram ...189
B. Unsurları ...190
1. Ortak Sayısı ...190
2. Şirket Borçlarından Sorumluluk ...190
3. İşletme Konusu ...191
4. Asgari Esas Sermaye ve Pay ...191
C. Limited Şirketin Kuruluş Aşamaları ...192
1. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ...192
2. Şirket Sözleşmesinin İmzalanması ...193
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi ...194
4. Tescil ve İlan ...194
5. Kuruluş Giderleri ve Sorumluluk ...194
III. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ ...194
A. Genel Kurul ...195
1. Genel Kurulun Yetkileri ...195
2. Genel Kurul Toplantıları ...196
a. Toplantı ve Karar Yetersayıları ...198
b. Oy Hakkı ve Hesaplanması (TTK m. 618) ...199
c. Oy Hakkından Yoksunluk (TTK m. 619) ...199
3. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği ...200
B. Müdürler ...200
1. Seçilmesi ...200
2. Nitelikleri ...201
3. Birden Fazla Müdürün Varlığı (TTK m. 624) ...201
4. Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler (TTK m. 625) ...202
5. Müdürlerı̇n Yükümlülüklerı̇ ...202
6. Müdürlerin Temsil Yetkisi ...203
7. Müdürlük Sıfatının Kaybı ...203
8. Müdürlerin Sorumluluğu ...204
9. Ticari Temsilciler ve Vekiller ...204
C. Denetı̇m ...204
IV. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ ...205
A. Ortak Sıfatının Kazanılması ...205
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi ...205
V. ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...206
A. Ortakların Hakları ...206
B. Ortakların Yükümlülükleri ...206
VI. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ ...207
A. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği ...207
1. Genel Olarak ...207
2. Genel Kurul Yeter Sayıları ...208
a. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Genel Yetersayı ...208
b. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Özel Yetersayılar ...208
B. Özel Şirket Sözleşmesi Değişiklikleri ...208
1. Esas Sermayenin Artırılması ...208
2. Esas Sermayenin Azaltılması ...209
VII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ ...209
A. Kavram ...209
B. Sona Erme Hâlleri ...209
1. İnfisah Hâlleri ...210
a. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sona Erme Sebeplerinin Birinin Gerçekleşmesi ...210
b. İflasın Açılması ...211
c. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Hâllerinden Birinin Gerçekleşmesi ...211
2. Fesih Hâlleri ...211
a. Genel Kurulun Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı ...212
b. Mahkemenin Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı ...212
ba. Kuruluşta Sakatlıkların Bulunması Hâlinde ...212
bb. TTK m. 210/3’te Öngörülen Durumların Bulunmasında Hâlinde ...212
bc. Organ Eksikliği Hâlinde ...212
bd. Haklı Sebeplerin Bulunması Hâlinde ...213
C. Hukuki Sonuçları ...213
VIII. ANONİM ŞİRKET İLE LİMİTED ŞİRKETİN KARŞILAŞTIRILMASI ...214
Kaynakça ...217
Kavramlar Dizini ...219

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160511
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282713
ISBN 9789750282713
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İdil Nur Gürbüz Gökberk, M. Fatih Cengil, M. Zahid Doğanay, Mehmet Durdu, Ömer Korkut