Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları

Vergi Hukukunda Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
288
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750258510

Stok Durumu: Stokta var

72,00 TL

Detayları

Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan "vergi kaçakçılığı suçları" içinde sayılan "sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçları" kitabın asıl konusunu oluşturmakla birlikte yeri geldikçe vergi kaçakçılığı sayılan diğer fiillere de yer verilmiştir.

Kitabın ilk bölümünde; sahte belge düzenleme ve kullanma suçlarının niteliğinden, ikinci bölümde; soruşturma koşulu olan vergi değerlendirme komisyonu mütalaasından, üçüncü bölümde; davaya dair yargılama sürecinde araştırılacak olan hususlardan, dördüncü bölümde; hüküm kurulurken mahkemelerce yapılan hatalı işlemlerden, ek bölümde ise; konularına ve tarih sıralarına göre sistemleştirilmiş Yargıtay kararlarından söz edilmiştir.

Konu Başlıkları

  • Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu
  • Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme
  • Güncel Yargıtay Kararları

İçindekiler

Önsöz 5
Giriş 13
CGK ÇÖZÜMLEDİĞİ ANA UYUŞMAZLIK NEDİR? 13
CGK’DE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEĞİNİLEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR? 13
Genel Olarak Vergi Cezaları Türleri ve Nitelikleri 13
Sahte Fatura Kullanma Suçunun Açıklanması 14
Vergi Belgelerindeki Sahteciliğin Amacı 14
Sahteciliğin Yapılma Şekilleri 15
TCK ve VUK’da Sahte Belge Düzenlemek, Kullanmak Suçlarının Karşılaştırılması 16
VUK’da Düzenlenen Faturanın Tanımı ve Şekli 18
VUK m. 227’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması” 19
VUK m. 231’de “Faturanın Hiç Düzenlenmemiş Sayılması” 21
VUK m. 3’te “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” 21
Somut Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesi 24
Birinci Bölüm
SAHTE BELGE DÜZENLEME VE
KULLANMA SUÇLARININ NİTELİĞİ
GİRİŞ 31
İlgili Yasal Hükümler 32
I. VUK m. 359 KAPSAMINDAKİ SUÇLAR 33
1. Maddenin a–1 Hükmü 33
2. Maddenin a–2 Hükmü 33
3. Maddenin b Hükmü 34
4. Maddenin c Hükmü 34
II. TANIMLAR 35
1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 35
a. Tanımı 35
b. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Düzenlemenin Koşulları 38
c. Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura Kullanmanın Koşullar 38
d. Suçların Farklı ve Bağımsız Olduğu 38
e. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Faili 40
f. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçunun Konusu 40
g. Sahte Belge Düzenleyen İle Kullananın Aynı Kişi Olması 40
ğ. Örnekli Uygulama 41
2. Sahte Belge 42
a. Tanımı 42
b. Sahte Belge Düzenlemek ve Sahte Belgeyi Kullanmak Fiillerinin Maddi Unsurunun Ön Şartı ve Seçimlik Hareketler 44
c. Vergi Ziyaının Suçun Unsuru Olmadığı 47
d. Suçtan Sorumluluk 48
Gerçek Kişiler 48
Tüzel Kişiler 49
Tüzel Kişiliği Olmayan İşyerlerinde Sorumluluk 51
Tüzel Kişiliğin Devredilmiş Olduğu Savunması 52
İş Yeri Faaliyetini Kendisinin Yürütmediği Savunması 53
Muhasebecinin Sorumluluğu 54
e. Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Sahte Belge Farklılığı 55
III. SUÇUN KONUSU 55
1. Suç Konusu Belgelerin Düzenlendiği Yasa Hükmü 55
2. Özel Belge Niteliği ve Özel Kanun Uygulaması 56
3. Belgenin Niteliği ve Kullanım Gayesinin Suçun Oluşmasına Tesiri 57
4. Vergi Kaçırma Suçunun Yasal Dayanağı 58
5. Fatura İçeriğinin Suç Unsurunun Tespiti Yönüyle İncelenmeyeceği 59
*İlgili Yasal Hükümler 60
IV. SUÇ TARİHİ 64
1. Önemi 64
2. Suç Tarihindeki Farklılık 65
V. CEZALAR VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR 68
1. Sahte ve Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması Nedeniyle Uygulanacak Cezalar ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar 68
2. Madde Fıkralarına Göre Ceza Miktarları 70
VI. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU 71
1. Yasal Dayanak 71
2. Suçun Konusu 71
3. Suçun Oluşma Koşulları 72
4. Suç Tarihi 73
VII. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA GEREKTİREN DİĞER VERGİ SUÇLARI 73
*İlgili Yasal Hükümler 73
1. Vergi Mahremiyeti Suçunun Unsurları 75
a. Fail 75
b. Maddi Unsur 75
c. Manevi Unsur 76
d. Hukuka Uygunluk Nedenleri 76
e. Ceza 77
2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar 77
*İlgili Yasa Maddesi 77
İkinci Bölüm
SORUŞTURMA KOŞULU OLAN
MÜTALAANIN BULUNMASI GEREĞİ
İlgili Yasal Hükümler 79
Vergi İncelemeleri 79
I. DAVA ŞARTI OLARAK MÜTALAA 82
1. Vergi Değerlendirme Komisyonundan Mütalaa Alınma Zorunluluğu 82
2. Kişi Hakkında Mütalaadaki Suça Uygun Açılmış Bir Dava Yoksa 85
3. Mütalaanın C. savcılığına Bildirilmesi 87
4. Mütalaa Yoksa Yargılamanın Durması Kararı Verilmesi 87
5. Mütalaa Gerekmeyen Suçlar 89
6. Uygulamada Mütalaanın İçeriği 89
7. Mütalaa Hem Fiil Hem Fail Hakkında Verilmiş Olmalıdır 89
8. Mütalaanın Bağlayıcı Olup Olmadığı 90
9. VUK m. 367 Hükmünün Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesi 90
a. İlk Derece Mahkemesinin İptal Yönüyle Başvurusunun Gerekçesi (Özet) 90
b. Anayasa Mahkemesinin m. 367’in Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair Kararı (Özet) 91
Üçüncü Bölüm
DAVADA ARAŞTIRILACAK OLAN HUSUSLAR
I. YAZI VE İMZA ARAŞTIRMA VE İNCELEMESİ 93
1. Failin Suç Konusu Belge İle İlgisinin Olmadığını Savunması 93
2. Karşıt İnceleme Raporunun Araştırılması 94
3. İlgili Kişilerin Tanık Olarak Dinlenmeleri 95
4. Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Araştırılması 96
II. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA SONCUNDA DELİLLERİN ELDE EDİLMESİ 98
İlgili Yasal Hükümler 98
1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Arama 99
a. Aramada Yasal Dayanak 100
b. Vergisel Aramanın Niteliği 100
2. Vergisel Aramanın Koşulları 100
a. Vergisel Arama İçin Vergi Kaçakçılığı Şüphesi Bulunmalıdır 101
b. Vergisel Aramaya İhtiyaç Duyulması ve İnceleme Elemanlarınca Talep Yapılması 102
c. Vergisel Arama Kararını Vermeye Sulh Ceza Hakimi Yetkilidir 103
3. Vergisel Aramada Usul 103
a. VUK Hükümleri Yönüyle Vergisel Aramada Usul 103
b. CMK’ya Göre Aramada Usul 104
4. Vergisel Aramanın Sonuçları 107
a. Vergi İdaresi Yönüyle Sonuçları 108
b. Mükellef Yönüyle Sonuçları 108
c. İhbarcı Yönüyle Sonuçları 108
5. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Deliller 108
III. VERGİ MAHKEMESİ HÜKMÜNÜN CEZA MAHKEMESİNİ BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞI 110
IV. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI 111
V. SUÇUN ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE İŞLENMESİ 115
1. Bir Takvim Yılı Dışında Sahte Fatura Düzenlenmesi veya Kullanılmışsa 115
2. Bir Takvim Yılında Yalnızca Aynı Tarihte Birden Fazla Sahte Fatura Düzenlenmiş ya da Kullanılmış Olması 116
3. Uygulamayı Yönlendiren CGK Kararı 117
4. Öğretiye Göre Zincirleme Suçun Oluşmadığı Haller 118
VI. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA İÇTİMA 119
1. TCK Uygulamasında İçtima 119
2. Vergi Kaçakçılığı Suçunda İçtima 120
3. İçtima ve Tekerrür Yönüyle Birleştirme Yasağı 121
VII. SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ 121
1. TCK’da İştirake İlişkin Kavramların Anlamı 121
2. VUK Uygulamasında İştirak ve Ceza Belirlenmesi 123
VIII. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN SAİR DELİLLERLE İSPATI 124
Dördüncü Bölüm
HÜKÜM KURULURKEN YAPILAN HATALI İŞLEMLER
1. SUÇ TARİHİ 125
2. BİRDEN ÇOK SUÇ NEDENİYLE TEK HÜKÜM KURULMASI 126
3. SOMUT GEREKÇE KURULMAMASI 127
4. YASAL OLMAYAN GEREKÇE İLE HAGB YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ 128
5. İNFAZI KISITLAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI 129
6. İDDİANAMEDE AÇIKLANAN FİİL DIŞINA ÇIKILARAK HÜKÜM KURULMASI 130
7. GEREKÇE İLE HÜKÜM FIKRASI ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI 133
8. TAKDİRİ İNDİRİM 133
9. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA ÇELİŞKİ 135
10. HÜKMÜN SON BÖLÜMÜNDE YANILTICI İFADE BULUNMASI 136
11. SUÇ KONUSU SAHTE BELGELERİN (FATURALARIN) DOSYADA KANIT OLARAK BULUNDURULMASI 136
12. CEZA UYGULAMASINDA HATALI HESAPLAMA YAPILMASI 136
13. TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİNDE HATALI GEREKÇE OLUŞTURULARAK HÜKÜM KURULMASI: 138
14. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN HÜKÜMDE TARTIŞILMAMASI 139
15. ERTELEME KOŞULLARININ KARAR YERİNDE TARTIŞILMAMASI 140
16. DAVAYA KATILMA 140
17. YARGILAMA GİDERİ 141
18. VEKALET ÜCRETİ 141
19. ZAMANAŞIMI NEDENİ YERİNE MÜTALAA YOKLUĞU NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ 142
20. BİR CEZA UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ ŞEKLİ 143
Ek Bölüm
KONULARINA GÖRE SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
1. SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR 145
2. SUÇ TARİHİ İLE İLGİLİ KARARLAR 152
3. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜ İLE İLGİLİ KARARLAR 153
4. SUÇA İŞTİRAK İLE İLGİLİ KARARLAR 155
5. GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARTILMASI VE EKSİK ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR 156
6. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ KARARLAR 192
7. AÇILMAMIŞ DAVADAN HÜKÜM KURULMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 208
8. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE EL KOYMA İLE İLGİLİ KARARLAR 212
9. DAVA ŞARTI MÜTALAA ALINMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 223
10. SAHTE BELGENİN YOKLUĞUNA RAĞMEN SUÇUN DİĞER DELİLLERLE İSPATI 227
11. DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU İLE İLGİLİ KARARLAR 266
12. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR 277
Kaynakça 279
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 280

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153303
Yayın Tarihi 2020 Ocak
Barkod 9789750258510
ISBN 9789750258510
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Erhan Günay