Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Rüşvet Suçu Rüşvet Suçu

Rüşvet Suçu

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
190
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750259302

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

Toplumsal yozlaşmanın en yaygın görünüm şekillerinden biri olan rüşvet, toplumların siyasi, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki yapılarıyla ilişkili olarak ortaya çıkmakta ve hemen hemen her toplumda görülmektedir. Rüşvet fiilleri, toplumda devlete olan güveni sarsmakta, vatandaşların kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanabilmesine engel olmaktadır. Kamu görevlilerinin, görevlerinin ifasıyla ilgili haksız yarar elde etmeleri, tarafsızlıklarını zedelemekte ve hukuka aykırı davranışlar sergileme eğilimlerini artırmaktadır.

Bu denli zararları olan rüşvet fiilleri, ceza kanunlarında her ne kadar suç olarak düzenlense de bu düzenlemelerin rüşveti engellemek noktasında yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu bakımdan Türk Ceza Kanunu'nun rüşvete ilişkin hükümlerinin ve bu hükümlerde yapılan değişikliklerin incelenmesi; mevcut düzenlemelerin, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusundaki yeterliliğin ortaya konması gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada, rüşvet suçunun yapısı, unsurları ve özellikleri ortaya konmaya çalışılmış; Türk Ceza Kanunu'nun rüşvet suçunu düzenleyen hükümleri, öğretideki görüşler ve Yargıtay uygulamaları ışığında değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları

Rüşvet Suçunun Tarihi Gelişimi
Rüşvet Suçunun Benzer Suçlar İle Karşılaştırılması
Rüşvet Suçu İle Korunan Hukuki Değer
Rüşvet Suçunun Unsurları
Rüşvet Suçunun Özel Görünüş Şekilleri
Etkin Pişmanlık
Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
Yaptırım

İçindekiler

Sunuş 7
Ön Söz 9
Kısaltmalar 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
KONUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ, RÜŞVET SUÇUNUN
TARİHİ GELİŞİMİ, RÜŞVET SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI
I. KONUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ 19
A. Kamu İdaresi Kavramı 19
B. Kamu Görevlisi Kavramı 21
1. Genel Olarak 21
2. İdare Hukuku Açısından Kamu Görevlisi Kavramı 21
3. Ceza Hukuku Açısından Kamu Görevlisi Kavramı 25
a. Genel Olarak 25
b. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Döneminde Kamu Görevlisi Kavramı 26
c. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Döneminde Kamu Görevlisi Kavramı 29
C. Rüşvet Kavramı 35
II. RÜŞVET SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 39
A. Roma Hukukunda Rüşvet 39
B. İslam Hukukunda Rüşvet 42
C. Osmanlı Hukukunda Rüşvet 46
1. Tanzimat’tan Önceki Dönem (1299–1839) 46
2. Tanzimat Dönemi (1839–1926) 48
D. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde Rüşvet 51
1. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi 51
2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi 56
III. RÜŞVET SUÇUNUN BENZER SUÇLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI 60
A. Rüşvet Suçu–İrtikâp Suçu 60
B. Rüşvet Suçu–Zimmet Suçu 65
C. Rüşvet Suçu–Nüfuz Ticareti Suçu 67
D. Rüşvet Suçu–Görevi Kötüye Kullanma Suçu 70
E. Rüşvet Suçu–Dolandırıcılık Suçu 72
F. Rüşvet Suçu–Şike Suçu 75
İkinci Bölüm
RÜŞVET SUÇU İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER,
RÜŞVET SUÇUN UNSURLARI
I. RÜŞVET SUÇU İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER 77
II. RÜŞVET SUÇUNUN UNSURLARI 79
A. Tipiklik Unsuru 79
1. Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme 79
2. Rüşvet Suçunun Yapısı 83
B. Maddi Unsurlar 85
1. Fiil 85
a. Rüşvet Verme 86
b. Rüşvet Alma 90
c. Rüşvet Anlaşması 94
2. Fail 101
a. Rüşvet Veren Bakımından Suçun Faili 102
b. Rüşvet Alan Bakımından Suçun Faili 102
3. Mağdur 107
4. Konu 109
5. Suçun Nitelikli Halleri 113
a. Suçun Yargı Görevi Yapan, Hakem, Bilirkişi, Noter veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından İşlenmesi 113
b. Suçun 2918 Sayılı Kanun’un Ek 11. Maddesinde Belirtilen Kişiler Tarafından İşlenmesi 116
C. Manevi Unsur 117
D. Hukuka Aykırılık Unsuru 127
Üçüncü Bölüm
RÜŞVET SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ,
ETKİN PİŞMANLIK, SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM
I. RÜŞVET SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 131
A. Teşebbüs 131
B. İştirak 137
C. İçtima 141
II. ETKİN PİŞMANLIK 147
A. Genel Olarak 147
B. Rüşvet Alan Fail Açısından Etkin Pişmanlık 150
C. Rüşvet Veren Fail Açısından Etkin Pişmanlık 152
D. Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişiler Açısından Etkin Pişmanlık 154
III. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 155
IV. YAPTIRIM 160
A. Ceza 160
B. Güvenlik Tedbirleri 163
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 163
2. Müsadere 165
3. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 167
Sonuç 171
Kaynakça 179
Kavramlar Dizini 187

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153356
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750259302
ISBN 9789750259302
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İdris Doğan