Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1032
Boyut :
17x25
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750275852

Stok Durumu: Stokta var

445,00 TL

Detayları


İpoteğin (taşınmaz rehninin) ve taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi konusunun ele alındığı eserde; rehinle (rehinli alacaklar) veya ipotekle (ipotekli alacaklar) temin edilmiş bir para alacağının cebri icra yolu ile nasıl tahsil edileceği konusu ayrıntılarıyla incelenmiştir.

İçtihat ağırlıklı eserin hazırlanmasındaki amaç, hukukçuların konuyla ilgili en güncel emsal kararlara kolayca ulaşmalarının sağlanmasıdır. Bu çerçevede konu hakkında Yargıtay tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar, yeni tarihliden eski tarihliye göre sıralanarak kitaba alınmıştır.

Bu baskıda tamamen uygulamaya dönük olarak yenilenen eser, 30.11.2021 tarihinde yürürlüğe giren 24.11.2021 tarih ve 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun dikkate alınarak güncellenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Rehin ve İpotek Kavramları
Rehin Türleri
Rehin ve İpotek Hakkında Genel Bilgiler
Rehin ve İpotek İle İlgili İcra Takibinde Usul Kuralları
Rehin ve İpotek İle İlgili İcra Takibine Başvurma
Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
İpotek Çeşitleri
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Takip Usulü
İcra ve İflas Kanunu'nun 150–I Maddesi Uyarınca Limit İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
Borca İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Taşınır ve Taşınmaz Rehnin Paraya Çevrilmesinde Müşterek Hükümler
İpotekli ve Rehinli Malın Paraya Çevrilmesi İşlemleri
Taşınmazların Satışı
İhalenin Yapılması
İhalenin Neticesi ve Feshi
İhale Edilen Taşınmazın Tescili ve Tahliyesi
Rehinli Mal Bedelinin Paylaştırılması ve Rehin Açığı Belgesi
İcra Organlarının Kararları
İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları
Konu İle İlgili Örnekler
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Yargıtay Daire Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

İçindekiler

Sunuş 7
REHİN VE İPOTEĞİN
PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ
I– REHİN VE İPOTEK KAVRAMLARI 17
1– Rehin Türleri 17
a– Taşınır Rehni 17
b– Taşınmaz Rehni 17
II– REHİN VE İPOTEK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 18
1– Taşınır Rehni 18
2– Taşınmaz Rehni (İpotek) 20
a– İpotek Kapsamına ise; 20
b– İpoteğin Süreli Olması 21
3– Takip Hakkında Genel Bilgiler 21
4– Rehin ve İpotek ile Güvence Altına Alınmış Olan Alacağın Aynı Zamanda Kefaletle de Güvence Altına Alınması 22
5– Kefalet Sözleşmeleri 22
6– Rehin ve İpotek Konusu Mal veya Hakkın Üçüncü Kişiye Ait Olması 24
7– Rehin ve İpotek Konusu Mal veya Hakkın Borçluya Ait Olması Durumunda Varsa Üçüncü Kişinin Durumu 25
8– Rehin ile Güvence Altına Alınmış Olan Alacak Hakkında İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması 25
III– REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ 26
A– Takip Türleri 26
B– Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi 27
C– Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi 28
1– Genel Bilgi 28
a– Takip Talebi 29
b– Ödeme Emri (Örnek No 8) 34
aa– Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 38
bb– Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 38
c– Gecikmiş İtiraz 40
d– Ödeme Emrine Yapılan İtirazın Hükümden Düşürülmesi 40
e. İcra Emri (Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMLI İcra Takibi) (Örnek No 44). 43
IV– İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 46
1– İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (İlamsız ve İlamlı Takip Arasındaki Fark) 46
2– İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (Karz İpoteği İle Üst Limit İpoteği Arasındaki Fark) 48
3– İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Hakkında Genel Bilgiler 51
4– İpotek Şerhi Konulan Taşınmazın Üçüncü Kişiye Ait Olması 53
5– Süresiz Olarak Kurulan İpotekler Hakkında Takip Yapılabilmesi 53
6– Aile Konutu Üzerinde Kurulan İpotek Şerhleri Yönünden Takip Yapılması 55
V– İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLGİLİ TAKİP USULÜ 55
1– Takip Yapma Hakkı 55
2– Yetkili İcra Müdürlüğü 55
3– Aleyhine Takip Yapılacak Olanlar 56
4– İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Talebi 57
5– Takip Nedeniyle Yapılacak Masraflar 57
6– Takip Talebine Eklenecek Evraklar 58
7– Takipte İstenebilecek Alacak Kalemleri 58
VI– TAKİP TALEBİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 61
1– Ödeme Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibi) – İcra Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi) 61
2– İcra Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi) (Örnek 6) 61
3– Ödeme Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibi) (Örnek 9) 64
4– İcra ve İflas Kanunu’nun 150/ı Maddesi Uyarınca Limit İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 67
a– Yetkili İcra Müdürlüğü 68
b– Takip Şartları 69
5– Borçluya Noter Vasıtasıyla Gönderilen İhtara ve Hesap Özetine 8 Gün İçinde İtiraz Edilip Edilmemesi 70
a– Borçlunun İtiraz Etmemesi 70
b– Borçlunun İtiraz Etmesi 71
6– İcra ve İflas Kanunu’nun 150/I Maddesi Kefil Hakkında Uygulanmaz 71
7– Alacağın Banka Kredi Sözleşmesi, İpotek Akit Tablosu ve Hesap Kat İhtarnamesine Dayanarak Yaptığı İcra Takibinde Borçlunun Vaki İtirazı Üzerine Akdi Faiz ve Temerrüt Faizinin Hesaplanması 71
VII– İPOTEKLİ TAŞINMAZDA KİRACI OLMASI (KİRACIYA HABER VERİLMESİ) 72
1– Genel Olarak 72
2– Tapu İdaresine Haber Verme 74
3– Satış Hazırlıkları 74
4– Taşınmazın İdare ve İşletilmesi 74
VIII– BORCA İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ 75
1– İtiraz Süresi ve Mercii 75
2– Takibe İtiraz Edilmesi 75
a– İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibinde 75
b– Alacaklının Borçlunun İtirazına Karşı Başvurabileceği Yollar 76
c– İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibinde 77
3– Takibe İtiraz Edilmemesi 77
a– İpotekli Taşınmazın Alacağa Mahsuben Taşınmazın İhalesinden Sonra Takibin İptaline Karar Verilmesi Halinde 77
b– Birden Fazla Taşınmazdan Sadece Birinin Üzerindeki İpotek Şerhinin Kaldırılması 78
IX– TAŞINIR VE TAŞINMAZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE MÜŞTEREK HÜKÜMLER 78
1– Kıymet Takdiri 78
2– Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet 80
3– Satış İsteme Süresi 82
4– Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borcun Taksitlendirilmesi 82
X– İPOTEKLİ VE REHİNLİ MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ İŞLEMLERİ 83
1– Genel Olarak 83
2– Satış Talebi 84
3– Taşınırların Satışı: 86
a– Satışın Yapılma Süresi 86
b– Vaktinden Evvel Satış 86
4– Artırma Hazırlıkları 86
a. Açık Artırmaya Hazırlık 86
b. İlânın Şekli ve Süresi 87
5– İhalenin Yapılması 89
a– İhalenin Yer, Gün ve Saati 89
b–İhalenin Yapılması 90
c– İkinci Artırma 94
6– Altın ve Gümüş Eşyaların Satışı 94
7– Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili 94
a– Taşınır Malın İhale İle Satılması 94
b– İhale Bedelinin Ödenmesi 95
8– İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması 95
XI– PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ 96
1. Genel Olarak 96
2. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları 97
XII– İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİNİN SATIŞI 97
1– Genel Olarak 97
2– Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 98
3– Hisselerin Paraya Çevrilmesi 98
a– Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 98
b– Hacizli Miras Hissesinin Paraya Çevrilmesi 98
c– Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 99
4– Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi 100
5– Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı 100
XIII– TAŞINMAZLARIN SATIŞI 101
1– Satışın Yapılma Süresi 101
2– Artırma Şartları 101
a– Şartnamenin Açık Bulundurulması 101
b– Artırma Şartnamesinin Hazırlanması 103
c– Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtaratın Yapılması 103
aa– İlan Süresi 103
bb– Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar 104
cc– İlânın Şekli 107
3– İlanın Kimlere Tebliğ Edileceği 108
4– Mükellefiyetler Listesinin Hazırlanması 110
5– Kıymet Takdiri 111
6– Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet 113
XIV– İHALENİN YAPILMASI 114
1– Artırmayı Yapacak Merci 114
2– Görevli Memur 115
3– Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat 115
4. Teminat Gösterme Yükümlülüğü 116
5. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak 117
6. Birinci Artırma 117
7– İkinci Artırma 120
8– İhale Tutanağı 122
9– İhale Bedelinin Ödenmesi 123
10– İhale Bedelinin Ödenmesi Süresi İçinde Taşınmazların İdaresi 125
11– Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm 126
12– İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili 126
a– İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması 126
b. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma 127
c– İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar 128
d– Teminat Akçesinin Alıkonulması 128
e– Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif 129
f. Yeniden İhale Yapılması (Tamamlama Satışı) 129
g. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu 131
XV– İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ 131
1– Genel Olarak 131
2– İhalenin Feshi Sebepleri 133
3– Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri 133
4– Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 134
5– Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 135
6. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması 136
7– Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma 137
XVI. İHALENİN FESHİ USULÜ 137
1– Görevli Merci (İcra Mahkemesi) 137
2– Yetkili İcra Mahkemesi 137
3. İhalenin Feshini İsteme Süresi 138
4– İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 139
a– Alacaklı 139
b– Borçlu 139
c– Mahcuzun Resmi Sicilinde Kayıtlı Olan İlgililer ve Sınırlı Ayni Hak Sahipleri 140
d– İhaleye Katılmış Olanlar 140
e– Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı 140
5. Hukuki Yarar Şartı 140
6– İhalenin Feshinde Taraflar 141
7– İhalenin Feshi Talebi 141
8– İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi 144
9– İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar 146
a– İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı 146
b– İhalenin Feshi Kararı 147
10. Kanun Yollarına Müracaat 148
XVII– İHALENİN FESHİNİN SONUÇLARI 149
1– İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları 149
2– İhalenin Feshi Kararının Sonuçları 149
XVIII– İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ VE TAHLİYESİ 150
1– İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili 150
2– Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi 151
3– Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası 153
4– Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi 153
XIX– REHİNLİ MAL BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI VE REHİN AÇIĞI BELGESİ 154
1– İpotek ve Rehin Takibinin Kapanması 154
2– Rehinli Alacaklılar Arasında Paylaştırma 154
3– Limit İpoteği veya Limitli Taşınır Rehni İle Teminat Altına Alınmış Alacaklar 155
a– Alacağın Limit İpoteği ile Teminat Altına Alınmış Olması 155
b– Alacağın Limitli Taşınır Rehni İle Teminat Altına Alınması 155
4– Rehinli Alacaklılar ile Haciz Alacaklıları Arasında Paylaştırma 155
5– Rehin Açığı Belgesi 156
a– Geçici Rehin Açığı Belgesi 156
c– Kesin Rehin Açığı Belgesi 158
XX– İCRA ORGANLARININ KARARLARI 159
A– İcra Dairesinin Kararları 159
1– Genel Olarak 159
2– İcra Dairesinin Kararlarına Karşı Şikâyet 159
B– İcra Mahkemesinin Kararları 160
1– Genel Olarak 160
2– İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası 160
3– İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları 161
XXI– REHİN VEYA İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNA ETMESİ (İİK m. 153) 162
XXII– REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GEMİLER HAKKINDA UYGULANMASI 167
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 174
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 217
YARGITAY DAİRE KARARLARI 727
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 997
Yararlanılan Kaynaklar 1027
Kavramlar Dizini 1029

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158634
Yayın Tarihi 2022 Mart
Barkod 9789750275852
ISBN 9789750275852
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi