istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu'na Armağan (2 CİLT)

Hızlı Gözat

2 Cilt Takım
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
2016
Boyut :
16,5x23,5
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789753686150

Stok Durumu: Stokta var

2.000,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 1.800,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İçindekiler

CİLT I

Önsöz            VII

Yayına Hazırlayanlar Adına IX

Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar           XI

İçindekiler   XIII

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Özgeçmişi      XXI

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’nun Yayın Listesi XXIII

MESLEKTAŞ DOSTLARININ GÖZÜNDEN

Halûk Abi ile 41 Yıl

Prof. Dr. Atilla ALTOP           XXXIII

Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU’NA

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM           XXXVII

Yılların Dostluğunun Ardından

Prof. Dr. Jean Louis DUC       XXXIX

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu Hakkında

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN  XLI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Simge Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

Prof. Dr. Samim ÜNAN        XLIII

Halûk Burcuoğlu Hakkında

Prof. Dr. Turgut ÖZ XLVII

Sayın Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’na ve Onun İçin Hissettiklerimize Dair

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR             XLIX

Henri Capitant Des Amis De La Culture Juridique Française (Henri

Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği) Türk Grubu Başkanı

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

Hommage Au Professeur Halûk Burcuoğlu

Prof. Dr. Philippe DUPICHOT             LIII

Henri Capitant Türk Grubu Başkanımız Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR-Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN         LVII

Genel Kısaltma Cetveli              LXIII

 

MAKALELER

Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT-Dr. Öğr. Üyesi Buse AKSARAY ERKMAN

Roma Hukukunda Codex Iustinianus’un Kiracıyı Koruyan Düzenlemeleri ve

Düzenlemelerin Türk Hukukundaki Karşılıkları 1

Prof. Dr. Ziya AKINCI

İşyeri Kiralarında Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi 37

Dr. Ayça AKKAYAN-YILDIRIM

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Dili Olarak İngilizce Kullanımından

Kaynaklanan Dil ve Yorum Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme                57

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

İsviçre Medeni Kanunu’na Vakfın Denetlenmesi İle İlgili Getirilen

Değişiklikler  79

Araş. Gör. Ece ALPAY-Araş. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK ÖZER

Kadının Evlendikten Sonra Yalnızca Önceki Soyadını Kullanabilmesi:

Uygulamadaki Aksaklıklar       95

Prof. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Banka Yönetim Kurulunun İçsel Sermaye Yeterliliğini Sağlama Görevi       139

Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI-Doç. Dr. Arif Barış ÖZBİLEN

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Özel Durumlar            157

Prof. Dr. Atilla ALTOP

TBK Hükümleri Işığında Haksız Fiil Sorumlusunun Ödeyeceği Tazminata

Temerrüt Faizi Uygulaması      207

 Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Edinilmiş Mallara Katılma

Rejimindeki Mal Grupları Arasındaki Yeri           237

Dr. Zehra Gizem ATEŞ

TBK 67’ye Göre Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu       253

Prof. Dr. Tolga AYOĞLU

TTK. M. 454/5 Üzerine             289

Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN

Kurtarma Ücretinin Kanundan Doğan Teminatları ve Bu Teminatlara

Dair İlkeler  301

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Kullanılması ve Devri

(Bir Uygulama Sorununun Değerlendirilmesi)      327

Prof. Dr. Nami BARLAS

Mevduat Rehnine İlişkin Bazı Bankacılık Uygulamalarının

Değerlendirilmesi         361

Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU

Ayıplı Taşınmazın Yenisiyle Değiştirilmesi Olanağının Satış ve Kira

Sözleşmeleri Bağlamında Değerlendirilmesi         403

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması        431

Av. Tuğrul BİGA

Farazi Bir Olay Bakımından Faydasız Sahtecilik 449

Prof. Dr. Ebru CEYLAN-Araş. Gör. Cansu BAŞARAN

Borçlar Hukuku Alanında Koronavirüs Pandemisinin Sözleşmelere Etkileri                459

Dr. Gaspard COUCHEPIN

Çev. Prof. Dr. Mehmet ERDEM-Araş. Gör. Doğan KARA

Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi                485

Araş. Gör. Dr. Barış DEMİRSATAN

Bağışlama Sözleşmesinde Yüklemenin Yerine Getirilmesi Talebi ve Bu

Taleple İlişkili Haklar 523

Araş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ

Belgesay’ın Kaleminden Zilyetlik Meselesi ve Belgesay ile Bektaş Arasında

Banka Kasalarına Dair Bir Polemik (1927)          553

Prof. Dr. H. Murat DEVELİOĞLU

QUI VADIS? (Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Başta Mirastan Mal

Kaçırma Kastı Olmak Üzere Muris Muvazaası ile İlgili Düşünceler)             577

Av. Kaan DEVİREN

Yapay Zekânın Fiillerinden Sorumluluk               603

Dr. İlhan DİNÇ-Av. Nalan ŞİŞİK ŞAHİN

Konut ve Çatılı İşyerlerine Ait Kira Sözleşmesinin Kiracının Tahliye

Taahhüdü Sebebiyle Sona Ermesi           639

Prof. Dr. Vahit DOĞAN

Genel Kredi Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Genel İşlem Şartları              695

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL

Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Türk Ticaret Kanunundaki

Ağırlaştırılmış Yetersayıların Şirket Sözleşmesiyle Daha da Ağırlaştırılması

İçin Gereken Yetersayı (TTK m. 621/2) 721

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

Tarımsal Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yargıtay Uygulamasının

Değerlendirilmesi         733

Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM

MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020               751

Prof. Dr. Mehmet ERDEM

Yasal Önalım Bedeli ve Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Bedelin

Güncellenmesi Meselesi            789

Av. Nuri Taner ERGİN

İİK.nun 89. Maddesi Gereğince Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Niteliği ve

Üçüncü Kişilere Etkileri (89/1, 2, 3)       833

Araş. Gör. Emre ESEN

Çeşit Satışında Aliud Teslim-(Peius) Ayıplı İfa Ayrımı    883

Av. Dr. İsmail G. ESİN

Avukat Gözüyle; Cezai Şart Nedir, Ne Değildir ve Nasıl Kullanılmalıdır?   911

Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA-Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK

Sanatçı Menajerliği Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak

Hükümler     929

Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU

Dijital İçerik ya da Dijital Hizmet Sunulmasına İlişkin Sözleşmeler

Bakımından Avrupa Birliği Tüketici Hukukundaki Gelişmeler        949

 

CİLT II

Araş. Gör. Aylin HEKİM

Yargıtay Kararları Işığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması            997

Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Nişanlanmanın Geçerliliğine İlişkin Bazı

Hukuki Meseleler        1041

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Sözleşmenin Devri      1071

Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03.10.2001 Tarihli ve E. 6-653 – K. 672

Sayılı Kararı’nın Alt Kira Sözleşmesi Bağlamında Düşündürdükleri             1097

Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN

Überlegungen Und Bewertungen Des BundesGerichtsentscheid,

4/A_235/2018 Vom 24. September 2018, I. Zivilrechtliche Abteilung           1151

Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN

Türk ve İsviçre İcra ve İflas Kanunları Hükümleri Açısından Mukayeseli

Olarak Konkordato Kesin Mühlet Kararının, Teminatsız ve Temliki

Alacaklılar İle Rehinli Alacaklılar (Teminatlı), Mevcut Sözleşmeler ve

Borçlu Bakımından Sonuçları 1165

Araş. Gör. Doğan KARA

Satış Sözleşmesinde Alıcının Ayıptan Doğan Def’i Hakları            1191

Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI

Belirsiz Alacak Davaları ile İlgili Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki

En Son Değişiklikler    1251

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında Kefilin Zaman Bakımından Sorumluluğuna

ve Yargıtay’ın Güncel Uygulamasına Dair Değerlendirmeler           1265

Dr. Öğr. Üyesi Evrim KERMAN

Kara Avrupası Hukuk Sisteminde Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin Kısa Bir

Karşılaştırma               1287

Araş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

Müteselsil Kefile Doğrudan Başvurulabilecek Haller        1307

Doç. Dr. Ekrem KURT

Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Otopark Alanlarının Paylaşımı Sorunu      1337

Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK-Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması Sonucunda

Kiracının Değer Artış Talebi    1365

Prof. Dr. Haluk Nami NOMER

Açıklayıcı Nitelikteki Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Şerhlerinin İyiniyeti

Ortadan Kaldırmadaki Rolü: Haciz Şerhi Örneği 1389

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

Rehin Alacaklısının Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakları              1399

Prof. Dr. Turgut ÖZ

Yabancı Para İpoteğinin Finans Kurumu Olmayan Kişiye Devri Sorunu      1431

Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL

TFF Tahkim Kurulu: QUO Vadis (Nereye)?        1445

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR

TMK m. 194 Bağlamında Aile Konutu 1485

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL-Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ

Türk Hukukunda Ailenin İhtiyaçları ve Bu İhtiyaçlar Bakımından Eşlerin

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisi                1517

Prof. Dr. Burak ÖZEN

Trafik Siciline Tescil Yoluyla Rehin Hakkı Kurulmuş Motorlu Araç

Üzerinde Sonradan İyiniyetle Öncelikli Hapis Hakkı Kazanılmasına İlişkin

Bir Yargıtay Kararı Vesilesiyle “Emin Sıfatıyla Zilyetlik” ve “Aleniyet”

Üzerine Düşünceler    1553

Prof. Dr. Seda ÖZMUMCU-Av. Mustafa Mert DİCLE

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir Kararı Çerçevesinde İflas Kurumu

İle İlgili Bazı Tespitler               1571

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

Yargıtay Kararları Işığında Eşler Arasında Yapılan Bağışlamaların Boşanma

Nedeniyle Geri Alınabilirliği     1607

Prof. Dr. Sami SELÇUK

Filippo Gramatica’nın Köktenci ve Öznelci (Öznecil, Subjectiviste)

Toplumsal Savunma Öğretisi    1649

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem SOLAK

Türk ve Amerikan Kitle Fonlaması Düzenlemelerindeki Yatırımcının

Korunması ile Kitle Fonlama Maliyetinin Düşürülmesi Amaçları Arasındaki

Dengenin İncelenmesi               1681

Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN

Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında İkinci Alternatif Çözüm Yöntemi

Olarak Arabuluculuk  1733

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Yeni Maden Kanununa ve Maden Hukuk Yargılamasına İlişkin

Bazı Hususlar              1759

Prof. Dr. İlhan ULUSAN

Uzun Süreli Uygulanan Sürekli Borç İlişkilerinde Sözleşme Süresinin Sona

Ermesinin Yol Açabileceği Bazı Sorunlar Üzerine Bir Deneme      1781

Doç. Dr. Alper UYUMAZ

Certificate Of Inheritance In Turkish Law            1793

Prof. Dr. Samim ÜNAN

Sigorta Alacağının Güvence İşleviyle Bağlantılı Bazı Sorunlar       1809

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN-Dr. Zeynep YASAMAN

Alan Adı İhlalleri ve Alternatif Çözüm Yolları    1851

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ

Türkiye’de Cumhurbaşkanının Yasamaya İlişkin Yetkileri               1909

Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

İlaç Markaları Arasında Karıştırma İhtimali (Yargıtay Kararları ve ABAD

Kararları Işığında)      1931

Dr. Sinan H. YÜKSEL

Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Kısmi Külli Halefiyet Üzerine 1991

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155653
Yayın Tarihi 2020 Aralık
Barkod 9789753686150
ISBN 9789753686150
Yayınevi Filiz
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Atilla Altop, Azra Arkan Serim, Saibe Oktay Özdemir