Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Prof. Dr. Erhan Adal'a Armağan

Hızlı Gözat

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayı: 2, Yıl: 2011 Cilt: 9, Sayı: 1, Yıl: 2012
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
1114
Boyut :
17,5 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
1000000310542

Stok Durumu: Stokta var

59,41 TL

Detayları


İÇİNDEKİLER

SİGORTA HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Prof. Dr. Rayegan KENDER
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: rkender@yeditepe.edu.tr

YENİ HMK DÜZENLEMESİNİN KISMİ DAVA KONUSUNDA GETİRDİĞİ KURAL
Prof. Dr. Bilge UMAR
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Medeni Usul Hukuku ve îcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: bumar@yeditepe.edu.tr

OTTOMAN-GERMAN RELATIONS DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD
(İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI-ALMANYA İLİŞKİLERİ)
Prof. Dr. Feroz AHMAD
Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
e-posta: ahmad.feroz@gmail.com

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN MK m. 289’a İLİŞKİN E. 2008/30, K. 2009/96 SAYILI KARARININ İRDELENMESİ
Prof. Dr. Mustafa DURAL / Araş. Gör. Ahmet AYAR
TC. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
TC. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı
e-posta: mdural@khas.edu.tr /
e-posta: ahmet.ayar@khas.edu.tr

AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE GENEL BİR İNCELEME
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR / Araş. Gör. Fulya EROĞLU
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretil Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: info@bayraktarhukuk.com /
e-posta: fulyaeroglu@gmail.com

GÜVENLİK KULTURU
Prof. Dr. Şarman GENÇAY
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
e-posta: sarman@gencay.net

SAĞLIK HİZMETLERİ VE REKLAM YASAĞI
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR / Araş. Gör. İpek KOCAGİL
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: aliriza.okur@yahoo.com / e-posta: ipek.kocagil@yeditepe.edu.tr

TURİZM HUKUKUNDA SORUMLULUK
Prof. Dr. Hasan NERAD
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Ticaret ve Turizm Hukuku Öğretim Üyesi
e-posta: benal.nerad@hotmail.com

DER STRAFTATBESTAND DER FOLTER
(İŞKENCE SUÇUNUN UNSURLARI (TCK MADDE 94, 95))
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: memin.artuk@marmara.edu.tr

LA POLITIQUE ENERGETIQUE DE LA TURQUIE A TRAVERS SA GEOSTRATEGIE ET L’UNION EUROPEENNE
(JEOSTRATEJİK BİR YAKLAŞIMLA TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ)
Prof. Dr. Jale CİVELEK
Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
e-posta: jcivelek@yeditepe.edu.tr

KAT MALİKLERİ KURULUNU YÖNETMEKLE GÖREVLİ DİVANA TOPLANTI TUTANAĞINI İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YAYGIN UYGULAMANIN HUKUKA UYGUNLUĞU SORUNU
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: arpaci@europe.com

WEST AND EAST IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS (AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİNCE BATI VE DOĞU)
Prof. Dr. Manuel Bermejo CASTRILLO
Madrid Kral Carlos III Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesi Dekanı
e-posta: mbermeio@der-pu.uc3m.es

MEDENİ KANUNUN KADININ SOYADINA İLİŞKİN HÜKMÜNÜN AİHS, ANAYASA, CEDAW VE MÖHUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: nurayeksi@gmail.com

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN FİZİKEN YAPILMASI
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR / Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: mbahtiyar@hotmail.com /
e-posta: hamamcioglue@gmail.com

HUKUK FELSEFESİNİN REKABET VE DENETİM İKİLEMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI ÜZERİNE İKİ DENEME YAZISI
Prof. Dr. Abdülgaffar AĞAOĞLU
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
e-posta: agaoglu@yeditepe.edu.tr

MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU DAVALARDA TEBLİGATIN KİME YAPILACAĞI
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: abudak@yeditepe.edu.tr

HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Prof. Dr. Mustafa ÇEKER
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: mceker@cu.edu.tr

AVRUPA KONSEYİ’NDE SİYASİ PARTİLERİN FİNANSMANI
Doç. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: suzelturk@superonline.com

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN AKDİ ÖNALIM HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN (TBK m. 237/111,238,239 ve 240 - 242) DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: malpergumus@hotmail.com 

TREASURE TROVE IN ROMAN LAW (ROMA HUKUKUNDA DEFİNE)
Doç. Dr. H. Gökçe TÜRKOĞLU
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Roma Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: halide.turkoglu@yasar.edu.tr

DEĞİŞİK ORTAMLARDA YAPILAN YÜK TAŞIMALAR (KARMA TAŞIMALAR) VE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ BAZI MESELELER (ROTTERDAM
KURALLARI VE YENİ TİCARET KANUNU’NUN HÜKÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK)
Yard. Doç. Dr. Bülent SÖZER
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: bsozer@superonline.com

TUZAK PAZARLAMA
Yard. Doç. Dr. Yusuf Can ERDEM
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
e-posta: canerdem@yeditepe.edu.tr

TÜRK-İSRAİL İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU’DA YENİ TEHDİTLER
Yard. Doç. Dr. Mahmut Deniz TANSİ 525
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
e-posta: dtansi@gmail.com

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU İLE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE FAİZ UYGULAMASI
Yard. Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: melekyuce@hotmail.com

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK HAKKANİYETİNİN
5718 SAYILI MÖHUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem GİRAY
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: fkerem@istanbul.edu.tr

ACCOUNTING UNDER A HOLISTIC FOCUS WITH REGARD TO PHILOSOPHY, ETHICS AND LAW - A CRITIQUE ON THE CONVERGENCE PROCESS FROM RULES-BASED TO PRINCIPLES-BASED ACCOUNTING (HUKUK, KÜLTÜR, ETİK VE FELSEFE AÇISINDAN MUHASEBE BİLİMİNE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM - KURAL-TEMELLİ MUHASEBE VE İLKE-TEMELLİ MUHASEBE SİSTEMİNİN YAKINLAŞMASINA ELEŞTİREL BAKIŞ)
Yard. Doç. Dr. Can Tansel KAYA
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
e-posta: can.kaya@yeditepe.edu.tr

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERNATIONAL ARBITRATION, DRAFTING CONSIDERATIONS, AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS
(MİLLETLERARASI TAHKİMİN FAYDALARI VE SAKINCALARI, HAKEM KARARLARININ HAZIRLANMASI, TANINMASI VE TENFİZİ)
Yard. Doç. Dr. Carson CLEMENTS
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: carson.clements@yeditepe.edu.tr

ACCESSION OF THE EUROPEAN UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS: WHERE ARE WE NOW?
(AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE KATILIMI: HANGİ AŞAMADAYIZ?)
Yard. Doç. Dr. Ozan TURHAN / Yard. Doç. Dr. Margerite TURHAN
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Genel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: ozan.turhan@yeditepe.edu.tr / e-posta: margerite.turhan@yeditepe.edu.tr

THE ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE: THE OSCAR BRONNER CASE (ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİ: OSCAR BRONNER KARARI)
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA 633
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta: efe.direnisa@yeditepe.edu.tr

ALMAN HUKUKUNDA ÜZERİNDE FİYAT ETİKETİ İLE VİTRİNDE MAL TEŞHİRİ
Dr. h.c. Murat Uğur AKSOY
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Alman Hukuku ve Terminolojisi Öğretim Görevlisi, Düsseldorf ve İstanbul Barosu Üyesi
e-posta: aksoymuratugur@gmail.com

THE EFFECTS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES ON THE DEMOCRATIZATION AND PEACE PROCESS OF THE WORLD (FİNANSAL VE EKONOMİK KRİZLERİN DÜNYA DEMOKRATİKLEŞME VE BARIŞ SÜRECİNE ETKİSİ)
Dr. Mehmet Nuri ÖNORTAÇ
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi
e-posta: nonortac@yeditepe.edu.tr

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA ÖZGÜ DÜZENLEMELERİ
Dr. Seniha DAL
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, İşletme Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: seniha.dal@superonline.com

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Dr. Ferah TÜRKOĞLU UTKU
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, İşletme Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: ferahturkoglu@hotmail.com

ANA HATLARIYLA AVUSTURYA İHTAR PROSEDÜRÜ
Araş. Gör. Dr. Cenk AKİL
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: akilcenk@yahoo.com

TÜRK HUKUKUNDA ANNE VE BABASI EVLİ OLAN ÇOCUĞUN SOYADI VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Araş. Gör. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
e-posta: arzuaridemir@hotmail.com

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ İLE FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Araş. Gör. Caner BULUR
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
e-posta: cbulur@yeditepe.edu.tr

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA E-İSPAT
Uzman Alper BULUR
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: alperbulur@hacettepe.edu.tr

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA VERGİLENDİRMEDE SOSYAL
DEVLET İLKESİ
Araş. Gör. Bahar KONUK
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: bahar_konuk@hotmail.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE HAKKI
Araş. Gör. Tevfîk Sönmez KÜÇÜK 835
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı e-posta: sonmezk83@hotmail.com

HEKİM İLE HASTA İLİŞKİSİNİN VEKÂLET SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Tuğçe TEKBEN
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
e-posta: tugce.tekben@yeditepe.edu.tr

REAL EFFECT OF BILL OF LADING (KONİŞMENTONUN AYNİ ETKİSİ)
Araş. Gör. Aksoy YAVAŞ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: aksoyyavas@hotmail.com

YASAL MAL REJİMİNDE BORCUN MUACCELİYETİ VE İFASI
Araş. Gör. Tuğçe TUZCUOĞLU / Av. Serenat BAYTAN
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı / İstanbul Barosu Avukatlarından
e-posta: tugce.tuzcuoglu@yasar.edu.tr /
e-posta: serenatbaytan@yahoo.com

EFFICIENY ANALYSIS OF MUTUAL FUNDS IN TURKEY (TÜRKİYE’DEKİ YATIRIM FONLARININ VERİMLİLİK ANALİZİ)
Araş. Gör. Ahmet ÖZCAN
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
e-posta: ahmet.ozcan@yeditepe.edu.tr

SULH SÖZLEŞMELERİ
Araş. Gör. Banu ULUSAN
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: banulusan@gmail.com

ANAYASA MADDE 73, FIKRA 2’NİN BAĞLAYICILIĞI
Araş. Gör. Sema AYATAR KIZILYAR
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: sema_ayatar@hotmail.com

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRA TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ
Araş. Gör. Tülay ÖZER
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve îcra - İflas Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: tulay.ozer@yeditepe.edu.tr

KAT MALİKELERİ VE DENETÇİ VEYA DENETİM KURULU ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ
Araş. Gör. Eda ERDEM
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
e-posta: eda.erdem@yeditepe.edu.tr

HMK’NIN TAHKİM HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ
Araş. Gör. Mehmet Oğuz VURALOĞLU
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
e-posta: oguz.vuraloglu@yeditepe.edu.tr

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN SORUNLAR
Araş. Gör. Tuğba SEMERCİ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
e-posta: tugba.semerci@yeditepe.edu.tr

GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN, SATIŞ VAADİNİN İFA EDİLMEMESİ SEBEBİYLE MAHKEME KARARI İLE KAZANILMASI
Av. Ahmet Murat ARPACI
İstanbul Barosu Avukatlarından
e-posta: murat@arpaci-erdogan.av.tr

SIĞINMA TALEBİ İLE İNSANİ KORUMA TALEBİNİN REDDİ KARARLARININ BİRLİKTE TEMYİZ EDİLMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞİK KRALLIK YÜKSEK ADALET MAHKEMESİ TEMYİZ (HUKUK DAİRESİ) KARARI
Çeviren: Av. Emrah EKŞİ
İstanbul Barosu Avukatlarından e-posta: emraheksi53@hotmail.com

AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANI KARAR ANALİZİ - “SEDA KÜÇÜKDEVECİ v SWEDEX GmbH & Co. KG.”
Av. Ferhat YILDIRIM
İstanbul Barosu Avukatlarından
e-posta: yildirim88@msn.com

Ek Bilgi

Ürün Kodu 138832
Yayın Tarihi 2012 Nisan
Barkod 1000000310542
ISBN 1000000310542
Yayınevi Yeditepe Üniversitesi
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yazar Belirtilmemiş