Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın Sınırları Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın Sınırları

Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın Sınırları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
178
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750259135

Stok Durumu: Stokta var

200,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 180,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Paylı mülkiyette paylaştırma hakkı, paylı mülkiyetin sona ermesini sağlayan özel bir haktır. Zira bu hak, herhangi bir paydaş tarafından gerekçe gösterilmeksizin kural olarak her zaman kullanılabilmektedir. Paylı mülkiyetin bu kolaylıkla sona erdirilebilir niteliğinin yanında paylaştırma hakkının, diğer paydaşların veya paylı mülkiyet konusu eşyanın o anki vaziyeti bakımından zararına sebebiyet verecek şekilde kullanımının önüne geçme imkanı sağlamak önemlidir. Zira kimi durumlarda ferdi mülkiyeti korumak pahasına birlikte mülkiyetin feda edilmesi mevzuata veya hakkaniyete uygun olmayabilir.

Kanun koyucu bu durumu göz önüne alarak genel hükümlerin yanında, paylaştırma hakkını düzenlediği maddenin devamında özel sınırlar öngörmüştür. Öte yandan çeşitli mevzuat hükümlerinde de paylaştırma hakkının sınırları düzenlenmiştir.

Çalışmada öncelikle paylı mülkiyette paylaştırma hakkı tanımlandıktan sonra tüm bu sınırlar Kanun düzenlemesi ve paylaştırma türlerine göre sınıflandırılarak çeşitli mevzuat hükümleri ve Yargıtay Kararları ışığında detaylıca derlenmiştir.

Konu Başlıkları

 • Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi
 • Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı
 • Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkının Sınırları
 • Hukuki İşlemle Sınırlama (İdame-i Şüyu Sözleşmesi)
 • Sürekli Bir Amaca Özgüleme
 • Uygun Olmayan Zaman
 • Aynen Paylaştırma Usulünün Sınırları
 • Satış Usulü İle Paylaştırmanın Sınırları
 • Kat Mülkiyetine Çevirme Usulünün Sınırları
 • Özel Mevzuat Hükümlerine Göre Sınırlar

İçindekiler

Önsöz 7
Kısaltmalar Listesi 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
PAYLAŞTIRMA HAKKI
I. PAYLAŞTIRMA KAVRAMI 17
II. PAYLAŞTIRMA HAKKI 20
A. Genel Olarak 20
B. Terim Meselesi 28
C. Paylı Mülkiyetin Sona Erdiği An 31
D. Hakkın Konusu 35
E. Hakkın Kullanılmasının Sonucu 36
F. Hakkın Fonksiyonu 37
G. Hakkın Hukuki Niteliği 38
H. Hakkın Sahibi 43
1. Genel Olarak 43
2. Pay Üzerinde Ayni ve Şahsi Hak Sahipleri Bakımından Paylaştırma Hakkı 46
3. Mirasçılar Bakımından Paylaştırma Hakkı 47
4. Alacaklılar Bakımından Paylaştırma Hakkı 50
5. İdare Bakımından Paylaştırma Hakkı 51
İ. Hakkın Kullanım Şekli 52
1. Rızai Paylaştırma 53
2. Kazai Paylaştırma 56
İkinci Bölüm
PAYLAŞTIRMA HAKKININ SINIRLARI
I. GENEL OLARAK 63
II. HUKUKİ İŞLEMLE SINIRLAMA (İDAME–İ ŞÜYU) 66
A. Genel Olarak 66
B. Hukuki Niteliği 67
C. Konusu 69
D. Tarafları 72
E. Şekli 73
F. Azami Süresi 76
G. Haleflere Etkisi 80
III. KANUNDAN KAYNAKLANAN SEBEPLER 82
A. Sürekli Bir Amaca Özgüleme 82
1. Genel Olarak 82
2. Sürekli Amaca Özgülenmiş Olma Kavramı 84
3. Paydaşlar Arasında Amaç Birliği Bulunması 87
4. Özgülemenin Sürekliliğinin Sağlanmış Olması 88
a. Eşyanın Niteliği Gereği Amaca Özgülemenin Sürekliliğinin Sağlanması 88
b. Eşyaya Bağlı Mülkiyet İlişkisi Gereği Sürekliliğinin Sağlanması 90
c. Paydaş İradeleri ile Sürekliliğin Sağlanması 92
5. Sürekliliğin Sona Ermesi 94
B. Uygun Olmayan Zaman 97
1. Genel Olarak 97
2. Olağanüstü Sebepler Dolayısıyla Bir Zarar Meydana Gelecek Olmalıdır 99
3. Dürüstlük Kuralı Uyarınca Bütün Paydaşların Menfaat Dengesi Göz Önüne Alınmalıdır 102
Üçüncü Bölüm
PAYLAŞTIRMA TÜRLERİNE GÖRE SINIRLAR
I. GENEL OLARAK 109
II. AYNEN PAYLAŞTIRMA USULÜNÜN SINIRLARI 111
A. Genel Olarak 111
B. Fiziki Sınırlar 116
C. Ekonomik Sınırlar 117
D. İradi Sınırlar 119
E. Hukuki Sınırlar 121
1. Özel Mevzuat Hükümlerine Göre Aynen Paylaştırmanın Sınırları 123
a. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 123
b. 3194 Sayılı İmar Kanunu 124
c. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 126
d. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 128
e. Kat Mülkiyeti Kanunu 129
ea. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakına Tabi Olan Taşınmazlar Bakımından Getirilen Sınırlama 129
eb. Devre Mülk Hakkı Kurulan Yapılar Bakımından Getirilen Sınırlama 131
ec. İmar Kanunu Hükümlerine Göre Ortaklaştırılan Taşınmazlar Bakımından Getirilen Sınırlama 132
f. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 134
g. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 135
h. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 135
i. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Kanun 136
F. Kur’a Meselesi 137
III. SATIŞ USULÜ İLE PAYLAŞTIRMANIN SINIRLARI 140
A. Genel Olarak 140
B. Paydaşlardan Birinin, Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Aynen Bölünerek Paylaştırılmasını Talep Etmesi ve Hâkim Tarafından Aynen Bölünme İsteminin Durum ve Koşullara Uygun Görülmesi 142
C. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 143
D. Ardiyeye Teslim Edilen Misli Eşyalar 144
E. 2510 Sayılı Kanun Uyarınca Hükümetçe İskan Edilen Taşınmazlar 145
IV. AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞA YÖNELİK SINIRLAR 145
A. Genel Olarak 145
B. Herkese Açık Olarak Yapılan Açık Artırmanın Sınırları 146
1. Genel Olarak 146
2. Paydaşların Oybirliği ile Artırmanın Kendi Aralarında Yapılmasına Karar Vermiş Olmaları Halinde Artık Artırma Yalnızca Paydaşlar Arasında Yapılacaktır 146
C. Yalnızca Paydaşlar Arasında Yapılan Açık Artırmanın Sınırları 149
1. Yalnızca Paydaşlar Arasında Artırmaya Karar Verilmiş ve Bu Sonuçsuz Kalmış ise Artık İkinci Artırma Herkese Açık Olarak Yapılacaktır 151
2. TMK m. 444’ten Kaynaklanan Sınırlar 151
V. PAYLAŞTIRMANIN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRME USULÜYLE YAPILMASININ SINIRLARI 152
A. Taşınmaz Kat Mülkiyetine Çevrilmeye Elverişli Olmalıdır 154
1. Taşınmaz Tamamlanmış Olmalıdır 155
2. Taşınmaz Mimari Projesine Uygun Olmalıdır 156
3. Taşınmazın Tümü Kargir Durumda Olmalıdır 158
B. Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinden Her Biri Başlıbaşına Kullanılmaya Elverişli Olmalıdır 158
C. Her Bir Paydaşa, Taşınmaz Üzerinde En Az Bir Bağımsız Bölüm İsabet Etmelidir 160
D. Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Tarafından Aynen Paylaştırma veya Kat Mülkiyetine Çevirme Yoluyla Paylaştırmaya İlişkin Bir Talep Olmalıdır 161
E. KMK m. 12’de Belirtilen Belgeler Dava Sırasında Taraflarca Mahkemeye İbraz Edilmiş Olmalıdır 163
Sonuç 167
Kaynakça 173
Kavramlar Dizini 177

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153321
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750259135
ISBN 9789750259135
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ece Selin Yetkin