Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Pandemi Döneminde Sosyal Haklar Pandemi Döneminde Sosyal Haklar

Pandemi Döneminde Sosyal Haklar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
294
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750267727

Stok Durumu: Stokta var

80,00 TL

Detayları

Bugün dünyayı esir alan bu pandemik tehdit, küresel ölçekte insanları ve ulusları Albert Camus'nun deyişiyle bir ‘yorgunluğa' düçar etmiştir. İster tekil anlamda pandemik virüse maruz kalsın ister kalmasın, tüm insanlığın bu küresel ‘yorgunluğa' muzdaripliği söz konusudur. Zira günümüz dünyası, bireysel ve toplumsal bünyemizi saran koronavirüsün yıkıcı etkisi altında bulunmaktadır; yani ‘bugün herkes biraz vebalıdır'. Milenyum virüsünün bu sarsıcı bünyesel etkisini minimalize edebilmek adına sosyal ve ekonomik hakları güvenceli kılacak bir insan hakları siyasetine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktada neoliberal politikaların yol açtığı sınıfsal yoksunlukların, mağduriyetlerin ve eşitsizlikçi politikaların daha da kırılganlaştırdığı kesimlerin pandemi döneminde derinleşen çaresizliklerine sistematik çözüm arayışları etik bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır. Sözü edilen bu küresel etik sorumluluğun tüm dünya ulusları ve uluslarüstü yapılarca üstlenilmesinin gereği aşikardır.

Bu küresel etik-politik sorumluluğa dikkat çekme amacı taşıyan bu çalışma öncelikle, pandemi döneminin olağanüstü koşullarında temel hak ve özgürlüklere ilişkin ihlallerin postpandemik dönem açısından bir yönetsel pratiğe dönüşme riskine dikkat çekmektedir. Bunun ardından, pandemi döneminde özellikle daha fazla sosyo-ekonomik kırılganlıklara yol açan temel sosyal haklar, ‘normatif çerçeve, güvence mekanizmaları, içkin değer dizgeleri ve çeşitlenen ulusal politikalar' çerçevesinde sosyo-legal bir çözümlemeye tabi tutulmuştur. Çalışma; küresel dünyanın ufkunda sancılı biçimde yeni bir insanlık durumunun doğumu olarak nitelendirebileceğimiz pandeminin çok yönlü bir literatürel ilgiyi hak ettiği düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

İnsan Hakları Siyaseti
Sağlık Hakkı
Eğitim Hakkı
Konut Hakkı
Gıda Hakkı

İçindekiler

Önsöz 7
Kısaltmalar 15
GİRİŞ 17
BİRİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI SİYASETİ
I. PANDEMİ DÖNEMİ İNSAN HAKLARI SİYASETİ: HAK VE ÖZGÜRLÜKLER DÜZENİNİN KIRILGANLAŞAN DOĞASI 33
1. Giriş 33
2. İnsan Hakları Rejiminin Normatif–Sözleşmesel Çerçevesi ve İstisna Hâli 35
3. İnsan Hakları Yargısı Açısından Pandemi ile Mücadele Önlemleri 45
4. İnsan Hakları Siyaseti ve Kırılganlaşan Hak ve Özgürlükler Kataloğu 49
5. Pandemi Döneminde Kırılgan Gruplar 52
6. Pandemi Döneminde İnsan Hakları Ülke Uygulamaları 54
7. Pandemi Dönemi ve İnsan Hakları Politikası 60
8. Post–pandemik Dönemin Olası Dinamikleri Açısından İnsan Hakları Siyaseti 62
9. Sonuç Yerine 68
10. Kaynakça 71
II. PANDEMİ DÖNEMİ İNSAN HAKLARININ KIRILGANLIĞINA İLİŞKİN ŞEMATİK AÇIKLAMA 75
1. Afrika 75
a. Olağanüstü Hal 76
2. Avrupa 77
a. Olağanüstü Hal 77
b. Temas İzleme Uygulamalarının Kullanımı 78
3. Ortadoğu 79
4. Çin 79
5. Hindistan 80
6. Rusya 81
7. Amerika Birleşik Devletleri 82
İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HAKKI
I. PANDEMİK TEHDİT KARŞISINDA SAĞLIK HAKKININ SOSYO–LEGAL DİNAMİĞİ 87
1. Giriş 87
2. Haklar Diyalektiği: Hak Kuşaklarına İçkin Normatif Dinamik 89
3. Haklar Diyalektiği Açısından Sağlık Hakkı 93
4. Sağlık Hakkının Ulusalüstü Normatif Çerçevesi 96
5. Sağlık Hakkının Korunmasına Yönelik Yargısal Eğilim 99
6. Sağlık Hakkının Korunması ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı 103
7. Pandemi Döneminde Sağlık Hakkının Sosyal Dinamiği 107
8. Pandemi Döneminde Sağlık Hakkının Korunması 112
9. Sonuç Yerine 117
10. Kaynakça 121
II. SAĞLIK HAKKININ SOSYO–LEGAL DİNAMİĞİNE İLİŞKİN ŞEMATİK AÇIKLAMA 126
1. Beklenen Yaşam Süresi (Life Expectancy) 126
2. Sağlık Finansmanı 128
3. Sağlık Hizmetlerine Erişim 129
4. Sağlık Sigortası 131
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM HAKKI
I. PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ BAĞLAMINDA EĞİTİM HAKKI VE EĞİTİM POLİTİKALARI 135
1. Giriş 135
2. Sosyal Haklar Sistematiği Açısından Eğitim Hakkının Kapsamı 137
3. Eğitim Hakkına İlişkin Sınırlandırma 141
4. Pandemi Döneminde Eğitim Hakkı 143
5. Pandemi Dönemi Eğitim Politikası 149
6. Post–pandemik Çağda Eğitim Senaryoları 152
7. Piyasa Temelli Dijital Eğitimin Sektörleşmesi 156
8. Pandemi Dönemi Dijital Eğitim Teknolojisi (EdTech) 159
9. Sonuç Yerine 163
10. Kaynakça 166
II. EĞİTİM HAKKI VE POLİTİKALARINA İLİŞKİN ŞEMATİK AÇIKLAMA 169
1. Dünya Genelinde Aktif Öğrenci Sayısı 169
2. Gelir Grubuna Göre Uzaktan Öğrenme Yöntemlerinin Sağlanması (yüzde) 170
3. Finansman Kaynağı ve Gelir Grubuna Göre COVID–19’a Eğitim Müdahalesi 172
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONUT HAKKI
I. KONUT HAKKININ SOSYOPOLİTİĞİ: SOSYAL HAKLAR SİSTEMATİĞİ AÇISINDAN BİR ÇÖZÜMLEME 177
1. Giriş 177
2. Sosyal Haklar Sistematiği ve Konut Hakkı 179
3. Mekân Üretimi ve Konut 184
4. Konut Hakkının Kavramsal Çerçevesi 186
5. Konut Hakkının Normatif Çerçevesi 192
6. Kent Olgusu ve Konut Hakkı 198
7. Konut Politikaları: Konutun Finansallaşması ve Konut Hakkı 200
8. Pandemi Döneminde Konut Hakkı 205
9. Sonuç Yerine 211
10. Kaynakça 215
II. KONUT HAKKININ SOSYO–POLİTİĞİNE İLİŞKİN ŞEMATİK AÇIKLAMA 220
1. Konut Maliyeti Aşırı Yük Oranı 220
2. Konut Fiyatları 221
3. Evsizlik 223
BEŞİNCİ BÖLÜM
GIDA HAKKI
I. GIDA HAKKININ EKONOMİ–POLİTİĞİ: PANDEMİ DÖNEMİNDE GIDA HAKKI 227
1. Giriş 227
2. Kavramsal Çerçeve: Gıda Hakkı, Gıda Güvencesi ve Gıda Egemenliği 229
3. Gıda Hakkına İlişkin Sözleşmesel Çerçeve 234
4. Gıda Hakkından Yoksunluk: Açlık ve Yoksulluk 242
5. Gıda Hakkı ve Gıda Politikaları 248
6. Neoliberal Politikalar ve Gıdanın Metalaştırılması 253
7. Pandemi Döneminde Gıda Hakkı 257
8. Sonuç Yerine 265
9. Kaynakça 268
II. GIDA HAKKININ EKONOMİ–POLİTİĞİNE İLİŞKİN ŞEMATİK AÇIKLAMA 272
1. Kriz veya Daha Kötü Durumda Olan Kişi Sayısı 272
2. Gıda Güvencesizliğinin Ana Sebepleri 273
3. Bölgelere Göre Yoksulluk Sınırındaki İnsan Sayısı 274
GENEL DEĞERLENDİRME 277
BİBLİYOGRAFYA 283
DİZİN 287

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156090
Yayın Tarihi 2021 Mart
Barkod 9789750267727
ISBN 9789750267727
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Muharrem Kılıç