Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Özgü Suç None Özgü Suç

Özgü Suç

Hızlı Gözat

İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 45
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
452
Boyut :
16,0 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257528061
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

65,00 TL

Detayları

Çalışmanın konusunu oluşturan özgü suç, tipikliğin objektif unsurlarından fail ve iştirak kurumu ile yakından ilişkili olmasının yanı sıra, suç genel teorisindeki pek çok kurumla da bağlantılıdır. 5237 sayılı TCK ile ilk kez özgü suç kavramına yer verilmiş ve bu hükümde özgü suçun iştirak bakımından hukuki neticeleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Türk ceza hukuku literatüründe bu konuda monografik bir eserin bulunmaması, buna karşın Alman literatüründe bu konunun çok uzun zamanlardan beri çalışılmış olması, bu konudaki eksikliği gözler önüne sermektedir. Karşılaştırmalı hukuk incelendiğinde daha belirgin şekilde ortaya çıkan Türk ceza hukukundaki bu önemli eksikliğin giderilmesine naçizane katkı sunmak amacı ile bu çalışmayı yapmış bulunmaktayız. Bu çerçevede Türk doktrini ve bilhassa Alman doktrininden büyük ölçüde istifade edilmiş ve hem Türk hem de Alman yargı kararları incelenmiştir. Bu kapsamda, çalışmamızda özgü suçun kavramsal olarak incelenmesi ve tarihsel gelişimi, özgü suçun hukuki niteliği, bizzat işlenebilen suç, yükümlülük suçu ve amaç suç gibi benzer kavramlar ile ilişkisi, özgü suçu oluşturan unsurlar, özgü suçun sınıflandırılması, suçun unsurları ve unsurları dışında kalan haller ile ilişkisi, özgü suçlarda faillik, şeriklik, bağlılık kuralı ve özgü suça iştirakte kişisel sebeplerin sirayeti konuları incelenmiş ve normatif düzenleme önerimize yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZGÜ SUÇUN KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ, TARİHSEL GELİŞİMİ, ÖZGÜ SUÇUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER KAVRAMLAR İLE İLİŞKİSİ
I. ÖZGÜ SUÇUN KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
A. Genel Açıklamalar
B. Özgü Suçun Kavramsal Olarak İncelenmesi
C. Özgü Suçun Tarihsel Gelişimi
II. ÖZGÜ SUÇUN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Özgü Suça İlişkin Normatif Düzenlemeler
B. Özgü Suçun Öğretide Suç Sistematiğindeki İncelenme Yeri
C. Özgü Suçun Hukuki Niteliğine İlişkin Değerlendirme
III. ÖZGÜ SUÇUN BENZER KAVRAMLAR İLE İLİŞKİSİ
A. Yükümlülük Suçları
B. Bizzat İşlenebilen Suçlar
C. Amaç Suçlar
D. Genel Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM
ÖZGÜ SUÇUN UNSURLARI, SINIFLANDIRILMASI, SUÇUN UNSURLARI VE UNSURLARI DIŞINDA KALAN HALLER İLE ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
I. ÖZGÜ SUÇUN UNSURLARI
A. Genel Açıklamalar
B. Suç Tipinde Öngörülen Faile İlişkin Belirli Bir Özellik ya da Yükümlülük
C. Suç Tipinde Öngörülen Özel Haksızlık
D. Suç Tipinde Öngörülen Özel Cezalandırılabilirlik
E. Fiil Hakimiyeti Unsuru
II. ÖZGÜ SUÇUN SINIFLANDIRILMASI
A. Genel Açıklamalar
B. Failin Özelliğinin Temel Suç Tipinde veya Suçun Nitelikli Halinde Öngörülmesine Göre Ayrım
C. Failin Özelliğinin Fiili Bir Duruma, Belirli Tabii veya Hukuku Niteliğe ya da Belirli Bir İlişkiye İlişkin Olmasına Göre Ayrım
D. Suç Tipinde Failin Özelliğinin Açık ya da Kapalı Olarak Belirlenmesine Göre Ayrım
E. Failin Özel Yükümlülüğünün Ceza Hukukundan ya da Ceza Hukuku Dışından Kaynaklanmasına Göre Ayrım
III. ÖZGÜ SUÇUN SUÇUN UNSURLARI VE UNSURLARI DIŞINDA KALAN HALLER İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Özgü Suç İle Tipikliğin Objektif Unsuru Olan Hareket Arasındaki İlişki
B. Özgü Suç İle Tipikliğin Subjektif Unsuru Arasındaki İlişki
C. Özgü Suç İle Suçun Nitelikli Halleri Arasındaki İlişki
D. Özgü Suç İle Hata Arasındaki İlişki
E. Özgü Suç İle Şahsi Cezasızlık Sebepleri Arasındaki İlişki

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZGÜ SUÇLARA İŞTİRAK
I. ÖZGÜ SUÇLARDA FAİLLİK
A. Genel Açıklamalar
B. "Intraneus"un Özgü Suçlarda Fail Olarak Ceza Sorumluluğu
C. "Extraneus"un Özgü Suçlarda Fail Olarak Cezalandırılıp Cezalandırılamayacağı Sorunsalı
II. ÖZGÜ SUÇLARDA ŞERİKLİK VE BAĞLILIK KURALI
A. Özgü Suçlarda Şeriklik
B. Bağlılık Kuralı
III. ÖZGÜ SUÇA İŞTİRAKTE KİŞİSEL SEBEPLERİN SİRAYETİ VE ÖZGÜ SUÇA İLİŞKİN NORMATİF DÜZENLEME ÖNERİMİZ
A. Özgü Suça İştirakte Kişisel Sebeplerin Sirayeti
4. Suçun Nitelikli Hallerinin Dışında Kalan ve Diğer Suç Ortaklarına Sirayet Etmeyen Kişisel Sebepler
B. Özgü Suça İlişkin Normatif Düzenleme Önerimiz
SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156953
Yayın Tarihi 2021 Ağustos
Barkod 9786257528061
ISBN 9786257528061
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Tülay Kitapçıoğlu Yüksel