Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Özel Hukukta Zamanaşımı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1518
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786054378531

Stok Durumu: Stokta var

140,00 TL

Detayları

"Talep hakkını uzun bir süre kullanmayan alacaklı, borçlunun isteği dışında alacağını kullanma imkanını kaybeder; bu bakımdan düşürücü zamanaşımı alacağın tahsil edilmesini zaman bakımından sınırlayan, kökeni Roma Hukukuna kadar dayanan bir kurumdur.
Zamanaşımının, halkın güvenliğini artırmak ve mahkemelerin işini hafifletmek bakımından kamusal; kişilerin çok eski iddialara hedef olmalarını, eski belgeleri uzun süre saklamalarını engellemesi bakımından da kişisel yararları bulunmaktadır.
Zamanaşımı hakim tarafından resen gözetilemez; cevap süresi içinde defi olarak ileri sürülebilir; süresinden sonra ileri sürülen zamanaşımı define karşı çıkılmaması halinde bu savunmanın gözetilmesi gerekir.
Hak düşürücü süreler ise kanun veya sözleşme ile belirlenmiş olup hakim tarafından resen gözetilir. Uygulamada zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin uyuşmazlıklara sıkça rastlanılmaktadır. Kitabımızda özellikle zamanaşımı kurumu detaylı olarak incelenmekle beraber, hak düşürücü süreler üzerinde de durulmuş ve çeşitli hallerde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ayrıca incelenmiştir. İlk baskısı kısa sürede tükenen kitabımızın yeniden hazırlanan bu baskısında, kitap gözden geçirilerek ve yeni Yargıtay kararları eklenerek güncelleştirilmiştir."(Önsözden)

İçindekiler

 • BİRİNCİ KISIM
 • GENEL OLARAK ZAMANAŞIMIVE İLERİ SÜRÜLMESİ
 • 1. -GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI-3
 • I. -GENEL OLARAK-3
 • II. -ZAMANAŞIMI KURUMUNUN TARİHÇESİ-3
 • 2. -ZAMANAŞIMININ ÇEŞİTLERİ-4
 • I. -GENEL OLARAK-4
 • A. -Kazandırıcı -İktisabi/Usucupion- Zamanaşımı-4
 • 1. -Taşınmaz Mallarda Kazandırıcı Zamanaşımı-4
 • a--Olağan Zamanaşımı-4
 • b--Olağanüstü Zamanaşımı-4
 • 2. -Taşınır Mallarda Kazandırıcı Zamanaşımı-5
 • B. -Düşürücü -İskati/Prescription- Zamanaşımı-5
 • II. -KAZANDIRICI-DÜŞÜRÜCÜ ZAMANAŞIMI ARASINDAKİ FARKLAR-6
 • 3. -İSKATİ -DÜŞÜRÜCÜ- ZAMANAŞIMI-7
 • I. -İSKATİ -DÜŞÜRÜCÜ- ZAMANAŞIMININ NİTELİĞİ-7
 • II. -ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ALACAKLARDA TAKAS-8
 • III. -ZAMANAŞIMI KURUMUNUN FAYDALARI-10
 • 4. -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER-12
 • I. -GENEL OLARAK-12
 • II. -ÇEŞİTLİ KANUNLARDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER-14
 • A. -Türk Medeni Kanunundaki Bazı Hak Düşürücü Süreler-14
 • 1. -Dernek Genel Kurul Kararının İptalinde Hak Düşürücü Süre-15
 • 2. -Zina Nedeniyle Boşanma Davasında Hak Düşürücü Süre-16
 • 3. -Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Hak Düşürücü Süre -TMK. 319--17
 • 4. -Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süre -TMK. 571-MMK. 513--18
 • a--Tenkiste Faiz - Faizin Zamanaşımı Süresi-21
 • 5. -Ölüme Bağlı Tasarrufların İptalinde Hak Düşürücü Süre-23
 • a--İptal Davası Açma Süresi -TMK. 559- -23
 • -1--İyiniyetli Kişilere Karşı-23
 • -2--Kötüniyetli Kişilere Karşı-24
 • -3--İptalin Defi Olarak İleri Sürülmesi-24
 • 6. -Soybağına İtirazda Hak Düşürücü Süre-25
 • 7. -Babalık ve Nufus Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Hak Düşürücü Süre-28
 • a--Babalık Davalarında-28
 • b--Nufus Kaydının Düzeltilmesi Davalarında-30
 • 8. -Evlenmenin İptalinde Hak Düşürücü Süre-31
 • 9. -Mirasın Reddinde Hak Düşürücü Süre-31
 • a--Mirasın Reddinin İptali İsteminde -TMK. 610--31
 • b--Reddin İptali -32
 • 10. -Terekenin Tasfiyesinde Hak Düşürücü Süre-33
 • 11. -Önalım Davasında Hak Düşürücü Süre -TKM. 733--33
 • B. -Borçlar Kanununda Bazı Hak Düşürücü Süreler-49
 • 1. -Borçlar Kanununun 31. Maddedeki Hak Düşürücü Süre-49
 • 2. -Müzayedenin Feshinde Hak Düşürücü Süre-53
 • 3. -Bağıştan Rücuda Hak Düşürücü Süre-54
 • C. -Bazı Özel Kanunlardaki Hak Düşürücü Süreler-57
 • 1. -İİKnda Bazı Hak Düşürücü Süreler-57
 • a--İİKnun 72. Maddesindeki -İstirdat Davalarındaki- Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre-57
 • -1--Para İcra Dairesine Ödenmelidir-57
 • -2--Ceza Kovuşturması Varsa-61
 • -3--Dava Bir Yıl İçinde Açılmalıdır-63
 • b--İtirazın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre-66
 • c--Haciz İhbarnamesinde Hak Düşürücü Süre -İİK. 89- -69
 • d--Tasarrufun İptali Davalarında Hak Düşürücü Süre-72
 • 2. -Mera Kanununda Hak Düşürücü Süreler-73
 • 3. -6183 Amme Alacakları Hakkındaki Kanunda Hak Düşürücü Süreler-75
 • 4. -Kadastro İşlemlerine İlişkin Bazı Hak Düşürücü Süreler-76
 • a--Kadastro Kanununun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süre-76
 • b--Orman Kadastrosunda Hak Düşürücü Süre-91
 • 5. -Kamulaştırma Kanununda Bazı Hak Düşürücü Süreler-99
 • a--Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesindeki Hak Düşürücü Süre-99
 • b--Kamulaştırma Kanununun 23. Maddesindeki Hak Düşürücü Süre-100
 • c--Kamulaştırmadan Kaynaklanan Diğer Hak Düşürücü Süreler-104
 • 6. -Hukuk Usulü Kanunundaki Bazı Hak Düşürücü Süreler-107
 • a--Dosyanın Görevli, Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İstemekte -HUMK. 193--107
 • -1--Sürenin Başlama Tarihi-109
 • b--İadei Muhakeme İsteğinde -118
 • 7. -Türk Ticaret Kanununda Bazı Hak Düşürücü Süreler-120
 • a--Zayi Vesikası Vermesinde Hak Düşürücü Süre-120
 • 8. -Kat Mülkiyeti Kanununun 33. Maddesine Göre Açılan Davalarda Hak Düşürücü Süre -121
 • 5. -ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI-122
 • I. -BORÇLAR KANUNUNDAKİ GENEL ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-122
 • A. -On Yıllık Süre -BK. 125-TBKT. 146--122
 • 1. -İnanç Sözleşmelerinde Zamanaşımı Süresi-122
 • 2. -Sulh Sözleşmelerinde Zamanaşımı Süresi -124
 • B. -Beş Yıllık Süre -BK. 126-TBKT. 147--125
 • 1. -Dönemsel -Devri-Periyodik- Edimlerde Zamanaşımı-127
 • a--Dönemsel-Devri-Periyodik- Edimlerde Zamanaşımının Muacceliyeti-127
 • 2. -Acentelik Sözleşmesinde Zamanaşımı Süresi-134
 • II. -ALACAĞIN FERİLERİNİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI-135
 • III. -ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI-139
 • 6. -ZAMANAŞIMINDA ALACAĞIN MUACCEL OLMASI-143
 • I. -GENEL OLARAK-143
 • II. -ÇEŞİTLİ HALLERDE MUACCELİYET-149
 • A. -Haksız Fiilde, Sebepsiz Zenginleşmede Tüzel Kişilerin Dava Açmaya, Emir Vermeye Yetkili Organının Zararı ve Faili Öğrenme Tarihi-149
 • B. -İmar Uygulaması Nedeniyle Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması İsteminde Zamanaşımı-157
 • 7. -MUNZAM -EK- SÜRE-163
 • I. -GENEL OLARAK MUNZAM-EK- SÜRE-163
 • A. -Görev Yeri Uyuşmazlığında-164
 • B. -Açılmamış Sayılan Davada-165
 • C. -Görevsizlik, Yetkisizlik Kararlarında-166
 • II. -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERDE MUNZAM -EK- SÜRE-171
 • 8. -ZAMANAŞIMININ BAĞLI OLDUĞU İLKELER-173
 • I. -ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT -BK. 139/I-TBKT. 160/I--173
 • A. -Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Borcun İkrarı-175
 • II. -ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN SÖZLEŞME İLE DEĞİŞTİRİLMESİ-184
 • 9. -ZAMANAŞIMININ TATİLİ -DURMASI--186
 • I. -ZAMANAŞIMINI DURDURAN NEDENLER-186
 • A. -Eşler Arasındaki Davalarda Zamanaşımı-187
 • B. -Miras Hukukunda Zamanaşımı-188
 • 1. -Terekenin Resmi Defterinin Tutulmasında -TMK. 625--188
 • 2. -Mirasçılar Arasında-189
 • C. -Haklarda Zamanaşımı-191
 • D. -Mülkiyet ve Mülkiyete Dayalı Haklarda Zamanaşımı-192
 • 1. -Tapuya Kayıtlı Olup, Maliki Hayatta Bulunan Taşınmazlarda Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi İşlemez-192
 • a--Mülkiyete Dayalı İstihkak Davalarında Zamanaşımı-192
 • b--Taşınmazdan Kum Çakıl Alınması Halinde Zamanaşımı-193
 • 2. -Muvazaalı İşlemlerde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre İşlemez-206
 • a--Muvazaadan Kaynaklanan Tazminata İlişkin Açılan Ek Davada Zamanaşımı Süresi-207
 • 3. -Taşınmaz Yükünde ve Rehinde Zamanaşımı-208
 • a--Taşınmaz Yükünde-208
 • b--Taşınmaz Rehninde-208
 • c--Taşınır Rehninde-210
 • E. -İcra ve İflas Hukukunda Zamanaşımının Durması-211
 • 1. -İcra Hukukunda-211
 • a--Aciz Vesikasında Zamanaşımı-211
 • -1--Borçluya Karşı Düzenlenen Aciz Vesikasında-211
 • -2--Mirasçılara Karşı Düzenlenen Aciz Vesikasında-211
 • -3--Aciz Vesikasının Üçüncü Kişilere Etkisi-211
 • b--İcra Dairesindeki Taksitlendirmede Zamanaşımı-214
 • 2. -İflas Hukukunda-214
 • a--İflasta-214
 • b--İflasın Ertelenmesinde-215
 • c--Konkordatoda-215
 • d--Yeniden Yapılandırmada-216
 • 10. -ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ -KATI--217
 • I. -GENEL OLARAK ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-217
 • II. -ZAMANAŞIMINI KESEN -KAT EDEN- NEDENLER -BK. 133--218
 • A. -Zamanaşımının Borçlunun Fiili İle Kesilmesi-218
 • 1. -Borcun İkrarı-218
 • 2. -Borçlunun Borcun Faizini Kısmen veya Tamamen Ödemesi veya Borca Karşılık Teminat Göstermesi-224
 • a--Borçlunun Borcun Faizini Kısmen veya Tamamen Ödemesi-224
 • b--Borca Karşılık Rehin, Kefalet Gibi Teminat Gösterilmesi-224
 • 3. -Kazandırıcı Zamanaşımına İlişkin Davada Zamanaşımının Kesilmesi-224
 • B. -Zamanaşımının Alacaklının Fiili İle Kesilmesi-233
 • 1. -Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi İle Zamanaşımının Kesilmesi-233
 • 2. -Alacaklının Defi İle Zamanaşımının Kesilmesi-233
 • 3. -Hakeme Gidilmesi İle Zamanaşımının Kesilmesi-234
 • III. -ZAMANAŞIMININ DAVA İLE KESİLMESİ-234
 • A. -Zamanaşımının Alacaklının Dava Açması İle Kesilmesi-234
 • 1. -Zamanaşımını Kesmeyen Davalar-235
 • a--Açılmamış Sayılmasına Karar Verilen Dava Zamanaşımını Kesmez-235
 • b--Delil Tesbiti Zamanaşımını Kesmez-237
 • c--İhalenin Feshini İstemek Kural Olarak Zamanaşımını Kesmez-238
 • d--Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davasının Zamanaşımını Kesip Kesmediği?-239
 • e--Tasarrufun İptali Davası Zamanaşımını Kesmez-240
 • B. -Borçlunun Açtığı Dava İle Zamanaşımının Kesilmesi-241
 • 1. -Genel Olarak-241
 • 2. -Menfi Tesbit Davasının Reddine İlişkin İlamın Zamanaşımını Kesmesi-253
 • C. -Davanın İhbarı İle Zamanaşımının Kesilmesi-256
 • IV. -ZAMANAŞIMININ, ALACAKLININ İCRA TAKİBİ, TAKİPTEKİ İCRA İŞLEMLERİ İLE KESİLMESİ-256
 • A. -Zamanaşımının Takiple Kesilmesi-256
 • 1. -Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan Takiplerin Zamanaşımını Kesmesi-259
 • a--Alacaklının İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Başvurması -259
 • -1--Alacaklının İtirazının Kabul Edilmesi Halinde-259
 • -2--Alacaklının İtirazının Reddedilmesi Halinde-260
 • b--Yetki İtirazı Üzerine Süresi İçinde İcra Mahkemesine Başvurmayan Alacaklının Yapacağı İşlemler-265
 • -1--Dosyanın Süresi İçinde Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesini İsterse-265
 • -2--Dosyanın Süresi İçinde Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesini İstemezse-272
 • B. -Zamanaşımının İcra Takip İşlemi İle Kesilmesi-273
 • 1. -Zamanaşımının Aciz Vesikası İle Kesilmesi-274
 • 2. -Zamanaşımının Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesi İle Kesilmesi -İİK. 89--275
 • 3. -Zamanaşımını Kesen Diğer Takip İşlemleri-276
 • 4. -İptal Edilen Ödeme Emrinin Zamanaşımını Kesip Kesmeyeceği-280
 • C. -Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler-280
 • V. -ZAMANAŞIMININ YENİDEN KESİLMESİ -BK. 136-TBKT. 157--289
 • A. -Zamanaşımını Kesen Usuli İşlemler -289
 • B. -Zamanaşımının Kesilmesi Üzerine Yeniden Başlayan Zamanaşımının Süresi-290
 • 1. -Zamanaşımının Borçlunun İkrarı İle Kesilmesi-291
 • 2. -Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler-292
 • a--Eksper Raporunun Davacıya Gönderilmesi Zamanaşımını Kesmez-292
 • b--Ceza Davasında Şahsi Hakkın Saklı Tutulmasının Zamanaşımına Etkisi -292
 • c--Üçüncü Kişinin Aldığı İhtiyati Tedbir Kararı Zamanaşımını Kesmez-293
 • C. -Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları -294
 • 11. -ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ SİRAYETİ-295
 • I. -ZAMANAŞIMININ DURMASINDA SİRAYET-295
 • II. -ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNDE SİRAYET-295
 • A. -Müteselsil Borçlulukta Sirayet-295
 • 1. -Tam Teselsülde-296
 • 2. -Eksik Teselsülde-298
 • B. -Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımının Sirayeti-312
 • 12. -RÜCU - HALEFİYET-318
 • I. -RÜCU-318
 • A. -Rücuda Faiz-319
 • B. -Rücuda Teselsül Olmaz-319
 • C. -Rücuda Zamanaşımı-320
 • 1. -Rücuda Zamanaşımının Başlangıcı-322
 • II. -HALEFİYET -ARDILLIK--324
 • A. -Genel Olarak Halefiyet-325
 • 1. -Miras Hukukunda Halefiyet-326
 • 2. -Borçlar Hukukunda Halefiyet-327
 • a--Rehinden Kurtaran Kişi Lehine Halefiyet-327
 • b--Borçlunun Alacaklıya İhbarı İle Halefiyet-327
 • B. -Özel Halefiyet Halleri-327
 • 1. -Müteselsil Borçlular Lehine Halefiyet-327
 • 2. -Kefalette Halefiyet-327
 • 3. -Özel ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet-329
 • 4. -Rücu ve Halefiyetin Karşılaştırılması-329
 • 13. -ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE GÖZETİLECEK USUL KURALLARI-335
 • I. -ZAMANAŞIMI RESEN GÖZETİLEMEZ -BK. 140--335
 • A. -Zamanaşımına İlişkin Kullanılan Sözlerin Yorumu-339
 • B. -Dava Açılmadan Önce İleri Sürülen Zamanaşımı-346
 • II. -ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ İLERİ SÜRÜLMESİ-349
 • A. -İleri Sürülme Zamanı-349
 • 1. -Zamanaşımı Defi Cevap Süresi İçinde İleri Sürülmelidir-350
 • 2. -Zamanaşımı Definin Cevap Süresinden Sonra İleri Sürülmesi Halinde Davacı Hemen Karşı Çıkmalıdır-356
 • 3. -Savunmanın Genişletilmesine Hemen Karşı Çıkmama, Esasa İlişkin Savunmada Bulunma-364
 • B. -Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi-367
 • III. -ZAMANAŞIMINDA KÖTÜNİYET-378
 • A. -Karşı Tarafı Oyalamak-379
 • B. -Davanın Geç Açılması-382
 • 14. -ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ ISLAH YOLU İLE İLERİ SÜRÜLMESİ-383
 • I. -GENEL OLARAK-383
 • II. -DOKTRİN VE YARGITAY KARARLARINDAKİ DURUM-384
 • A. -Süresi İçinde Verilen Cevap Dilekçesinde Zamanaşımı Savunmasında Bulunulmaması Halinde-384
 • B. -Süresi İçinde Cevap Dilekçesi Verilmemesi Halinde-384
 • C. -Kanaatimiz-385
 • D. -Konuya İlişkin Bazı Yeni Yargıtay Kararları-386
 • 1. -Islah Yapılamayacağına İlişkin Kararlar-386
 • a--Cevap Dilekçesi Verilmişse-386
 • b--Cevap Dilekçesi Verilmemişse-388
 • 2. -Islah Yapılabileceğine İlişkin Kararlar-388
 • 3. -Islaha Rağmen Harç Yatırılmamışsa Islah Tarihi Nedir?-389
 • III. -ISLAHTA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI-390
 • A. -Tamamen Islahta-390
 • B. -Kısmi Davada -Kısmen Islahta-395
 • 1. -Zamanaşımı Sadece Kısmi Dava İçin Kesilir-395
 • İKİNCİ KISIM
 • ÇEŞİTLİ HALLERDE ZAMANAŞIMI
 • 15. -BAZI ÖZEL KANUNLARDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-415
 • I. -6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA ZAMANAŞIMI-415
 • II. -VERGİ USUL KANUNUNDA ZAMANAŞIMI-416
 • III. -İCRA VE İFLAS KANUNUNDA BAZI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-417
 • IV. -551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KHKDE VE 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK. DE ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER-417
 • A. -551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHKde Süreler-417
 • B. -556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK. de Süreler-418
 • 1. -Zamanaşımı Süresi-418
 • 2. -Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre-420
 • V. -FİKİR SANAT ESERLERİ KANUNUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-424
 • VI. -POSTA KANUNUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-428
 • VII. -VAKIF ŞERHLERİNDE ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER-430
 • 16. -TÜRK MEDENİ KANUNUNDA BAZI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-445
 • I. -GENEL OLARAK-445
 • A. -Vasiyet Alacaklısının Dava Hakkında Zamanaşımı-445
 • 1. -Vasiyetin İptalinde-449
 • B. -Mirasta Denkleştirme -İade- Davalarında Zamanaşımı-452
 • C. -Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Zamanaşımı-453
 • 1. -İyiniyetli Davalıya Karşı Açılan Dava -TMK. 639/I--453
 • a--Bir Yıllık Süre-453
 • b--On Yıllık Süre-453
 • 2. -İyiniyetli Olmayan -Kötüniyetli- Davalıya Karşı Açılan Dava-454
 • 3. -Adi İstihkak Davasında Zamanaşımı-454
 • D. -Nişanın Sona Ermesi Halinde Zamanaşımı Süresi-455
 • E. -Evliliğin Sona Ermesi Halinde Açılan Davalarda Zamanaşımı Süresi-455
 • 1. -Katılma Alacağında Zamanaşımı-Muacceliyet-459
 • a--Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararları-459
 • b--Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları-463
 • c--Yargıtay 13 Hukuk Dairesi Kararları-469
 • F. -Vasi ve Kayyıma Karşı Sorumluluk Davasında Zamanaşımı-470
 • 1. -Olağan Zamanaşımı-470
 • 2. -Olağanüstü Zamanaşımı-471
 • G. -Velayeten Yapılan Tasarruflarda-471
 • H. -İntifa Hakkında Zamanaşımı-472
 • 17. -FAİZ VE MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI-474
 • I. -FAİZDE ZAMANAŞIMI-474
 • A. -Temerrüt Faizinde Zamanaşımı-474
 • B. -Ana Para Haline Gelen Faize Faiz Yürütülebilir-482
 • C. -Temerrüt Faizi Oranları-484
 • II. -MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI-489
 • A. -Genel Olarak Munzam Zarar-489
 • B. -Munzam Zararda Muacceliyet-492
 • C. -Munzam Zararda Zamanaşımı Süresi-495
 • 18. -HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI-501
 • I. -HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI-501
 • A. -Daimi Defi Hakkı-501
 • II. -HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-503
 • A. -Olağan Zamanaşımı Süresi-503
 • B. -Olağanüstü -Mutlak- Zamanaşımı Süresi-504
 • C. -Uzamış -Ceza- Zamanaşımı Süresi-508
 • III. -CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASINDAKİ İLKELER-518
 • A. -Haksız Eylemin Suç Teşkil Etmesi Yeterli Olup Bu Konuda Dava Açılmaması veya Takipsizilik Kararı Verilmesinin Önemi Yoktur-518
 • B. -Failin Ölmesinin Ceza Zamanaşımına Etkisi-521
 • C. -Failin Ceza Ehliyetinin Ceza Zamanaşımına Etkisi-524
 • D. -Ceza Davasının Sonuçlanmasının veya Devam Etmesinin Zamanaşımına Etkisi-524
 • 1. -Ceza Davasının Ceza Zamanaşımı Bitmeden Kesinleşmesi-524
 • 2. -Ceza Zamanaşımı Süresinin Bitmesine Rağmen Ceza Davasının Devam Etmesi-525
 • 3. -Ceza Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kalkması-526
 • E. -Affın Ceza Zamanaşımına Etkisi-526
 • 1. -Genel Affın Zamanaşımına Etkisi-527
 • 2. -Özel Affın Zamanaşımına Etkisi-530
 • F. -Kamu Davasının 4616 Sayılı Kanuna Göre Ertelenmesinin Zamanaşımına Etkisi-531
 • G. -Ceza Zamanaşımı Süreleri-535
 • 1. -Taksirle Ölüme veya Yaralamaya Sebebiyet Verilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süreleri-537
 • 2. -Diğer Bazı Suçlarda Ceza Zamanaşımı Süreleri-545
 • a--Adam Öldürme Halinde Ceza Zamanaşımı-545
 • b--Yaralama Halinde Ceza Zamanaşımı-546
 • c--İftira, Görevi İhmal, Hakaret, Resmi Belge Düzenlenmesinde Yalan Beyanda, Demiryolu Kazasında Ceza Zamanaşımı-547
 • -1--Hakarette Ceza Zamanaşımı-547
 • -2--İftirada Ceza Zamanaşımı-549
 • -3--Resmi Belge Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmada Ceza Zamanaşımı -5237 sayılı TCKnun m. 206--553
 • -4--Demir Yolu Kazasında Ceza Zamanaşımı-553
 • 3. -Nesnel Zararlarda Ceza Zamanaşımı-554
 • a--Cismani ve Nesnel Zararın Birlikte Olması Halinde Zamanaşımı Süresi-555
 • H. -Ceza Zamanaşımının Uygulanma Alanı-566
 • 1. -Manevi Tazminatta Ceza Zamanaşımı-566
 • 2. -Adam Çalıştıran -Malca Sorumlu Olanlar- Hakkında Ceza Zamanaşımı-567
 • a--İşleten Hakkında Ceza Zamanaşımı Uygulanır-567
 • b--765 Sayılı TCK Uygulamasında Malca Sorumlu Olanların Durumu-571
 • aa--765 Sayılı TCK. nun 465 Dışındaki Suçlarda Tüzel Kişiler Hakkında Ceza Zamanaşımı-584
 • IV. -ZAMANAŞIMININ BAŞLAMA TARİHİ-594
 • A. -Zararın-Fiilin- Öğrenilme Tarihi-594
 • 1. -Gelişmekte Olan Durum Varsa Zamanaşımı Gelişme Sona Ermedikçe Başlamaz-607
 • a--Depremde Zararı Öğrenme Tarihi-627
 • B. -Failin Öğrenilmesi-644
 • 1. -Tüzel Kişilerde Fiilin ve Failin Öğrenilmesi-649
 • V. -CEZA ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE KESEN NEDENLER-649
 • VI. -CEZA DAVASINA KATILMANIN ZAMANAŞIMINA ETKİSİ-656
 • A. -Ceza Davasından Feragatin Hukuk Mahkemesinde Açılan Davaya Etkisi-657
 • 1. -765 Sayılı Mülga TCK. nun 111. Maddesine Göre-657
 • 2. -5237 Sayılı TCKnun 73/7. Maddesine Göre-657
 • 19. -KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE ZAMANAŞIMI-658
 • I. -2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-658
 • A. -Olağan-Subjektif-Nisbi- Zamanaşımı Süresi-658
 • B. -Mutlak-Objektif- Zamanaşımı Süresi-660
 • C. -Ceza -Olağanüstü-Uzamış- Zamanaşımı Süresi -660
 • II. -KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNA GÖRE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-671
 • III. -ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-671
 • IV. -KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDAKİ ÖZEL ZAMANAŞIMININ UYGULANMA ŞARTLARI-672
 • A. -Kullanılan Araç Motorlu Olmalıdır-672
 • 1. -Motorlu Araç Belli Bir Güçte Olmalıdır-673
 • 2. -Motorlu Taşıt Kazası Karayolunda veya Karayolu Sayılan Alanda Meydana Gelmelidir-680
 • V. -İŞLETENİN SORUMLULUĞU-682
 • 20. -BAZI SORUMLULUKLARDA ZAMANAŞIMI-684
 • I. -ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI-684
 • A. -İstihdam Edenin Sorumluluğunda -BK. 55-TBKT. 66--684
 • B. -Yardımcı Kişilerin Sorumluluğunda -BK. 100, TBKT. 116--685
 • II. -BİNA SAHİBİNİN VE İMAL EDENİN SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI-692
 • A. -Bina Sahibinin Sorumluluğunda-692
 • B. -İmal Edenin Sorumluluğunda-696
 • III. -AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI-697
 • IV. -HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR HACİZDE ZAMANAŞIMI-700
 • A. -İhtiyati Tedbirde Zamanaşımı ve Başlangıcı-700
 • B. -Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Zamanaşımı ve Başlangıcı-703
 • 1. -Zamanaşımı Süresi-703
 • V. -HAKLARIN YARIŞMASINDA ZAMANAŞIMI-708
 • VI. -TAPU SİCİLİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDA ZAMANAŞIMI-710
 • 21. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE ZAMANAŞIMI-716
 • I. -GENEL OLARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME-716
 • A. -Sebepsiz Zenginleşmede Faiz-717
 • B. -İade Edilecek Tutar-737
 • 1. -Geçersiz Sözleşmeden Kaynaklanan Bedelin İstirdadı-737
 • II. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE ZAMANAŞIMI-740
 • A. -Zamanaşımında Muacceliyet-741
 • B. -Zamanaşımı Süreleri-758
 • 1. -Bir Yıllık Süre-758
 • 2. -On Yıllık Süre-758
 • C. -Sebepsiz Zenginleşmede Bir Yıllık Zamanaşımı-758
 • D. -Taraflar Arasında Sözleşme Varsa Uyuşmazlıkta Zamanaşımı Süresi Temel İlişkiye Göre Hesaplanır-761
 • 22. -ECRİMİSİLDE ZAMANAŞIMI-772
 • 23. -TÜRK TİCARET KANUNUNDA BAZI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-777
 • I. -GENEL OLARAK-777
 • II. -CARİ HESAP SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI-777
 • 24. -SİGORTA DAVALARINDA ZAMANAŞIMI -779
 • I. -MAL SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI-779
 • A. -Sigorta Sözleşmesinin Tarafları Yönünden-779
 • 1. -Prim ve Sigorta Bedelinin Geri Alınmasında Zamanaşımı-782
 • B. -Sigortalı İle Zarar Gören Arasındaki Taleplerde Zamanaşımı-784
 • C. -Zamanaşımının Başlama Tarihi-Muacceliyet--785
 • 1. -Sigortacının Temerrüdü-788
 • D. -Zamanaşımının Kesilmesi-799
 • II. -TRAFİK SORUMLULUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-803
 • A. -Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında -ZMSSda-, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasında -İMSSda- Zamanaşımı Süresi-803
 • B. -Güvence Hesabında -Garanti Fonunda- Zamanaşımı Süresi-804
 • III. -SİGORTA RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-807
 • A. -Sigortacıların Halefiyeti-807
 • B. -Sigortacının Üçüncü Kişilere Karşı Halefiyete Dayalı Rücu Etmesi-809
 • 1. -Zamanaşımının Kesilmesi-830
 • C. -Karayolları Trafik Kanununa Göre Tazminat Yükümlülerinin Birbirlerine Rücu Etmesi-832
 • D. -Sigortacının Sigortalısına Rücu Etmesi-834
 • 1. -Muacceliyet-835
 • 25. -ŞİRKETLERDE -ORTAKLIKLARDA- ZAMANAŞIMI-838
 • I. -MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ-838
 • II. -LİMİTET ŞİRKETLERDE ZAMANAŞIMI-839
 • III. -ADİ ORTAKLIKTA ZAMANAŞIMI-842
 • IV. -ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI ZAMANAŞIMI SÜRESİ TTK. 547-335-846
 • V. -KOOPERATİFLERDE ZAMANAŞIMI-848
 • A. -Kooperatif İle Ortağı Arasındaki Taleplerde-848
 • B. -Kooperatif Yöneticisinin Huzur Hakkında Zamanaşımı-853
 • C. -TTKnun 341. Maddesine Dayalı Olarak Açılmış Sorumluluk Davası Husumet-854
 • 26. -TAŞIMA AKDİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-860
 • I. -GENEL OLARAK TAŞIMA İŞLERİ-860
 • A. -Taşıma İşleri Komisyonculuğunda Zamanaşımı-861
 • II. -KARAYOLU İLE TAŞIMADA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-862
 • A. -Türk Ticaret Kanununa Göre Zamanaşımı-862
 • 1. -Karayolu İle Taşıma Akdindeki Kısa Zamanaşımı-862
 • 2. -Karayolu İle Taşımada Uzun Zamanaşımı-866
 • 3. -Zamanaşımının Muaccel Olacağı Tarih-873
 • B. -Karayolları Trafik Kanuna Göre Zamanaşımı Süresi-875
 • 1. -CMR -Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı- Sözleşmesinden Kaynaklanan Taşımalarda Zamanaşımı-876
 • C. -Hatır Taşımasında Zamanaşımı-886
 • III. -DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI-886
 • A. -Görev-886
 • 1. -Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları-887
 • 2. -Yargıtay Kararları-893
 • B. -Zamanaşımı Süresi-909
 • IV. -DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ZAMANAŞIMI-910
 • A. -Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi-910
 • B. -Ölüm Halinde ve Bedensel Zararlarda Zamanaşımı-910
 • C. -Gemi Alacaklısı Hakkı-911
 • V. -HAVA TAŞIMASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-918
 • A. -TSHKnun 131. Maddesindeki Hak Düşürücü Süre-918
 • B. -Taşımanın Kısmen Hava Kısmen Kara Yolu -CMR Kapsamında- İle Yapılması Halinde-922
 • C. -Çarter Sözleşmesine Zamanaşımı Süresi-923
 • 27. -SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI-926
 • I. -MENKUL SATIŞINDA ZAMANAŞIMI-926
 • A. -Sözleşme Benzeri İlişkide Zamanaşımı-935
 • II. -ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI-939
 • A. -Kaçak Su Kullanma-942
 • III. -TAŞINMAZ SATIŞINDA ZAMANAŞIMI-944
 • A. -Genel Olarak-944
 • B. -İhaleden Kaynaklanan Satışlarda Zamanaşımı-956
 • C. -Taşınmaz Satış Vaadinde Zamanaşımı Muacceliyet-957
 • D. -Geçersiz Satış Sözleşmelerinden Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımı-967
 • 28. -AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDE -AYIPTAN SORUMLULUKTA- ZAMANAŞIMI-980
 • I. -GENEL OLARAK-980
 • II. -AYIP İHBARI-981
 • A. -Ayıp İhbarının Şekli-981
 • 1. -Ayıp İhbarının TTK. nun 20/3. Maddesinde Belirtilen Usulle Yapılması Gerekir-981
 • 2. -Ayıp İhbarı Tanıkla Kanıtlanabilir-983
 • 3. -Ayıp İhbarına Gerek Olmayan Haller-983
 • a--Ayıbın Giderilmesinin Kabulü veya Satışa Konu Maldan Ötürü Birkaç Kez Aynı veya Ayrı Bir Arıza veya Ayıpla Servise Başvurvurulması-983
 • b--Eksik İfada-990
 • c--Aliud İfada-992
 • B. -Ayıp İhbar Süreleri-994
 • 1. -Açık Ayıpta-1006
 • 2. -Gizli Ayıpta-1007
 • III. -AYIBA KARŞI SORUMLULUKTA -TEKEFFÜLDE- ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1011
 • A. -Ticari Satışlarda-1012
 • B. -Ticari Olmayan Satışlarda-1018
 • C. -Satılan Mala Garanti Verilmesi Halinde Zamanaşımı Süresi-1020
 • D. -Satıcının Hilesinde-Ağır Kusurunda- Zamanaşımı-1028
 • E. -Ayıplı Malın Değiştirilmesinin Kabulü Halinde Zamanaşımı Süresi-1035
 • IV. -TAŞINMAZ SATIŞINDA AYIBA KARŞI TEKEFFÜL-1043
 • A. -Taşınmaz Satımında Ayıp İhbarı-1047
 • B. -Zamanaşımı Süresi-1048
 • 29. -4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA ZAMANAŞIMI-1051
 • I. -GENEL OLARAK AYIP-1051
 • A. -Ayıp İhbar Süresi-1051
 • 1. -Açık Ayıbın İhbarı-1051
 • 2. -Gizli ve Tüketiciden Hile İle Saklanan Ayıbın İhbarı-1052
 • II. -AYIPLI MAL VE HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN TALEPLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1053
 • A. -Ayıplı Malda-1053
 • 1. -İki Yıllık Zamanaşımı-1053
 • 2. -Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi-1054
 • B. -Ayıplı Hizmette-1055
 • C. -Daha Uzun Süreli Garanti Verilmişse-1055
 • III. -AYIPLI MAL VE HİZMETİN SEBEP OLDUĞU ZARARLARDA ZAMANAŞIMI-1065
 • A. -Ayıplı Malda-1065
 • B. -Ayıplı Hizmette-1065
 • IV. -AYIPLI MAL VEYA HİZMETİN AĞIR KUSUR VEYA HİLE İLE SAKLANMASI HALİNDE ZAMANAŞIMI-1066
 • A. -Ayıplı Malda-1066
 • B. -Ayıplı Hizmette-1066
 • 30. -BAĞIŞ TELLALLIK SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI-1082
 • I. -BAĞIŞ SÖZLEŞMELERİNDE-1082
 • II. -TELLALLIK -SİMSARLIK--1084
 • A. -Ticari Olmayan Tellallık-1084
 • B. -Ticari Tellallıkta-1086
 • 31. -KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI-1091
 • I. -SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK - HOR KULLANMA HALİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1091
 • II. -KİRA ALACAĞI DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1097
 • III. -TESBİT DAVASI İLE ARTILAN MİKTARIN MUACCELİYETİ-1100
 • 32. -KARZ VE ARİYET SÖZLEŞMELERİNDE -TÜKETİM VE KULLANIM ÖDÜNCÜNDE- ZAMANAŞIMI-1102
 • I. -KARZDA -TÜKETİM ÖDÜNCÜNDE- ZAMANAŞIMI-1102
 • A. -Karzda Muacceliyet-1103
 • II. -ARİYETTE -KULLANIM ÖDÜNCÜNDE- ZAMANAŞIMI-1108
 • 33. -VEDİA -SAKLAMA- SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI-1110
 • I. -VEDİA -SAKLAMA- AKDİNDE MUACCELİYET-1110
 • 34. -HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI-1112
 • I. -GENEL OLARAK-1112
 • II. -HİZMET AKDİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1115
 • A. -Çıraklık Akdinde Zamanaşımı Süresi-1115
 • III. -İŞ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-1116
 • A. -Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Süresi-1120
 • B. -İhbar Tazmimatında Zamanaşımı Süresi-1121
 • C. -Ücret Alacaklarında Zamanaşımı Süresi-1122
 • D. -İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi-1125
 • E. -İşe İade Davalarına Hak Düşürücü Süre-1128
 • F. -1475 Sayılı İş Yasasının 18. Maddesindeki 6 İşgünlük Hak Düşürücü Süre-1129
 • 35. -SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-1131
 • I. -YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ İSTENMESİ-1131
 • II. -PRİM VE DİĞER ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI-1132
 • A. -506 Sayılı SS. Kanunundaki Düzenleme-1132
 • 1. -506/80-SSK Alacaklarında Zamanaşımı - 3197 Sayılı Kanunun Öncesi ve Sonrası-1133
 • a--3917 Sayılı Kanun Değişikliğinden -8. 12. 1993 Gününden- Sonraki Durum -5 Yıllık Zamanaşımı Süresi--1133
 • b--5198 Sayılı Yasa Değişikliğinden -6. 7. 2004 Tarihinden- Sonraki Durum -10 Yılllık Zamanaşımı Süresi--1138
 • B. -1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 70. Maddesi-1140
 • C. -Prim Ertelenmesinde Zamanaşımı-1140
 • III. -İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1141
 • A. -506 Sayılı SSK. nun 26. Maddesine Göre Zamanaşımının Başlangıcı-1145
 • B. -506 Sayılı SSK. nun 26. Maddeye Göre Zamanaşımı Süresi-1148
 • 1. -506 Sayılı Kanunun 26/I. Maddesindeki -Kurumun İşverene-İkinci Kişiye Karşı Olan Davadaki- On Yıllık Zamanaşımı Süresi-1148
 • a--İşverene-İkinci Kişiye- Karşı Dava Açılmasında Zamanaşımı Süresi-1149
 • 2. -506 Sayılı Kanunun 26/II. Maddesindeki -Kurumun Üçüncü Kişiye Karşı Olan Davadaki- Bir Yıllık-KTK. nun 109. Maddesinde İki Yıllık- Zamanaşımı Süresi-1150
 • 3. -506/26. Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali Üzerine Oluşan Durum-1154
 • C. -506 Sayılı SSK. nun 39 Maddesine Göre Açılan Davalarda Zamanaşımının, Faizin Başlangıcı - Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmasının Gerekmemesi-1162
 • D. -Bağkurun Rücu Hakkı-1165
 • 1. -Muacceliyet-1166
 • 2. -Özel Kanun -1479/63, 70- Varken Genel Kanun Uygulanmaz -BK. 60, 2918/109--1169
 • IV. -İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI-1170
 • V. -HİZMET TESBİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-1173
 • VI. -ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE HAKKIN DÜŞMESİ-1183
 • 36. -ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI-1185
 • I. -ESER SÖZLEŞMESİNDE MUAYENE VE İHBAR-1185
 • A. -Ayıp İhbarı ve Şekli-1185
 • 1. -Garantili İşlerde İhbarı-1193
 • B. -Eserin Muayene ve İhbar Edilmemesinin Sonuçları-1200
 • C. -Eksik İfada İhbara Gerek Yoktur-1202
 • II. -ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1211
 • A. -Eser Sözleşmelerinde 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi-1213
 • B. -Eser Sözleşmelerinde 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi-1225
 • III. -ESER SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMININ MUACCELİYETİ -BAŞLANGICI--1235
 • IV. -ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-1249
 • 37. -VEKALET VEKALETSİZ İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI-1251
 • I. -VEKALET AKDİNDEN KAYNAKLANAN TALEPLERDE ZAMANAŞIMI-1251
 • A. -Doktor İle Hasta Arasındaki İlişkide Zamanaşımı-1263
 • B. -Vekalet Akdinde Muacceliyet-1268
 • II. -AVUKATLA MÜVEKKİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ZAMANAŞIMI-1270
 • A. -Avukatın Müvekkile Karşı Açacağı Davada Zamanaşımı-1270
 • B. -İş Sahibinin -Müvekkilin- Avukata Karşı Açacağı Davada Zamanaşımı-1270
 • III. -VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE ZAMANAŞIMI-1275
 • A. -Başkasına Ait Taşınmazın Kiralanmasında Zamanaşımı Süresi-1277
 • 38. -KOMİSYON SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI-1283
 • 39. -KEFALET SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI-1291
 • I. -GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI-1291
 • A. -Kefilin Rücu Hakkı-1292
 • B. -Kefalet ve Avalde Zamanaşımının Kesilmesi-1293
 • 1. -Kefalette-1293
 • 2. -Avalde-1294
 • C. -Kefalette Zamanaşımı Süresine İlişkin Kararlar-1296
 • II. -KEFALET VE GARANTİ SÖZLEŞMELERİNİN AYRIMI-1302
 • III. -ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜTTE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1309
 • 40. -ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE SÖZLEŞMEDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1310
 • 41. -BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ZAMANAŞIMI-1312
 • I. -BANKALARIN BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1312
 • II. -MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARINDA BANKA KREDİLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1312
 • A. -Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklarında Zamanaşımı-1312
 • B. -Banka Kredi Sözleşmelerinde Zamanaşımı-1321
 • C. -Banka Teminat Mektuplarında Zamanaşımı-1323
 • 1. -Vadeli Teminat Mektuplarında-1323
 • 2. -Vadesiz Teminat Mektuplarında-1324
 • 3. -Banka Teminat Mektubu Komisyon ve Masraflarında Zamanaşımı Süresi-1326
 • III. -5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA VE 5020 SAYILI KANUNA GÖRE FON ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI-1328
 • A. -Fon Alacaklarında Sürelerin Durması-1328
 • B. -Fon Alacaklarında Zamanaşımı Süresi-1328
 • IV. -BANKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1344
 • 42. -KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI-1348
 • I. -GENEL OLARAK-1348
 • A. -Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Nedenler-1348
 • B. -Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Durduran Nedenler-1349
 • C. -Kambiyo Senetlerinde Ceza Zamanaşımı Uygulanmaz-1349
 • II. -POLİÇELERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1350
 • III. -BONOLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1352
 • A. -Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi-1353
 • B. -Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi-1356
 • C. -Müracaat Borçlularının Birbirlerine Başvurmasında Zamanaşımı Süresi-1358
 • D. -Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı-1358
 • 1. -Vadesi Gösterilmeyen Bonolarda-1359
 • IV. -ÇEKLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-1359
 • A. -Genel Olarak-1359
 • B. -Zamanaşımı Süreleri-1361
 • 1. -Hamilin, Çek Borçlularına -Cirantalarla Keşideci ve Diğer Çek Borçlularına- Karşı Müracaatında-1361
 • 2. -İleri Tarihli Çekte-1365
 • 3. -Çek Borçlularından Birinin Diğer Çek Borçlularına Müracaat Etmesi Halinde Zamanaşımı Süresi-1370
 • C. -Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı-1372
 • D. -Çek Kanununa Göre Karşılıksız Çıkan Çek İçin Bankanın Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Tutarın İstenmesinde Zamanaşımı Süresi-1373
 • V. -ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VEYA MÜRACAAT HAKKI DÜŞEN KAMBİYO SENEDİ ALACAKLISININ HAKLARI-1374
 • 43. -İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER VE ZAMANAŞIMI-1375
 • I. -GENEL OLARAK İCRA HUKUKUNDA SÜRELER-1375
 • A. -Sürelerin Hesabı-1375
 • II. -İCRA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI-1376
 • A. -İlamların Zamanaşımına Uğraması-1376
 • 1. -Genel Olarak-1377
 • 2. -İlamlı Takiplerde Zamanaşımı-1379
 • a--İlamın, Takipten Önce Zamanaşımına Uğramış Olması-1379
 • b--İlamın Takipten Sonra Zamanaşımına Uğraması-1380
 • B. -Genel Haciz Yolu İle Takipte-1382
 • 1. -İtiraz Yedi Gün İçinde Yapılmalıdır-1383
 • C. -Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip-1384
 • 1. -İtiraz Süresi-1386
 • 2. -İtiraz Üzerine İcra Mahkemesi Zamanaşımı Nedeniyle Takibin Durdurulmasına Karar Verir-1387
 • 3. -Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Senedinin Genel Haciz Yolu İle Takibi Halinde, Uygulanacak Zamanaşımı Süresi-1388
 • D. -Alacağın İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımına Uğraması-1390
 • 1. -İcranın Geri Bırakılması İçin İcra Mahkemesine Başvurma Talebi Süreye Bağlı Değildir-1390
 • 2. -Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Zamanaşımı Süresi-1391
 • 3. -Takipten Sonra Zamanaşımı Süresinin Dolması Halinde İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmelidir-1392
 • 4. -Genel Mahkemede Dava Açılması-1393
 • a--Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açması-1393
 • b--Borçlunun Genel Mahkemede Dava Açması-1394
 • E. -İtirazında Sebep Bildirmeyen Borçlunun İtirazın Kaldırılması Duruşması Sırasında Senet Metninden Anlaşılan İtiraz Sebeplerini İleri Sürebilir-1397
 • 1. -Borçlu İcra Dairesine Yaptığı İtirazında Bir Sebep Bildirmediğinden, Borca İtirazla Yetindiğinden, Senet Metninden Anlaşılan Zamanaşımı İtirazında Bulunabilir-1397
 • 2. -İcra Dairesine Verilen İtiraz Dilekçesinde Zamanaşımı Definde Bulunulmadığı İçin Bu Husus İcra Mahkemesinde Kendiliğinden Gözetilemez-1399
 • F. -İcra Kefaletinde Zamanaşımı-1400
 • G. -İcra Ceza Davalarında Zamanaşımı-1404
 • II. -İFLAS HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI-1407
 • A. -İflas Yolu İle Takipte Zamanaşımı-1407
 • 1. -Adi -Genel- İflas Yolu İle Takip -m. 155-166--1407
 • 2. -Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu İle Takip -m. 167, 171-176--1407
 • 3. -Doğrudan İflas Yolu -m. 177-181--1408
 • B. -İflasın Ertelenmesinde Zamanaşımı-1408
 • C. -İflasın Açılmasında Dava ve Takiplerin Durması Zamanaşımının İşlememesi-1409
 • D. -Konkordatoda Zamanaşımı-1409
 • 1. -Genel Olarak-1409
 • 2. -İflas Dışı Konkordatoda Zamanaşımı-1409
 • a--Konkordato Mühleti İçinde Zamanaşımı-1409
 • b--Konkordatonun Mahkemece İncelenmesi-1410
 • -1--Konkordatonun Tasdiki-1410
 • -2--Konkordatonun Tasdik Edilmemesi-1411
 • 3. -Konkordatonun Feshinde Zamanaşımı-1413
 • a--Konkordatonun Alacaklılardan Biri Yönünden Feshi -m. 307--1413
 • b--Konkordatonun Tamamen Feshi-1414
 • 4. -İflas İçi Konkordatoda-1414
 • 5. -Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda-1414
 • E. -Uzlaşma Yolu İle Yeniden Yapılandırma-1415
 • 1. -Koruma Tedbirleri, Dava ve Takiplerin Durması, Zamanaşımı, Hak Düşürücü Sürelerin İşlememesi-1416
 • 44. -ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VEYA MÜRACAAT HAKKI DÜŞEN KAMBİYO SENEDİ ALACAKLISININ HAKLARI-1417
 • I. -GENEL OLARAK-1417
 • II. -TEMEL İLİŞKİYE DAYANMAK-1418
 • III. -KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI-1426
 • A. -Genel Olarak-1426
 • B. -Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı Süresi-1437
 • 45. -MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI-1442
 • 46. -YARGILAMA USULU-1449
 • I. -DAVADA HUSUMET-1449
 • A. -Site Yönetiminin Apartman Yöneticisinin Dava Ehliyeti-1449
 • II. -GÖREV-1451
 • A. -Aile Mahkemesi-1451
 • B. -Tüketici Mahkemesi-1452
 • III. -DAVANIN AÇILDIĞI TARİH VE ZAMANAŞIMININ KESİLME TARİHİ-1453
 • IV. -KARARDA GÖZETİLECEK HUSUSLAR-1456
 • A. -Davanın Hem Usulden Hem de Esastan Reddi Doğru Değildir-1456
 • V. -HARÇLAR KANUNU-1457
 • A. -Anayasa Mahkemesinin Harçlar Kanunu 28/a Maddesine İlişkin İptal Kararı-1457
 • KAVRAM DİZİNİ-1465

Ek Bilgi

Ürün Kodu 136532
Yayın Tarihi 2010 Temmuz
Barkod 9786054378531
ISBN 9786054378531
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Mahmut Bilgen