Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Osmanlı–Türk Anayasal Gelişmelerinde
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Osmanlı–Türk Anayasal Gelişmelerinde
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmelerinde Kuvvetler Ayrılığı İlkesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
174
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750268939

Stok Durumu: Stokta var

57,00 TL

Detayları

Egemenlik yetkisinin üç farklı organ tarafından kullanılmasına dayanan kuvvetler ayrılığı ilkesi, 18. yüzyılın sonlarına doğru şekillenmiştir. Yasama, yürütme ve yargı erklerini birbirlerinden ayıran kuvvetler ayrılığı prensibi, anayasal devlet için zorunlu bir unsur haline gelerek anayasal hareketlerin de esin kaynağı olmuştur. Hükümet sistemleri, devletlerin bu sistemleri benimseyiş tarzı, gün geçtikçe toplumun gereksinimlerine göre şekillenmiştir. Fakat tarih boyunca kabul gören önemli bir gerçek vardır ki; yasama, yürütme ve yargı organlarının kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde konumlanmaması ve bu erklerin meşru yetki alanlarının dışında yetkilerle donatılmaması gerekliliğidir. Kuvvetler arasındaki denge sistemi her zaman korunmalı, hiçbir erk sahip olması gerektiğinden fazla güç kazanmamalıdır.

Çalışma; kuvvetler ayrılığı ilkesinin, özellikle yasama ve yürütme erkleri arasındaki ilişki temel alınarak, Osmanlı-Türk Anayasal gelişmelerindeki yolculuğunu irdelemeye çalışmaktadır. Bu yolculukta; Osmanlı- Türk Anayasaları ve anayasa değişiklikleri ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin hükümet sistemleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmelerinde Yasama Lehine Düzenlenen Kuvvetler Ayrılığı
Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmelerinde Yürütme Lehine Düzenlenen Kuvvetler Ayrılığı
Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmelerinde Kuvvetler Birliğine Dayalı İstisnai Dönem

İçindekiler

Önsöz 7
Kısaltmalar 13
GİRİŞ 14
ÖN BÖLÜM
KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ VE UYGULAMALARI
I. KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN GELİŞİMİ 17
A. Arısto’nun Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Bakışı 17
B. Locke’un Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Bakışı 20
C. Montesquıeu’nun Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Bakışı 24
II. KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ 28
A. Kuvvetler Ayrılığı 28
1. Genel Olarak 28
2. Maddi ve Şekli Kritere Göre Kuvvetler Ayrılığı 29
3. Günümüzde Kuvvetler Ayrılığı İlkesi 31
B. Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Yöneltilen Eleştiriler 35
III. YASAMA–YÜRÜTME İLİŞKİLERİ TEMELİNDE KUVVETLER AYRILIĞI 37
A. Ilımlı Kuvvetler Ayrılığı ve Parlamenter Sistem: İngiltere Örneği 37
1. Ilımlı Kuvvetler Ayrılığı ve Parlamenter Sistem 37
2. İngiltere Örneği 39
B. Sert Kuvvetler Ayrılığı ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri(Abd) Örneği 41
1. Sert Kuvvetler Ayrılığı ve Başkanlık Sistemi 42
2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği 43
C. Kuvvetler Birliğine Dayalı Sistemler 45
1. Kuvvetlerin Yürütme Organında Toplanması: Mutlak Monarşi ve Diktatörlük 46
2. Kuvvetlerin Yasama Organında Toplanması: Meclis Hükümeti Sistemi 47
a. Meclis Hükümeti Sistemi 47
b. İsviçre Örneği 50
SONUÇ 52
BİRİNCİ BÖLÜM
OSMANLI–TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİNDE
YASAMA LEHİNE DÜZENLENEN KUVVETLER AYRILIĞI
I. YASAMANIN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN KUVVETLER AYRILIĞI: 1924 ANAYASASI 55
A. 1924 Anayasası Öncesi 55
B. 1924 Anayasası’nın Genel Özellikleri 56
C. 1924 Anayasası’nda Yasamaya Bağlı Hükümet Sistemi 57
1. Yasama 58
2. Yürütme 59
3. Anayasanın Karma Hükümet Sistemi ve Yumuşayan Güçler Birliği Yapısı 61
4. Yasamanın Yargı Üzerindeki Etkisi 63
D. Uygulamada Öne Çıkan Yürütme 66
1. Tek Parti Dönemi 66
2. Çok Partili Dönem 67
II. YASAMAYA BAĞLI KUVVETLER AYRILIĞINA DAYALI ANAYASA: 1961 ANAYASASI 69
A. 1961 Anayasası Öncesi 69
1. 1960 Darbesi 69
2. Geçici Dönem 70
3. Anayasanın Hazırlanması Süreci 71
B. Parlementer Sistemin Tesisi: 1961 Anayasası 73
1. 1961 Anayasası’nın Genel Özellikleri 73
2. İki Meclisli Yasama 75
a. Meclislerin Özellikleri 76
b. Meclisin Kanunları Yorumlama Yetkisini Devri 80
3. ‘Görev’ Olarak Düzenlenen Yürütme 81
a. Cumhurbaşkanı: Yasama ve Yürütme İlişkisine Etkisi 81
b. Yürütmenin Sorumlu Kanadı: Bakanlar Kurulu 85
4. Yasama–Yürütme Eklerinin Dengesi ve Parlamenter Sistemin Tesisi 87
5. Bağımsızlaşmış Yargı 88
6. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığına Dayanan 1961 Anayasası’nın Uygulanması 91
7. 1961 Anayasası Değişiklerinin Kuvvetler Ayrılığına Etkisi 92
İKİNCİ BÖLÜM
OSMANLI–TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİNDE
YÜRÜTME LEHİNE DÜZENLENEN KUVVETLER AYRILIĞI
I. KUVVETLER BİRLİĞİNDEN KUVVETLER AYRILIĞINA 97
A. Kanun–i Esasi Öncesi 97
1. Selim Dönemi 97
2. Mahmut Dönemi 99
3. Sened–i İttifak 100
B. Kanun–i Esasi: Şekli Kuvvetler Ayrılığından Maddi Kuvvetler Ayrılığına 100
1. 1876 Kanun–i Esasi 101
2. 1909 Değişiklikleri 103
C. Cumhurbaşkanı Merkezli Kuvvetler Ayrılığı: 1982 Anayasası 105
1. 1982 Anayasası Öncesi 105
a. 1980 Darbesi 105
b. 1982 Anayasası’nın Hazırlanması Süreci 106
c. Kurucu Meclis 107
d. Anayasanın Kabulü 110
2. 1982 Anayasası’nda İki Dönem 111
a. 1982 Anayasası’nın Genel Özellikleri 111
b. Tek Meclisli Yasamaya Dönüş ve Milletvekili Sayısı 112
aa. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Göreve Başlaması ve Görev Süresi 113
bb. Yasamanın Görev ve Yetkileri 115
cc. Yasamanın Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 117
dd. Yasama Bağışıklıkları 120
c. ‘Yetki’ olarak düzenlenen Yürütme 123
aa. Cumhurbaşkanı 126
aaa. Cumhurbaşkanının Yetkileri 128
bbb. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 132
bb. ‘Hükümet’ 134
aaa. 2017 değişikliklerinden önce: Bakanlar Kurulu 134
bbb. 2017 Değişiklerinden Sonra: Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 137
cc. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri 138
aaa. 2017 Değişiklikleri Öncesi: Kanun Hükmünde Kararname Dönemi 139
bbb. 2017 Değişiklikleri: Cumhurbaşkanı Kararnamesi Dönemi 141
d. Yargının Diğer Kuvvetler Üzerindeki Denetiminin Azalması 145
e. 1982 Anayasa Değişiklerinin Kuvvetler Ayrılığına ve Hükümet Sistemine Etkisi 149
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OSMANLI– TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİNDE
KUVVETLER BİRLİĞİNE DAYALI İSTİSNAİ DÖNEM
I. KUVVETLERİN YASAMADA TOPLANMASI: TEŞKİLAT–I ESASİYE KANUNU (1921 ANAYASASI) 153
A. Teşkilat–ı Esasiye Öncesi 153
1. Kongreler Dönemi 153
2. Güçlü Meclis 155
B. Teşkilat–ı Esasiye Kanunu 156
1. Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nun Kabulü ve Genel Özellikleri 156
a. 1921 Anayasası’nda Kuvvetler Birliğine Dayalı Meclis Hükümeti Sistemi 158
aa. 1921 Anayasası’nda Yasama ve Yürütme 158
bb. Meclis Hükümeti Sistemi 159
b. Yargıda İstiklal Mahkemeleri Sorunu: Yargı Karşısında Üstün Yasama 162
c. 1921 Anayasası Değişiklikleri: Kuvvetler Birliğinden Ilımlı Kuvvetler Ayrılığına Doğru 163
SONUÇ 165
Kaynakça 167
Kavram Dizini 173

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156602
Yayın Tarihi 2021 Mayıs
Barkod 9789750268939
ISBN 9789750268939
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cansu Pişkinpaşa Köklü