Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Tapu İptal ve Tescil Davaları Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Hızlı Gözat

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
600
Boyut :
17x25
Baskı :
6
ISBN/Ref :
9789750282690

Stok Durumu: Stokta var

450,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 405,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen muvazaalı işlemlerden zarar gören mirasçıların haklarına kavuşmasını hedef alan dava, kaynağını daha çok Yargıtay İçtihatlarından ve bilimsel görüşlerden almakta ise de, esas dayanağını 01.04.1974 tarih ve 1974/1-2 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı oluşturmaktadır.

Bu kitapta, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, dava tüm yönleri ile ele alınarak, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...6
Kısaltmalar ...15
Birinci Bölüm...
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR...
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR ...17
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ...17
1.2. Ahde Vefa İlkesi ...19
1.3. Sözleşmelerin Yorumu ...19
1.4. Muvazaa ...20
1.4.1. Genel Olarak ...20
1.4.2. Muvazaanın Unsurları ...26
a. Görünüşteki İşlem ...26
aa. Genel Olarak ...26
bb. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller ...26
aaa. Yazılı Borç İkrarı ...27
bbb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması ...27
ccc. Dürüstlük Kuralı ...28
b. Muvazaa Anlaşması ...29
c. Aldatma Kastı ...30
d. Gizli İşlem ...31
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri ...35
a. Mutlak (Adi) Muvazaa ...36
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa ...37
aa. Tam Muvazaa ...37
bb. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa) ...40
cc. Şahısta Muvazaa ...43
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları ...44
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler ...50
a. Bedelde Muvazaa ...51
b. Dürüstlük Kuralı ...51
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre ...53
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı ...54
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden ...54
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden ...56
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde ...57
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR ...58
2.1. Mirasın Açılması ...58
2.2. Mirasçı ...59
2.2.1. Genel Olarak ...59
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları ...62
a. Birinci Zümre Mirasçılar ...63
b. İkinci Zümre Mirasçılar ...66
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar ...67
d. Evlatlığın Mirasçılığı ...68
e. Devletin Mirasçılığı ...69
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı ...69
aa. Genel Olarak ...69
bb. İntifa Hakkı ...70
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı ...71
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler ...71
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma ...71
a. Genel Olarak ...71
b. Iskat Çeşitleri ...75
aa. Cezai (Olağan) Iskat ...76
aaa. Genel Olarak ...76
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.) ...76
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.) ...77
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.) ...78
2.3.2. Mirastan Yoksunluk ...80
a. Genel Olarak ...80
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri ...80
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları ...81
2.3.3. Mirasın Reddi ...81
a. Mirasın Gerçek Reddi ...82
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi ...85
c. Mirasın Reddinin Sonuçları ...88
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu ...91
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610) ...93
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1) ...95
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) ...97
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618) ...98
2.3.4. Mirastan Feragat ...100
a. Genel Olarak ...100
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu ...101
2.4. Mirasın Kazanılması ...101
2.4.1 Külli Halefiyet ...101
2.4.2. Miras Ortaklığı ...106
2.5. Tereke Temsilcisi ...110
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu ...113
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması) ...115
2.7.1. Genel Olarak ...115
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) ...117
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası ...118
İkinci Bölüm...
MURİS MUVAZAASI...
1. GENEL OLARAK ...121
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI ...124
2.1. Genel Olarak ...124
2.2. Görünüşteki İşlem ...125
2.3. Muvazaa Anlaşması ...127
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı ...127
2.4.1. Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastıyla Yapılmış Olması Zorunluluğu ...127
2.4.2. İşlem Tarihinden Sonra Mirasçı Olanlar Yönünden Aldatma Kastı ve Sonradan Mirasçı Olanların Dava Hakkı ...137
2.5. Gizli Sözleşme ...141
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı ...141
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller ...142
a. Dürüstlük Kuralı ...142
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde ...143
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME ...144
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR ...148
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi ...148
4.2. İrade Bozuklukları ...152
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması ...154
4.3. İnanç Sözleşmesi ...155
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE ...158
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ ...159
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ ...164
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası ...164
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği ...174
7.2.1. Davaları Ayrı veya Terditli Açabilme Hakkı ...174
7.2.2. Davaların Benzerlikleri ve Farklılıkları ...182
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ ...185
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış ...186
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ...189
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ...189
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası ...207
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ...218
8.4. Diğer Şekiller ...221
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER ...221
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri ...222
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri ...227
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar ...228
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar ...228
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar ...231
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri ...235
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri ...237
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi ...239
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi ...240
9.10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler ...241
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları ...243
9.11.1. Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 13/B.) ...243
9.11.2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 14.) ...247
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler ...249
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023) ...254
9.13.1. Genel Olarak ...254
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları ...261
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir ...261
b. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır ...264
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır ...271
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır ...272
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır ...274
aa. Genel Olarak ...274
bb. Karineler ...282
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları ...291
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik ...291
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda ...295
c. Çifte Tapu Halinde ...295
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde ...296
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları ...296
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET ...298
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ...302
11.1. Genel Olarak ...302
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması ...304
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler ...310
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI ...311
12.1. Genel Olarak ...311
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat ...320
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat ...341
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı ...343
12.4.1. Genel Olarak ...343
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi ...349
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi ...353
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi ...354
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hâkimiyetinde Olmasının Önemi ...355
12.4.6. Alıcının Satış Tarihindeki Mali ve Ekonomik Durumunun Önemi ...356
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi ...357
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi ...362
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi ...363
12.4.10. Kazandırmanın Mehir (Mehri Müeccel) Olmasının Önemi ...366
12.4.11. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi ...368
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı ...391
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat ...409
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı ...423
13. DAVANIN TARAFLARI ...440
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti ...440
13.2. Davacı ...449
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı ...449
a. Miras Payı Zedelenen Mirasçının Dava Hakkı ...449
b. Mirasçıların Bağımsız veya Birlikte Dava Açma Hakları ...453
c. Evlatlığın ve Evlat Edinenin Dava Hakkı ...456
d. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Dava Hakkı ...456
e. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıların Dava Hakkı ...461
f. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (Musaleh) Dava Hakkı ...463
g. Hazinenin Dava Hakkı ...465
h. Açılan Davaya Diğer Mirasçıların Asli Müdahalede Bulunma Hakkı ...465
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa ...467
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse ...467
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa ...479
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde ...483
13.3. Davalı ...484
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır ...484
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı ...491
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse ...493
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ...496
14.1. Yargılama Gideri ...496
14.1.1. Genel Olarak ...496
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk ...503
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri ...505
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri ...508
14.2. Harç ...509
14.2.1. Genel Olarak ...509
14.2.2. Başvurma Harcı ...509
14.2.3. Karar ve İlam Harcı ...510
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç ...516
14.3. Vekâlet Ücreti ...527
14.3.1. Genel Olarak ...527
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti ...531
15. GÖREVLİ MAHKEME ...539
15.1. Genel Olarak ...539
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme ...547
16. YETKİLİ MAHKEME ...549
16.1. Genel Olarak ...549
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme ...556
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR ...562
Üçüncü Bölüm...
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ...
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ ...581
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi ...581
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi ...582
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi ...584
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ ...585
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması ...585
2.2. Denkleştirme Savunması ...586
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması ...587
Yararlanılan Kaynaklar ...589
Kavramlar Dizini ...591

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160532
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282690
ISBN 9789750282690
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 6
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Aydın Tekdoğan