Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-639) Cilt II

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
942
Boyut :
16,5 x 23,5
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257899109
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

190,00 TL

Detayları

"Miras Hukuku Şerhi" adlı eserimiz toplam üç ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte TMK m. 495-574 hükümleri, ikinci ciltte TMK m. 575-639 hükümleri, üçüncü ciltte ise TMK m. 640-682 hükümleri incelenmiştir. Birinci cilt Temmuz 2018'de yayınlanmıştır. Kalan iki cildin tamamlanmasıyla Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku hükümleri tamamen yazılmıştır. "Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-640) Cilt-II" adlı bu eserde genel olarak mirasın açılması, mirasa ehliyet, mirastan yoksunluk, gaibin mirası, terekenin korunması önlemleri (defter tutma, mühürleme, terekenin resmen yönetilmesi), vasiyetnamenin açılması, mirasçılık belgesi, mirasın kazanılması, vasiyet alacağı, mirasın reddi, terekenin resmi defterinin tutulması, resmi tasfiye ile miras sebebiyle istihkak davası konuları Türk-İsviçre Hukuku öğretisi doğrultusunda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Eser şerh olarak kaleme alınmış, her bir madde kanunun sistematiğine uygun olarak sırasıyla açıklanmıştır. Eser kapsamında ulaşabildiğimiz bütün Yargıtay kararları taranmış, özellik arz eden çok sayıda karara metin içinde ve dipnotlarda yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI
§1. MİRASIN AÇILMASI ve DEĞERLENDİRME ANI (m. 575)
§2. MİRASIN AÇILMA YERİ, YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME (m. 576)
§3. MİRASÇILIK SIFATININ KAZANILMASINDA HAK EHLİYETİ (m. 577)
§4. MİRASTAN YOKSUNLUK (m. 578)
§5. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN ALTSOYUN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ (m. 579)
§6. MİRASÇILIK SIFATININ KAZANILMASI: MİRASÇININ SAĞ OLMASI (m. 580)
§7. VASİYET ALACAKLISININ SAĞ OLMASI (m. 581)
§8. MİRASIN KAZANILMASINDA CENİNİN DURUMU (m. 582)
§9. İLERİDE DOĞACAK ÇOCUĞA KAZANDIRMADA BULUNULMASI (m. 583)
§10. GAİBİN MİRASI (m. 584)
§12. GAİBE DÜŞEN MİRAS (m. 586)
§13. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI (m. 587)
§14. HAZİNENİN İSTEMİ (m. 588)

İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ
§15. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER (m. 589)
§16. TEREKENİN DEFTERİNİN TUTULMASI (m. 590)
§17. TEREKENİN MÜHÜRLENMESİ (m. 591)
§18. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ (m. 592)
§19. TEREKEYİ RESMEN YÖNETEN KİŞİNİN GÖREVİ, TEMSİLİ, SORUMLULUĞU ve RESMEN YÖNETİMİN SONA ERMESİ (m. 593)
§20. MİRASÇILARIN BİLİNMEMESİ HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER (m. 594)
§21. VASİYETNAMENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ ÖNLEMLER (m. 595)
§22. VASİYETNAMENİN AÇILMASI (m. 596)
§23. VASİYETNAMENİN İLGİLİLERE TEBLİĞİ (m. 597)
§24. MİRASÇILIK BELGESİ (m. 598)

İKİNCİ AYIRIM
MİRASIN KAZANILMASI
§25. YASAL ve ATANMIŞ MİRASÇILARIN MİRASI KAZANMASI (m. 599)
§26. VASİYET ALACAKLILARININ HAKKI (m. 600)
§27. VASİYETTE ÖZEL DURUMLAR (m. 601)
§28. ZAMANAŞIMI (m. 602)
§29. VASİYET ALACAĞININ SIRASI (m. 603)
§30. İFA EDİLMİŞ VASİYETİN TENKİSİ ve İADESİ (m. 604)
§31. MİRASIN REDDİ (m. 605)
§32. RET SÜRESİ (m. 606)
§33. KORUMA ÖNLEMİ OLARAK TEREKENİN YAZIMINDA MİRASI RET SÜRESİ (m. 607)
§34. RET HAKKININ GEÇMESİ (m. 608)
§35. REDDİN ŞEKLİ (m. 609)
§36. RET HAKKININ DÜŞMESİ (m. 610)
§37. MİRASIN MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN REDDEDİLMESİ (m. 611)
§38. MİRASIN EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN REDDEDİLMESİ (m. 612)
§39. ALTSOYUN TAMAMININ MİRASI REDDETMESİ HALİNDE MİRASIN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ (m. 613)
§40. MİRASIN SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA REDDEDİLMESİ (m. 614)
§41. RET SÜRESİNİN UZATILMASI (m. 615)
§42. VASİYETİN REDDİ (m. 616)
§43. MİRASIN REDDİNDE MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNMASI (m. 617)
§44. MİRASIN REDDİNDE MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ KORUNMASI (m. 618)

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ DEFTER TUTMA
§45. TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASININ KOŞULLARI (m. 619)
§46. RESMİ DEFTERİN TUTULMASI USULÜ (m. 620)
§47. TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASINDA İLAN YOLUYLA ÇAĞRI YAPILMASI (m. 621)
§48. ALACAK ve BORÇLARIN DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTERE GEÇİRİLMESİ (m. 622)
§49. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ (m. 623)
§50. DEFTER TUTMA SIRASINDA TEREKENİN YÖNETİMİ (m. 624)
§51. TEREKENİN DEFTERİNİN TUTULMASININ İCRA TAKİPLERİNE, DAVALARA ve ZAMANAŞIMINA ETKİSİ (m. 625)
§52. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ ÜZERİNE MİRASÇILARIN BEYANDA BULUNMAYA ÇAĞRILMASI (m. 626)
§53. MİRASÇILARIN BEYANDA BULUNMASI (m. 627)
§54. MİRASIN TUTULAN DEFTERE GÖRE KABUL EDİLMESİNİN SONUÇLARI (m. 628)
§55. DEFTERE YAZILMAYAN BORÇLARDAN SORUMLULUK (m. 629)
§56. KEFALET BORÇLARINDAN SORUMLULUK (m. 630)
§57. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ (m. 631)

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMİ TASFİYE
§58. MİRASÇILARIN RESMİ TASFİYE TALEBİNDE BULUNMASI (m. 632)
§59. MİRASBIRAKANIN ALACAKLARININ RESMİ TASFİYE İSTEMİNDE BULUNMASI (m. 633)
§60. RESMİ TASFİYENİN YÖNETİMİ (m. 634)
§61. OLAĞAN USUL ile TASFİYE (m. 635)
§62. İFLAS USULÜ ile TASFİYE (m. 636)

BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
§63. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ, KOŞULLARI, TARAFLARI, KONUSU ile GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME (m. 637)
§64. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ HÜKÜMLERİ (m. 638)
§65. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI (m. 639)

KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153716
Yayın Tarihi 2020 Mayıs
Barkod 9786257899109
ISBN 9786257899109
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü Ivory/Şamua
Yazarlar Sezer Çabri