Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Milletlerarası Ticaret Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Sayfa Sayısı :
1536
Boyut :
17x25
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786057867919

Stok Durumu: Stokta var

275,00 TL

Detayları

"Milletlerarası ticaretin günbegün artış gösterdiği günümüz dünyasında, ticarî sözleşmelerin kapsamı da oldukça genişlemiş ve çeşitlenmiştir. İletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler tacirler arasındaki mesafe farkını kapatmış ve fakat yeni problemlerin doğumuna sebep olmuştur. Farklı ülkelerdeki tacirlerin bir araya gelmeden, iletişim teknolojisinin imkânlarından yararlanarak ticarî sözleşmeler, özellikle menkul satımı sözleşmelerini yaptıkları görülmektedir. Ancak gelişme, bir kısım problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, taraflar arasındaki dil problemi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini zamanında ve sözleşmeye uygun olarak ifa edip etmeyecekleri ciddi bir risk unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu riskin bertaraf edilebilmesi için, muhtelif tedbirler geliştirilmektedir. Ancak her bir tedbir, kendi içinde riskleri de ihtiva edebilmektedir. Milletlerarası ticarî ilişkilerden doğacak uyuşmazlıkların çözümünün oldukça uzun zaman alması, taraflar arasında hazırlanacak sözleşmelerin, uyuşmazlık çıkmasına engel olacak şekilde hazırlamasının önemini de ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple günümüzde, milletlerarası alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu şeklinde örgütlenmiş meslek teşekkülleri, üyelerinin yaşadıkları problemlere çözümler bulmak amacı ile bir kısım faaliyetler yürütmektedirler. Bu tür teşekküllerce hazırlanan yeknesak kurallar ya da tip sözleşmelerin, problemlere belli ölçüde çözüm oluşturabildiği kabul edilmektedir.

Çalışmamızı, milletlerarası ticarî ilişkilerin yapısını da nazara alarak iki kısımda yapmayı uygun gördük. İlk kısımda, sözleşme müzakere sürecinden başlayarak, milletlerarası ticarî sözleşmelerde bulunması gerekli asgarî unsurları ele almaya çalıştık. Daha sonra milletlerarası ticarette başat rol oynayan menkul satımı ve teslim şekillerini incelemeye çalıştık. Bu bağlamda INCOTERMS 2010’da yapılan değişiklikler, yani Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan teslim şekillerine ilişkin kuralları ele aldık. Sonrasında, bize göre milletlerarası ticarette önemli olan bir kısım özel sözleşmeleri ele aldık. Elbette, milletlerarası ticarî ilişkilerde taraflarda var olan güvensizlik duygusunu bertaraf etmeye yardımcı olacak, teminat sözleşmelerini ele almaya çalıştık. Nihayet milletlerarası ticarette ödeme yöntemleri ile ilk kısmı tamamladık.

Çalışmanın ikinci kısmında, taraflar arasındaki ticarî ilişkiden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarını ele almaya çalıştık. Bu bağlamda, çekişmeli yargı öncesinde başvurulmasının uygun olduğunu düşündüğümüz alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ele almaya çalıştık. Özellikle Türk hukukunda, konusu bir miktar paranın talep edilmesi olan ticarî davalarda dava şartı olarak kabul edilen arabuluculuk kurumunu, milletlerarası ticarî ilişkiler bakımından ele almaya çalıştık. Milletlerarası nitelikli arabuluculuk kararlarının, diğer ülkelerde etkin olup olmayacağı hususundaki tartışmalara son vermek amacı ile hazırlanan, kısaca Singapur Antlaşması olarak ifade edilen, arabuluculuk kararlarının uygulanmasına ilişkin Antlaşmayı da ele almaya çalıştık. Daha sonra, davayı sona erdiren taraf işlemlerinin milletlerarası ticarî uyuşmazlıklarda uygulanması ve etkilerini ele aldık. Nihayet uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yollarından sonuç alınamaması hâlinde müracaat edilen çekişmeli yargılama aşamasını ele almaya çalıştık. Bu bağlamda tahkim yargılamasını ve devlet yargılaması ele aldık. Özellikle tahkim ve devlet yargılaması sonucunda verilen kararların, diğer ülkelerde hüküm ve sonuç doğurmalarını da bu bölümde inceledik. 

Çalışmada, doktriner tartışmaları detaylı olarak ele almak yerine, Yargıtay kararları bağlamında konuların ele alınmasının uygulayıcıya daha yararlı olacağını düşündük. Bu bağlamda, 600’ün üzerinde BAM ve Yargıtay kararına kitapta yer verdik."

(Önsözden)

- Milletlerarası Ticaret Hukuku Kavramı ve Kaynakları

- Milletlerarası Ticarî Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

- Milletlerarası Ticarette Menkul Satımı

- Milletlerarası Ticarî Satımda Kullanılan Teslim Şekilleri

- Tek Satıcılık Sözleşmesi

- Franchise Sözleşmeleri

- Milletlerarası Ticarette Kullanılan Belgeler

- Eşya Taşıma Sözleşmeleri

- Fikrî Mülkiyet

- Teminat Sözleşmeleri

- Milletlerarası Ticarette Ödeme

- Uyuşmazlıkların Çözümü

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153102
Yayın Tarihi 2020 Ocak
Barkod 9786057867919
ISBN 9786057867919
Yayınevi Savaş
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Hayır
Kağıt Türü Hayır
Yazarlar Mehmet Durgun, Seydi Kahveci, Vahit Doğan