Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
296
Boyut :
16,0 x 23,0 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054687725
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

32,41 TL

Detayları

"[...] aynı cinsiyetten kişilerin birlikteliğinden kaynaklanan yabancı unsurlu bir uyuşmazlık, Türk mahkemeleri önüne geldiği takdirde, Türk milletlerarası özel hukuku açısından çözümlenmesi gereken çeşitli problemler ortaya çıkacaktır.
Bu sonuç, yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusu olarak, aynı cinsiyetten kişilerin birlikteliklerinin seçilmesine sebep olmuştur. Çalışmanın amacı, yabancı hukuk sistemlerinde dahi sonuçlarının yeni yeni tartışıldığı ve son derece güncel bir konu olan aynı cinsiyetten kişilerin birlikteliklerinin, Türk milletlerarası özel hukuku açısından ortaya çıkaracağı hukukî problemleri ve bunların çözüm yollarını değerlendirmektir."
(Sunuş'tan)

  Birinci Bölüm
  Maddî Hukuk Sistemlerinde Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri
  I. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinin Hukuk Sistemlerinde Düzenlenmesine Yol Açan Başlıca Sebepler
  II. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliğine İlişkin Maddî Hukuk Sistemlerinde Yer Alan Düzenlemeler
  A. Hayat Ortaklığı
  1. Kavram ve Tanım
  2. Hüküm ve Sonuçları
  B. Kayıtlı Hayat Ortaklığı
  1. Kavram ve Tanım
  2. Kuruluşu
  3. Hüküm ve Sonuçları
  a. Eşlerin Kişisel İlişkileri ve Kişisel Durumları Bakımından
  b. Eşlerin Malî İlişkileri Bakımından
  c. Velâyet ve Soybağı Bakımından
  d. Evlât Edinme Hakkı Bakkımından
  4. Sona Ermesi
  a. Sona Erme Sebepleri
  b. Sona Ermeye Bağlanan Sonuçlar
  C. Evlilik
  1. Kavram ve Tanım
  2. Kuruluşu
  3. Hüküm ve Sonuçları
  4. Sona Ermesi
  III. Türk Maddî Hukuku Açısından Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliği
  A. Genel Olarak
  B. Türk Maddî Hukuku Açısından Aynı Cinsiyetten Kişilerin Hayat Ortaklığı
  C. Türk Maddî Hukuku Açısından Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı
  D. Türk Maddî Hukuku Açısından Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evliliği
  İkinci Bölüm
  Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine Uygulanacak Hukuk
  I. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinin Milletlerarası Özel Hukukun Konusu Hâline Gelmesi
  II. Yabancı Hukuk Sistemlerindeki Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralları
  A. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine Özgü Yeni Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Kabulüne Yol Açan Başlıca Sebepler
  B. Konuya İlişkin Yabancı Hukuklardaki Kanunlar İhtilâfı Kuralları
  1. İsviçre Hukuku
  a. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığına İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralları
  b. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evliliğine İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralları
  2. Belçika Hukuku
  a. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığına İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralları
  b. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evliliğine İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralları
  3. Alman Hukuku
  a. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığına İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kuralları
  b. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evliliği Hakkında Alman Milletlerarası Özel Hukukunda Önerilen Çözümler
  III. Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine Uygulanacak Hukuk
  A. Genel Olarak
  B. Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine Uygulanacak Hukukun Tespiti
  1. Vasıflandırma
  a. Milletlerarası Özel Hukukta Vasıflandırma
  b. Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinde Vasıflandırma ve Çözüm Yolları
  aa. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinde Vasıflandırma Problemi
  bb. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinde Vasıflandırmaya Uygulanacak Hukuk
  c. Şahsî Statüye İlişkin Bir Konu Olarak Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Hakkında Uygulanacak Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Tespiti
  2. Atıf
  3. Önmesele
  4. MÖHUK'ta Düzenlenen Evliliğe İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Kıyas Yoluyla Uygulanacağı Uyuşmazlıklar
  a. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğinin Kuruluşuna Uygulanacak Hukuk
  aa. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğinin Maddî Şartları
  bb. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğinin Şeklî Şartları
  aaa. Yabancı Bir Ülkede Kurulan Aynı Cinsiyetten Kişiler Arasındaki Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğin Şekline Uygulanacak Hukuk
  bbb. Türkiye'de Kurulmak İstenen Aynı Cinsiyetten Kişiler Arasındaki Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğin Şekline Uygulanacak Hukuk
  b. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğinin Genel Hükümlerine Uygulanacak Hukuk
  aa. Genel Olarak
  bb. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğin Korunmasına Yönelik Tedbir Talepleri
  c. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğinde Eşler Arasındaki Mal Rejimine Uygulanacak Hukuk
  d. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı ve Evliliğinin Sona Ermesine Uygulanacak Hukuk
  5. MÖHUK'ta Düzenlenen Evliliğe İlişkin Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Kıyas Yoluyla Uygulanması Dışında Kalan Uyuşmazlıklar
  a. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Kaynaklanan Soybağı ve Velâyete İlişkin Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk
  b. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Kaynaklanan Evlât Edinmeye İlişkin Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk
  c. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Kaynaklanan Nafakaya İlişkin Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk
  d. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Kaynaklanan Mirasa İlişkin Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk
  6. Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Sözleşmelerin Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkında Uygulanması Sorunu
  a. Sorunun Ortaya Konulması
  b. Türk Hukuku Açısından Soruna İlişkin Çözüm Önerileri
  C. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Uygulanan Yabancı Hukuka Türk Kamu Düzeninin Müdahalesi
  1. Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeninin Müdahalesi
  a. Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni Kavramı ve Kapsamı
  b. Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeninin Özellikleri ve Etkisi
  2. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Yabancı Hukukun Türk Kamu Düzenine Aykırılığı Sorunu
  a. Kamu Düzeninin Önemli Müdahale Alanlarından Biri Olarak Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri
  b. Konu Açısından Türk Kamu Düzeninin Müdahalesinin Özellikleri ve Sınırlarının Tespiti
  c. Türk Kamu Düzeninin Müdahalesinin Sonuçları
  D. Yetkili Hukukun Uygulanmasını Engelleyen Diğer Hâller
  1. Kanuna Karşı Hile
  a. Milletlerarası Özel Hukukta Kanuna Karşı Hile Kavramı ve Sonuçları
  b. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Bakımından Kanuna Karşı Hile ve Sonuçları
  2. Doğrudan Uygulanan Kurallar
  a. Doğrudan Uygulanan Kuralların Amacı, Niteliği ve Özellikleri
  b. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine İlişkin Konularda Türk Hukukunun Doğrudan Uygulanan Kuralları
  Üçüncü Bölüm
  Milletlerarası Usul Hukukunda Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri
  I. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
  A. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
  1. Milletlerarası Yetki Kavramı
  2. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tesisi
  B. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tespiti
  1. Vasıflandırma
  2. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisini Tesis Edecek Kurallar
  a. Genel Yetki Kuralı
  b. Özel Yetki Kuralları
  c. MÖHUK'ta Düzenlenen Tamamlayıcı Yetki Kuralları
  aa. MÖHUK m. 41
  bb. MÖHUK m. 42
  cc. MÖHUK m. 43
  d. Münhasır Yetki
  II. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi
  A. Genel Olarak
  B. MÖHUK Kapsamında Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
  1. Tanıma ve Tenfizin Genel Şartları
  2. Tanıma ve Tenfizin Özel Şartları
  C. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzenine Aykırılık
  1. Tanınma ve Tenfizde Kamu Düzenine Aykırılık Kavramı
  2. Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliklerine İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzenine Aykırılığın Değerlendirilmesi ve Sonuçları
  Dördüncü Bölüm
  Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birlikteliğine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler Hukuku Alanındaki Gelişmeler
  I. Genel Olarak
  II. Kayıtlı Hayat Ortaklıklarının Tanınması Hakkında Sözleşme
  A. Sözleşme'nin Sistemi
  1. Sözleşme'nin Amacı ve Kapsamı
  2. Sözleşme Uyarınca Kayıtlı Hayat Ortaklığı Kavramı
  3. Sözleşme Kapsamında Kayıtlı Hayat Ortaklığının Âkit
  Devletlerce Tanınacak Sonuçları
  4. Tanımaya Bağlanan Sonuçlar
  5. Sözleşme Uyarınca Kayıtlı Hayat Ortaklığının Birden
  Çok Ülkede Tescilinin Sonuçları
  6. Sözleşme Kapsamında Düzenlenecek Belgeler
  7. Sözleşme Kapsamında Devletlere Tanınan Çekince Hakkı
  B. Sözleşme'nin Değerlendirilmesi
  1. Genel Olarak
  2. Sözleşme ve Türk Hukuku
  SONUÇ
  KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 139848
Yayın Tarihi 2013 Şubat
Barkod 9786054687725
ISBN 9786054687725
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Candan Yasan Tepetaş