Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24)

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
370
Boyut :
17,0 x 24,0 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051520582
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

60,19 TL

Detayları

"Uluslararası satım hukukunun uyumlaştırılması çalışmalarının ürünü olan ve dünya ticaret hacminin yaklaşık %80'inin tâbi olduğu "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması"nın II. Kısmı'nda, 14 ve 24. maddeler arasında, sözleşme kuruluşuna ilişkin hükümler yer almaktadır. Türkiye'de de 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren Antlaşma sayesinde, milletlerarası satım sözleşmelerinde yeni bir hukuk rejimi uygulama alanı bulacaktır. Antlaşma'da ağırlıklı olarak İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku sistemlerindeki yaklaşımlara paralel düzenlemeler yer alsa da; Anglo Amerikan Hukuk sistemi temelli düzenlemeler de, kimi hükümlerde etkili olmuştur. Çeşitli hukuk sistemlerine ait düzenlemeleri bir araya getirmeyi başarmış bu Antlaşma'nın uygulanmasında ise sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu kitapta, Antlaşma'nın II. Kısmı'nda yer alan ve sözleşmenin kuruluşuna ilişkin olan 14/24. maddeler, şerh edilerek incelenmiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeler de dikkate alınmış, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara uygun çözümler getirilmeye çalışılmıştır."
(Arka Kapak'tan)

  I. Sözleşmelerin Kuruluşu
  II. Uygulama Alanı
  1. Genel Olarak
  2. Genel İşlem Koşulları
  3. Sözleşme Kurulmasının Diğer Biçimleri
  III. Kısım II'nin Uygulama Alanı Dışında Tutulması
  Madde 14

   I. Hükmün Önemi ve İşlevi
   II. Temel Unsurlar
   III. Belirlenmiş veya Belirlenebilir Nitelikte Olan Asgari İçerik
   1. Asgari İçerik
   (a) Mallar, Miktar ve Satış Bedeli
   (b) Tarafların Kimlikleri
   (c) Diğer Sözleşme Detayları
   (d) Asgari İçeriğin Bulunmaması
   (e) Ispat Yükü
   2. Belirleme veya Belirlenebilir Olma
   (a) Açık ya da Örtülü Belirleme
   (b) İrade Sakatlıkları
   (c) Belirlenebilir Olma
   3. Belirleme Yetkisi
   (a) Genel Olarak
   (b) Sözleşme Taraflarından Birinin Belirleme Yetkisi
   (c) Miktarın Belirlenmesi
   (d)"Satıcının Genel Olarak İşlemlerinde Uyguladığı Satış Bedeline" Atıfta Bulunan Sözleşme Klozları
   IV. Belirsiz Satış Bedeli
   1. Madde 14 (1), Cümle 2'deki Belirlenebilirlik Gerekliliği
   2. Tarihi Gelişim
   3. Madde 14 ve Madde 55 Arasındaki İlişki: Muhtemel Yaklaşımlar
   4. Tercih Edilen Çözüm
   5. Kısım II'yi Kapsam Dışı Bırakan Nitelikte Bir Öneri
   6. Görüşümüz
   V. Bağlı Olma İradesi
   1. Önerenin Önerisi ile Bağlı Olma İradesi
   2. Teklifin Amacının Kesin Olması
   3. Bazı Özel Durumlar
   (a) "Borç Doğurmaksızın"
   (b) "Niyet Mektubu" vb.
   (c) Öneriye Davet
   (d) İnternette Sunumlar
   4. Öneriye Davetin Bağlayıcı Olmayan Tabiatı, Sözleşme Öncesi Eşzamanlı Yükümlülükler
   VI. Genele Yönelik Öneriler
   VII.Genel İşlem Koşullarının Hazırlanması
   1. Uygulanabilir Hükümler
   2. Önerinin Parçası Olarak Genel İşlem Koşulları
   (a) Öneride Genel İşlem Koşullarına Atıfta Bulunulması
   (b) Muhatabın Genel İşlem Koşullarının Kapsamına İlişkin Bilgisi
   (aa) Muhatapça Bilinen Genel İşlem Koşulları
   (bb) Önerenin Muhatabın Bilgi Sahibi Olmasına İlişkin Borcu: "Öğrenmeyi Mümkün Kılma Zorunluluğu"
   3. Genel İşlem Koşulları Metninin Öğrenilmesinin Muhatap Açısından Mümkün Kılınması
   (a) Genel İşlem Koşulları Metninin Gönderilmesi
   (b) Genel İşlem Koşulları Metninin Öğrenmek Üzere Diğer Şekillerde Mümkün Kılınması
   (aa) Taraflar Arasındaki Toplantı Esnasında
   (bb) İnternet Yoluyla Öğrenmeyi Mümkün Kılma
   (cc) Düzenli İş İlişkileri
   (dd) Yaygın Biçimde Bilinen Genel İşlem Koşulları
   (ee) Yetersiz Çabalar
   (c) Genel İşlem Koşulları Metninin Planı ve Şekli
   (d) Genel İşlem Koşulları Metninde Değişiklikler
   4. Muhatabın Bilgilendirilmesi Zamanı
   5. Genel İşlem Koşulları Metni ve Dili
   (a) Sözleşme Görüşmeleri Esnasında Kullanılan Dil
   (b) Sözleşmenin Dili
   (c) Muhatapça Bilinen Diğer Diller
   (d) Dünya Dilleri
   (e) Genel İşlem Koşulları Metninin Birden Fazla Dilde Olması
   6. Madde 8 (3) ve Madde 9 Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Öneri Kapsamına Dahil Edilmesi
   (a) Bazı Genel İşlem Koşullarının Taraflar Arasında Teamül Haline Gelmesi
   (b) Uluslararası Teamül Olarak Genel İşlem Koşulları
   7. Önerinin Kabulü
   8. İspat Yükü

  Madde 15

   I. Hükmün Önemi
   II. Muhataba Ulaşan Önerinin Hüküm Doğurması, Geri Alma
   1. Etki
   (a) Muhataba Ulaşma
   (b) Kamuya Yönelik Öneriler
   2. Geri Alma
   (a) Geri alma Beyanı
   (b) Kamuya Yapılan Önerilerin Geri Alınması
   (c) Geri Almanın Hukuki Sonucu
   3. Beyan Muhataba Varmadan Önce Bir Tarafın Ölümü, Ehliyet Kaybı, İflası

  Madde 16

   I. Hükmün Önemi ve İşlevi
   1. Problem
   2. Çözüm
   II. Önerinin Geri Alınması Hakkının Kullanımı; Hakka Dair Kısıtlamalar (Madde 16 (1))
   1. Muhataba Ulaşan İrade Beyanının Geri Alınması
   2. Önerinin Geri Alınması Hakkının Sona Ermesi
   3. Geri Almanın Hükümsüz Olmasının Sonuçları
   4. Geri Alma Hakkının Süresinin Uzatılması
   5. Ispat Yükü
   III. Önerinin Bağlayıcılığı (Madde 16 (2))
   1. Geri Alınamaz Olduğu Belirtilen Önerinin Bağlayıcılığı
   (a) Geri Alınamazlığın Belirtilmesi
   (b) Geri Alma Karinesi Olarak; Kabule İlişkin Kesin Süre Verilmesi
   (c) Karinenin Çürütülmesi (Aksinin İspatı)
   2. Öneriye Güvenen Muhatabın Davranışından Kaynaklanan Bağlılığın Niteliği (Madde 16 (2) (b))
   IV. Önerinin Geri Alınmasının ya da Önerinin Geri Alınmasının Yasaklanmasının Neticeleri; Yerel Hukuk Uyarınca Tazminat Ödenmesi
   1. Geri Alınabilen Öneriler
   2. Geri Alınamayan Öneriler

  Madde 17

   I. Hükmün Önemi ve İşlevi
   II. Önerene Varan Red Beyanı
   III. Kabul İçin Verilen Sürenin Aşılması
   IV. Başka Sebeplerle Bağlayıcılığın Kaybedilmesi

  Madde 18

   I. Hükmün Önemi ve İşlevi
   II. Kabul
   1. Kabulün İrade Beyanı Yoluyla Yapılması
   (a) Bağlanma İradesi ve Kullanılan Kelimeler
   (b) İletişim Vasıtaları
   2. Kabulün Davranışlar Yolu ile Gerçekleştirilmesi
   (a) Bir Beyana Denk Düşen Davranış Biçimleri
   (b) Madde 19 (1)'e Uygun Olarak Rol Değişimi
   (c) Sessizlik
   (d) Karşı Öneriler
   III. Kabul Beyanının Geçerliliği
   1. Kabul Ne Zaman Hüküm Doğurur?
   (a) Sözleşmenin Kurulması
   (b) Kabulün Geri Alınabilmesi
   2. Önerene Ulaşması Gereken Kabulün Zamanı ve Hüküm Doğurması
   (a) Kabulün Önerene Ulaşması Zorunluluğu İlkesi
   (b) Sürenin Belirlendiği Hallerde Kabul Zamanı
   (c) Makul Süre İçinde Kabul
   (d) Sözlü Bir Önerinin Kabulü İçin Gereken Zaman
   (e) İspat Yükü
   3. Önerene Ulaşması Gerekmeyen Kabulün Zamanı ve Hüküm Doğurması
   (a) Fiiller
   (b) Önerene Ulaşması Gerekmeyen Beyanlar
   (c) Kabulün Süresinde Gerçekleşmesi
   4. Önerene Ulaşmayan Bir Davranışla Kabul
   (a) Öneride Belirtildiğinde
   (b) Uygulamalar, Teamüller, Çerçeve Sözleşmeler
   (c) Hüküm Doğurma
   IV. Kabulün Bildirilmesi Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığı
   V. Kabul İradesine Delalet Eden Davranış Yoluyla Gerçekleşen Kabulün Bildirimi

  Madde 19

   I. Hükmün Önemi ve İşlevi
   (a) Madde 19 (1)'in Özeti
   (b) Madde 19 (2), (3)'ün Özeti ve Gelişimi
   (c) Ticari Teyit Mektupları ve CISG’ın Yazılış Sürecindeki "Genel İşlem Koşulları Savaşı"
   II. Esaslı Farklılık İçeren Hükümler
   1. Farklılıklar
   (a) Gerçekteki Sözleşme
   (b) Eklemeler, Önerinin Yorumu
   (c) Kabul Edenin Beklentileri ve Teklifleri
   (d) Madde 19 (3)'e Göre Esaslı Farklılık İçeren Hükümler
   (aa) Ele Alınan Hükümler
   (bb) Bir Adi Karine Olarak Madde 19 (3)
   (e) Diğer Esaslı Farklılık İçeren Hükümler
   2. Esaslı Nitelikteki Değişikliğin Hukuki Sonuçları
   (a) Önerinin Reddi
   (b) Karşı Öneri
   (c) Karşı Önerinin Kabulü
   III. Esaslı Farklılık İçermeyen Hükümler
   1. Farklılıklar
   2. Esaslı Olmayan Bir Değişikliğin Hukuki Sonuçları
   (a) Sözleşmeye Ekleme Yapılması
   (b) Öneren Tarafından İtiraz Edilmesi
   (c) Madde 18 (1) ile Madde 19 (2)'nin Kıyaslanması
   (d) "Gecikme Olmaksızın"
   (e) Zamanında Yapılan İtirazın Hukuki Sonuçları
   (f) Madde 18 ile Madde 19 Arasında Uyumun Sağlanması
   (aa) Sözleşmenin İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler
   IV. Çelişen Genel İşlem Koşulları ("Genel İşlem Koşulları Savaşı")
   1. Problem
   2. Teklif Edilen Çözümler
   (a) Son Atış Kuralı
   (b) Yumrukla Yere Serme Kuralı
   (c) Diğer Yaklaşımlar
   3. Tercih Edilecek Çözüm
   (a) Çelişen Genel İşlem Koşullarına Rağmen Sözleşmenin Kurulması
   (aa) Sözleşmenin Sözlü Biçimde Kurulması
   (bb) Taraf Özerkliği: Tarafların Madde 19'u Üstü Örtülü Biçimde İhlal Etmeleri
   (i) Taraflar Arasındaki Uygulamalar Sayesinde
   (ii) Tarafların Beyanları Sayesinde
   (iii) Tarafların Sonraki Davranışlarının İlgisi
   (cc) Madde 19'un Uygulandığı Durumlarda Sözleşmenin Kurulması
   (b) Sözleşmenin İçeriği ve İtiraz
   (c) İtirazın Zamanı ve Sonuçları
   (d) İspat Yükü
   4. Genel İşlem Koşulları Savaşının Uygulama Alanı Bulacağı Durumların Genel Özeti ve Çözüm Önerileri
   (a) Öneriyi Esaslı Biçimde Değiştirmeyen Hükümler İçeren Genel İşlem Koşullarının Gönderilmesi
   (b) Öneriyi Esaslı Biçimde Değiştiren Hükümler İçeren Genel İşlem Koşullarının Gönderilmesi
   (c) Birbirleri ile Çelişen Hükümler İçeren Genel İşlem Koşullarının Gönderilmesini Müteakip İfada Bulunulması
   (d) Öneride Yer Alan Ancak Kabulde Bulunmayan Koşul ve Sonraki İfa
   (e) Kabule Eklenen Ancak Öneride Bulunmayan Koşul ve Sonraki İfa
   (f) Kabul Beyanına "Savunma Amaçlı Kloz" ile Birlikte Eklenen Koşul
   (g) Öneride "Savunma Amaçlı Bir Kloz" Yer Alır ve Muhatap, Bir Tahkim Klozu Ekler
   (h) Genel İşlem Koşullarından Farklı Belgelerin Gönderilmesi

  Madde 20

   I. Hükmün Önemi ve İşlevi
   II. Süre Ne Zaman İşlemeye Başlar?
   1. Bir Süre Belirlenmesi ile Tespit
   2. Bir Mektupta ya da Telgrafta Tespit Edilen Süre
   3. Telefonda veya Diğer Doğrudan İletişim Araçlarında Sürenin Tespit Edilmesi
   (a) Telefon, Teleks, Faks vb.
   (b) Elektronik İletişim
   4. Ayrı Bir Beyan ile Sürenin Tespiti
   III. Sürenin Hesaplanması
   1. Temel Kural (Madde 20 (2), Cümle 1)
   2. İstisna (Madde 20 (2), Cümle 2)
   3. Diğer Sürelere Uygulanabilirlik
   Madde 21
   I. Hükmün Önemi ve İşlevi
   II. Madde 21 (1)
   1. Geç Kabul
   (a) Önerinin Hükümsüzleşmesinden Sonra Kabul
   (b) Esaslı ve Esaslı Olmayan Gecikme
   (c) Gecikme Sebepleri
   2. Geç Kabule Rağmen Sözleşmenin Kurulması
   (a) Kabul Önerene Ulaşmalıdır
   (b) Geç Kabulün Onaylanması
   (c) Gecikmeksizin Onay
   (d) Bildirim Yoluyla Gerçekleştirilen ya da Sözlü Olan Onay
   (e) Sözleşmenin Kurulduğu An
   (f) Eklemeler Yapılarak Verilen Onay
   (g) Onay Beyanının Geri Alınması
   (h) Erken Verilen Onay
   (i) Değişiklikler İçeren Geç Kabul
   3. Aksine Sözleşme
   III. İletişimde Gecikme (Madde 21 (2))
   1. Düzenlemenin Hedefleri
   2. Gecikme Sebepleri
   3. İletişimde Fark Edilebilir Miktarda Gecikme
   4. "Normal İletişim"
   5. Öneren Tarafından İtiraz
   6. Çok Erken Yapılan İtiraz
   IV. Özel Hususlar
   1. Madde 21 (2)'den Sapma
   2. Belirsizlik ve Tahmin Edilebilirlik
   3. İspat Yükü

  Madde 22

   I. Hükmün Önem ve İşlevi
   II. Kapsam
   1. Kabulün Hüküm Doğurması
   2. Kabul İradesine Delalet Eden Davranışlar
   3. Bir Hukuki İşlem Olarak Geri Alma
   4. Eklemeler
   5. Benzer Beyanlar
   6. Tahmin

  Madde 23

   I. Hükmün Önem ve İşlevi
   II. Sözleşmenin Kurulduğu An
   1. Kuralın Önemi 2. Madde 23'ün Değinmediği Durumlar (a) Sözleşmenin Bir Koşula Tabi Tutularak Kurulması (b) Üçüncü Şahsın Onayı (c) Koşullara Tabi Kılınan İfa (d) Açık Bir Biçimde Öneri ve Kabul Beyanında Bulunmaksızın Sözleşme Kurma
   III. Sözleşmenin Kurulduğu Yer

  Madde 24

   I. Hükmün Önem ve İşlevi
   II. Madde 24'ün Tatbik Edildiği Beyanlar
   1. Muhataba Ulaşması Gereken Beyanlar
   2. Sözlü Yapılan Beyanlarla Diğer Yollarla Gönderilen Beyanlar Arasındaki Farklar
   (a) Sözlü Beyanlar
   (b) Diğer Yollarla İletilen Beyanlar
   (c) Bir Aracı Kullanımı
   III. Bir Sözlü Beyan Ne Zaman Muhataba Ulaşır?
   1. Sözlü Yapılan Beyanların İşitilmesi Zorunlu Mudur?
   (a) Teorik Yaklaşımlar
   (b) Madde 24'ün Özgün Yorumu
   2. Karşılıklı Olanlar Arasında Yapılan Beyanlar
   3. Telefonda Yapılan Beyanlar
   4. Telefon Yanıt Makineleri (Telesekreterler)
   IV. "Diğer Yollarla" İletilen Beyanlar Muhataba Ne Zaman Ulaşır?
   1. Beyanın Gönderildiği Adres
   2. Beyan Vasıtaları
   3. Teslimat
   4. İletişimin Özel Araçları
   (a) Mektup
   (b) Telgraf
   (c) Faks, Teleks
   (d) E posta
   (e) Web Siteleri
   (f) Elektronik Data Transferi
   (g) Kısa Mesaj Servisi (SMS)
   5. Taraf Özerkliği
   6. İş Saatleri Dışında Gelen Beyanlar
   7. Anlaşılamayan Beyanlar
   V. Yabancı Diller
   1. Bir Beyanın Muhataba "Ulaşmasını" Engelleyen Nitelikte Bir Yabancı Dil Kullanımı
   2. "Yabancı Dil Rizikosu"nun Dağıtılması
   3. İptal Edilebilirlik
   VI. Suistimal: İletişimi Engellemek
   VII. İspat Yükü

Ek Bilgi

Ürün Kodu 140905
Yayın Tarihi 2013 Eylül
Barkod 9786051520582
ISBN 9786051520582
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İpek Sağlam