Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Meşru Savunma Meşru Savunma

Meşru Savunma

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
312
Boyut :
16x24
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750260254

Stok Durumu: Stokta var

215,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 193,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Ceza hukukunda meşru savunma kavramı her zaman güncelliğini koruyan,ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından biri olmuştur.

5237 sayılı TCK'nın meşru savunma kurumunun unsurlarını değiştirerek yeniden ele alması, önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının genişlemediği ve uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri meşru savunma hukukunun temel kavramları ile mahkeme kararları arasında temel bir örtüşme bulunmamasıdır. Özellikle mahkeme kararlarının gerekçesiz ve derinlikten uzak oluşu, öğretinin de uygulamaya ışık tutmasını engellemektedir. Bu durum hukuk güvenliği ve gelişimi açısından oldukça sakıncalıdır. Mahkemelerin genel geçerli ve gerekçesiz kararlarla, meşru savunma kavramını ve meşru savunma kavramı ile ilgili kavramları formüle etmesi, hukuksal ve bilimsel olmayan sonuçlara yol açmaktadır.

Bu çalışmada, meşru savunma kavramının derinliği, sınırları ve diğer hukuka uygunluk nedenleri ile aralarındaki ilişki irdelenerek, meşru savunmanın uygulama alanları gerekçeleriyle açıklanarak, uygulamaya ışık tutmak ve mukayeseli hukuktan örneklerle kurumu daha çok uygulanabilir durumu koymak amaçlanmaktadır.

Özellikle kadına yönelik şiddetin hızla arttığı çağımızda kötü muameleye maruz kalan kadınların ve yakınlarının meşru savunma kavramının kapsamı konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hukuk yorumcuları arasında, yakın zamanda özellikle Amerikan hukukunda ilgi odağı olan, kötü muameleye maruz kalan kadınların eşlerini veya erkek arkadaşlarını öldürme olaylarının meşru savunma kapsamına alınması yönünde vurgu yapılmakta ve Türk hukukunda modern ceza hukukunda kusurun geldiği aşama gözetilerek bir yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğu ileri sürülmektedir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Meşru Savunma Kavramı
Meşru Savunma ile İlgili Teoriler
Mukayeseli Hukukta Meşru Savunma
Meşru Savunmanın Koşulları
Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma
Meşru Savunma ile Diğer Hukuka Uygunluk Nedenleri Arasındaki İlişki
Meşru Savunma ile Kusurluluğu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler Arasındaki İlişki
Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özellikleri
Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Mazeret Nedenleri Arasındaki İlişki
Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Hata
Anglosakson Hukukunda Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Reaksiyonu
Genel Olarak Mazeret Nedenleri
Kıta Avrupa'sı Hukuk Sistemlerinde ve Anglosakson Hukuk Sistemlerinde Mazeret Nedenleri
Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Mazeret Nedenleri Arasındaki Benzerlikler ve Farklar
Meşru Savunmada Sınırın Aşılmasının Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku Veya Telaştan İleri Gelmesi Hali

İçindekiler

Önsöz 7
İçindekiler 9
Kısaltmalar 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
MEŞRU SAVUNMA KAVRAMI, TARİHÇESİ VE
HUKUKİ ESASINI AÇIKLAYAN TEORİLER
I. MEŞRU SAVUNMA KAVRAMI 19
II. TARİHÇE 22
A. Roma Hukukunda Meşru Savunma 23
B. Kanonik Hukukta Meşru Savunma 24
C. Cermen Hukukunda Meşru Savunma 24
D. Kara Avrupa’sı Hukuk Sisteminde Meşru Savunma 24
E. İslam Hukukunda Meşru Savunma 26
F. Osmanlı Hukukunda Meşru Savunma 27
G. Türkiye Cumhuriyeti Hukukunda Meşru Savunma 28
III. MEŞRU SAVUNMA HALİ İLE İLGİLİ TEORİLER 34
A. Sübjektif Teoriler 34
1. Tabi Hak Teorisi 34
2. Manevi Cebir Teorisi 35
3. Saikte Meşruluk Teorisi 35
4. Kendini Koruma İçgüdüsü Teorisi 36
5. Kusurlu ve Fakat Cezalandırılamayan Hareket Teorisi 36
B. Objektif Teoriler 37
1. Kefaretya da Kötülüğün Kötülükle Karşılanması Teorisi 37
2. Menfaatlerin Çatışması Teorisi 37
3. Yetki Devri Teorisi 37
4. Hukuk İçin Mücadele Teorisi 38
5. Toplumsal Zararın Yokluğu Teorisi 39
6. Tali Kamu Savunması Teorisi 39
C. Değerlendirme ve Kanaatimiz 40
IV. MEŞRU SAVUNMA HALİNİN ÇEŞİTLERİ ÜLKE HUKUKLARINDA DÜZENLENMESİ 42
A. Alman Hukukunda Meşru Savunma 42
B. Fransız Hukukunda Meşru Savunma 44
C. İtalya Hukukunda Meşru Savunma 46
D. Avusturya Hukukunda Meşru Savunma 46
E. Amerikan Hukukunda Meşru Savunma 47
F. İngiliz Hukukunda Meşru Savunma 51
İKİNCİ BÖLÜM
MEŞRU SAVUNMANIN KOŞULLARI, ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE
MEŞRU SAVUNMA HALİ, MEŞRU SAVUNMANIN DİĞER
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. MEŞRU SAVUNMANIN KOŞULLARI 53
A. Saldırıya İlişkin Koşullar 55
1. Bir Saldırı Bulunmalıdır. 55
2. Saldırı Haksız Olmalıdır. 59
3. Saldırı Bir Hakka Yönelik Olmalıdır 67
4. Saldırı Güncel Olmalıdır 73
B. Savunmaya İlişkin Koşullar 84
1. Savunmanın Saldırıya ve Bu Nedenle Saldırıyı Gerçekleştirene Karşı Yapılmış Olmalıdır 84
2. Savunma Zorunlu Olmalıdır 87
3. Saldırı ile Savunma Arasında Oran Bulunmalıdır 94
a. Saldırıya Konu Hukuki Yarar ile Savunmaya Konu Hukuki Yarar Arasındaki Oran 97
b. Saldırıda Kullanılan Araç ile Savunmada Kullanılan Araç Arasındaki Oran 99
4. Sübjektif Hukuka Uygunluk Unsuru Olarak Savunma İradesi Bulunmalıdır 106
a. Objektif Teori 107
b. Bilme Teorisi 108
c. İrade Teorisi 110
d. Kanaatimiz ve Değerlendirme 110
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE MEŞRU SAVUNMA HALİ 111
A. Genel Olarak 111
B. Sınırları 117
III. MEŞRU SAVUNMA İLE DİĞER HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 121
A. Meşru Savunma ile Zorunluluk Hali Arasındaki İlişki 121
1. Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği 121
2. Meşru Savunma ile Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Halinin Karşılaştırılması 128
3. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Hali ile Mazeret Nedeni Olan Zorunluluk Halinin Karşılaştırılması 136
B. Meşru Savunma ile Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi Halinin Karşılaştırılması 140
C. Meşru Savunma ile Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi Halinin Karşılaştırılması 145
D. Meşru Savunma ile Hakkın Kullanılması Halinin Karşılaştırılması 150
E. Meşru Savunma ile Haksız Tahrik Arasındaki İlişki 152
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ÖZELLİKLERİ,
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE MAZERET NEDENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, ANGLOSAKSON HUKUKUNDA KÖTÜ MUAMELEYE KALMIŞ KADIN REAKSİYONU, HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE HATA
I. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 159
A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı 159
1. Genel Olarak 159
2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ortak Özellikleri 169
B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 172
1. Genel Olarak 172
2. Sınırın Kasten Aşılması 177
3. Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku Veya Telaştan Aşılması 180
4. Sınırın Taksirle Aşılması 183
II. MAZERET NEDENLERİ 190
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği 190
B. Kıta Avrupa’sı Hukuk Sistemlerinde ve Anglosakson Hukuk Sistemlerinde Mazeret Nedenleri 195
III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE MAZERET NEDENLERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR 197
IV. ANGLOSAKSON HUKUKUNDA KÖTÜ MUAMELEYE KALMIŞ KADIN REAKSİYONU 202
A. Genel Olarak 202
B. Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Reaksiyonunun Meşru Savunma Kapsamında Ele Alınmasına Yönelik Görüşler 205
C. Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Reaksiyonunun Mazeret Nedeni Kapsamında Ele Alınmasına Yönelik Görüşler 207
D. Değerlendirme ve Kanaatimiz 211
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE HATA 216
A. Genel Olarak 216
B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığında Hata 220
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 225
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASININ MAZUR GÖRÜLEBİLECEK BİR HEYECAN, KORKU VEYA TELAŞTAN İLERİ GELMESİ HALİ
I. GENEL OLARAK 237
A. Kavram 237
B. Hukuki Niteliği 239
II. ŞARTLARI 244
A. Objektif Şartlar 244
1. Meşru Savunma Halinin Varlığı 244
2. Meşru Savunma Ölçüsünün/Sınırlarının Aşılması 250
a. Gereklilik Ölçüsünün Aşılması 251
b. Zaman Sınırının Aşılması 258
c. Savunma Fiilinin Üçüncü Bir Kişiye Zarar Vermesi Yönünden Sınırının Aşılması 266
B. Sübjektif Şartlar 267
1. Sınırın Aşılmasında Mazur Görülebilecek Heyecan, Korku Veya Telaşın Yoğunluğu 267
2. Meşru Savunma Sınırlarının Kasten veya Taksirle Aşılması 275
3. Savunma İradesi 282
Sonuç 285
Kaynakça 299
Yazar Hakkında 307
Yayınlanmış Kitapları 308
Kavram Dizini 311

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153975
Yayın Tarihi 2020 Haziran
Barkod 9789750260254
ISBN 9789750260254
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cengiz Apaydın