Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1623
Boyut :
17x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750260155

Stok Durumu: Stokta var

1.220,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 1.098,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, otuz yılı aşkın süre görev yaptığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'n de binlerce öğrenci yetiştirmiş, onlarca yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yapmış ve yine ceza hukuku literatürüne ve uygulamasına çok değerli katkıları olan yüzlerce eseri kaleme almıştır. Artuk Hoca, halen, öğrenci yetiştirerek ve eserler üreterek bu katkılarına devam etmektedir.

Bu Armağan, Artuk Hoca'nın Türk ceza hukukunun gelişmesine yaptığı bu katkılara, onun dostlarının, üzerlerin de emeğinin olduğu bilim insanlarının bir şükran ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Armağan'da makale, çeviri ve karar tahlillerinden oluşan toplam elli sekiz adet bilimsel yazı yer almaktadır. Bunlardan otuz üç tanesi yazarlarının talebi doğrultusunda hakem denetiminden geçmiştir. Hakem denetiminden geçen makaleler, başlığının üzerine konulan bir işaretle gösterilmiştir.

Artuk Hoca, kişiliğiyle, titiz bilimsel çalışmalarıyla, bitmek tükenmek bilmeyen çalışma enerjisi ve heyecanıyla ve özellikle zor zamanlarda gösterdiği bilim adamı duruşuyla dostlarına ve genç akademisyenlere her zaman örnek olmuş ve halen olmaya devam etmektedir. Bu Armağanı tüm ceza hukuku ailesi adına saygıyla takdim ederken, kendisine, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyoruz.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Prof. Dr. Ahmet Gökcen

M. Emin Artuk ile Yüzyılın Yarısına Uzanan Dostluğun Anılarını Yeniden Anımsamak, Prof. Dr. Ali Güzel

Benim Gözümden Mehmet Emin Artuk, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları

Emin Hocam, Prof. Dr. Mahmut Koca

Emin ARTUK Hoca İsmi, Prof. Dr. Burhan Kuzu

1. İyi Çalışmalar!! 2. Doçent Ol, Çöpçü Ol!!! Prof. Dr. Sibel Özel

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk ile Olan Dostluğumuz Üzerine Bir Kaç Söz, Prof. Dr. Durmuş Tezcan

Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin

Bilimsel Yazılar

Anayasa'nın 105. Maddesinde Yapılan Değişiklik Kapsamında Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğuna İlişkin Esaslar, Prof. Dr. Berrin Akbulut

Osmanlı Devletinde Mahkemeler, Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın

CAS 2008–A–1519 – Fc Shakhtar Donetsk (Ukraine) ve Mr. Matuzalem Francelino Da Silva (Brazil) & Real Zaragoza Sad (Spain) & Fıfa, Çeviren: Prof. Dr. Murat Balcı – Av. Sinem Turan – Av. Emrullah Alpaslan Aydın

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Ardından Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımına İlişkin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Kamu Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nihat Bulut

Cinsel Saldırı Suçu (TCK M. 102), Prof. Dr. Nur Centel– Prof. Dr. Hamide Zafer

Türk Ceza Kanunu'nda İnsan Ticareti Suçu (TCK M.80), Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut

Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Haklarında Uygulanacak Yaptırımlara Özgü Türk Ceza Yasasındaki Hükümler, Prof. Dr. Ali Rıza Çınar

Taksirle Yaralama Suçu (TCK M. 89), Prof. Dr. Ahmet Gökcen

Yağma Suçu ve Nitelikli Halleri (TCK M. 148–150), Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Araş. Gör. Büşra Şenerdoğan

Malvarlığına Karşı Suçlar Açısından Akrabalık Bağının Etkisi (TCK M.167), Prof. Dr. Recep Gülşen

İş Uyuşmazlıklarında Yeni Bir Sistem: Temyiz (Yargıtay) Yolunun Kapatılması (Eleştirel Yaklaşım–Iı), Prof. Dr. Ali Güzel

Sağlık Çalışanları Bakımından Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri – Araş. Gör. Dr. Melik Kartal – Araş. Gör. Şule Karataş Görücü

Osmanlı'nın Kuruluş ve Yükselme Döneminde Meşruiyet ve Ulema Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Mehmet İpşirli

Cebir Kullanma Suçu, Prof. Dr. Zeynel T. Kangal

Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK M. 138), Prof. Dr. Mahmut Koca

Çocukların Kendi Aralarındaki Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorunu, Prof. Dr. Mahmut Koca – Araş. Gör. Özge Bozkurt, Araş. Gör. İbrahim Akar

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu (TCK M. 213), Prof. Dr. Veli Özer Özbek

Belgede Sahtecilik – Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Verdiği Bir Karar Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Mustafa Özen

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Denetim Organlarında Görev Yapan Kişilerin Hukuki Statüsüne ve Sorumluluk Rejimine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. İzzet Özgenç

"Davasız Yargılama Olmaz" İlkesi, Savcıların Yetkileri ve Yükümlülükleri, Prof. Dr. Sami Selçuk

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Yapısı ve Bir Öneri, Prof. Dr. Sami Selçuk

İnsanların Borçlu Olduğu İnsanlar, Prof. Dr. Doğan Soyaslan

Ceza Muhakemesinde Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK M. 134), Prof. Dr. Cumhur Şahin

24–7–2018 Tarihli ve 80784–13 Sayılı Vlase'a Karşı Romanya Kararı'nın Işığında Aihm'nin Tıbbi Müdahlelerde Yaşam Hakkının İhlaliyle İlgili Bir Başvuruyu Değerlendirmede Dikkate Aldığı Hususlar, Prof. Dr. Durmuş Tezcan

Ceza Muhakemesinde Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi – Doktrin ve Uygulama Işığında Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Faruk Turhan – Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksan

İftira Suçu, Prof. Dr. İlhan Üzülmez

Alman Ceza Kanununun 348. Maddesine Göre Kamu Görevlisinin Düzenlemeye Yetkili Olduğu Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, Prof. Dr. Frank Zieschang
Cinsel Saldırı Suçu (TCK M. 102), Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin

Başkasının Eserini Sahiplenme Suçu (Fsek M. 71–1–2), Doç. Dr. Sinan Bayındır

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Cezai Hükümlerin Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Olgun Değirmenci

Sporda Dopingin Cezalandırılabilirliği, Doç. Dr. Koray Doğan

Kripto Para Suçları: Kripto Para Birimlerinin Hukuki Boyutu ve Türk Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Murat Volkan Dülger– Onur Özkan

Alman Ceza Kanunu'nun 186. Maddesinde Düzenlenen Karalama Suçundaki "Gerçekliği Kanıtlanmamış Olgu" İfadesinin Hukuki Niteliği Üzerine Bir İnceleme, Doç. Dr. Uğur Ersoy

Hileli İflas Suçundaki "İflasa Karar Verilmesi" İbaresinin Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Ali Hakan Evik

Türk Ceza Hukukunda İnşaat Veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu ile İlgili Kısa Bir Değerlendirme (TCK. M.176), Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal

Ceza Adalet Sisteminde İkrarın Önemi, Doç. Dr. Ali Rıza Töngür – Doç. Dr. Ekrem Çetintürk

Meşru Savunmada Saldırı Fiilinin Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Erdal Yerdelen – Araş. Gör. Şeyda Altuntaş Yıldız

Evrensel Yargı Yetkisi, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan

Suçluların İadesinde Hususilik Kuralı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hulusi Akkaş

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suretiyle Mağdurun Elde Ettiği Delillerin Değeri, Dr. Öğr. Üyesi Özge Apiş

Alman Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı, Dr. Jur. R. Barış Atladı

İftira Suçu, Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır

Suç Yapısının Mantığı Üzerine, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Urs Kındhäuser – Çeviren: Dr. Öğretim Üyesi Serkan Meraklı

Türk Ceza Hukukunda Hedefte Sapma, Dr. Öğr. Üyesi Cem Şenol

Türk Ceza Hukukunda Silahlı Örgüt Suçu, Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Tulay

Alman Hukukunda Seçimlik Fiil–Suç Cezalandırması, Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar

Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçu, Araş. Gör. Beşir Babayiğit

Nemo Tenetur İlkesinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Tedbiri Bakımından Değerlendirilmesi, Araş. Gör. Burak Bilge

Israrlı Takip ve Taciz (Stalking) Kavramı ve Suçu, Araş. Gör. Alparslan Dereli

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 12 Kapsamında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Personele Karşı İşlenen Suçlarda Soruşturma Usulü, Araş. Gör. Alaaddin Egemenoğlu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Türk Hukukunda Tutuklamanın Şartları, Araş. Gör. Nuran Haydar

Kanunilik İlkesinin Bir Sonucu Olarak Ceza Kanunlarının Belirliliği İlkesi, Araş. Gör. Mehmet Korkmaz

Şiddeti Önlemede Bir Araç Olarak Kötü Muamele Suçları, Araş. Gör. Elif Almıla Kökdemir

Devletin Cezalandırma Yetkisinin Beccaria Açısından Değerlendirilmesi, Araş. Gör. Nurten Öztürk

Türk Ceza Hukukunda 19. Yüzyıl ve Sonrasında Eziyet Suçunun Görünümü, Araş. Gör. Enes Yılmaz

Farklı Neviden Fikri İçtima, Araş. Gör. Erkam Yılmaz

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Saldırı Suçu Hakkındaki Yetkisinin Etkinleştirilmesi, Prof. Dr. Dr. H.C. Dr. H.C. Claus Kreß Ll.M. (Cambridge) – Çeviren: A. Halim Arslanbaş

Der Schutz Der Wohnung Im Strafrecht, (Ceza Hukukunda Konutun Korunması), Hilal Tuğba Öksüzoğlu

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153927
Yayın Tarihi 2020 Haziran
Barkod 9789750260155
ISBN 9789750260155
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İlhan Üzülmez, İzzet Özgenç, M. Emin Alşahin, Mahmut Koca