Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Medeni Usul Hukukunda Fer'i Müdahale None Medeni Usul Hukukunda Fer'i Müdahale

Medeni Usul Hukukunda Fer'i Müdahale

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
463
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786257773324
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

139,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 125,10 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Bu çalışmanın yayımlanmasından sonra aynı konuda bilinen bir tez çalışması yapılmamıştır. Kaldı ki söz konusu uzun sürede Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmış, 01.10.2011 tarihi itibarıyla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (RG, 12.01.2011, Sayı: 27836) yürürlüğe girmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu müdahalenin asli şeklini düzenlemiş ve fer'i müdahaleye ilişkin önemli değişiklikler yapmıştır. Çalışmanın ilk basısında fer'i müdahalenin benzer kurumlardan farklılığına, yapabileceği usul işlemlerinin kapsamına ve müdahalenin etkisine ayrıntısıyla değinilmişti. Bu çalışmada İsviçre Kanton Usul Kanunlarının mülga edilmesiyle yürürlüğe giren İsviçre Federal Usul Kanunu'nun ilgili maddelerine, bu arada Alman ve Avusturya hukuklarındaki değişikliklere de yer verilmiştir. İlk basıda yer alan askeri idari yargılama usulünde fer'i müdahale başlığı altında yer alan açıklamalar metinden çıkarılmıştır. İdari yargılama usulünde fer'i müdahale ile hakem yargılamasında fer'i müdahale başlıkları muhafaza edilerek çalışmanın yargı usulleri bakımından sadece medeni usul hukukuyla sınırla kalmaması sağlanmıştır. Çekişmesiz yargıda fer'i müdahale de yeniden değerlendirilerek incelenmiştir. Kitabın ikinci basımını Doç. Dr. Nedim Meriç ile gerçekleştirdik. Doç.Dr. Nedim Meriç yeni basıda sadece yeni mevzuatı, literatürü ve Yargıtay kararlarını işlemekle kalmamış, aynı zamanda çalışmaya yeni başlıklar ve eklemelerde de bulunmuştur.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Fer'i Müdahale Hakkında Genel Bilgiler

§1 TARİHSEL GELİŞİM VE KONUNUN ÖNEMİ
A. TARİHSEL GELİŞİM
I. Roma Hukukunda
II. Orta Çağ İtalyan Doktrininde
III. Orta Çağdan Sonraki Gelişimi
IV. Türk Hukukunda
B. KONUNUN ÖNEMİ VE SUNULUŞU

§2 FER'İ MÜDAHALE KAVRAMI VE AMACI
A. FER'İ MÜDAHALE KAVRAMI
I. Anlam
II. Terim Sorunu
B. FER'İ MÜDAHALENİN AMACI
I. Tarafın Korunması
II. Fer'i Müdahale ve Usul Ekonomisi
III. Uyuşmazlığın Daha İyi Açıklanabilmesi

§3 FER'İ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. FER'İ MÜDAHİL TARAF MIDIR?
B. FER'İ MÜDAHİLİN FER'İ TARAF OLDUĞU GÖRÜŞÜ
C. FER'İ MÜDAHİLİN KATILDIĞI TARAFIN TEMSİLCİSİ OLDUĞU GÖRÜŞÜ
D. FER'İ MÜDAHİLİN KATILDIĞI TARAFIN YARDIMCISI OLDUĞU GÖRÜŞÜ
E. GÖRÜŞÜMÜZ

§4 ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVAYA KATILMASINI SAĞLAYAN KURUMLAR VE FER'İ MÜDAHALE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
A. ASLİ MÜDAHALE
B. CUMHURİYET SAVCISININ HUKUK DAVASINA MÜDAHALESİ
C. DAVA ARKADAŞLIĞI BİÇİMİNDE FER'İ MÜDAHALE
D. DAVANIN İHBARI
E. DAVAYA MÜDAHALE İÇİN MAHKEMENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ DAVETİ
F. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZ DAVASI
G. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVAYA TARAF OLARAK KATILMASINI SAĞLAYAN İHBAR

İKİNCİ BÖLÜM
Fer'i Müdahalenin Koşulları

§5 FER'İ MÜDAHALENİN OBJEKTİF KOŞULLARI
A. GÖRÜLMEKTE OLAN BİR DAVA BULUNMALIDIR
B. TAHKİKAT SONA ERİNCEYE KADAR FER'İ MÜDAHALE MÜMKÜNDÜR
C. FER'İ MÜDAHİL GÖRÜLMEKTE OLAN DAVANIN TARAFI OLMAMALIDIR
I. Genel Olarak
II. Temsilde Fer'i Müdahale
III. Dava Takip Yetkisinde Fer'i Müdahale
IV. Şahıs Şirketlerine Yönelik Davalarda Fer'i Müdahale
V. Asli Müdahalede Fer'i Müdahale
VI. Dava Arkadaşlığında Fer'i Müdahale

§6 FER'İ MÜDAHALENİN SUBJEKTİF KOŞULLARI
A. TARAF VE DAVA EHLİYETİ
B. HUKUKİ YARAR
I. Hukuki Yarar Kavramı
II. Üçüncü Kişinin Yanında Davaya Katılmak İstediği Tarafın Davayı Kazanmasında Yararı
III. Dava Sonunda Verilen Hükümle Üçüncü Kişinin Hukuki Durumunun Değişmesi
IV. Hükmün Doğrudan veya Dolayısıyla Etkisi
C. TEMİNAT
I. Genel Olarak
II. Türkiye'de Mutad Meskeni Olmayan veya Ödeme Güçlüğü İçinde Olan Fer'i Müdahilin Teminat Gösterme Yükümlülüğü (HMK m. 84)
III. Yabancı Kişinin Teminat Yatırma Yükümlülüğü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fer'i Müdahale Usulü

§7 FER'İ MÜDAHALE HALLERİ
A. KENDİLİĞİNDEN FER'İ MÜDAHALE
B. DAVANIN İHBARI ÜZERİNE FER'İ MÜDAHALE
I. Davanın İhbarı ve Şekli
II. İhbar Yapılan Kişinin Tutumu

§8 FER'İ MÜDAHALE USULÜ
A. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME
B. MÜDAHALE TALEBİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ
I. Şekli
II. İçeriği
III. Müdahale Talebinin İncelenmesi

§9 FER'İ MÜDAHALE TALEBİ HAKKINDA KARAR VE BU KARARA KARŞI KANUN YOLLARI
A. FER'İ MÜDAHALE TALEBİ HAKKINDA KARAR
I. Genel Olarak
II. Fer'i Müdahale Talebinin Kabulü Kararı
III. Fer'i Müdahale Talebinin Reddi
B. FER'İ MÜDAHALE TALEBİ HAKKINDA VERİLEN KARARA KARŞI KANUN YOLLARI
I. Fer'i Müdahale Talebinin Kabulü Halinde
II. Fer'i Müdahale Talebinin Reddi Halinde
C. FER'İ MÜDAHALENİN SONA ERMESİ
I. Davanın Kesin Hükümle Sonuçlanması
II. Müdahale Talebinin Geri Alınması
III. Fer'i Müdahilin Taraf Olması
IV. Fer'i Müdahilin Katıldığı Tarafın Değişmesi
V. Fer'i Müdahilin Hukuki Yararının Sona Ermesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fer'i Müdahalenin Hükümleri

§10 FER'İ MÜDAHİLİN DAVADAKİ DURUMU
A. KATILDIĞI ANDAN İTİBAREN DAVAYI TAKİP ETMESİ
B. FER'İ MÜDAHİLE TEBLİGAT YAPILMASI VE DURUŞMALARA KATILMASI
C. USUL İŞLEMLERİ YAPMASI
I. Genel Olarak
II. İşlemlerin Sınırlanması
D. FER'İ MÜDAHİLİN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI
I. Olağan Kanun Yollarına Başvurması
II. Olağanüstü Kanun Yoluna Başvurması

§11 FER'İ MÜDAHALE GİDERLERİ
A. GENEL OLARAK
B. MÜDAHALE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK
I. Karşı Tarafın Sorumluluğu
II. Fer'i Müdahilin Sorumluluğu
III. Davanın Sulh İle Sonuçlanması

§12 FER'İ MÜDAHİLİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLARAK DURUMU
A. FER'İ MÜDAHİL HAKKINDA KARAR VERİLMEZ
B. FER'İ MÜDAHİL İLE KATILDIĞI TARAF ARASINDA RÜCU DAVASININ AÇILMASI
C. FER'İ MÜDAHİLİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ

§13 MÜDAHALENİN ETKİSİ
A. GENEL OLARAK
B. MÜDAHALENİN ETKİSİNİN KOŞULLARI
I. İlk Davaya Fer'i Müdahil Olarak Katılma
II. İlk Davanın Kesin Hükümle Sonuçlanması
III. Asıl Taraf İle Fer'i Müdahil Arasında Açılmış Davanın Bulunması
C. MÜDAHALENİN ETKİSİNİN KAPSAMI
I. Subjektif Kapsamı
II. Objektif Kapsamı
D. MÜDAHALENİN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINIR
E. MÜDAHALENİN ETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI
I. Genel Olarak
II. Davaya Katılma Zamanı Açısından Sınırlandırılması
III. Asıl Tarafın İşlem ve Açıklamaları Açısından Sınırlandırılması
IV. Asıl Tarafın Kasten Veya Ağır Kusuru Açısından Sınırlanması
V. Müdahalenin Etkisinin Sınırlandırılmasının İddia Edilmesi ve İspatı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çekişmesiz Yargı ve Diğer Yargılama Usullerinde Fer'i Müdahale

§14 ÇEKİŞMESİZ YARGIDA FER'İ MÜDAHALE

§15 HAKEM YARGILAMASINDA FER'İ MÜDAHALE
A. GENEL OLARAK
B. TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA VARSA
C. TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA YOKSA
D. HAKEM YARGILAMASINDA MÜDAHALENİN ETKİSİ

§16 İDARİ YARGILAMA USULÜNDE FER'İ MÜDAHALE
A. GENEL OLARAK
B. FER'İ MÜDAHALE İDARİ YARGILAMA USULÜNE UYGUN MUDUR?
SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154596
Yayın Tarihi 2020 Ekim
Barkod 9786257773324
ISBN 9786257773324
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hakan Pekcanıtez, Nedim Meriç