istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Medeni Hukuka Giriş None Medeni Hukuka Giriş

Medeni Hukuka Giriş

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
200
Boyut :
16,5 x 23,5 cm.
Baskı :
10
ISBN/Ref :
9786257528719
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

40,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 28,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

"Medeni Hukuka Giriş" kitabının 1997-2021 arasında 10 basısı yayımlandı. Elinizdeki 10. Basıda ekleme yoktur. Bazı düzeltmeler yapılmıştır. Amacım birinci sınıf hukuk öğrencilerine çok hacimli olmayan açık ve seçik bir bilgi sağlama bakımından yararlı bir ders kitabı vermektir.(SUNUŞTAN)

İÇİNDEKİLER

§1. Hukuk Kavramı ve Medeni Hukuk Kavramı ve Terimi
I. Hukuk Kavramı ve İnsan
II. Hukuk Bilgisi ve Uygulamasının Alt Dalları
1. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayırımı
III. Usul Hukuku Alanı
IV. İcra ve İnfaz Alanı
V. Uluslararası Hukuk Alanı
VI. Hukuk Tarihi ve Hukuk Toplumbilimi
VII. Hukuk Felsefesi
VIII. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Hukuk
IX. Medeni Hukuk Teriminin Doğuşu

§2. "Türk Medeni Hukuku'nun Oluşumu Süreci
I. Genel Açıklama
II. Batı Hukuku İçinde İsviçre Medeni Hukuku'nun Gelişim Süreci
III. Türkiye'de İsviçre Medeni Hukuku'ndan İktibas ile Sonuçlanan Gelişim Süreci

§3. Hukukun Kaynaklarına Genel Bakış
I. Hukuk Kaynağı Kavramı
II. Tabii Hukuk; Yürürlükteki Hukuk'un Kaynağı mıdır?
III. Yazılı Olmayan Hukuk Kaynakları Arasında Tabii Hukuk İlkeleri Gibi Bağlayıcı Nitelikte Başka Kurallar da Var Mıdır?
IV. Yürürlükteki Hukuk'un Kaynaklarının Sınıflandırılması

§4. Yazılı Hukuk Kaynakları
I. Genel Bakış
II. Anayasa
III. Milletlerarası Andlaşmalar
IV. Anayasa'ya Aykırılığı İleri Sürülemeyecek Olan Kanunlar (Anayasa m.174)
1. İnkılap Kanunları
2. İnkılap Kanunları Konumuna Yükseltilen "Geçici Madde" Kanunları (Artık bu konumda değildirler)
V. Diğer Kanunlar ve Genel Olarak Kanunların Özellikleri
VI. Kanun Kuralları Arasında Yürürlük Kaynağı Olma Niteliği Bakımından Farklılıklar
1. Genel Açıklama
2. Emredici Kanun Kuralları
3. Yedek Kanun Kuralları
VII. Kanun Kurallarının Zaman ve Yer Bakımından Uygulanması
1. Yer Bakımından Uygulama
2. Zaman Bakımından Uygulanma
VIII. Kanun Hükmünde Kararnameler (Eski Hukuk)
IX. Kanundan Sonra Gelen Yazılı hukuk Kaynakları

§5. Yazılı olmayan ve Tamamlayıcı Hukuk Kaynağı: Örf ve Adet Hukuku
I. Örf ve Adet Hukuku'nun Yazılı ve Yazılı Olmayan Emredici Kurallar Karşısındaki Konumu
II. Hukuki Törelerin Nitelikleri ve Görevi
1. Hukuki Töre Kuralları
2. Hukuki Töre Kurallarının (Örf ve Adet Hukuku) Görevi

§6. Yardımcı Yürürlük Kaynakları
I. Yargı Kararları (Mahkeme İçtihatları)
II. İlmi İçtihatlar (Öğreti, doktrin, bilimsel görüş)

§7. Yorum, Takdir Yetkisi ve Kanun Boşluğunun Doldurulması
I. Genel Açıklama
1. Yorum
2. Takdir Yetkisi
3. Kanun Boşluğu ve Hakimin Kanun Boşluğunu Doldurma Yetkisi
II. Medeni Hukuk'ta Yorum
1. "Lafzi (Söyleme göre) Yorum" ve "Amaca Göre Yorum" (gai tefsir) Ayırımı ve Amaca Göre Yorumun Önceliği
2. Amaca Göre Yorum (Gai tefsir) Çerçevesinde Başvurulacak Alt Yöntem İlkeleri
III. Hakimin Takdir Yetkisi
IV. Kural Koyma (Boşluk Doldurma) Yetkisi
1. Kanun Boşluğu Kavramı
2. Boşluk Nasıl Doldurulur?

§8. Medeni Hukuk'un Temel Kavramlarına Genel Bakış
I. Giriş Açıklamaları
II. Temel Kavramlar Hakkında Kısa Bilgi ve Tanımlamalar

§9. Hakların Türleri ve Sınıflandırılmaları
I. Genel Açıklama
II. Birincil Malvarlığı Hakları
1. Malvarlığı Mutlak Hakları:
2. Malvarlığı Nisbi Hakları
III. Birincil (talep doğuran) Kişivarlığı Hakları
1. Kişivarlığı Mutlak Hakları
2. Kişivarlığı Alanında Nisbi Nitelikte Ödevler
IV. Genel Olarak İkincil (Tali) Haklar
V. Bağımlı Haklar:
VI. Kişilik İşlemi Haklarının (Şahsa Sıkıca Bağlı Hak, Münhasıran Şahsa Bağlı Hak) Nitelik ve Özellikleri

§10. Hukuki Muamele Kuramına Genel Bakış
I. Hukuki Olaylar İçinde Hukuki Muamelenin Yeri
II. Taraf Kavramı Açısından Hukuki Muamelelerin Sınıflandırılması
1. Genel Açıklama
2. Tek Taraflı Hukuki Muamele
3. Toplu Hukuki Muameleler
4. Çok Taraflı Hukuki Muamele: Sözleşme
III. Hukuki Muamelelerin Nitelikleri Yönünden Sınıflandırılması
1. Ölüme Bağlı "Tasarruf"lar
2. Kişivarlığı Alanı Sözleşme ve İşlemleri
3. Tüzelkişilik İşlemleri
4. Malvarlığı Alanı İşlemleri
IV. Hukuki Muamelenin Unsurları ve Geçerlik Şartları
1. İrade Unsuru
2. İrade Bozuklukları (İrade Fesadı)
3. Yöneltilmesi (Varması) Gerekli İrade Beyanının Yöneltilmemesi
4. Hukuki Muamelede Ehliyet Unsuru
5. Hukuki Muamelede "Konu" Unsuru
6. Hukuki Muamelede Şekil Unsuru
V. Hukuki Muamelelerde Geçersizlik
1. Genel Açıklama
2. Geçersizlik Yaptırımları
VI. Tahvil (Conversion, Konversion)
VII. Kazandırıcı İşlemlerde "Sebep" (Kazandırma Sebebi Kavramı ve Borçlanma İşlemi ile Harcama İşlemi Arasında "Sebebe Bağlılık İllilik)" veya "Soyutluk" İlişkisi
1. Kazandırma Sebebi
VIII. Borçlanma ve Tasarruf (Harcama) İşlemleri İlişkisi

§11. Dava ve Savunmalara Genel ve Kısa Bir Bakış
I. Genel Açıklama
II. Özel Hukukta Dava Türleri
III. Savunmalara Genel Bakış
IV. İsbat (Kanıtlama)
V. İsbat Külfetinin Yer Değiştirmesi

§12. Hakların Kazanılması ve Kaybı Konusuna Genel Bakış
I. Hakların Kazanılması
II. Hakların Kaybı

§13. İyi Niyet ve Sonuçları
I. Genel Açıklama
II. TMK. 3 Anlamında "İyi Niyet"
III. İyi Niyetin Tanımı
IV. İyi Niyetin Sonuçları

§14. Dürüstlük İlkesi ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
I. Dürüstlük İlkesi (TMK. 2/1)
II. TMK. 2/1 Kuralının (Dürüstlük İlkesi) Uygulama Alanı
1. Hukuki Muameleler Alanı
2. Kanun Alanı
III. TMK. 2/2'deki "Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı" Kuralının Uygulama Alanı
1. Yararsız ve Başkasına Zarar Verici Kullanma:
2. Çelişkili Davranış (Venire Contra Factum Proprium) Yasağı
3. TMK 2/2 Yasak Kuralının Özel Uygulama Örnekleri
4. Sonsöz

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157443
Yayın Tarihi 2021 Ekim
Barkod 9786257528719
ISBN 9786257528719
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 10
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hüseyin Hatemi