Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Medenî Hukuk Medenî Hukuk

Medeni Hukuk

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
880
Boyut :
13x19
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750271533

Stok Durumu: Stokta var

99,00 TL

Detayları

Tıpkı aynı serinin Borçlar Hukuku kitabında olduğu gibi, bu kitap da yazarların lisansüstü (özel hukuk) eğitimlerine ve ayrıca hukuk fakültesi, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunda yürüttükleri lisans/ önlisans derslerine ilişkin şahsî ders dokümanları temel alınarak ve fakat kaynakçada belirtilen tüm temel eserlerden de yararlanılmak suretiyle hazırlanmıştır.

Kitabın ikinci baskı güncellemesi ise bizzat öğrencilerden, sınavlara hazırlananlardan ve akademisyenlerden edinilen geri bildirimler çerçevesinde önemli görülen hususlar başta olmak üzere, tüm kitabın mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde gözden geçirilmesi ve zenginleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Kitap hazırlanırken özellikle medenî hukuk I (başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku), medenî hukuk II (eşya hukuku, miras hukuku) dersi alan öğrencilerin ve lisans eğitimi sonrası mesleğe giriş sınavlarına hazırlananların pratik ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğundan, alan hakkındaki akademik - doktrinel tartışmalara fazlaca değinilmemeye; açıklamaların öz nitelik arz etmelerine gayret edilmiştir. Aynı amaçla, medenî hukuka ilişkin güncel müfredat, bu alandaki hukuk eğitimini kolaylaştırmak adına tablolar, karşılaştırma şemaları ve kavramlara dair örnek (pratik) olaylarla desteklenmiştir.

Dolayısıyla bu kitabın, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adâlet meslek yüksekokulu öğrencileri için ders kitabı, hukuk fakültesi öğrencileri için kapsamlı bir yardımcı kaynak, Hâkim – Savcı Adaylığı Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS.) ve sair kamu kurumları ile meslekî kariyer sınavlarına hazırlananlar için sınavlara hazırlık kitabı, diğer ilgililer içinse pratik bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğu söylenebilir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Başlangıç Hükümleri
Kişiler Hukuku
Aile Hukuku
Eşya Hukuku
Miras Hukuku

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 53
BİRİNCİ KISIM
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR
§ 1. GENEL OLARAK 55
§ 2. HUKUK KAVRAMI VE HUKUK KURALLARI 56
I. GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI VE HUKUKUN ÇEŞİTLİ AYIRIMLARI 56
A. Hukuk Kavramı 56
B. Hukukun Çeşitli Ayırımları 56
1. Pozitif Hukuk – İdeal Hukuk 56
2. İç Hukuk – Dış Hukuk 57
3. Kamu Hukuku – Özel Hukuk 58
4. Yazılı Hukuk –Yazılı Olmayan Hukuk 58
5. Maddî Hukuk –Şeklî Hukuk 59
II. HUKUK KURALLARI 60
A. Tanımı 60
B. Özellikleri 60
1. Toplum Hayatının Zorunlu Bir Sonucu Olması 60
2. Değiştirilebilir Olması 61
3. Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Olması 61
4. Uyulması Zorunlu Olması 61
C. Çeşitleri 62
1. Doğuş Tarzlarına Göre 62
2. Biçimlerine Göre 62
3. Bağlayıcı Nitelik Taşıyıp Taşımamalarına Göre 63
§ 3. AHLÂK KURALLARI 67
I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 67
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI 68
§ 4. DİN KURALLARI 68
I. TANIMI 68
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI 69
§ 5. GÖRGÜ KURALLARI 69
I. TANIMI 69
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI 70
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK MEDENÎ HUKUK
§ 6. MEDENÎ HUKUKUN TANIMI, HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ, KONUSU VE KAPSAMI 71
§ 7. HUKUKUN VE MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI 72
I. HUKUKUN KAYNAĞI 72
II. MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI 73
A. ASLÎ KAYNAKLAR 73
1. Kanunun Önceliği 73
2. Kanunların Yer, Zaman ve Anlam Bakımından Uygulanması 74
a. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması 74
b. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 75
ba. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması 75
bb. Kanunların Geçmişe Yürümemesi İlkesi 76
bba. İlke 76
bbb. İstisnalar 77
bc. Aynı Anda Aynı Konuyu Düzenleyen İki Ayrı Kanunun Bulunması 77
c. Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması 79
ca. Yorum Kavramı 79
cb. Yorum Çeşitleri 79
cc. Yorumun Yapılması 80
3. Kanun Boşluğu 83
a. Boşluk Kavramı 83
b. Boşluk Çeşitleri 83
ba. Kural İçi (Gerçek Olmayan – Bilinçli) Boşluk 83
bb. Kural Dışı (Gerçek – Bilinçsiz) Boşluk 86
c. Boşluk Doldurma 87
ca. Genel Olarak 87
cb. Takdir Yetkisi 88
B. TÂLÎ KAYNAKLAR 89
1. Örf ve Âdet Hukuku 89
a. Genel Olarak 89
b. Unsurları 90
c. Çeşitleri 91
d. Önemi ve Uygulanması 92
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk 92
a. Genel Olarak 92
b. Hâkimin Hukuk Yaratırken Başvurabileceği Yöntemler 92
c. Hükmü 93
C. YARDIMCI KAYNAKLAR 94
1. Bilimsel Görüşler 94
2. Yargı Kararları 94
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKKIN KAZANILMASI, KULLANILMASI,
KORUNMASI VE KAYBI
§ 8. GENEL OLARAK HAK KAVRAMI 95
I. HAK KAVRAMI 95
II. HAKKIN KONUSU VE SAHİBİ 96
A. HAKKIN KONUSU 96
B. HAKKIN SAHİBİ 96
III. HAKKIN ÇEŞİTLERİ 96
A. PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN 96
1. Malvarlığı Hakları 96
2. Şahısvarlığı Hakları 97
B. İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ ÇEVRE AÇISINDAN 97
1. Mutlak Haklar 97
a. Mallar Üzerinde Mutlak Haklar 97
aa. Maddî Mallar Üzerinde Mutlak Haklar: Aynî Haklar 97
ab. Gayrî Maddî Mallar Üzerinde Mutlak Haklar: Fikrî ve Sınaî Haklar 99
b. Kişiler Üzerinde Mutlak Haklar 99
ba. Kişinin Kendi Üzerindeki Mutlak Hakkı: Kişilik Hakkı 99
bb. Kişinin Başkaları Üzerindeki Mutlak Hakkı: Velâyet ve Vesâyet Hakkı 99
2. Nisbî Haklar 100
a. Alelâde Nisbî Haklar 100
b. Nisbî Hak İlkesinin İstisnaları 102
ba. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar 102
bb. Eşyaya Bağlı Borç 104
bc. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 104
C. KULLANILMASININ ETKİSİ AÇISINDAN 104
1. Alelâde Haklar 104
2. Yenilik Doğuran Haklar 105
a. Kavram 105
b. Çeşitleri 105
c. Özellikleri 106
D. KULLANMA YETKİSİ AÇISINDAN 107
1. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan Haklar 107
2. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan Haklar 107
E. DEVREDİLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN 108
1. Devredilebilen Haklar 108
2. Devredilemeyen Haklar 108
F. BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN 108
1. Bağımsız Haklar 108
2. Bağlı Haklar 108
§ 9. HAKKIN KAZANILMASI 111
I. HAKKI KAZANDIRAN ETKENLER 111
A. HUKUKÎ OLAY VE HUKUKÎ FİİL 111
B. HUKUKÎ İŞLEM 116
1. Hukukî İşlem Kavramı 116
2. Hukukî İşlemin Unsurları 116
a. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları 116
aa. İrade Açıklaması 116
ab. Hukukî Sonuç 118
ac. Diğer Kurucu Unsurlar 119
b. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları 119
ba. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 119
baa. Hukukî İşlem Ehliyeti 119
bab. Emredici Kurallara Aykırı Olmama 120
bac. Muvazaalı Olmama 120
bad. İradenin Serbest Olması 120
bb. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları 121
bba. Şekil 121
bbb. Tasarruf Yetkisi 121
c. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları 121
3. Hukukî İşlemin Çeşitleri 122
a. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından 122
b. Hüküm Doğuracağı Zaman Açısından 123
c. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından 125
d. Sebebe Bağlılık Açısından 128
e. Koşula Bağlılık Açısından 130
4. Hukukî İşlemin Geçersizliği 135
a. Yokluk 135
b. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 135
c. İptâl Edilebilirlik 139
d. Tek Taraflı Bağlamazlık (Eksiklik / Noksanlık) 140
e. Nisbî Etkisizlik 141
II. HAKKIN KAZANILMASININ ÇEŞİTLERİ 142
A. ASLEN KAZANMA 142
B. DEVREN KAZANMA 143
C. TESİSEN KAZANMA 143
III. HAKKIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ 144
A. İYİNİYET KAVRAMI VE UNSURLARI 144
B. İYİNİYETİN ARANACAĞI KİŞİ VE ZAMAN 146
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi 146
2. İyiniyetin Aranacağı Zaman 147
C. İYİNİYETİN İSPATI 148
D. İYİNİYETİN KORUNDUĞU HÂLLER 149
1. Aile Hukukunda 149
2. Borçlar Hukukunda 149
3. Eşya Hukukunda 151
a. Taşınırlara İlişkin Aynî Hakların Hak Karinesine Dayalı Olarak Kazanılması 151
b. Taşınmazlar Üzerindeki Aynî Hakların İyiniyetle Kazanılması (Güven İlkesi) 154
c. Aynî Hakların İyiniyete Dayalı Olarak Zamanaşımıyla Kazanılması 156
d. Zilyetlikte Geri Verme (İade) Borcunun Kapsamının Belirlenmesi 156
e. Hukuka Aykırı ve Taşkın İnşaat Hâllerinde 156
4. Miras Hukukunda 157
§ 10. HAKKIN KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI 157
I. DÜRÜSTLÜK KURALI KAVRAMI 157
II. DÜRÜSTLÜK KURALININ UYGULAMA ALANI 158
A. HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE 158
B. KANUN HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI VE KANUNA KARŞI HİLENİN ÖNLENMESİNDE 159
1. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında 159
2. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesinde 159
C. HUKUKÎ İŞLEMLERİN KURULMASI, YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI, DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASINDA 160
1. Hukukî İşlemlerin Kurulmasında 160
2. Hukukî İşlemlerin Yorumlanmasında 161
3. Hukukî İşlemlerin Tamamlanmasında 161
4. Hukukî İşlemlerin Dönüştürülmesinde 162
5. Hukukî İşlemin Değişen Şartlara Uyarlanmasında 162
III. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI 163
A. KAVRAM 163
B. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI HÂLLERİ 164
C. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ YAPTIRIMI 165
§ 11. HAKKIN KORUNMASI VE KAYBI 165
I. HAKKIN KORUNMASI 165
A. HAKKIN BİZZAT KORUNMASI 166
1. Meşru Müdafaa 166
2. Zaruret Hâli 167
3. Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma 168
B. HAKKIN DEVLET ARACILIĞIYLA KORUNMASI 170
1. Talep 170
2. Dâva 172
a. Dâva Kavramı ve Çeşitleri 172
b. Dâvada Savunma Araçları 174
c. İddia ve Savunmanın İspâtı 175
3. Cebrî İcra 178
II. HAKKIN KAYBI 178
A. NİSBÎ KAYIP 178
B. MUTLAK KAYIP 179
İKİNCİ KISIM
KİŞİLER HUKUKU
§ 12. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI, KİŞİ TÜRLERİ 181
I. KİŞİ KAVRAMI 181
II. KİŞİLİK KAVRAMI 182
III. KİŞİ TÜRLERİ 182
A. GERÇEK KİŞİLER 183
B. TÜZEL KİŞİLER 183
BİRİNCİ BÖLÜM
GERÇEK KİŞİLER
§ 13. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 185
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 185
A. TAM VE SAĞ DOĞUM 185
B. İSTİSNAÎ DURUMLAR 186
1. Cenin 186
2. Müstakbel Kişi 186
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 187
A. Ölüm 187
1. Ölüm Kavramı 187
2. Ölümün İspatı 188
a. İspat Yükü 188
b. İspat Araçları 188
ba. Kişisel Durum Sicili 188
bb. Karineler 189
bba. Ölüm Karinesi 189
bbb. Birlikte Ölüm Karinesi 190
3. Ölümün Sonuçları 192
B. Gaiplik 192
1. Kavram 192
2. Gaipliğin Şartları 193
a. Medenî Kanun’un Aradığı Olaylardan Birinin Mevcut Olması 193
aa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma 194
ab. Uzun Zamandan Beri Haber Alınamama 195
b. Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması 197
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Görünmesi 199
d. İlgililerin Talepte Bulunması 199
e. Mahkemenin Gaipliğe Karar Vermesi 200
ea. Yetkili Mahkeme 200
eb. Görevli Mahkeme 201
ec. İlân 201
ed. Gaiplik Kararı Verilmesi 202
3. Gaipliğin Sonuçları 203
§ 14. HAK VE FİİL EHLİYETİ 205
I. HAK EHLİYETİ 205
A. KAVRAM 205
B. HAK EHLİYETİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 205
1. Genellik İlkesi 205
2. Eşitlik İlkesi 206
C. HAK EHLİYETİ SINIRLAMALARI 206
II. FİİL EHLİYETİ 207
A. KAVRAM 207
B. KOŞULLARI 208
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak 208
2. Ergin Olmak 209
a. Olağan Erginlik 209
b. Erken Erginlik 210
ba. Mahkeme Kararı ile Erginlik 210
bb. Evlenme ile Erginlik 212
3. Kısıtlı Olmamak 212
C. FİİL EHLİYETLERİNİN KENDİLERİNE SAĞLADIĞI YETKİYE GÖRE GERÇEK KİŞİLER 213
1. Tam Ehliyetliler 213
2. Tam Ehliyetsizler 214
3. Sınırlı Ehliyetsizler 219
a. Kavram 219
b. Fiil Ehliyeti Bakımından Durumları 219
ba. Hukukî İşlem Ehliyeti Bakımından 219
baa. Kanunî Temsilcilerinin Rızası ile Yapabilecekleri İşlemler 220
bab. Tek Başlarına Yapabilecekleri İşlemler 222
bac. Hiç Yapamayacakları İşlemler 224
bb. Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma ve Dâva Ehliyeti Bakımından 225
4. Sınırlı Ehliyetliler 225
§ 15. HISIMLIK 228
I. KAVRAM 228
II. TÜRLERİ 228
A. KAN HISIMLIĞI 228
1. Kavram 228
2. Kan Hısımlığının Türleri 228
a. Üstsoy–Altsoy Hısımlığı 228
b. Yansoy (Civar) Hısımlığı 229
3. Kan Hısımlığının Derecesi 229
4. Kan Hısımlığının Önemi 230
B. HUKUKÎ İLİŞKİDEN DOĞAN HISIMLIK 232
1. Kayın Hısımlığı 232
2. Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık (Yapay Hısımlık) 233
§ 16. YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂH) 235
I. KAVRAM VE ÖNEM 235
II. TÜRLERİ 235
A. İRADÎ (İSTEĞE BAĞLI) YERLEŞİM YERİ 235
B. İTİBARÎ YERLEŞİM YERİ 236
C. KANUNÎ YERLEŞİM YERİ 237
III. YERLEŞİM YERİNE HÂKİM OLAN İLKELER 238
A. YERLEŞİM YERİNİN ZORUNLULUĞU 238
B. YERLEŞİM YERİNİN TEKLİĞİ 238
C. YERLEŞİM YERİNİN SÜREKLİLİĞİ 238
§ 17. KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 239
I. KİŞİLİK HAKKI 239
A. KAVRAM 239
B. KONUSU 240
1. Maddî Bütünlüğe İlişkin Değerler 240
a. Yaşam 240
b. Beden Bütünlüğü 241
c. Sağlık 243
2. Manevî Bütünlüğe İlişkin Değerler 243
a. Ehliyetler 243
b. Özgürlük 244
c. Şeref ve Haysiyet 245
d. Ad 246
e. Resim ve Ses 246
f. Özel Hayat ve Sırlar 248
3. İktisadî Bütünlüğe İlişkin Değerler 252
a. İktisadî Varlık ve Özgürlük 252
b. Meslekî İtibar 252
c. Meslekî–Ticarî Gizlilik ve Sırlar 253
II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 254
A. KİŞİLİĞİN İÇE KARŞI KORUNMASI 254
B. KİŞİLİĞİN DIŞA KARŞI KORUNMASI 255
1. Kişilik Hakkını Koruyucu Dâvalar 256
a. Genel Olarak Koruyucu Dâvalar 256
aa. Önleme Dâvası 256
ab. Son Verme Dâvası 257
ac. Tespit Dâvası 257
b. Koruyucu Dâvaların Ortak Özelliği: Hukuka Aykırılık 258
ba. Genel Olarak 258
bb. Hukuka Uygunluk Sebepleri 258
bba. Hak Sahibinin Rızası 258
bbb. Hukuk Düzeninin Tanıdığı Yetki 260
bbc. Üstün Nitelikte Kamu Yararı 261
bbd. Üstün Nitelikte Özel Yarar 261
c. Koruyucu Dâvalara İlişkin Usul Hükümleri 261
2. Tazminat Dâvaları 262
a. Maddî Tazminat Dâvası 263
b. Manevî Tazminat Dâvası 265
3. Haksız Kazancın İadesine (Menfaat Devrine) Yönelik Dâva 269
§ 18. AD VE ADIN KORUNMASI 270
I. KAVRAM 270
II. ADIN TÜRLERİ VE KAZANILMASI 271
A. ÖZAD 271
B. SOYAD 272
C. MÜSTEAR AD 273
D. LAKAP 274
E. TİCARET ÜNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA 274
III. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ 274
IV. ADIN KORUNMASI 275
§ 19. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ 276
I. KAVRAM 276
II. TÜRLERİ 277
A. DOĞUM KÜTÜĞÜ 277
B. ÖLÜM KÜTÜĞÜ 278
C. EVLENME KÜTÜĞÜ 280
D. AİLE KÜTÜĞÜ 281
III. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN DÜZELTİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 282
IV. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 284
İKİNCİ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİLER
§ 20. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 285
I. KAVRAM 285
II. TÜRLERİ 286
A. TÂBİ OLDUKLARI HUKUK KURALLARINA GÖRE 286
1. Kamu Tüzel Kişileri 286
2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 286
B. YAPILARINI OLUŞTURAN UNSURLARA GÖRE 287
1. Kişi Toplulukları 287
2. Mal Toplulukları 287
III. TÜZEL KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 287
IV. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETLERİ 288
A. HAK EHLİYETİ 288
B. FİİL EHLİYETİ 290
V. TÜZEL KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ 292
VI. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 293
A. Sona Erme Nedenleri 293
1. Kendiliğinden Sona Erme 294
2. Kararla Sona Erme 294
a. Kendi Yetkili Organın Kararı ile Sona Erme 294
b. Mahkeme Kararı ile Sona Erme 294
B. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçları 294
1. Tasfiye 294
2. Tahsis 295
§ 21. DERNEKLER 295
I. KAVRAM 295
II. DERNEĞİN TÜRLERİ 297
A. ALELÂDE DERNEK – KAMUYA YARARLI DERNEK 297
B. TİCARÎ İŞLETME İŞLETEN – İŞLETMEYEN DERNEK 297
C. ÇOCUK DERNEĞİ 297
D. BASİT DERNEK – DERNEK BİRLİĞİ 298
III. DERNEĞİN KURULMASI 299
IV. DERNEĞİN ORGANLARI 301
A. ZORUNLU ORGANLAR 301
1. Genel Kurul 301
2. Yönetim Kurulu 303
3. Denetim Kurulu 304
B. İRADÎ ORGANLAR 304
V. DERNEK ÜYELİĞİ 304
VI. DERNEĞİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 307
A. SONA ERME NEDENLERİ 307
1. Kendiliğinden Sona Erme 307
2. Kararla Sona Erme 307
a. Genel Kurul Kararı ile Sona Erme 307
b. Mahkeme Kararı ile Sona Erme 308
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI 308
1. Tasfiye 308
2. Tahsis 309
§22. VAKIFLAR 309
I. KAVRAM 309
II. VAKFIN KURULMASI 311
III. VAKFIN ORGANLARI 314
IV. VAKFIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 314
A. SONA ERME NEDENLERİ 314
1. Kendiliğinden Sona Erme 314
2. Mahkeme Kararı ile Sona Erme 314
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI 315
1. Tasfiye 315
2. Tahsis 315
ÜÇÜNCÜ KISIM
AİLE HUKUKU
§ 23. AİLE KAVRAMI VE AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 317
I. AİLE KAVRAMI 317
II. AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 318
A. EŞLER ARASINDA EŞİTLİK İLKESİ 318
B. ZAYIFLARIN KORUNMASI İLKESİ 318
C. DEVLETİN MÜDAHALESİ İLKESİ 319
D. DÜZENLEME SERBESTÎSİNİN OLMAMASI 320
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ AYIRIM
EVLİLİĞİN KURULMASI
§ 24. NİŞANLANMA 321
I. KAVRAM 321
II. NİŞANLANMANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 321
III. NİŞANLILIĞIN UNSURLARI 321
A. KURUCU UNSURLAR 321
1. Karşılıklı Evlenme Vaadi 322
2. Evlenmeyi Vaadedenlerin Farklı Cinsiyette Olması 322
B. GEÇERLİLİK UNSURLARI 323
1. Nişanlanma Ehliyeti 323
2. Nişanlanmanın Emredici Hukuk Kurallarına, Ahlâk ve Adaba Aykırı Olmaması 323
C. NİŞANLANMA İRADESİNİN SIHHATLİ OLMAMASI DURUMU 324
D. NİŞANLANMANIN VADE VE KOŞULA BAĞLANABİLMESİ 324
IV. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 324
A. EVLENMEYİ GERÇEKLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 324
B. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 325
C. DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVÎ TAZMİNAT İSTEYEBİLME HAKKI 325
D. HÂKİMLİKTEN KAÇINMA ZORUNLULUĞU VE TANIKLIKTAN KAÇINMA HAKKI 325
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 326
A. SONA ERME SEBEPLERİ 326
1. Evlenme 326
2. Evlenmenin Kesin Olarak İmkânsız Hâle Gelmesi 326
3. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi 326
4. Anlaşma 326
5. Nişanın Bozulması 326
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI 327
1. Hediyelerin Geri Verilmesi (İadesi) 327
2. Tazminat 328
a. Maddî Tazminat 328
b. Manevî Tazminat 329
3. Zamanaşımı 330
§ 25. EVLENME 330
I. EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 330
II. EVLENMENİN ŞARTLARI 330
A. MADDÎ ŞARTLAR 330
1. Evlenme Ehliyeti 330
a. Ayırt Etme Gücü 331
b. Yaş 331
aa. Ergin Olmaya Bağlı Normal Yaş 331
bb. Olağan Evlenme Yaşı 331
cc. Olağanüstü Evlenme Yaşı 331
c. Yasal Temsilcinin İzni 332
2. Evlenme Engellerinin Bulunmaması 333
a. Kesin Evlenme Engelleri 333
aa. Hısımlık 333
bb. Mevcut Evlilik 335
cc. Akıl Hastalığı 335
b. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri 336
aa. Bekleme Süresi 336
bb. Bazı Bulaşıcı Hastalıklar 336
B. ŞEKLÎ ŞARTLAR 336
1. Evlenme Başvurusu 336
2. Evlenme Töreni 338
3. Evlenme Töreninden Sonraki İşlemler 339
İKİNCİ AYIRIM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§ 26. EVLİLİĞİN KİŞİSEL HÜKÜMLERİ 341
I. EŞLERİN KİŞİSEL İLİŞKİLERİNDE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 341
A. EŞLERİN HAKLARI 341
1. Ortak Konutu Seçme Hakkı 341
2. Evlilik Birliğini Beraberce Yönetme Hakkı 341
3. Meslek ve İş Seçme Hakkı 342
B. EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 342
1. Evlilik Birliğinin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü 342
2. Çocukların Bakımına, Eğitim ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü 342
3. Birlikte Yaşama Yükümlülüğü 342
4. Sadakat Yükümlülüğü 342
5. Yardımlaşma Yükümlülüğü 343
C. KADININ SOYADI 343
D. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI: HÂKİMİN MÜDAHALESİ 344
1. Hâkimin Müdahalesinin Şartları 344
2. Durumun Değişmesi 344
3. Yetkili Mahkeme 344
4. Kanunda Öngörülen Önlemler 345
a. Parasal Katkı Miktarının Belirlenmesi 345
b. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi 345
c. Borçlulara Yönelik Önlemler 345
d. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 346
§ 27. EVLİLİĞİN MALÎ HÜKÜMLERİ 346
I. GENEL MALÎ HÜKÜMLER 346
A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 346
B. EŞLERİN HUKUKÎ İŞLEMLERİ 347
1. Kural: Hukukî İşlem Serbestîsi 347
2. Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukukî İşlemler 347
a. Aile Konutu ile İlgili Hukukî İşlemler 347
b. Kefalet Taahhüdü 349
c. Paylı Mülkiyette Pay Üzerinde Tasarruf 350
d. Mal Ortaklığı Rejimindeki Özel Durumlar 351
3. Hukukî İşlemlerde Evlilik Birliğinin Temsili 351
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı 351
b. Sorumluluk 352
c. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlandırılması 352
d. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 353
II. MAL REJİMLERİ 353
A. MAL REJİMİ KAVRAMI 353
B. MAL REJİMİNİN BELİRLENMESİ 353
1. Kural: Yasal Mal Rejimine Tâbi Olunması 353
2. İstisnalar 353
a. Seçimlik Mal Rejimi 353
aa. Genel Olarak 353
ab. Mal Rejimi Sözleşmesi 354
b. Olağanüstü Mal Rejimi 355
ba. Hâkim Kararı ile Geçiş 355
baa. Eşlerden Birinin Talebine İstinaden 355
bab. Alacaklının Talebine İstinaden 356
bb. Kanun Gereği Kendiliğinden Geçiş 356
bc. Önceki Rejimin Tasfiyesi 356
C. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 356
1. Rejiminin Başlangıcı 356
2. Edinilmiş Mal – Kişisel Mal Ayırımı 357
a. Edinilmiş Mallar 357
b. Kişisel Mallar 358
ba. Kanun Gereği Kişisel Mallar 358
bb. Sözleşme Gereği Kişisel Mallar 359
c. İspat 359
3. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf 359
4. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 360
5. Rejiminin Sona Ermesi 360
6. Rejiminin Tasfiyesi 360
a. Malların Geri Alınması ve Borçlar 360
aa. Genel Olarak 360
ab. Değer Artış Payı 361
b. Katılma Alacağının Hesaplanması 362
ba. Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması 362
bb. Malların Değerinin Belirlenmesi 362
bc. Eklenecek Değerler 363
bd. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme 364
be. Artık Değer ve Katılma Alacağının Hesaplanması 364
bf. Değer Artış Payı ve Katılma Alacağının Ödenmesi 366
bfa. Ödeme ve Erteleme 366
bfb. Aile Konutu 366
D. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 367
1. Mal Ayrılığı Rejimi 367
2. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 368
3. Mal Ortaklığı Rejimi 369
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENMENİN YOKLUĞU VE EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
§ 28. EVLENMENİN YOKLUĞU, EVLİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ, CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN MEVCUT EVLİLİĞE ETKİSİ 371
I. EVLENMENİN YOKLUĞU 371
II. EVLİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 371
III. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN MEVCUT EVLİLİĞE ETKİSİ 371
§ 29. EVLİLİĞİN MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ 372
I. GAİPLİK NEDENİYLE FESİH KARARI 372
II. BUTLAN NEDENİYLE İPTÂL KARARI 373
A. MUTLAK BUTLAN 373
1. Mutlak Butlan Sebepleri 374
a. Mevcut Evlilik 374
b. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk 376
c. Akıl Hastalığı 378
d. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık 379
2. Mutlak Butlan Dâvası 380
a. Dâvacı 380
b. Dâvalı 381
c. Dâva Hakkının Sınırlanması 382
ca. Evliliğin Sona Ermesi Hâlinde 382
cb. Ayırt Etme Gücünün Kazanılması ve Akıl Hastalığının İyileşmesi Hâlinde 383
d. Dâva Hakkının Ortadan Kalkması 383
B. NİSBÎ BUTLAN 385
1. Nisbî Butlan Sebepleri 385
a. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 385
b. İrade Sakatlığı Hâlleri 387
ba. Yanılma 387
bb. Aldatma 390
bc. Korkutma 394
c. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması 397
ca. Genel Olarak 397
cb. Evlenmenin Nisbî Butlan Sebebi Olarak Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması 398
2. Nisbî Butlan Dâvası 400
a. Dâvacı 400
b. Dâvalı 402
c. Dâva Açma Süreleri 404
d. Dâva Hakkının Ortadan Kalkması 404
da. Eşlerin Dâva Hakkının Ortadan Kalkması 404
db. Yasal Temsilcinin Dâva Hakkının Ortadan Kalkması 408
C. BUTLANI GEREKTİRMEYEN HÂLLER 409
1. Bekleme Süresine Uymama 409
2. Şekil Kurallarına Uymama 410
D. BUTLAN KARARI VE SONUÇLARI 410
1. Butlan Kararı 410
2. Butlan Kararının Sonuçları 411
a. Çocuklar Yönünden Sonuçları 412
aa. Şahsî Sonuçları 412
ab. Mâlî Sonuçları 414
b. Eşler Yönünden Sonuçları 415
ba. Şahsî Sonuçları 416
bb. Mâlî Sonuçları 419
III. BOŞANMA KARARI 421
A. BOŞANMA SEBEPLERİ 421
1. Özel Boşanma Sebepleri 421
a. Zina 421
b. Hayata Kast, Pek Kötü Muamele veya Onur Kırıcı Davranış 422
c. Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme 425
d. Terk 427
e. Akıl Hastalığı 429
2. Genel Boşanma Sebebi: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması 431
a. Eşler Arasında Şiddetli Geçimsizlik Bulunması Hâlinde: Şiddetli Geçimsizliğe Dayanan Boşanma 432
b. Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmış Olmaları Hâlinde: Anlaşmalı Boşanma 434
c. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamış Olması Hâlinde: Fiilî Ayrılığa Dayanan Boşanma 436
B. BOŞANMA DÂVASI 437
1. Taraflar ve Dâva Ehliyeti 437
2. Dâvanın Konusu 438
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme 438
4. Yargılama Usulü 438
5. Dâva Süresince Hükmedilebilecek Geçici Önlemler 439
C. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 440
1. Ayrılık Kararı ve Süresi 441
2. Ayrılık Kararının Sonuçları 441
3. Ayrılık Süresinin Sonunda Tarafların Durumu 442
D. BOŞANMANIN SONUÇLARI 442
1. Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar 443
2. Hâkim Kararında Düzenlenmesi Gereken Sonuçlar 444
a. Re’sen Düzenlenecek Sonuçlar 444
b. Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzenlenecek Sonuçlar 445
ba. Maddî Tazminat 445
bb. Manevî Tazminat 446
bc. Yoksulluk Nafakası 447
bd. İrat Biçiminde Yapılan Ödemenin Değiştirilmesi ve Sona Ermesi 448
be. Zamanaşımı 449
İKİNCİ BÖLÜM
HISIMLIK HUKUKU
BİRİNCİ AYIRIM
SOYBAĞI HUKUKU
§ 30. SOYBAĞI KAVRAMI VE SOYBAĞININ KURULMASI 451
I. SOYBAĞI KAVRAMI 451
II. SOYBAĞININ KURULMASI 451
A. SOYBAĞININ KAN BAĞIYLA KURULMASI 451
1. Çocuk ile Ana Arasında 451
2. Çocuk ile Baba Arasında 452
a. Ana ile Evlilik 452
aa. Mevcut Evlilik 452
aaa. Babalık Karinesi 452
aab. Babalık Karinelerinin Çatışması 454
aac. Soybağının Reddi Dâvası 454
ab. Sonradan Evlenme 459
b. Tanıma 459
ba. Kavram ve Hukukî Nitelik 459
bb. Geçerlilik Şartları 460
bc. Bildirim 460
bd. Tanımanın Geçersizliği 461
bda. Kesin Hükümsüzlük 461
bdb. İrade Sakatlığı Sebebiyle İptâl 461
bdc. İlgililer Tarafından Açılacak Dâva ile İptâl 462
c. Babalık Hükmü 462
ca. Kavram ve Hukukî Nitelik 462
cb. Babalık Dâvasının Tarafları 463
cc. Babalık Karinesi ve Bu Karinenin Çürütülmesi 463
cd. Hak Düşürücü Süre 464
ce. Ananın Mâlî Hakları 464
B. SOYBAĞININ EVLAT EDİNME YOLUYLA KURULMASI 465
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları 465
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları 468
3. Evlat Edinme Şekli ve Usûlü 469
4. Evlat Edinmenin Hükümleri 470
a. Evlât Edinen ile Evlâtlık Arasında Soybağı ve Hısımlık İlişkisinin Kurulması 470
b. Velâyet Hakkının Evlât Edinene Geçmesi 471
c. Miras Hukuku Yönünden Sonuçları 471
d. Evlât Edinmenin Ad ve Soyada Etkisi 471
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması 472
a. Sebepleri 472
aa. Rızanın Bulunmaması 472
ab. Diğer Noksanlıklar 472
b. Hak Düşürücü Süre 473
c. İptâl Kararı 473
§ 31. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 473
I. VELÂYETE BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLER 473
A. SOYADI 473
B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER 473
C. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI 474
D. ANA VE BABANIN ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 475
II. VELÂYETE BAĞLI OLAN HÜKÜMLER 476
A. VELÂYET KAVRAMI VE KAPSAMI 476
1. Kavram 476
2. Velâyete Tâbi Olanlar 476
3. Velâyet Hakkının Sahibi 476
a. Ana ve Baba Evli ise 476
b. Ana ve Baba Evli Değilse 477
4. Kapsam 477
a. Çocuğun Kişiliği Üzerinde Velâyetin Kapsamı 477
aa. Çocuk Üzerinde Egemenlik Hakkı 477
ab. Çocuğa Hayatını Düzenleme Olanağı Tanıma 478
ac. Çocuğa Ad Koyma Hakkı 478
ad. Çocuğun Yerleşim Yeri 478
ae. Çocuğun Eğitimi 478
af. Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsil Edilmesi 478
b. Çocuğun Malları Üzerinde Velâyetin Kapsamı 479
ba. Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkı 479
bb. Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı 480
bc. Çocuk Mallarının Gelirlerini Sarfedebilme 480
bd. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı 480
be. Çocuğun Serbest Malları 480
5. Çocuğun Ana ve Babasına Karşı Korunması 481
a. Çocuğun Mallarının Korunması 481
aa. Hâkim Tarafından Alınacak Önlemler 481
ab. Yönetim Hakkının Ana ve Babadan Alınması 482
ac. Yönetim Hakkının Sona Ermesi ile Ana ve Babanın Sorumluluğu 482
b. Çocuğun Kişiliğinin Korunması 482
B. VELÂYETİN SONA ERMESİ 483
1. Velâyetin Kanundan Gereği Sona Ermesi 483
2. Velâyetin Mahkeme Kararı ile Kaldırılması 484
a. Velâyetin Kaldırılmasının Şartları 484
b. Velâyetin Kaldırılması Kararı ve Sonuçları 484
III. SOYBAĞI DÂVALARINDA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 485
İKİNCİ AYIRIM
AİLE
§ 32. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 487
I. GENEL OLARAK 487
II. YARDIM NAFAKASI 487
A. NAFAKANIN TARAFLARI 487
B. NAFAKA DÂVASI 488
§ 33. EV DÜZENİ 489
I. EV BAŞKANLIĞI 489
A. GENEL OLARAK 489
B. EV BAŞKANLIĞININ KOŞULLARI 490
C. EV BAŞKANLIĞININ HÜKÜMLERİ 490
1. Ev Başkanının Görevleri 490
2. Ev Başkanının Sorumluluğu 490
II. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI 491
§ 34. AİLE MALLARI 492
I. AİLE VAKFI 492
II. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 493
III. AİLE YURDU 494
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYET
§ 35. VESAYET ORGANLARI VE VESAYETİ GEREKTİREN HALLER 495
I. VESAYET ORGANLARI 495
A. VESAYET DAİRELERİ 495
1. Kamu Vesayeti 495
2. Özel Vesayet 495
B. VASİ, KAYYIM VE YASAL DANIŞMANLIK 496
II. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER 497
A. KÜÇÜKLÜK 497
B. KISITLILIK 497
1. Kısıtlılık Sebepleri 497
a. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 497
b. Savurganlık, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim 498
c. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 498
d. İstek Üzerine Kısıtlama 498
2. Kısıtlama Kararının Verilmesi 499
§ 36. VASİLİK 499
I. VASİ OLMA KOŞULLARI 499
II. VASİ TAYİNİNDE MAHKEMENİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞI HUSUSLAR 500
III. VASİLİK GÖREVİNİ KABUL ETME ZORUNLULUĞU VE İSTİSNALARI 501
IV. VASİNİN ATANMASI USULÜ 501
V. VASİNİN VE VESAYET DAİRELERİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 503
A. VASİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 503
1. İşe Başlama Sırasında Görev ve Yükümlülükleri 503
a. Defter Tutulması 503
b. Değerli Şeylerin Saklanması 504
c. Taşınırların Satılması 504
d. Paraların Yatırılması 504
e. Ticarî veya Sınaî İşletmelerin İşletilmesi yahut Tasfiyesi İçin Gerekli Talimatın Verilmesi 505
f. Taşınmazların Satılması 505
2. Vesayetin Devamı Sırasında Görev ve Yükümlülükleri 505
a. Vesayet Altındaki Kişinin Şahısvarlığına Özen Gösterme 505
aa. Küçüklerde 505
ab. Kısıtlılarda 505
b. Vesayet Altındaki Kişiyi Hukukî İşlemlerinde Temsil Etme 506
c. Vesayet Altındaki Kişinin Malvarlığını Yönetme 507
3. Vesayetin Sona Ermesinde Görev ve Yükümlülükleri 507
B. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 508
1. Şikâyet ve İtirazları İncelemek 508
2. Vasiye İzin Vermek 508
a. Vesayet Makamının İzni 509
b. Hem Vesayet Makamının Hem de Denetim Makamının İzni 510
3. Rapor ve Hesapları İncelemek 510
VI. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 510
A. GENEL OLARAK 510
B. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 511
C. SORUMLULUKTA TAKİP EDİLECEK SIRA 512
1. Vasinin Sorumluluğu 512
2. Devletin Sorumluluğu 512
a. Vesayet Dairesi Görevlilerinin Fiillerinden Sorumluluk 512
b. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanın Fiillerinden Sorumluluk 513
D. SORUMLULUK DÂVALARINDA GÖREV, YETKİ VE ZAMANAŞIMI 513
1. Görev ve Yetki 513
2. Zamanaşımı 513
a. Olağan Zamanaşımı 513
b. Olağanüstü Zamanaşımı 514
VII. VESAYETİN SONA ERMESİ 514
A. VESAYETİ SONA ERDİREN SEBEPLER 514
1. Kendiliğinden Sona Erme 514
a. Küçüklerde 514
b. Hükümlülerde 514
c. Ölüm ve Gaiplik 514
2. Mahkeme Kararıyla Sona Erme 515
B. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 515
1. Kendiliğinden Sona Erme 515
2. Mahkeme Kararı ile Sona Erme 516
§ 37. KAYYIMLIK 517
I. GENEL OLARAK 517
II. KAYYIMLIĞIN ÇEŞİTLERİ 517
A. TEMSİL KAYYIMLIĞI 517
1. Sebepleri 517
2. Temsil Kayyımının Atanması 518
3. Temsil Kayyımlığının Kapsamı 518
4. Temsil Kayyımlığının Sona Ermesi 518
B. YÖNETİM KAYYIMLIĞI 518
1. Sebepleri 518
a. Kanun Gereği 518
b. İstek Üzerine 519
2. Yönetim Kayyımının Atanması 519
3. Yönetim Kayyımlığının Kapsamı 519
4. Yönetim Kayyımlığının Sona Ermesi 520
§ 38. YASAL DANIŞMANLIK 520
I. GENEL OLARAK 520
II. YASAL DANIŞMANLIĞIN ÇEŞİTLERİ 520
A. OY DANIŞMANLIĞI 520
B. YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 521
C. KARMA DANIŞMANLIK 521
III. YASAL DANIŞMAN TAYİNİNDE USUL VE YETKİLİ MAHKEME 521
IV. YASAL DANIŞMANLIĞIN SONA ERMESİ 522
§ 39. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 522
I. GENEL OLARAK 522
II. ŞARTLARI 522
DÖRDÜNCÜ KISIM
EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 40. EŞYA HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU 525
§ 41. AYNÎ HAKLAR 526
I. AYNÎ HAK KAVRAMI, AYNÎ HAKKIN UNSURLARI, AYNÎ HAKKA HÂKİM OLAN İLKELER VE AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 526
A. AYNÎ HAK KAVRAMI 526
B. AYNÎ HAKKIN UNSURLARI 526
1. Aynî Hakkın Konusu: Eşya 526
a. Eşya Kavramı 526
b. Eşya Çeşitleri 528
ba. Taşınabilirlikleri Açısından Eşya 528
bb. Oluşumları Açısından Eşya 528
bc. Yerine Benzer Şeyler Koyulabilirlik Açısından Eşya 530
bd. Tüketilebilirlik Açısından Eşya 532
be. Bölünebilirlik Açısından Eşya 532
bf. Özel Mülkiyete Konu Olabilirlik Açısında Eşya 533
bg. Aidiyet Açısından Eşya 533
2. Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyet 533
3. Herkese Karşı İleri Sürülebilme 535
C. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER 535
1. Belirlilik İlkesi 535
2. Sınırlı Sayı İlkesi 535
3. Açıklık İlkesi 536
4. Sebebe Bağlılık İlkesi 536
5. Güven İlkesi 536
6. Hak Düşürücü Süreye ve Düşürücü Zamanaşımı Süresine Tâbi Olmama İlkesi 537
7. Önce Kurulmuş Olanın Üstün Tutulması İlkesi 537
D. AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 537
1. Aynî Hakkın Diğer Mutlak Haklarla Karşılaştırılması 537
2. Aynî Hakkın Alacak Hakkıyla Karşılaştırılması 538
II. AYNÎ HAKKIN ÇEŞİTLERİ 538
İKİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ AYIRIM
ZİLYETLİK
§ 42. ZİLYETLİK KAVRAMI, ZİLYETLİĞİN UNSURLARI VE ÇEŞİTLERİ 541
I. ZİLYETLİK KAVRAMI 541
II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI 542
A. MADDÎ UNSUR 542
B. MANEVÎ UNSUR 543
III. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ 544
A. TEK KİŞİ ZİLYETLİĞİ–MÜŞTEREK ZİLYETLİK–ELBİRLİĞİ HÂLİNDE ZİLYETLİK 544
B. DERECELİ ZİLYETLİK 547
1. ASLÎ ZİLYETLİK – FER’Î ZİLYETLİK 547
2. DOLAYLI ZİLYETLİK – DOLAYSIZ ZİLYETLİK 549
C. MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİK – BAŞKA SIFATLA ZİLYETLİK 549
D. HAKLI ZİLYETLİK – HAKSIZ ZİLYETLİK 549
E. KENDİSİ İÇİN ZİLYETLİK – BAŞKASI İÇİN ZİLYETLİK 550
F. ZİLYET YARDIMCILIĞI 550
§ 43. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 552
I. ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI 552
II. ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI 553
A. KAVRAM VE ÖNEMİ 553
B. ZİLYETLİK DEVRİNİN ÇEŞİTLERİ 554
1. Zilyetliğin Teslimle Kazanılması 554
a. Hazırlar Arasında Teslim 554
aa. Maddî Teslim 554
ab. Araçların Teslimi 555
ac. Zilyetlik Anlaşması 555
b. Hazır Olmayanlar Arasında Teslim 555
2. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması 557
a. Kısa Elden Teslim 557
b. Hükmen Teslim 557
c. Zilyetliğin Havalesi 559
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devri 564
e. Miras 565
§ 44. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 565
I. KUVVET KULLANMA (SAVUNMA) HAKKI 565
II. ZİLYETLİK DÂVALARI 568
A. ZİLYETLİĞİN GASBINDA DÂVA HAKKI 569
B. ZİLYETLİĞE SALDIRIDA DÂVA HAKKI 572
III. ZİLYETLİĞİN İDARÎ YOLDAN KORUNMASI 573
IV. ZİLYETLİĞİN TEMELİNDE YER ALDIĞI VARSAYILAN HAK DOLAYISIYLA KORUNMASI 576
A. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİKTEN DOĞAN HAK KARİNELERİ 576
1. Mülkiyet Karinesi 576
2. Sınırlı Aynî Hak Karinesi 578
3. Alacak Hakkı (Şahsî Hak) Karinesi 579
B. HAK KARİNELERİNİN ROLÜ 579
1. Hak Karinelerinin İddia ve Savunmada Etkisi 579
2. Hak Karinelerinin Zilyetliğin Korunmasında Etkisi: Taşınır Dâvası 580
a. Taşınır Dâvası Kavramı 580
b. Taşınır Dâvasının Şartları 581
c. Taşınır Dâvasının Açılabileceği Süre 583
d. Taşınır Dâvasının Benzer Dâvalarla Karşılaştırılması 585
3. Hak Karinelerinin Aynî Hak Kazandırıcı Etkisi 586
a. Genel Olarak 586
b. İyiniyetin Tam Korunması: Emin Sıfatıyla Zilyetten İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması 587
ba. Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması 587
bb. Para ve Hamile Yazılı Senetlerin Kazanılması 590
c. İyiniyetin Kısmen Korunması: Bedel Mukabili İade Hakkı 591
C. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ 592
§ 45. ZİLYETLİĞİN KAYBI VE ZİLYETLİKTE GERİ VERME BORCU 593
I. ZİLYETLİĞİN KAYBI 593
A. NİSBÎ KAYIP – MUTLAK KAYIP 593
B. İRADÎ KAYIP – İRADE DIŞI KAYIP 594
II. ZİLYETLİKTE GERİ VERME BORCU 594
A. GENEL OLARAK 594
B. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME BORCU 595
1. İyiniyetli Zilyedin Borçları 595
2. İyiniyetli Zilyedin Hakları 597
C. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME BORCU 600
1. Kötüniyetli Zilyedin Borçları 600
2. Kötüniyetli Zilyedin Hakları 601
İKİNCİ AYIRIM
TAPU SİCİLİ
§ 46. TAPU SİCİLİ KAVRAMI, TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI, TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU 603
I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI 603
II. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI 603
A. ANA SİCİLLER 604
1. Tapu Kütüğü 604
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü 604
3. Yevmiye Defteri 604
4. Resmî Belgeler 605
5. Planlar 605
B. YARDIMCI SİCİLLER 606
1. Aziller Sicili 606
2. Düzeltmeler Sicili 606
3. Kamu Orta Malları Sicili 606
4. Tapu Envanter Defteri 606
5. İdarî Sınırlar Kayıt Defteri 606
III. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI 607
IV. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU 607
§ 47. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER 609
I. AYNÎLİK İLKESİ 609
II. AÇIKLIK İLKESİ 610
III. TALEP İLKESİ 610
IV. TESCİL İLKESİ 610
V. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ 611
VI. GÜVEN İLKESİ 612
§ 48. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ 615
I. KAYIT 615
A. GENEL OLARAK 615
B. KAYITA KONU TEŞKİL EDEN TAŞINMAZLAR 615
1. Arazi 616
2. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler 618
3. Bağımsız ve Sürekli Haklar 620
C. KAYITA KONU TEŞKİL ETMEYEN TAŞINMAZLAR 620
D. TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ 621
II. TESCİL 622
A. TESCİL KAVRAMI, TESCİLİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU 622
B. TESCİLİN ŞARTLARI 623
1. Geçerli Bir Hukukî Sebebin Mevcut Olması 623
2. Yetkili Kişi Tarafından Tescil Talebinde Bulunulması 623
C. TESCİL TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİNİN VE HUKUKÎ SEBEBİN BELGELENMESİ 624
D. TESCİLİN YAPILMASI 625
E. TESCİLİN HÜKMÜ 625
1. Tescilin Olumsuz Hükmü: Tescil İlkesi 625
2. Tescilin Olumlu Hükmü: Güven İlkesi 626
3. Tescilin Aynî hakkın Muhtevasının ve Sırasının Belirlenmesine Etkisi 626
III. TERKİN 626
IV. ŞERH 628
A. KAVRAM 628
B. ŞERHİN KONUSU 628
1. Kişisel Hakların Şerhi 629
a. Şerh Edilebilecek Kişisel Haklar 629
b. Şerhin Gerçekleştirilmesi 630
c. Şerhin Hükmü 631
d. Şerhin Süresi 633
2. Malikin Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan Şerhler 634
a. Şerh Edilebilecek Tasarruf Kısıtlamaları 634
b. Şerhin Hükmü 637
3. Geçici Tescil Şerhi 638
a. Şerh Edilebilecek Haklar 638
b. Şerhin Gerçekleştirilmesi 639
c. Şerhin Hükmü 639
V. BEYAN 640
VI. DÜZELTME 641
A. İLGİLİLERİN RIZASI İLE YAPILAN DÜZELTME 641
B. TAPU MEMURU TARAFINDAN RE’SEN YAPILAN DÜZELTME 642
C. MAHKEME KARARI İLE YAPILAN DÜZELTME: TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DÂVASI 642
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜLKİYET
§ 49. GENEL OLARAK MÜLKİYET 645
I. MÜLKİYET KAVRAMI VE MÜLKİYETİN İÇERİĞİ 645
A. MÜLKİYET KAVRAMI 645
B. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ 645
1. Aktif Yetki 645
2. Pasif Yetki 646
a. İstihkak Dâvası 646
b. Elatmanın Önlenmesi Dâvası 647
II. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI 648
A. MÜLKİYETİN KONUSU 648
B. MÜLKİYETİN KAPSAMI 649
1. Bütünleyici Parça 649
a. Kavram 649
b. Şartları 649
c. Hükmü 651
2. Eklenti 652
a. Kavram 652
b. Şartları 652
c. Hükmü 653
III. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ 654
A. GENEL OLARAK 654
B. TEK KİŞİ MÜLKİYETİ 655
C. BİRLİKTE MÜLKİYET 655
1. Paylı Mülkiyet 655
a. Kavram 655
b. Kurulması 656
c. Hükümleri 657
d. Paydaşlıktan Çıkarma 661
e. Paylı Mülkiyetin Paylaştırma Suretiyle Sona Ermesi 663
2. Elbirliği Mülkiyeti 665
a. Kavram 665
b. Kurulması 666
c. Hükümleri 666
d. Sona Ermesi 667
§ 50. TAŞINIR MÜLKİYETİ 668
I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU 668
II. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 669
A. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVREN KAZANILMASI 669
B. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN ASLEN KAZANILMASI 672
1. Sahiplenme (İhraz) 673
2. Bulunmuş Eşya (Lükata) 673
3. İşleme (Hukukî Tağyir) 674
4. Karışma ve Birleşme 675
5. Define 675
6. Kazandırıcı Zamanaşımı 676
III. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ 676
§ 51. TAŞINMAZ MÜLKİYETİ 677
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 677
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 677
A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI 677
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ KAZANILMASI 682
1. Genel Olarak 682
2. Tescilsiz Kazanma Hâlleri 682
a. Miras 682
b. Mahkeme Kararı 683
c. Cebrî İcra 683
d. İşgal 684
e. Kamulaştırma 685
f. Kişiliği Sona Eren Bir Tüzel Kişinin Mallarının Kamu Kurum Veya Kuruluşuna Geçmesi 685
g. Vakfa Özgülenen Taşınmazın Mülkiyetinin Vakfa Geçmesi 685
h. Mal Ortaklığı Rejimine Geçilmesi Sonucu Meydana Gelen Mülkiyet Değişikliği 685
ı. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi 686
j. Ticarî İşletmenin Devri 686
k. Yeni Arazi Oluşması 686
C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI 687
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımıyla Kazanılması 688
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılması 691
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI 693
A. GENEL OLARAK 693
B. YAPILAR 694
C. BİTKİLER 699
D. KAYNAKLAR 699
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 700
A. HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN KISITLAMALAR 700
1. Önalım (Şuf’a) Hakkı 700
2. Alım (İştira) Hakkı 702
3. Gerialım (Vefa) Hakkı 702
B. KANUNDAN DOĞAN KISITLAMALAR 703
1. Komşular Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar 704
a. Taşınmazın Kullanma Biçimine İlişkin Kısıtlama 704
b. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlama 704
c. Ağaç Dal ve Köklerine İlişkin Kısıtlama 704
d. Doğal Olarak Akan Sulara İlişkin Kısıtlama 704
e. Mecra Geçirilmesine İlişkin Kısıtlama 705
f. Geçit Hakkına İlişkin Kısıtlama 706
g. Kaynak Hakkına İlişkin Kısıtlama 706
h. Sınırlıklara İlişkin Kısıtlama 706
ı. Masraflara Katılma 707
2. Toplum Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar 707
a. Orman ve Meralara İlişkin Kısıtlama 707
b. Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınmasına İlişkin Kısıtlama 707
c. Zorunluluk Hâline İlişkin Kısıtlama 707
d. Toprağın İyileştirilmesine İlişkin Kısıtlama 708
V. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU 708
VI. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ 709
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINIRLI AYNÎ HAKLAR
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL BİLGİLER
§ 52. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI, SINIRLI AYNÎ HAKKIN KONUSU VE DİĞER HAKLARLA ARASINDAKİ SIRA İLİŞKİSİ 711
İKİNCİ AYIRIM
İRTİFAK HAKLARI
§ 53. KAVRAM VE TÜRLERİ 713
I. KAVRAM 713
II. TÜRLERİ 713
A. TAŞINMAZ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI 713
B. KİŞİ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI 715
1. İntifa Hakkı 716
2. Oturma (Sükna) Hakkı 720
C. HEM TAŞINMAZ HEM KİŞİ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI 721
1. Üst Hakkı 721
2. Kaynak Hakkı 724
3. Diğer İrtifaklar 724
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ
§ 54. TAŞINMAZ YÜKÜ 727
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİN HAKLARI
§ 55. KAVRAM VE TÜRLERİ 731
I. REHİN HAKKI KAVRAMI 731
II. TÜRLERİ 732
A. TAŞINIR REHNİ 732
1. Genel Olarak 732
2. Taşınır Rehninin Türleri 733
a. Genel Olarak 733
b. Teslime Bağlı Rehin 733
c. Hapis Hakkı 735
B. TAŞINMAZ REHNİ 737
1. Konusu ve Kurulması 737
2. Türleri 738
a. İpotek 738
b. İpotekli Borç Senedi 743
c. İrat Senedi 744
3. Taşınmaz Rehnine İlişkin Hâkim Olan İlkeler 745
a. Açıklık İlkesi 745
b. Belirlilik İlkesi 745
c. Sabit Dereceler İlkesi 748
d. Teminat İlkesi 751
4. Sona Ermesi 754
BEŞİNCİ KISIM
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
§ 56. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU 757
§ 57. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 757
I. MİRASBIRAKAN 757
II. MİRAS 758
III. TEREKE 758
IV. MİRASÇI 758
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF 759
VI. VASİYET ALACAKLISI 760
VII. KÜLLÎ HALEFİYET İLKESİ 760
VIII. CÜZ’İ HALEFİYET 761
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASÇILAR
§58. YASAL MİRASÇILIK 763
I. KAVRAM 763
II. YASAL MİRASÇILAR 763
A. KAN HISIMLARI 763
1. Genel Olarak 763
2. Zümre Sistemine Hâkim Olan Temel İlkeler 764
a. Mirasçı Olabilmek İçin İlk Üç Zümreye Dahil Olma Zorunluluğu 764
b. Zümreler Arasında Sıra 765
c. Zümre İçinde Sıra 765
d. Kök İçinde Halefiyet 766
e. Eşitlik İlkesi 766
B. EVLÂTLIK 769
C. SAĞ KALAN EŞ 771
D. DEVLET 775
§ 59. ATANMIŞ MİRASÇILIK VE VASİYET ALACAKLILIĞI: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 777
A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI 777
B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 778
1. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti 778
a. Vasiyetname Yapma Ehliyeti 778
b. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 778
2. Konusu Hukuka ve Ahlâka Aykırı Olmamalı 779
3. İrade Beyanlarının Sıhhatli Olması 779
4. Şekil Şartı 779
C. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ÇEŞİTLERİ 780
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 780
a. Vasiyetname 780
aa. Resmi Vasiyetname 780
aaa. Genel Olarak 780
aab. Düzenleniş Şekilleri 781
ab. El Yazılı Vasiyetname 783
ac. Sözlü Vasiyetname 784
b. Miras Sözleşmesi 785
ba. Kavram ve Hukukî Nitelik 785
bb. Çeşitleri 786
cc. Yapılması 786
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 787
a. Hem Miras Sözleşmesi Hem De Vasiyetname ile Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar 787
aa. Mirasçı Atama 787
ab. Vasiyet (Belirli Mal Bırakma) 787
aba. Kavram 787
abb. Çeşitleri 788
ac. Yükleme 789
ad. Yedek Mirasçı Atama 790
ae. Art Mirasçı Atama 790
b. Sadece Vasiyetname ile Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar 791
ba. Vakıf Kurma 791
bb. Tanıma 792
bc. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama 792
c. Sadece Miras Sözleşmesi ile Yapılabilen Tasarruflar 795
ca. Olumlu Miras Sözleşmesi 795
cb. Olumsuz Miras (Mirastan Feragat) Sözleşmesi 795
cba. Kavram ve Çeşitleri 795
cbb. Hükümleri 795
cbc. Feragatin Hükümden Düşmesi 796
D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ORTADAN KALKMASI 797
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Ortadan Kalkmasına Yol Açan Ortak Nedenler 797
a. Kendiliğinden Sona Erme Nedenleri 797
aa. Atanmış Mirasçı veya Vasiyet Alacaklısının Mirasbırakandan Önce Ölmesi veya Mirastan Yoksun Olması 797
ab. Geciktirici Şartın Gerçekleşmemesi veya Bozucu Şartın Gerçekleşmesi 797
ac. Evliliğin İptâl veya Boşanma Nedeniyle Sona Ermesi 798
b. Mirasbırkanın Miras Sözleşmesi ile Bağdaşmayan Tasarruflarının İtiraz Nedeniyle Ortadan Kaldırılması 798
c. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptâl Edilmesi 798
ca. İptâl Sebepleri 799
caa. Ehliyetsizlik 799
cab. İrade Sakatlıkları 799
cac. Hukuka ve Ahlâka Aykırılık 800
cad. Şekle Aykırılık 801
cb. İptâl Dâvası 801
cba. Genel Olarak 801
cbb. Tarafları 801
cbc. Hak Düşürücü Süre ve İptal Def’i 802
cbd. Yetkili ve Görevli Mahkeme 802
cbe. İptâl Kararının Sonuçları 802
2. Vasiyetnamenin Ortadan Kalkmasına Yol Açan Nedenler 802
a. Vasiyetnameden Dönme 802
aa. Yeni Bir Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma 803
ab. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi 803
ac. Vasiyetname ile Bağdaşmayan Sağlararası Tasarruf Yapma 804
b. Sözlü Vasiyette Bir Aylık Sürenin Dolması 805
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kalkması Yol Açan Nedenler 805
a. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Ortadan Kalkması 805
b. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Ortadan Kalkması 805
c. Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Açıklaması ile Ortadan Kalkması 806
ca. Mirasçılıktan Çıkarma Sebeplerinden Birisinin Olması 806
cb. Sağlararası İvaz Borcunun Yerine Getirilmemiş Olması 806
E. SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS VE DENKLEŞTİRME 807
1. Saklı Pay Sahibi Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları 807
a. Genel Olarak 807
b. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları 808
c. Saklı Paylı Mirasçılığın Sona Erdirilmesi: Mirasçılıktan Çıkarma 808
ca. Kavram 808
cb. Çeşitleri 809
cba. Cezalandırma Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma 809
cbb. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma 811
2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesaplanması 812
a. Tasarruf Oranının Hesaplanması 812
b. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Bazı Hâllerin Tasarruf Oranının Hesaplanmasına Etkisi 815
ba. Mirası Reddin Etkisi 815
bb. Mirastan Çıkarmanın Etkisi 815
bc. Mirastan Feragatin Etkisi 815
bd. Mirastan Yoksunluğun Etkisi 816
c. Terekenin Tespiti ve Kıymetlendirilmesi 816
ca. Tereke Aktifinin Tespiti ve Kıymetlendirilmesi 817
cb. Terekeden Çıkarılacak Değerler 817
cc. Eklenecek Değerler 818
cca. Kanunî Mirasçılar Lehine Yapılmış Denkleştirmeye Tâbi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 818
ccb. Tenkise Tâbi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 818
ccc. Mirasbırakanın Ölümüne Karşı Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sigorta Alacağının Satın Alma Bedeli 819
3. Tenkis Dâvası 819
a. Kavram ve Hukukî Nitelik 819
b. Tarafları 819
ba. Dâvacı 819
bb. Dâvalı 820
c. Yetkili ve Görevli Mahkeme 821
d. Hak Düşürücü Süre ve Tenkis Def’î 821
e. Tenkiste Sıra 821
f. Özel Tenkis Kuralları 823
fa. Alt Vasiyetin Tenkisi 823
fb. Bölünme Mal Vasiyetinin Tenkisi 823
fc. Hayat Sigortalarının Tenkisi 823
fd. İntifa ve İrat Vasiyetinin Tenkisi 824
fe. Art Mirasçı Atamada Tenkis 824
ff. Mirastan İvazlı Feragatte Tenkis 824
g. Tenkis Dâvasının Hükmü 824
ga. Ölüme Bağlı Tasarruflarda 824
gb. Sağlararası Kazandırmalarda 825
4. Mirasta Denkleştirme 825
a. Düzenlenme Yeri ve Kavram 825
b. Denkleştirmenin Şartları 825
c. Denkleştirmenin Gerçekleştirilmesi 828
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİ
§ 60. MİRASIN AÇILMASI 829
I. MİRASIN AÇILDIĞI ZAMAN VE YER 829
A. MİRASIN AÇILDIĞI ZAMAN 829
1. Ölüm ve Ölüm Karinesi 829
2. Gaiplik 829
B. MİRASIN AÇILDIĞI YER 831
II. MİRASÇI VEYA VASİYET ALACAKLISI OLMANIN ŞARTLARI 832
A. MİRASA EHİL OLMAK 832
B. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ ANINDA SAĞ OLMAK 832
C. MİRASÇI SIFATINI KAYBETMEMİŞ OLMAK 833
1. Genel Olarak 833
2. Mirastan Yoksunluk 833
a. Kavram 833
b. Sebepleri 834
c. Hükmü 834
d. Ortadan Kalkması 835
§ 61. MİRASIN KORUNMASI 835
I. GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ 835
II. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ 836
A. TEREKEYE İLİŞKİN ÖNLEMLER 836
1. Terekenin Defterinin Tutulması 836
2. Terekenin Mühürlenmesi 836
3. Terekenin Resmen Yö

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157237
Yayın Tarihi 2021 Eylül
Barkod 9789750271533
ISBN 9789750271533
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hüseyin Tokat, Kemal Erdoğan, Sinan Sami Akkurt