Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Medeni Hukuk – I (THD) Medeni Hukuk – I (THD)

Medeni Hukuk - I

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
304
Boyut :
13x19
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750278853

Stok Durumu: Stokta var

64,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 57,60 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları


Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Medeni Hukuk-I" ismiyle yayınlanan bu kitabında; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku ve aile hukuku konuları ele alınmıştır. Bu kapsamda eserde öncelikle hukukun uygulanması bakımından temel ilkeleri belirleyen başlangıç hükümleri (TMK m. 1-7), ardından kişiler hukuku kısmında, hak sahibi olan varlıkların (gerçek ve tüzelkişilerin) hukuki durumları (ehliyet, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişiliğin korunması vs.), aile hukuku bölümünde ise kişilerin aile adı verilen topluluk içerisindeki ilişkileri (evlenme, boşanma, soybağı, velayet, vesayet vs.) akıcı ve kolay anlaşılır bir tarzda açıklanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Medeni Hukuk
Kişiler Hukuku
Aile Hukuku

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 31
MEDENİ HUKUK BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE
KİŞİLER HUKUKU
MEDENİ HUKUK
I. MEDENİ HUKUKA GENEL BAKIŞ 35
A. Hukuk Kavramı 35
1. Genel Olarak 35
2. Hukuk Sistemi Kavramı 37
B. Hukuk Çeşitleri 38
1. Pozitif Hukuk 38
2. Dogmatik Hukuk 39
3. Tabii (Doğal) Hukuk 39
4. Maddi Hukuk 39
C. Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı 39
D. Medeni Hukukun Tanımı 42
II. MEDENİ HUKUKUN SİSTEMİ 43
A. Kişiler Hukuku 43
B. Aile Hukuku 43
C. Miras Hukuku 44
D. Eşya Hukuku 44
III. MEDENİ HUKUKUN ÖNEMİ 45
IV. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI 46
A. Aslî Kaynaklar 46
1. Kanunlar 46
a. Medeni Kanun 46
b. Diğer Kanunlar 47
2. Kanun Hükmünde Kararnameler 47
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 48
4. Yönetmelikler 48
5. İçtihadı Birleştirme Kararları 49
B. Talî Kaynaklar 50
1. Örf ve Âdet Hukuku 50
a. Genel Olarak 50
aa. Maddi Unsur 51
bb. Manevî Unsur 51
cc. Hukuki Unsur 52
b. Örf ve Âdet Hukuku Çeşitleri 52
aa. Genel Örf ve Âdet Hukuku 52
bb. Özel Örf ve Âdet Hukuku 53
cc. Alelade Örf ve Âdet Hukuku ve Ticari Örf ve Âdet Hukuku 53
c. Örf ve Âdet Hukukunun Rolü 55
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk 55
C. Yardımcı Kaynaklar 57
1. Bilimsel Görüşler 57
2. Yargı Kararları 57
V. MEDENİ HUKUK BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 58
A. Medeni Kanun’daki Hükümlerin Mahiyeti 58
1. Emredici Hukuk Kuralları 59
a. Mutlak Emredici Hukuk Kuralları 61
b. Nispi Emredici Hukuk Kuralları 61
2. Yedek Hukuk Kuralları 61
a. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 61
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 62
B. Kanunun Sözüyle ve Özüyle Uygulanması 63
1. Kanunun Sözüyle Uygulanması 63
2. Kanunun Özüyle Uygulanması 63
C. Kanunun Yorumlanması ve Yorum Türleri 63
1. Yorumlayan İradeye Göre Yorum Çeşitleri 64
a. Yasama Yorumu 64
b. Bilimsel Yorum 64
c. Yargısal Yorum 64
2. Yorum Yöntemleri 64
a. Sözel Yorum 65
b. Mantıksal Yorum 65
aa. Zıt Kanıt 65
bb. Kanunun Evleviyetle Uygulanması 66
c. Amaçsal Yorum 66
d. Sistematik Yorum 67
e. Ekonomik Yaklaşım Yorumu 67
f. Tarihsel Yorum 68
g. Zamana Göre Objektif Yorum 68
h. Serbest Yorum 69
D. Hâkimin Hukuk Yaratması 69
E. Kanun’daki Boşluk Türleri 70
1. Boşluk Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar 70
a. Hukuk Dışı Alan 70
b. Kasıtlı Susma 70
2. Boşluk Çeşitleri 71
a. Kural İçi Boşluk 71
aa. Yollamalar (Atıflar) 71
bb. Genel Kayıtlar ve İçi Boş Normlar 71
cc. Tanımlama Boşluğu 71
b. Kural Dışı Boşluk (Kanun Boşluğu) 71
aa. Açık Boşluk 72
bb. Açık Olmayan Boşluk 72
c. Doktrinde Kabul Edilen Diğer Boşluk Çeşitleri 72
F. Hâkimin Takdir Yetkisi (TMK m. 4) 73
1. Genel Olarak 73
2. Takdir Yetkisinin Bulunduğu Hâller 74
a. Kanunda Açık Hüküm Bulunan Yerler 74
b. Kanunda Kullanılan Deyimler 74
c. Kanunun Yazılış Biçimi 74
G. İyiniyet (TMK m. 3) 75
1. İyiniyetin İşlevi 76
a. Eşya Hukukunda 76
aa. Taşınırlar (Menkuller) Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Kazanılması 76
aaa. Sahibinin Elinden İsteğiyle Çıkan Taşınırlarda 76
bbb. Sahibinin Elinden İsteği Olmadan Çıkan Taşınırlarda 78
bb. Taşınmazlar (Gayrimenkul) Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Kazanılması 79
aaa. Genel Olarak 79
bbb. Tescilin Olumlu Etkisi 80
b. Aile Hukukunda 81
c. Borçlar Hukukunda 81
d. Miras Hukukunda 82
2. İyiniyetin Mahiyeti 82
H. Dürüst Davranma 83
I. Hakkın Kötüye Kullanılması 86
J. İspat Yükü (Beyyine Külfeti) (TMK m. 6) 88
1. Genel Olarak 88
2. Resmi Belgelerle İspat (TMK m. 7) 89
a. Resmi Senetler 89
b. Resmi Siciller 89
c. Resmi Sicil ve Senetlerin Karine Mahiyeti 90
3. Medeni Hukuka Hâkim Olan İlkeler 91
a. Nispilik İlkesi 91
b. İrade Serbestîsi 91
VII. HAKLAR 92
A. Genel Olarak 92
B. Hakların Kazanılma Yolları 93
1. Aslen Kazanma 93
2. Devren Kazanma 93
3. Tesisen Kazanma 94
C. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler 94
1. Menfaat Teorisi 94
2. İrade Teorisi 95
3. Karma Teori 95
D. Konularına Göre Haklar 95
1. Malvarlığı Hakları 95
a. Alacak Hakları 96
b. Aynî Haklar 97
aa. Eşya Üzerinde Kurulma 97
bb. Doğrudan Hakimiyet Kurma 98
cc. Herkese Karşı İleri Sürülebilme 98
2. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar 100
a. Ticari Haklar 100
b. Fikri Haklar 100
E. Kullanılmasının Yaratmış Olduğu Etki Açısından Haklar 101
1. Yenilik Doğuran Haklar 101
a. Genel Olarak 101
b. Yenilik Doğuran Hak Çeşitleri 101
aa. Yöneldiği Sonuç Açısından 101
aaa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar 101
bbb. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar 102
ccc. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar 102
bb. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri 102
2. Alelade Haklar 103
KİŞİLER HUKUKU
I. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI 105
A. Kişi Kavramı 105
B. Kişilik Kavramı 105
C. Kişilik Hakkının Konusu 106
1. Maddi Bütünlük Üzerindeki Haklar 106
2. Manevi Bütünlük Üzerindeki Haklar 107
3. Ekonomik Bütünlük Üzerindeki Haklar 107
D. Kişi Türleri 107
1. Gerçek Kişiler 107
2. Tüzel Kişiler 108
II. GERÇEK KİŞİLİK 108
A. Kişiliğin Başlangıcı 108
B. Kişiliğin Sona Ermesi 110
1. Ölüm 110
2. Ölüm Karinesi 110
a. Genel Olarak 110
b. Birlikte Ölüm Karinesi 111
3. Gaiplik 112
C. Gerçek Kişinin Ehliyetleri 115
1. Hak Ehliyeti 115
a. Genellik İlkesi 115
b. Eşitlik İlkesi 116
2. Fiil Ehliyeti 116
a. Tanımı 116
aa. Olumlu Şartlar 117
aaa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Temyiz Kudreti) 117
bbb. Ergin Olmak 117
bb. Olumsuz Şart 119
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı 120
aa. Hukuki İşlem Ehliyeti 120
bb. Haksız Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyeti 121
cc. Dava Ehliyeti 121
3. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu 121
a. Tam Ehliyetliler 121
b. Sınırlı Ehliyetliler 121
aa. Evli Kişiler 122
bb. Kendilerine Yasal Danışman Atanmış Olanlar 122
c. Sınırlı Ehliyetsizler 123
aa. Hukuki İşlem Ehliyeti Bakımından 123
aaa. Kendi Başlarına Yapamayacakları İşlemler 123
bbb. Kendi Başlarına Yapabilecekleri İşlemler 124
ccc. Hiç Yapamayacakları İşlemler 125
bb. Haksız Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyeti Bakımından 126
cc. Dava Ehliyeti Bakımından 126
d. Tam Ehliyetsizler 126
4. Hısımlık 130
a. Hısımlık Türleri 130
aa. Kan Hısımlığı 130
aaa. Üstsoy–Altsoy Hısımlığı 130
bbb. Yansoy Hısımlığı 131
bb. Kan Dışı Hısımlık 132
aaa. Kayın Hısımlığı 132
bbb. Yapay Hısımlık (Sun’i Hısımlık, Cali Hısımlık) 132
b. Hısımlığın Önemi 133
D. Yerleşim Yeri (İkametgâh) 134
1. Yerleşim Yeri Türleri 134
a. İradî Yerleşim Yeri 134
b. İtibarî Yerleşim Yeri 135
c. Yasal Yerleşim Yeri 135
2. Yerleşim Yerinin Tâbi Olduğu İlkeler 136
a. Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi 136
b. Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi 136
E. Kişiliğin Korunması 136
1. Genel Olarak 136
2. Kişiliğin İçe Karşı Korunması 137
3. Kişiliğin Dışa Karşı Korunması 137
a. Tespit Davası 137
b. Saldırıya Son Verilmesi (Men) Davası 138
c. Önleme Davası 138
d. Tazminat Davaları 139
aa. Maddi Tazminat Davası 139
bb. Manevi Tazminat Davası 139
cc. Vekâletsiz İş Görme Davası 140
F. Ad ve Adın Korunması 140
1. Ad Çeşitleri 141
a. Öz Ad 141
b. Soyadı 141
c. Müstear Ad (Mahlâs) 142
d. Lâkap 142
2. Adın Değiştirilmesi 142
3. Adın Korunması 143
a. Tespit Davası 143
b. Men Davası 144
c. Önleme Davası 144
d. Tazminat Davası 144
G. Kişisel Durum Sicili 144
1. Türleri 144
a. Doğum Kütüğü 144
b. Ölüm Kütüğü 145
c. Evlenme Kütüğü 145
d. Aile Kütüğü 145
e. Yer Değiştirme Kütüğü 145
2. Kişisel Durum Sicilinin Düzeltilmesi 145
III. TÜZEL KİŞİLİK 146
A. Tüzel Kişilerin Türleri 147
1. Bünyelerine Göre 147
a. Kişi Toplulukları 147
b. Mal Toplulukları 147
2. Tâbi Oldukları Hukuka Göre 147
a. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 148
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 148
B. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı 149
1. Genel Olarak 149
2. Başlangıç Anını Belirleyen Sistemler 149
a. Serbest Kuruluş Sistemi 149
b. İzin Sistemi 149
c. Normatif Sistem 150
C. Tüzel Kişilerin Ehliyetleri 150
1. Hak Ehliyeti 150
2. Fiil Ehliyeti 150
D. Tüzel Kişiliğin Organları 151
1. Zorunlu Organlar 151
2. İradi Organlar 151
E. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 152
1. Dağılma (İnfisah) Sebepleri 152
2. Dağıtılma (Fesih) Sebepleri 153
a. Kendi Yetkili Organının Kararıyla 153
b. Yargı Organının Kararıyla 153
3. Sona Ermenin Sonuçları 153
F. Dernekler 153
1. Dernek Kavramı 153
2. Derneğin Kurulması 155
a. Kurucular 155
b. Amaç 156
c. İrade Açıklaması 157
3. Derneğin İşlemesi 159
a. Organlar 159
aa. Genel Kurul 159
bb. Yönetim Kurulu 160
cc. Denetim Kurulu 160
dd. İradî Organlar 161
4. Üyelik 161
a. Üyeliğe Girme 161
b. Üyelikten Çıkma 161
c. Üyelikten Çıkarılma 162
d. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi 162
e. Üyeliğin Hak ve Yükümlülükleri 163
5. Derneğin Sona Ermesi 163
a. Dağılma (İnfisah) Sebepleri 163
b. Dağıtılma (Fesih) Sebepleri 163
G. Vakıflar 164
1. Genel Olarak 164
2. Vakfın Kurulması 164
a. Vakfeden 165
b. Amaç 165
c. Mal 166
d. İrade Açıklaması 166
3. Vakfın İşlemesi 166
4. Vakfın Sona Ermesi 168
a. Dağılma (İnfisah) Sebepleri 168
b. Dağıtılma (Fesih) Sebepleri 168
PRATİKLER 171
Pratik I: İyiniyet ve Hak İktisabı 171
Pratik II: Taşınır Eşyanın İyiniyetle İktisabı 172
Pratik III: Ölüm Karinesi–Gabin 173
Pratik IV: Sınırlı Ehliyetliler–Tam Ehliyetliler–Sınırlı Ehliyetsizler 174
Kaynakça 177
AİLE HUKUKU
§1. AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 181
I. AİLE KAVRAMI 181
II. İNCELEME KONUSU 181
III. AİLE HUKUKU MEVZUATI 181
A. Anayasa 181
B. Uluslararası Sözleşmeler 182
C. Kanunlar 182
1. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu 182
2. Özel Kanunlar 183
D. Tüzükler 183
E. Yönetmelikler 183
IV. TEMEL İLKELER 184
A. Eşitlik 184
B. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık 184
C. Zayıfları Koruma Amacı 184
D. Devletin Müdahalesi 185
E. Aile Mahkemelerinin Görevli Olması 185
§ 2. NİŞANLANMA 186
I. TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞEKLİ VE UNSURLARI 186
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği 186
B. Şekil Serbestisi 186
C. Unsurları 187
1. Kurucu Unsurları 187
2. Geçerlilik Unsurları 187
a. Nişanlanma Ehliyetinin Bulunması 187
b. Evlenme Engelinin Bulunmaması 187
c. Muvazaalı Olmaması 188
d. İrade Bozukluğunun Olmaması 188
II. NİŞANLANMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 188
A. Evlenmeye Zorlamanın Mümkün Olmaması 188
B. Sadakat Yükümü 188
C. Tazminat Talep Edebilme 189
D. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapabilme 189
E. Nişanlının Davasına Bakamama 189
F. Tanıklıktan Kaçınabilme 189
III. NİŞANLANMANIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 189
A. Sona Erme Sebepleri 189
1. Evlenme 189
2. Ölüm ve Gaiplik 190
3. Cinsiyet Değiştirme 190
4. Kesin Bir Evlenme Engelinin Ortaya Çıkması 190
5. Bozucu Koşula Bağlı Bir Nişanlanmada Koşulun Gerçekleşmesi 190
6. Anlaşma ile Sona Erme 190
7. Nişanı Bozma 191
B. Sona Ermenin Sonuçları 191
1. Hediyelerin Geri Verilmesi 191
2. Tazminat 192
a. Maddi Tazminat 192
b. Manevi Tazminat 193
C. Zamanaşımı 193
§ 3. EVLENME 194
I. TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ 194
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği 194
B. Evlenme Ehliyeti 194
1. Ayırt Etme Gücü 194
2. Yaş 194
a. Olağan Evlenme Yaşı 194
b. Olağanüstü Evlenme Yaşı 194
3. Yasal Temsilcinin İzni 195
C. Evlenme Engelleri 195
1. Kesin Evlenme Engelleri 196
a. Hısımlık 196
(1) Kan Hısımları 196
(2) Kayın Hısımları 196
(3) Evlat Edinme 197
b. Mevcut Evlilik 197
c. Akıl Hastalığı 197
2. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri 197
a. Kadın İçin Bekleme Süresi 198
b. Bulaşıcı Hastalıklar 198
II. EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ 198
A. Evlenme Başvurusu ve İzni 199
1. Başvuru Makamı ve Usulü 199
2. Başvuruya Eklenecek Belgeler 199
3. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi 199
4. Redde İtiraz 200
5. Evlenme İzni 200
B. Evlenme Töreni 200
1. Tören Yeri ve Törenin Aleni Olması 200
2. Törenin Şekli 201
3. Aile Cüzdanı ve Dini Tören 201
4. Evlenmenin Bildirilmesi ve Tescili 202
§4. EVLENMENİN YOKLUĞU VE BUTLANI 202
I. EVLENMENİN YOKLUĞU 202
II. EVLENMENİN BUTLANI 203
A. Mutlak Butlan–Nisbi Butlan Ayrımı 203
B. Mutlak Butlan 204
1. Sebepleri 204
a. Mevcut Evlilik 204
b. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk 205
c. Akıl Hastalığı 205
d. Hısımlık İlişkisi 205
2. Mutlak Butlan Davasının Tarafları 205
a. Davacı 205
b. Davalı 205
3. Dava Hakkının Sınırlanması veya Kalkması 205
a. Dava Hakkının Sınırlanması 205
b. Dava Hakkının Kalkması 206
C. Nisbi Butlan 206
1. Eşlerin Dava Hakkı 206
a. Sebepleri 206
aa. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 206
ab. İrade Bozuklukları 206
aaa. Yanılma 206
aaaa. Evlenmenin Niteliğinde Yanılma 207
aaab. Şahısta Yanılma 207
aaac. Eşin Önemli Bir Niteliğinde Yanılma 207
aab. Aldatma 207
aaaa. Eşinin Namus ve Onuru Hakkında Aldatılma 207
aaab. Ağır Tehlike Oluşturan Bir Hastalığın Gizlenmesi 208
aac. Korkutma 208
b. Hak Düşürücü Süre 208
2. Yasal Temsilcinin Dava Hakkı 208
D. Butlanı Gerektirmeyen Sebepler 209
1. Sınırlı Sayı İlkesi 209
2. Butlana Yol Açmayan Özel Bazı Haller 209
a. Bekleme Süresinin İhlali 209
b. Tali Şekil Kurallarının İhlali 209
E. Butlan Kararı ve Sonuçları 209
1. Butlan Kararı 209
2. Butlan Kararının Sonuçları 210
a. Çocuklar Bakımından 210
b. Eşler Bakımından 210
aa. Genel Olarak 210
ab. Miras Hukuku Bakımından 211
F. Butlan Davasında Görev, Yetki ve Yargılama Usulü 211
1. Görev 211
2. Yetki ve Yargılama Usulü 211
§ 5. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 212
I. EŞLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 212
A. Eşlerin Hakları 212
1. Konutu Seçme 212
2. Birlikte Yaşama 212
3. Birliği Yönetme 212
B. Eşlerin Yükümlülükleri 213
1. Birlikte Yaşama 213
2. Birliğin Mutluluğunu Sağlama 213
3. Sadık Davranma 213
4. Yardım ve Dayanışma 213
5. Çocuklara Özen Gösterme 213
6. Masraflara Katılma 213
II. EVLİ KADININ SOYADI 214
III. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 214
A. Eşlerin Temsil Yetkisi 215
1. Sürekli İhtiyaçlar 215
2. Diğer İhtiyaçlar 215
B. Müteselsil Sorumluluk 215
C. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması 215
D. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 216
IV. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 216
V. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ 216
A. Serbestlik İlkesi 216
B. Eşin Rızasına Bağlı İşlemler 216
1. Aile Konutu ile İlgili İşlemler 216
a. Konutun Kira ile Sağlanmış Olması 217
b. Konutun Eşin Mülkiyetinde Olması 217
2. Kefil Olmak 218
3. Paylı Mülkiyette Payın Devri 219
VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 219
A. Uyarı ve Uzlaştırma 219
B. Katkı Miktarını Belirleme 220
C. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi 220
D. Borçlulara Emir Verme 220
E. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 220
F. 6284 Sayılı Kanun’daki Önlemler 221
§ 6. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ 221
I. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME 221
A. Ölüm 221
B. Cinsiyet Değiştirme 222
II. MAHKEME KARARIYLA SONA ERME 222
A. Butlan 222
B. Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi 222
C. Boşanma 222
1. Boşanma Sebepleri 223
a. Özel Sebepler 223
aa. Zina 223
ab. Hayata Kast veya Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış 224
ac. Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme 224
ad. Terk 225
ae. Akıl Hastalığı 226
b. Genel Sebepler 226
aa. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 226
ab. Eşlerin Anlaşması 227
ac. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması 228
2. Dava 228
a. Tarafları 228
b. Konusu 228
c. Yetkili Mahkeme 228
d. Geçici Önlemler 229
e. Yargılama Usulü 229
3. Karar 230
a. Boşanma veya Ayrılık 230
b. Ayrılık Süresi ve Bitimi 230
4. Boşanma Kararı ve Sonuçları 230
a. Kişisel Sonuçlar 231
aa. Kayın Hısımlığının Devam Etmesi 231
ab. Erginliğin Devam Etmesi 231
ac. Bekleme Süresinin İşlemeye Başlaması 231
ad. Boşanmanın Kadının Soyadına Etkisi 231
ae. Zamanaşımının İşlemeye Başlaması 232
af. Miras Haklarının Etkilenmesi 232
ag. Boşanmanın Çocuklara Etkisi 232
aaa. Velayet Sahibinin Belirlenmesi 232
aab. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması 233
aac. İştirak Nafakasına Hükmedilmesi 233
aad. Durumun Değişmesi 234
b. Mali Sonuçlar 234
aa. Maddi Tazminat 234
ab. Manevi Tazminat 234
ac. Yoksulluk Nafakası 235
ad. Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi 236
ae. İradın Kesilmesi 236
af. Zamanaşımı 236
ag. Mal Rejiminin Tasfiyesi 237
§ 7. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ 237
I. YASAL MAL REJİMİ– SEÇİMLİK MAL REJİMİ 237
A. Yasal Mal Rejimi 237
B. Seçimlik Mal Rejimi 238
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 239
A. Edinilmiş Mallar 240
1. Tanımı 240
2. Edinilmiş Mal Kalemleri 240
B. Kişisel Mallar 241
1. Kanuna Göre Kişisel Mallar 241
2. Sözleşmeye Göre Kişisel Mallar 242
C. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf 242
D. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 242
E. Mal Rejiminin Sona Ermesi 242
F. Mal Rejiminin Tasfiyesi 243
1. Malların Geri Alınması ve Paylı Malın Tasfiyesi 243
2. Değer Artış Payı 243
3. Katılma Alacağının Belirlenmesi 244
a. Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması 244
b. Eklenecek Değerler ve Üçüncü Kişilere Dava Hakkı 244
c. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme 245
d. Artık Değerin Hesaplanması 245
e. Katılma Alacağını Oranı 245
4. Katılma Alacağının ve Değer Artış Payının Ödenmesi 246
a. Genel Olarak 246
b. Aile Konutu ve Ev Eşyası 246
5. Zamanaşımı Süresi 247
§ 8. SOYBAĞI VE KURULMASI 247
I. SOYBAĞININ TANIMI VE TÜRLERİ 247
II. SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ VE YARGILAMA USÛLÜ 248
A. Yetki 248
B. Yargılama Usulü 248
III. DOĞAL SOYBAĞININ KURULMASI 248
A. Çocuk ile Ana Arasında Kurulması 248
B. Çocuk ile Baba Arasında Kurulması 249
1. Ana ile Evlilik 249
a. Mevcut Evlilik 249
aa. Babalık Karinesi 249
ab. Babalık Karinelerinin Çakışması 249
ac. Babalık Karinesinin Çürütülmesi: Soybağının Reddi Davası 250
aaa. Tarafları 250
aab. İspat 250
(1) Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme 250
(2) Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme 250
aac. Hak Düşürücü Süre 251
aad. Diğer İlgililerin Dava Hakkı 251
b. Sonradan Evlenme 252
aa. Bildirim 252
ab. İtiraz 252
2. Tanıma 252
a. Tanımı ve Hukuki Niteliği 252
b. Koşulları 253
aa. Beyanın Bizzat Yapılması 253
ab. Başka Bir Erkekle Çocuk Arasında Soybağının Olmaması 253
ac. Tanıma Beyanının Kanunda Öngörülen Şekle Uygun Yapılması 253
c. Bildirim 254
d. İptal Davası 254
aa. Tanıyanın Dava Hakkı 254
ab. İlgililerin Dava Hakkı 254
ac. Hak Düşürücü Süreler 254
3. Babalık Hükmü 255
a. Dava Hakkı 255
b. Karine 256
c. Hak Düşürücü Süre 256
IV. EVLAT EDİNME 256
A. Küçüklerin Evlat Edinilmesi 257
B. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi 258
C. Şekil ve Usul 259
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme 259
2. Başvurudan Sonra Meydana Gelen Değişiklikler 260
3. Araştırma 260
4. Bildirim 260
D. Evlat Edinmenin Hükümleri 260
1. Genel Olarak 260
2. Kesin Evlenme Engelinin Doğması 261
3. Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçı Olması 261
4. Evlat Edinmenin İsme Etkisi 261
E. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması 262
§ 9. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 263
I. SOYADI 263
II. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER 263
III. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI 263
IV. BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA 264
A. Kapsamı 264
B. Süresi 264
C. Dava Hakkı 265
D. Nafaka Miktarı 265
E. Güvence Verilmesi 265
§ 10. VELÂYET 266
I. GENEL OLARAK 266
II. VELÂYETİN KAPSAMI 267
A. Genel Olarak 267
B. Çocuğun Eğitimi 267
C. Çocuğun Temsili ve Fiil Ehliyeti 267
D. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi 268
E. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukuki İşlemler 268
III. ÇOCUĞUN KORUNMASI 268
A. Genel Olarak 268
B. Velâyetin Kaldırılması 269
§ 11. ÇOCUK MALLARI 270
I. YÖNETİM VE KULLANMA HAKKI 270
II. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI 270
A. Kazandırmalar 270
B. Saklı Pay 271
C. Meslek veya Sanat İçin Verilen Mal ve Kişisel Kazanç 271
III. MALLARIN KORUNMASI 271
IV. YÖNETİMİN SONA ERMESİ 271
§ 12. YARDIM NAFAKASI 272
I. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ 272
II. NAFAKA DAVASI 272
§ 13. EV DÜZENİ 273
I. GENEL OLARAK 273
II. HÜKÜMLERİ 273
III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI 274
§ 14. AİLE MALLARI 274
I. AİLE VAKFI 274
II. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 275
A. Kavram 275
B. Hükümleri 275
1. Elbirliği ile İşletme 275
2. Yönetim ve Temsil 275
3. Ortak Mallar ve Kişisel Mallar 276
C. Ortaklığın Sona Ermesi 276
III. AİLE YURDU 276
A. Kurulması 276
B. Sonuçları 277
C. Sona Ermesi 277
§ 15. VESAYET 277
I. TANIMI 277
II. VESAYET ORGANLARI 277
A. Genel Olarak 277
B. Vesayet Daireleri 278
1. Kamu Vesayeti 278
2. Özel Vesayet 278
a. Şartları 278
b. Kurulması 278
c. Aile Meclisi 278
d. Güvence 279
e. Sona Ermesi 279
C. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışman 279
1. Vasi 279
2. Kayyım 279
3. Yasal Danışman 279
III. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER 280
A. Küçüklük 280
B. Kısıtlama 280
1. Kısıtlama Sebepleri 280
a. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 280
b. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 281
c. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 281
d. İstek Üzerine 281
2. Kısıtlama Kararının İlanı 282
IV. VASİNİN ATANMASI 282
A. Şartları 282
1. Genel Olarak 282
2. Eşin ve Hısımların Önceliği 282
3. İlgililerin İsteği 283
4. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü 283
5. Vasilikten Kaçınma Sebepleri 283
6. Vasiliğe Engel Olan Sebepler 284
B. Atama Usulü 284
V. KAYYIMLIK 284
A. Temsil Kayyımlığı 285
B. Yönetim Kayyımlığı 285
VI. YASAL DANIŞMANLIK 286
VII. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 287
VIII. VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ 289
A. Vasinin Görevleri 289
1. Genel Olarak 289
2. Göreve Başlama 289
3. Özen ve Temsil 290
a. Özen 290
b. Temsil 290
4. Malvarlığının Yönetilmesi 291
5. Vasinin Görev Süresi 291
6. Vasinin Ücreti 291
B. Vesayet Dairelerinin Görevleri 291
1. Şikâyet ve İtirazları İnceleme 291
2. İzin 292
3. Rapor ve Hesapların İncelenmesi 293
IX. VESAYETİN SONA ERMESİ 293
A. Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi 293
B. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 294
1. Fiil Ehliyetinin Kaybı ve Ölüm 294
2. Sürenin Sona Ermesi 295
3. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması 295
4. Görevden Alınma 295
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 295
1. Kesin Hesap ve Malvarlığının Teslimi 295
2. Rapor ve Hesabın İncelenmesi 295
3. Vasinin Görevine Son Verilmesi 296
X. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 296
A. Özen Yükümlülüğü 296
B. Vasinin Sorumluluğu 296
C. Devletin Sorumluluğu 296
D. Zamanaşımı 297
1. Olağan Zamanaşımı 297
2. Olağanüstü Zamanaşımı 297
E. Görev ve Yetki 297
Kaynakça 299
Kavramlar Dizini 301

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159595
Yayın Tarihi 2022 Eylül
Barkod 9789750278853
ISBN 9789750278853
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Abdülkerim Yıldırım, Süleyman Yılmaz