Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Maliye Politikası teori ve uygulama 11 baskı Maliye Politikası teori ve uygulama 11 baskı

Maliye Politikası Teori ve Uygulama

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
368
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
11
ISBN/Ref :
9786057435033

Stok Durumu: Stokta var

280,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 238,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİDE KAMU MÜDAHALESİ
1.1. Neoklasik-Minimalist Kamu Müdahalesi
1.2. Büyük Buhran ve Keynesyen Yaklaşım
1.3. Neoklasik-Keynesyen Sentez
1.4. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yapısalcı Yaklaşım
İKİNCİ BÖLÜM
İKTİSAT POLİTİKASININ AMACI VE
MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI
2.1. İktisat Politikasının Amacı
2.2. İktisat Politikasının Temel Bileşenleri
2.2.1. Para Politikası
2.2.2. Gelirler Politikası
2.3. Maliye Politikası ve Araçları
2.3.1. Kamu Harcamaları
2.3.2. Vergiler
2.3.3. Borçlanma
2.4. Maliye Politikası Çarpanları
2.4.1. Sosyal Hesaplar ve Maliye Politikası
2.4.2. Keynesyen Gelir Belirleme Modeli
2.4.3. Denk Bütçe Çoğaltanı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İKTİSAT POLİTİKASINDA İNCE AYAR VE
OTOMATİK İSTİKRARLANDIRICILAR
3.1. Büyümenin Uzun Dönem Trendi ve İktisadi Dalgalanmalar
3.1.1. İktisadi Dalgalanmaların Teorik Açıklamaları
3.1.2. İktisadi Dalgalanmalar ve Bütçe Dengesi
3.2. Otomatik İstikrarlandırıcılar
3.2.1. Kamu Harcamalarının Otomatik İstikrarlandırıcılığı
3.2.2. Vergilerin Otomatik İstikrarlandırıcılığı
3.3. Mali Engel (Sürüklenme)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İRADİ MALİYE POLİTİKALARI
4.1. Durgunluk ve Maliye Politikası
4.1.1. Durgunluk ve Harcama Politikası
4.1.2. Durgunluk ve Vergi Politikası
4.1.3. Durgunluk ve Borçlanma Politikası
4.2. Enflasyon ve Maliye Politikası
4.2.1. Enflasyonun Tanımı ve Ölçülmesi
4.2.2. Enflasyonist Eğilimler ve Nedenleri
4.2.3. Enflasyon ve Harcama Politikası
4.2.4. Enflasyon ve Vergi Politikası
4.2.5. Enflasyon ve Borçlanma Politikası
4.3. Stagflasyon ve Mikro-Temelli Politikalar
4.3.1. Ekonomik Yapıdaki Dönüşümler
4.3.2. Mikro-Temelli İktisat Politikası Tartışmaları
4.4. Genel Bir Değerlendirme
BEŞİNCİ BÖLÜM
PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİLEŞİMİ VE
POLİTİKA KARMASI
5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli
5.1.1. Para Politikasının Etkisi
5.1.2. Maliye Politikasının Etkisi
5.1.3. Para ve Maliye Politikalarının Beraber Değerlendirilmesi
5.1.4. Bütçe Kısıtı Altında Maliye Politikası ve Servet Etkisi
5.2. Açık Ekonomide Maliye Politikasının Etkisi
5.2.1. Mundell-Fleming Modeli
5.2.2. Mundell-Fleming Modeli ve Sabit Döviz Kuru Sistemi
5.2.3. Mundell-Fleming Modeli ve Serbest Döviz Kuru Sistemi
5.3. Para Birliği ve Maliye Politikası
ALTINCI BÖLÜM
BÜTÇE AÇIKLARI HAZİNE VE MERKEZ BANKASI
6.1. Bütçe Açıkları
6.1.1. Kavramsal Çerçeve
6.1.2. Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi
6.1.3. Tam İstihdam Bütçe Dengesi
6.1.4. Mali Kaldıraç
6.1.5. Birincil Bütçe Dengesi ve Operasyonel Açık
6.1.6. Program Tanımlı Faiz Dışı Denge
6.1.7. Bütçe Açıklarının Nedenleri
6.1.8. Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi
6.2. Hazine ve İşlevleri
6.2.1. Bütçe ve Nakit Dengesi
6.2.2. Borç Yönetimi ve Borçların Sürdürülebilirliği
6.3. Merkez Bankası ve Para Politikası
6.4. Hazine “Bağımsızlığı” ve Maliye Politikası
6.4.1. Mali Kurallar
6.4.2. Uygulamada Mali Kurallar ve Sonuçları
6.5. Hazine’nin Merkez Bankasından Borçlanması
6.6. Senyoraj ve Tanzi-Olivera Etkisi
6.7. Sterilizasyon
YEDİNCİ BÖLÜM
KALKINMA VE MALİYE POLİTİKASI
7.1. Azgelişmişlik Sorunu
7.1.1. Azgelişmiş Ülkelerin Genel Özellikleri
7.1.2. Ekonomik Yapı ve İstihdam
7.1.3. Kamu Maliyesine İlişkin Sorunlar
7.2. Kalkınma Ekonomisi ve Yapısal Dönüşüm
7.2.1. Kalkınma Ekonomisindeki Gelişmeler
7.2.2. Kalkınma Süreci ve Yapısal Dönüşüm
7.3. Ekonomik Büyüme
7.3.1. Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Faktörler
7.3.2. İçsel Büyüme Modelleri ve Maliye Politikası
7.3.3. Açık Ekonomilerde Büyümeyi Etkileyen Faktörler
7.4. Kalkınmanın Finansmanı
7.4.1. Harcama Bileşimi
7.4.2. Özel Tasarruflar
7.4.3. Kamu Tasarrufları
7.5. Maliye Politikası ve Özel Yatırımlar
7.5.1. Kamu Açıklarının Faizler Üzerinden Etkisi
7.5.2. Kamu Açıklarının Döviz Kuru Üzerinden Etkisi
7.5.3. Bütçe Kısıtı Altında Kamu Yatırımları ve Özel Yatırımlar
7.5.4. Vergi Politikası ve Özel Yatırımlar
7.6. Devlet Yardımları ve Kalkınma
7.6.1. Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları
7.6.2. Türkiye’de Devlet Yardımları
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YAPISAL UYUM VE MALİYE POLİTİKASI
8.1. Yapısal Uyum Modelleri, IMF ve Dünya Bankası
8.1.1. IMF ve Finansal Programlama Modeli
8.1.2. Dünya Bankası Modeli
8.2. Yapısal Uyum Modelleri ve Kamu Açıkları
8.3. Yapısal Uyum Sürecinde Maliye Politikası Seçenekleri
8.3.1. Mali Dengesizliğin Ölçülmesi
8.3.2. Mali Uyum Miktarı
8.3.3. Mali Uyumun Kalitesi
8.4. Mali Uyum Politikalarının Eleştirisi
8.4.1. “Ortodoks” Model Tartışması
8.4.2. Mali Uyum Programlarının Yapısalcı Eleştirisi
8.5. Genel Bir Değerlendirme ve Heterodoks Programlar
DOKUZUNCU BÖLÜM
MALİYE POLİTİKASI VE GELİR DAĞILIMI
9.1. Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve
9.1.1. Gelir Dağılımı Tanımları
9.1.2. Gelir Dağılımını Belirlemede Kullanılan Yöntemler
9.2. Maliye Politikasının Gelir Dağılımına Etkisi
9.3. Türkiye’de Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı
9.3.1. Vergilerin Gelir Dağılımına Etkisi
9.3.2. Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi
9.3.3. Kamu Maliyesinin Gelir Dağılımına Net Etkisi
9.4. Genel Bir Değerlendirme
ONUNCU BÖLÜM
TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKALARININ GELİŞİMİ
10.1. Kamu Maliyesinin Genel Görünümü
10.2. 1923-1960 Döneminde Ekonomik Yapı ve Maliye Politikaları
10.3. 1961-1979 Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler ve Maliye Politikaları
10.4. 1980 Sonrası Liberalizasyon Politikaları ve Maliye Politikası
10.4.1. Türkiye’de Sermaye Hareketlerinin Serbestleştirilmesi
10.4.2. 1980 Sonrası Maliye Politikaları
10.4.3.İkiz Krizler ve Maliye Politikası
10.5. Türkiye’de 1980 Sonrası Para Politikaları
10.6. Genel Bir Değerlendirme

KAYNAKLAR
DEĞİŞKEN VE KATSAYI LİSTESİ
KAVRAM DİZİNİ

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157117
Yayın Tarihi 2021 Ağustos
Barkod 9786057435033
ISBN 9786057435033
Yayınevi Turhan
Baskı Sayısı 11
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Abuzer Pınar