Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
604
Boyut :
17 x 24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054378371

Stok Durumu: Stokta var

75,00 TL

Detayları

"Uzun yıllar içinde kaleme alarak yayınlamış bulunduğum, Bilimsel Makaleler; Yabancı Bilimsel Makale ve Yüksek Mahkemelerin Bazı Kararlarının Çevirileri ve Temyiz Mahkememizin Bazı İçtihatlarının Tahlillerinin, bir araya getirilerek tek bir ciltte yayınlanması olgusu bu suretle gerçekleşmiş oluyor.
Böyle bir faaliyeti tek başıma yerine getirmek için, birkaç girişimim oldu ise de; bu girişimlerim her seferinde çeşitli nedenlerle bir sonuç vermedi. Bu nedenlerden en önemlisi, bu yayınların tümüne, iddialı olan mesleki kütüphanelerde bile ulaşamamış olmamdır. Ayrıca, farklı farklı kütüphaneleri tarayarak bir sonuca ulaşma çabam da, maalesef sonuç vermedi. Zira, herhangi bir kütüphanede ulaşmış olduğum kaynak eserlerde, bazı makalelelerimin sahifelerinin yırtılarak alınmış olduğunu tespit ettim. Özellikle, bu son durum beni hem ümitsizliğe ve hem de üzüntüye gark etti ve bunun sonucu olarak da başlamış olduğum girişimleri yarıda bırakmak durumunda kaldım.
Ancak, ilerleyen zaman içinde bu hevesimin sönmüş olduğunu da söyleyemem. Ne zaman ki, değerli meslektaşım Prof. Dr. Süha Tanrıver, bu yayınların bir arada olmasının genç nesillere sayısız faydalar sağlayacağı düşüncesini ifade ile, bu oldukça meşakkatli işi üzerine almayı deruhte etti; o zaman, bu teklifi yapmış olan meslektaşıma olan tam güvenim nedeniyle kendisine teşekkürlerimle birlikte gerekli girişime olur verdim.
İşte, şu anda elinizde bulunan bu kitap, sadece Dr. Tanrıver ve bazı beni seven dostların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkabilmiştir. Öyle ki, başta Dr. Tanrıver olmak üzere kendilerinin tensip ettikleri diğer çalışma arkadaşları; makaleleri toplamışlar, bir sıra dahilinde bunları sistematize etmişler, matbaaya vererek dizgisini ve bu dizgilerin büyük ölçüde tashihlerini yapmışlar ve bu haliyle göndererek son rütuşlar için bana bir olanak sağlamışlardır. Bu haliyle elime geçen düzeltilmiş matbaa müsveddelerini baştan sona okudum ve bazı ilaveler yapmak suretiyle problemlerin bir ölçüde güncelleştirilmesine çalıştım. Ancak, bu güncelleştirme, kitapta yer alan bilimsel çalışmaların bütünlüğü bozulmaksızın yapılmak gerektiğinden, sonraki bu müdahalelerin okuyucu tarafından fark edilebilmesi için metnin ilgili yerlerine artık dipnot numarası verilmiş ve bu ilave bilgiler de artık dipnotunda kaleme alınmıştır.
Bu müdahalem dışında kitabın bu hale gelmesi, sadece ve sadece Dr. Tanrıver ve arkadaşlarının emeği, katkıları sayesinde gerçekleşebilmiştir. Kendisine hem bu kitaptaki mesaisi ve hem de evvelce hakkımda çıkarılmış olan -Armağan- kitabı vesilesiyle göstermiş olduğu gayretler için çifte teşekkür borçluyum. Ömrünün sonuna yaklaşmakta olan bir bilim insanı için, verilebilecek en değerli ödülün, gösterilmiş olan böyle bir akademik yakınlık olduğunu düşünüyorum. Hele hele bu yakınlık, kitabın yazarı ile yaşam süresince aralarında hiçbir alışverişin bulunmadığı bilim insanları tarafından gösteriliyorsa, daha da değerli olmaktadır. "(Önsözden)

İçindekiler

 • A- MAKALELER
 • MAKALE 1
 • Borçlar Kanunu Hükümlerine Takas ve Davada Kullanılmasının Arzettiği Özellikler- 3
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1960/1-4, s. 214-224-
 • MAKALE 2
 • Medeni Usul Hukukunda Salahiyet Anlaşmaları- 13
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1960/1-4, s. 310-339-
 • MAKALE 3
 • Kesin Hükmün Hukuki Haleflere Etkisi- 41
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1961/1-2, s. 227-235-
 • MAKALE 4
 • Temyizin Nakzından Sonraki Hukuki Durum- 49
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1962/1, s. 133-182-
 • MAKALE 5
 • Süresinde Cevap Layihası Vermemenin Yaptırımı Vardır- 101
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1962/1-2-3, s. 22-36-
 • Sayfa
 • MAKALE 6
 • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun Tadili Tasarısı Hakkında Düşünceler- 115
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1967/1-2, s. 141-181-
 • MAKALE 7
 • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 445. Maddesinin5. Bendine Dayanan Muhakemenin İadesi Talebine İlişkinDüşünceler -Mücahit Tanrıverdi ile birlikte-- 151
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 50. Yıl Armağanı, İstanbul 1973, s. 387-401-
 • MAKALE - 8
 • Yargı Organlarının Sorunları ve Çözüm Yolları- 163
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1974/5-8, s. 270-289-
 • MAKALE - 9
 • 1711 Sayılı Kanun un Kanunyolları Bakımından GetirdiğiDeğişiklikler ve Bunların Değerlendirilmesi- 181
 • -HUMK nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu HakkındaSempozyum, İstanbul 1976, s. 129-160-
 • MAKALE - 10
 • -Hukuk Yargılamasında Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri veYargıtay Denetiminin Kapsamı, İstanbul 1978- İsimli Doktora TeziHakkında Bir Kontrandü- 207
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1979/1-4, s. 535-547-
 • MAKALE - 11
 • Muhtarların Sorunları ve Sosyal Güvenliği- 217
 • -Günümüzde Yargı, 1978/30, s. 13-15-
 • MAKALE - 12
 • Türk Ticaret Kanunu nun 324 üncü MaddesininÜçüncü Fıkrası Üzerine Düşünceler- 223
 • -Günümüzde Yargı, 1980/3, s. 17-20-
 • Sayfa
 • MAKALE - 13
 • Yabancı Hakem Kararı Kavramı- 231
 • -II. Tahkim Haftası, 25-26 Kasım 1983, Ankara 1984, s. 3-16-
 • MAKALE - 14
 • Adalet Meslek Liseleri Kurulurken- 243
 • -Yasa Hukuk Mevzuat ve İçtihat Dergisi, 1985/1, s. 13-17-
 • MAKALE - 15
 • İlamsız İcrada İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz- 249
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1986/10-12, s. 613-627-
 • MAKALE - 16
 • Mukayeseli Hukukta Yargıtay Örnekleri ve Türk Yargıtayı- 263
 • -Yargıtay Dergisi, 1989/1-4, Özel Sayı, s. 73-93-
 • MAKALE - 17
 • İcra ve İflas Kanunu nun 89. Maddesi Üzerine- 283
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1991/1-3, s. 5-17-
 • MAKALE - 18
 • İcra Dairelerinin Reorganizasyonu ve Uygulamadaki EngellerinOrtadan Kaldırılması- 295
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1993/10-11-12, s. 718-736-
 • MAKALE - 19
 • Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Alacakların Cebri İcra Yolu İle Tahsili Yürürlükten Kalkmış Olan 3332 Sayılı ŞirketKurtarma Kanunu ve Başarısızlık Sebepleri- 305
 • -Türk-İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları veBanka İlişkileri Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 151-160-
 • MAKALE - 20
 • İki Farklı Görüş ve Bir İçtihat- 315
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1995/7-8-9, s. 341-359-
 • Sayfa
 • MAKALE - 21
 • Pozitivizmin Neresindeyiz?- 335
 • -Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, İstanbul 1997, s. 487-491-
 • MAKALE - 22
 • Hakemlerin Israr Hakkı Var mıdır?- 341
 • -Yasa Hukuk Mevzuat ve İçtihat Dergisi, 1996/2, s. 217-223-
 • MAKALE - 23
 • Die Sammlung des Prozesstoffs im türkischen Zivilprozessrecht unddie damit verbundenen Probleme- 349
 • -Festschrift für Hans F. Gaul zum 70. Geburstag, Bielefeld 1997, S. 751-757-
 • MAKALE - 24
 • Execution and Bankruptcy Law- 357
 • -Business Guide to Turkey, İstanbul 1998, s. 405-411-
 • MAKALE - 25
 • Tahkim ve Özellikle Uluslararası Tahkim- 365
 • -Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, 5-8 Nisan 2000, İzmir 2000, s. 294-300-
 • MAKALE - 26
 • Bir Dava Ne Zaman Kısmi Davadır?- 373
 • -Yargı Dünyası Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, 2004/104, s. 9-24-
 • MAKALE - 27
 • Hileli İflas Suçları Ne Zaman Tamamlanmış Olur ve Böylece BuSuçlarda Zamanaşımı Süresi Ne Zaman İşlemeye Başlar?- 393
 • -Yargı Dünyası Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, 2005/118, s. 17-23-
 • MAKALE - 28
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı TaslağıHakkında Düşünceler- 401
 • -Yargı Dünyası Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, 2008/145, s. 11-28-
 • Sayfa
 • MAKALE - 29
 • Kısmi Davaya İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar- 409
 • -Yargı Dünyası Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, 2003/89, s. 9-20-
 • MAKALE - 30
 • Hukuki Görüş ve Bir İçtihat- 425
 • -Yargı Dünyası Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, 2009/167, s. 11-14-
 • MAKALE - 31
 • Adalet Meslek Yüksekokulu Törenindeki Açılış Konuşması- 431
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu-Açılış Konuşmaları, Kutlama Tebrik ve Mektupları, Okula İlişkin Yönetmelikler-İstanbul 1980, s. 15-23-
 • B- İÇTİHAT TAHLİLLERİ
 • İÇTİHAT TAHLİLİ - 1
 • İhtiyati Tedbir Kararının Haksızlığı Halinde Açılabilecek OlanTazminat Davasının Şartları- 441
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1962/1, s. 277-281-
 • İÇTİHAT TAHLİLİ - 2
 • İsmen Belirtilmiş Olan Hakemlerin Ölümü Halinde Tahkimin BakiKalıp Kalmayacağı- 447
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1962/1, s. 282-285-
 • İÇTİHAT TAHLİLİ - 3
 • Tahkim İtirazının Ne Vakit İleriye Sürülebileceği- 451
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1962/1, s. 285-287-
 • İÇTİHAT TAHLİLİ - 4
 • Uyulan Bozma İlamının Bağlayıcı Gücü- 453
 • -İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1963/3, s. 832-842-
 • Sayfa
 • İÇTİHAT TAHLİLİ - 5
 • 12. Hukuk Dairesi nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler- 463
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1975/9-10, s. 957-992-
 • İÇTİHAT TAHLİLİ - 6
 • 11. Hukuk Dairesi nin 05. 05. 1987 Tarihli, Esas 765, Karar 2692Sayılı İçtihadı Üzerine Bir Not- 493
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1987/4-6, s. 400-404-
 • C- ÇEVİRİLER
 • ÇEVİRİ - 1
 • 8. 9. 1965 Tarihli İsviçre Federal Mahkemesi Kararı- 499
 • -Ankara Barosu Dergisi, 1966/4, s. 681-686-
 • ÇEVİRİ - 2
 • İcra ve İflas Kanunu nun 82/4. Maddesinin Tatbikatı İle İlgiliİsviçre Federal Mahkemesi Kararı- 507
 • -Ankara Barosu Dergisi, 1966/5, s. 890-891-
 • ÇEVİRİ - 3
 • İcra ve İflas Kanunu nun 225. Maddesi İle İlgiliİsviçre Federal Mahkemesi Kararı- 509
 • -Ankara Barosu Dergisi, 1966/5, s. 892-893-
 • ÇEVİRİ - 4
 • İcra ve İflas Kanunu nun 284. Maddesi İle İlgiliİsviçre Federal Mahkemesi Kararı- 513
 • -Ankara Barosu Dergisi, 1967/1, s. 63-66-
 • ÇEVİRİ - 5
 • İsviçre Federal Mahkemesi Kararı- 517
 • -Ankara Barosu Dergisi, 1967/1, s. 67-74-
 • Sayfa
 • ÇEVİRİ - 6
 • Dr. Wolfgang Gelhaar ın -Kanuni Temerrüt ve Dava Faizlerinin Nispeti -Yüksekliği- Hakkında- İsimli Makalesinin Çevirisi- 529
 • -Neue juristische Wochenschrift, 1980/25, S. 1372-1373; Günümüzde Yargı, 1980/52, s. 20-21, 28-
 • ÇEVİRİ - 7
 • Hakem Mahkemelerinin Maddi Bağımsızlığı- 535
 • -İstanbul Barosu Dergisi, 1987/1-3, s. 5-20-
 • ÇEVİRİ - 8
 • Victor Pickl in -Mukayeseli Hukuk Bakışı Açısından AvrupaOmbudsmann Kuruluşları- İsimli Makalesinin Çevirisi- 551
 • -Yargı Dünyası, Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, 2003/90, s. 9 vd. -
 • ÇEVİRİ - 9
 • von Beat Schönenberger in İsviçre Borçlar Kanunu -OR- Madde 725a ya Göre İflasın Ertelenmesi- 567
 • -Blaetter für Schuldbetreiburg und Konkurs, 2002/5, S. 161-189; Yargı Dünyası, Aylık İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, 2005/111, s. 9 vd. -

Ek Bilgi

Ürün Kodu 136397
Yayın Tarihi 2010 Mayıs
Barkod 9786054378371
ISBN 9786054378371
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Saim Üstündağ