istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Hızlı Gözat

İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
656
Boyut :
17x25
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750287138

Stok Durumu: Stokta var

930,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 837,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Maddi Zarar – Menfaat Kavramları ve Türleri
  • Maddi Zararın Belirlenmesi ve Zararın Belirlenmesinde Dikkate Alınan Başlıca Hususlar
  • Sözleşmeler ve Haksız Fiilde Maddi Zararın Belirlenmesi


Okuyucular bu eserde ortaya koyulan açıklamaları, Roma Hukuku'ndan başlamak üzere modern kanunlaştırma hareketlerine kadar ki tarihi temeller, mukayeseli hukuk düzenlemeleri, Avrupa Birliği Sorumluluk hukuku esasları, İsviçre Federal Mahkeme Kararları ve özellikle Yargıtay kararları ile birlikte Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirme olanağı bulacaklardır. Bu çerçevede okuyucu bu eserde genel olarak şu sorulara cevap bulacaktır.

- Maddi zarar ve menfaat kavramlarından ne anlaşılır?
- Maddi zarar ve onun belirlenmesine yönelik teoriler nelerdir?
- Zarar ve menfaat aynı kavramlar mıdır?
- Maddi zarar ve menfaat türleri nelerdir? Özellikle fiili zarar, kar mahrumiyeti, doğrudan zarar dolaylı zarar, yansıma zarar, olumlu ve olumsuz zarar ve diğer zarar türleri neyi ifade eder ve uygulamada nasıl karşımıza çıkar?
- Maddi tazminat nedir? Tazminatın belirlenmesine etki eden faktörler ve tazminat türleri nelerdir?
- Maddi zararın belirlenmesi nedir? Maddi zararın belirlenmesinde özellikle eşyaya verilen zararlarda zararın belirlenmesi yöntemleri nelerdir?
- Zararın belirlenmesinde nazara alınması gereken olgular nelerdir? Zarar belirlenmesinde hangi yer ve zaman esas alınması gerekir? Zararın denkleştirilmesinin zararın belirlenmesindeki etkisi nedir?
- Vücut bütünlüğünün ihlaline yönelen zararlar ve mala verilen zararlar nelerdir? Bu tür zararlar nasıl tazmin edilir?
- Genel olarak borca aykırılık hallerinde zarar nasıl belirlenir? Borçlunun temerrüdü durumunda kusurlu imkansızlık halinde, zapt halinde ve maddi ayıp durumunda maddi zarar nasıl belirlenir?

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Üçüncü Baskıya Önsöz ...7
İkinci Baskıya Önsöz ...8
Önsöz ...9
Yazarın Önsözü ...11
Kısaltmalar ...19
GİRİŞ...
I. KONUNUN ÖNEMİ VE SORUNUN ORTAYA KOYULMASI ...23
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI ...24
III. TERMİNOLOJİ ...29
IV. ARAŞTIRMA PLANI ...31
Birinci Bölüm...
MADDÎ ZARAR – MENFAAT KAVRAMLARI...
VE TÜRLERİ...
I. MADDÎ ZARAR ...33
A. Kavram ...33
B. Unsurları ...49
1. Malvarlığı ...49
2. Malvarlığının Azalması ...54
3. Malvarlığında Meydana Gelen Azalmanın İrade Dışı Gerçekleşmesi ...61
C. Başlıca Maddî Zarar Türleri ...65
1. Genel Olarak ...65
2. Fiilî Zarar – Kâr Mahrumiyeti ...65
a. Genel Olarak ...65
b. Fiilî Zarar ...68
c. Kâr Mahrumiyeti ...74
3. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zarar ...106
a. Genel Olarak ...106
b. Doğrudan Zarar–Dolaylı Zarar ...112
c. Yansıma Zarar ...121
4. Olumlu Zarar–Olumsuz Zarar ...126
a. Genel Olarak ...126
b. Olumlu Zarar – Olumsuz Zarar ...131
5. Mevcut Zarar–Müstakbel Zarar–Muhtemel Zarar ...147
6. Şahsa Verilen Zarar – Eşyaya Verilen Zarar ...154
7. Soyut Zarar–Somut Zarar ...161
D. Maddî Zararın Manevî Zarardan Ayırt Edilmesi ...162
II. MENFAAT ...176
A. Kavram ...176
B. Tarihi Gelişimi ve Uygulama Alanı ...191
1. Klasik Hukuk Dönemi ...191
2. Klasik Sonrası Dönem ...199
3. Orta Çağ ...201
4. Orta Çağ Sonrası ...207
C. Menfaat Kavramının Kullanım Biçimleri ...212
1. Genel Olarak ...212
2. Kullanım Biçimleri ...213
a. Fark Anlamına Gelecek Şekilde Kullanılması ...213
b. Paylaştırma Anlamına Gelecek Şekilde Kullanılması ...216
c. İkincil Nitelikte Edimi İfade Edecek Şekilde Kullanılması ...216
d. Davacının Davalıdan Talep Edebileceği Edimin İçeriğini İfade Edecek Şekilde Kullanılması ...217
D. Sınırlandırılması ...218
E. Başlıca Menfaat Türleri ...229
1. Genel Olarak ...229
2. Türleri ...233
a. Olumlu ve Olumsuz Menfaat ...233
b. Koruma Menfaati ...239
c. Malvarlığına Yönelik Menfaat ...240
d. Yere ve Zamana Yönelik Menfaat ...241
e. Hissi Değere Yönelik Menfaat ...241
f. Objektif Menfaat – Kararlaştırılmış Menfaat – Kişisel Menfaat ...246
g. Doğrudan Menfaat – Dolaylı Menfaat ...248
F. Roma Hukuku ve Modern Hukuk Menfaat Anlayışının Karşılaştırılması ...257
İkinci Bölüm...
MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ VE...
ZARARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN...
BAŞLICA HUSUSLAR...
I. MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ ...263
A. Genel Olarak ...263
B. Maddî Zarar Kavramına İlişkin Olarak Ortaya Koyulan Başlıca Teorilerin Kısaca Değerlendirilmesi ...272
1. Genel Olarak ...272
2. Fark Teorisi ve Somut Zarar Teorisi ...275
C. Zararın Belirlenmesinin Tazminatın Belirlenmesi ile Karşılaştırılması ...279
1. Maddî Tazminat Kavramı ve Tazminatın Belirlenmesi ...279
a. Genel Olarak ...279
b. Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınan Başlıca Hususlar ...296
aa. Genel Olarak ...296
bb. Zarar Veren Kişinin Kusurunun Ağırlığı ...297
cc. Birlikte Kusurun Varlığı ...303
dd. Zarar Veren Kişinin Zor Durumda Kalacak Olması ve Hâkimin Takdirine Bağlı Diğer Sebepler ...314
2. Zararı Tazmin Türleri ...318
a. Genel Olarak ...318
b. Türleri ...320
aa. Aynen Tazmin ...320
bb. Nakden Tazmin ...326
II. ZARARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN BAŞLICA HUSUSLAR ...329
A. Zararın Belirlenmesinde Esas Alınacak An ...329
B. Zararın Denkleştirilmesi ...342
C. Eşyaya Yönelik Zararların Belirlenmesine İlişkin Esaslar ...355
1. Zararın Belirlenmesinde Kullanılan Başlıca Yöntemler ...355
a. Genel Olarak ...355
b. Objektif Hesaplama Yöntemi ...358
c. Subjektif Hesaplama Yöntemi ...364
2. Hasar Gören Şeyin Zarar Gören İçin İfade Ettiği Hissi Değer ...367
3. Şeyin Tamamen Telef Olması Durumu ...370
4. Şeyin Hasara Uğraması Durumu ...371
a. Tamir Masrafları ...372
b. Hasar Gören Şeyin Yerine Yenisinin Alınması İçin Gereken Değerin Ödenmesi ...373
5. Zararın Belirlenmesinde Esas Alınacak Yer ...373
D. Şahsa Yönelik Zararın Belirlenmesine İlişkin Esaslar ...377
1. Vücut Bütünlüğünün İhlâline Yönelik Zararın Kapsamı ve Belirlenmesi ...378
a. Genel Olarak ...378
b. Tedavi Masrafları ...382
c. Çalışma Gücünün Yok Olması veya Azalması ve Ekonomik Geleceğin Sarsılması Nedeniyle Oluşacak Zarar ...392
2. Ölüm Durumunda Zararın Belirlenmesi ...396
E. Zararının Belirlenmesine Getirilen Sınırlamalar ...401
Üçüncü Bölüm...
SÖZLEŞMELER VE HAKSIZ FİİLDE...
MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ...
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞMEYE DAYALI VE SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK ...405
II. GENEL OLARAK ZARARI TAZMİN BORÇLARININ SEBEPLERİ ...414
III. SÖZLEŞMELERDE MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ ...419
A. Genel Olarak ...419
B. Sözleşmelerde Maddî Zararın Belirlenmesinin Esasları ...423
1. Genel Olarak ...423
2. Borca Aykırılık Hallerinde Zararın Belirlenmesi ...425
a. Genel Olarak ...425
b. Borcun İfa Edilmemesi ...431
c. Borcun İfa Edilmemesi Kapsamına Giren Durumlarda Maddî Zararın Belirlenmesi ...450
aa. Borçlu Temerrüdü Durumunda ...450
aaa. Genel Olarak ...450
bbb. Para Borçlarında ...462
ccc. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde ...469
bb. Kusurlu İfa İmkânsızlığı Durumunda ...488
cc. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi Durumunda ...493
aaa. Genel Olarak ...493
bbb. Zapt Durumunda ...493
ccc. Ayıplı İfa Durumunda ...512
IV. HAKSIZ FİİLDE MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ ...542
A. Genel Olarak ...542
B. Haksız Fiil ve Suç Ayırımı ...547
C. 12 Levha Kanunu’nda Mala Verilen Zararlar ...554
D. Mala Verilen Zararda Zararın Belirlenmesi ...557
1. Genel Olarak ...557
2. Mala Verilen Zarar’da Zararın Belirlenmesinin Esasları ...567
a. Geçmişe Yönelen Zararı Belirleme Yöntemi ...567
b. En Yüksek Değer Üzerinden Zararı Belirleme Yöntemi ...569
c. Geçmişe Yönelik Hesaplamada En Yüksek Değerin Esas Alınmasının İşlevi ...570
3. Lex Aquilia’nın Birinci Kısmına Göre Zararın Belirlenmesi ...573
4. Lex Aquilia’nın Üçüncü Kısmına Göre Zararın Belirlenmesi ...581
5. Mala Verilen Zarar’da Zararın Belirlenmesinde Menfaatin Yeri ...586
Sonuç ...593
Conclusion ...606
Zusammenfassung ...619
Kaynakça ...635
Kavram Dizini ...653

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161974
Yayın Tarihi 2023 Eylül
Barkod 9789750287138
ISBN 9789750287138
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Murat Topuz