Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Limited Şirketlerde Pay Haczi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Sayfa Sayısı :
121
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050511222

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

Ticari hayatta yaygın bir şirket olan limited şirketler bakımından, 6102 sayılı Ticaret Kanunu ile birçok yeni düzenleme getirilmiştir. Bu yenilikler, eski TTK ile düzenlenmeyen limited ortaklıklarda pay haczi konusuna yönelik düzenlemeleri de barındırmaktadır. Tez konumuzu oluşturan limited ortaklıklarda pay haczi kapsamında, şirket ortağının kişisel alacaklılarının, TTK madde 133/2 uyarınca Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, İcra ve İflas Kanunu'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini talep ederek, alacaklarını tahsil edebilmesi incelenecektir. Bu doğrultuda, hacze konu edilen değer bakımından bir ayrıma gidilerek, haciz işlemlerinin hangi hükümler çerçevesinde gerçekleştirileceği irdelenecektir. 6102 sayılı TTK madde 133/2 ile açıkça düzenlendiği üzere, haczedilen şirket payının, taşınır malların paraya çevrilmesini düzenleyen hükümler uyarınca satışı talep edilebilecektir. Çalışmamızda, TTK'da ve İİK'da yer alan düzenlemelerin yanı sıra, limited şirketlerin pay haczine ilişkin olarak uygulamada karşımıza çıkan sorunlar; doktrinde yer alan tartışmalar ve Yargıtay içtihatları eşliğinde irdelenecektir

(Tanıtım Bülteninden)

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR....................................................................................7

ÖZET...............................................................................................9

KISALTMALAR .........................................................................15

GİRİŞ ............................................................................................17

BİRİNCİ BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKETTE

PAY KAVRAMI

1. LİMİTED ŞİRKET ...................................................................21

1.1. Limited Şirkette Pay Kavramı .......................................23

2. ESAS SERMAYE.....................................................................24

2.1. Esas Sermaye Özellikleri ...............................................25

1.2.1.1. Belirlilik............................................................25

1.2.1.2. Asgarilik ...........................................................26

1.2.1.3. Sabitlik..............................................................27

3. ESAS SERMAYE PAYI..........................................................27

3.1. Esas Sermaye Payı Özellikleri.......................................29

3.1.1. Devredilebilirlik ...................................................29

3.1.2. Payların itibari değeri...........................................30

3.1.3. Esas sermaye paylarının farklı değerde

olabilmesi .............................................................31

3.1.4. Esas Sermaye Payının Ortaklık Haklarında

Belirleyici Rolü ...................................................32

3.1.4.1. Mali Haklar......................................................33

3.1.4.2. İdari haklar.......................................................34

3.2. Esas Sermaye Payının Hukuki İşlemlere Konu Olması 35

3.2.1. Esas Sermaye Payının Rehni ...............................35

3.2.1.1. Pay Üzerinde Rehin Hakkı Tesisi İçin

Şartlar..............................................................36

12

3.2.1.1.1. Genel Kurul Onayı (Şirket sözleşmesinde

öngörülmüş ise ).........................................36

3.2.1.1.2. Rehin Sözleşmesinin Yazılı Yapılması .....37

3.2.1.1.3. Rehin Hakkının Pay Defterine Kaydı ........37

3.2.2. Esas Sermaye Payının İntifa Hakkına Konu

Olması ..................................................................38

4. LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY HACZİNE İLİŞKİN 6762

SAYILI MÜLGA TTK İLE 6102 SAYILI TTK

KARŞILAŞTIRMASI ..............................................................39

4.1. Mülga TTK'ya Göre Limited Şirketlerde Pay Haczi ....39

4.2. 6102 Sayılı TTK'ya Göre Limited Şirketlerde Pay

Haczi...............................................................................43

İKİNCİ BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY HACZİ

1. HACİZ KAVRAMI VE TÜRLERİ.........................................55

1.1. Haciz kavramı ................................................................55

1.2. Haciz türleri....................................................................56

1.3. Haczin Konusu ve Kapsamı...........................................57

1.3.1. Konusu .................................................................57

1.3.2. Kapsamı................................................................58

2. LİMİTED ŞİRKETLERDE HACZE KONU OLABİLECEK

DEĞERLER...............................................................................59

2.1. Ortağın Şahsi Malvarlığı................................................60

2.2. Kâr Payı..........................................................................61

2.3. Tasfiye Payı....................................................................67

2.4. Ortaklık Payı ..................................................................72

2.4.1. Malvarlıksal (Ortağın Malvarlığından

Kaynaklanan/Mali) Haklar Açısından Ortaklık

Payı......................................................................73

2.4.1.1. Senede Bağlanmış ve Senede Bağlanmamış

Paylar Bakımından .........................................73

2.4.1.2. Hazırlık Dönemi Faizi Bakımından...............79

2.4.1.3. Rüçhan Hakkı Bakımından ............................81

13

2.4.2. Yönetimsel (Ortağın Yönetim Hakkından

Kaynaklanan/İdari) Haklar Açısından Ortaklık

Payı .....................................................................85

2.5. Ortağın Şirketten Olan Diğer Alacakları .......................88

3. LİMİTED ŞİRKET PAYININ HACZİNDE USUL..............89

3.1. İİK Madde 88 Bakımından Değerlendirme ...................89

3.2. İİK Madde 94 Bakımından Değerlendirme ...................92

3.3. İİK Madde 89 Bakımından Değerlendirme ...................96

4. LİMİTED ŞİRKET PAY HACZİNİN ETKİSİ....................100

4.1. Alacaklı Bakımından Etkisi .........................................100

4.2. Borçlu Bakımından Etkisi............................................100

4.3. Şirket Bakımından Etkisi .............................................102

5. HACZEDİLMİŞ OLAN LİMİTED ŞİRKET PAYININ

PARAYA ÇEVRİLMESİ.......................................................102

6. PARAYA ÇEVRİLEN LİMİTED ŞİRKET PAYININ

ALICISINA DEVRİ ................................................................109

7. LİMİTED ŞİRKET PAYINI İCRA YOLUYLA İKTİSAP

EDEN YENİ PAYDAŞIN HUKUKİ DURUMU ..................112

SONUÇ........................................................................................117

KAYNAKÇA ..............................................................................121

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158559
Yayın Tarihi 2022 Mart
Barkod 9786050511222
ISBN 9786050511222
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Nuri Murat Polat