Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Limited Şirketler Rehberi

Hızlı Gözat

26/06/2012 günlü 6335 Sayılı Kanunla Değişik 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
361
Boyut :
17,5 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055263249

Stok Durumu: Stokta var

63,00 TL

Detayları

"26/6/2012 gün ve 6335 sayılı Kanunla değişik 13/1/2011 gün ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6 kitaptan oluşuyor, Kitabımızda EK: 1 mevzuat olarak yer alan -Ticari İşletme-, -Ticaret Şirketleri- Kitapları Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) sorumluluğundadır.
Borçlanma, internet sitesi, fatura bilgileri, suç ve cezalar, konularında 26/6/2012 gün ve 6335 sayılı Kanunla değişiklikler yapıldı, gerek 3/2/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6273 sayılı Kanunla, gerekse 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 26/6/2012 gün ve 6335 sayılı, Kanunla yapılan bütün değişiklikleri 13/1/2011 gün ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Kitabımızda EK: 1 mevzuat olarak yer alan -Ticari İşletme-, -Ticaret Şirketleri- kitapları maddelerinin metinlerine işledim.
-Eski hukuk- terimi 29/5/1956 gün ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanun ile ilgili diğer mevzuatı ifade eder, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır, ancak eski hukukun ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun uygulanacak hükümleri söz konusudur, 26/6/2012 gün ve 6335 sayılı Kanunla değişik Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 14/1/2011 gün ve 6103 sayılı Kanunun örneğin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 42 nolu maddelerinin ve diğer bütün maddelerinin uygulamada göz önüne alınması gerekir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili tebliğleri yayınlamaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) yetkilidir (26/6/2012 gün ve 6335 sayılı Kanun m. 42/f. l, 3/6/2011 gün ve 640 sayılı KHK geçici m. 2/f. 5).
İkincil mevzuat olarak hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler, 1/7/2012 tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulacağı için ikincil mevzuatın da devamlı izlenmesi gerekir (26/6/2012-6335/m. 45 ile değişik 14/l/2011-6103/m. 42).
26/6/2012 gün ve 6335 sayılı Kanunla değişik 13/1/2011 gün ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ticari işletme ve ticaret şirketlerine ilişkin bütün maddeleri LİMİTED ŞİRKETLER REHBERİ isimli işbu Kitabımızda EK: 1 olarak yer almaktadır, 26/6/2012 gün ve 6335 sayılı Kanunla değişik Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 14/1/2011 gün ve 6103 sayılı Kanunun bütün maddeleri Kitabımızda EK: 2 olarak yer almaktadır, 26/4/2012 gün ve 6300 sayılı Kanunla yapılan bütün değişiklikleri işlediğim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 26/9/2011 gün ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kitabımızda EK: 3 olarak yer almaktadır. Mevzuat olarak yararlanılmalıdır.(Önsözden)

İçindekiler

 • Birinci Bölüm
 • 26/6/2012 GÜN VE 6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
 • I. -TEPKİLER, TARTIŞMALAR, DEĞİŞİKLİKLER-1
 • II. -SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN DÜZENLEME-2
 • III. -CEZAİ SORUMLULUK-2
 • IV. -İNTERNET SİTESİ-7
 • V. -BAĞIMSIZ DENETİM DÜZENLEMESİNE SINIRLAMA-9
 • VI. -BAĞIMSIZ DENETÇİ ATANMA SÜRESİ-11
 • VII. -ELEKTRONİK ORTAM YÖNÜNDEN YAPILAN DÜZENLEME-11
 • VIII. -FATURA VE BENZERİ BELGELERDE YER ALACAK BİLGİLER-11
 • IX. -GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ-12
 • X. -TİCARET UNVANI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE LEVHA ASMA-13
 • XI. -BORÇLANMA YASAĞI-14
 • XII. -GAYRİ FAAL ŞİRKETLER-14
 • XIII. -MERSİS (MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ)-18
 • XIV. -TİCARİ DEFTERLER-18
 • İkinci Bölüm
 • ADİ ORTAKLIK, TİCARET ŞİRKETLERİ
 • I. -ADİ ORTAKLIK KAVRAMI-21
 • II. -TİCARET ŞİRKETLERİ-22
 • 1. -KOLLEKTİF ŞİRKET-22
 • 2. -KOMANDİT ŞİRKET-23
 • 3. -KOOPERATİF ŞİRKET-23
 • 4. -ANONİM ŞİRKET-23
 • 5. -SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET-24
 • 6. -LİMİTED ŞİRKET-25
 • III. -ŞİRKET VE ORTAK TERİMLERİNİN KANUNİLİĞİ-26
 • Üçüncü Bölüm
 • TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME
 • I. -BİRLEŞME ŞEKİLLERİ VE BİRLEŞEBİLECEK ŞİRKET-27
 • A. -TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN BİRLEŞMEYE KATILMASI-30
 • B. -SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK HALİNDE BİRLEŞMEYE KATILMASI-30
 • II. -BÖLÜNME-30
 • III. -TÜR DEĞİŞİTRME-32
 • Dördüncü Bölüm
 • LİMİTED ŞİRKETLER
 • I. -LİMİTED ŞİRKET TANIMI VE ORTAK SAYISI-35
 • II. -LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ-38
 • III. -LİMİTED ŞİRKETİN ESAS SERMAYE PAYLARI-40
 • IV. -LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN TESCİL VE İLANI-41
 • V. -LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ-43
 • VI. -LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN ARTIRILMASI-44
 • VII. -LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN AZALTILMASI-44
 • VIII. -LİMİTED ŞİRKETİN ORTAKLARININ SORUMLULUĞU-44
 • IX. -LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE VE ANONİM ŞİRKETE İLİŞKİN UYGULANACAK HÜKÜMLER-46
 • X. -LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU DEVREDİLMEZ YETKİLER VE ÇAĞRI-47
 • XI. -ELEKTRONİK ORTAMDA LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISI-49
 • XII. -LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ OY HAKKININ HESAPLANMASI-49
 • XIII. -LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN OY HAKKINDAN YOKSUNLUK-51
 • XIV. -LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA KARAR ALMA, ÖNEMLİ KARARLAR, BUTLANI-51
 • XV. -LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ-52
 • XVI. -LİMİTED ŞİRKETLERİN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SINIFLANDIRILMASI-53
 • XVII. -LİMİTED ŞİRKETTE EN AZ SERMAYE VE ÜÇ YIL İÇİNDE SERMAYE YÜKSELTİLMESİ-54
 • XVIII. -LİMİTED ŞİRKETE AYNÎ SERMAYE KONULMASI-54
 • XIX. -LİMİTED ŞİRKET SERMAYE PAYININ İŞLEMLERE KONU OLMASI VE PAY DEFTERİ-55
 • XX. -LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİ-55
 • XXI. -LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYININ MİRAS, EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ VE İCRA YOLUYLA GEÇMESİ-56
 • XXII. -LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYININ GERÇEK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ-57
 • XXIII. -LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYI GEÇİŞLERİN TESCİLİ-57
 • XXIV. -BİRDEN FAZLA ORTAĞA AİT ESAS SERMAYE PAYI VE HAKLAR-57
 • XXV. -ESAS SERMAYE AZALTILMASI HARİÇ ESAS SERMAYE PAYI GERİ VERİLMEZ VE LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI İBRA OLUNAMAZ-58
 • XXVI. -LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-58
 • XXVII. -LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ-59
 • XXVIII. -LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ, GÖREVLER, YETKİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER-60
 • XXIX. -LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN DEVREDİLMEZ VE VAZGEÇİLEMEZ GÖREVLERİ-60
 • XXX. -LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMÜ, REKABET YASAĞI-61
 • XXXI. -LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI-62
 • XXXII. -LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMASI, YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN GERİ ALINMASI VE SINIRLANDIRILMASI-62
 • XXXIII. -LİMİTED ŞİRKETTE TİCARİ MÜMESSİLLER VE TİCARİ VEKİLLER-62
 • XXXIV. -LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ İLE YETKİLENDİRİLEN KİŞİNİN HAKSIZ FİİLİNDEN LİMİTED ŞİRKET SORUMLUDUR-63
 • XXXV. -LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK-63
 • XXXVI. -LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ-64
 • XXXVII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI-66
 • XXXVIII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI-67
 • XXXIX. -LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSABI-67
 • XL. -LİMİTED ŞİRKETTEN HAKSIZ ALINAN KÂR PAYLARININ GERİ VERİLMESİ-68
 • XLI. -LİMİTED ŞİRKETTE FAİZ YASAĞI VE HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ-68
 • XLII. -LİMİTED ŞİRKET DENETİMİ-68
 • XLIII. -LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ-71
 • XLIV. -LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA-72
 • 1. -Genel Olarak Çıkma Hakkı-72
 • 2. -Ortaklıktan Çıkmaya Katılma-72
 • 3. -Ortaklıktan Çıkarma-72
 • XLV. -LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN AYRILAN ORTAĞA AYRILMA AKÇESİ-73
 • XLVI. -LİMİTED ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMASI-73
 • XLVII. -LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI VE YEDEK AKÇELER-73
 • XLVIII. -LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ, TESCİL VE İLAN-74
 • A. -Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları-74
 • B. -Tescil ve ilan-75
 • XLIX. -LİMİTED ŞİRKET İFLASININ BİLDİRİLMESİ VE ERTELENMESİ-75
 • L. -LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE-75
 • LI. -LİMİTED ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR-75
 • LII. -LİMİTED ŞİRKETLERDE YILLIK FAALİYET RAPORU-77
 • LIII. -LİMİTED ŞİRKETLERDE DEFTERLER VE BELGELER-77
 • Beşinci Bölüm
 • EKLER
 • Ek 1: -TÜRK TİCARET KANUNU’NUN TİCARİ İŞLETME VE TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİK BÜTÜN HÜKÜMLERİ-83
 • EK 2 : -26/6/2012 GÜNLÜ 6335 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 14/1/2011 GÜN VE 6103 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN-307
 • EK 3 : -26/04/2012 GÜN VE 6300 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 26/9/2011 GÜN VE 660 SAYILI KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-327
 • EK 4 : -ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (RG: 13/12/2011 - 28141)-347
 • KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-359

Ek Bilgi

Ürün Kodu 139615
Yayın Tarihi 2012 Ağustos
Barkod 9786055263249
ISBN 9786055263249
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Abdullah Doğan