Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Limited Şirket Genel Kurul Rehberi Limited Şirket Genel Kurul Rehberi

Limited Şirket Genel Kurul Rehberi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
224
Boyut :
13x19
Baskı :
5
ISBN/Ref :
9789750265303

Stok Durumu: Stokta var

57,00 TL

Detayları

Limited şirketler, kuruluşlarından tasfiye olunmalarına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidirler. Eserde, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri sistematik bir şekilde ele alınmış ve mukayese açısından yer yer eski Ticaret Kanununun düzenlemelerine de değinilmiştir. Limited şirketin kuruluşu, yönetimi ve temsili, denetimi, pay devirleri, ortakların hak ve borçları, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, sermayesinin artırılması ve azaltılması, kâr dağıtımı ve yedek akçe ayrımı, finansal tablolar ile raporlar, ticarî defterler ve belgeler, sona erme ve tasfiye, birleşme, yapı değişiklikleri, hukukî ve cezaî sorumluluk halleri gibi konu başlıklarından oluşan eserde, uygulama örneklerine ve yargı kararlarına da yer verilmektedir.

Dr. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere, konuya ilişkin yönetmeliklere ve tebliğlere göre güncellenen bu eserde, Türk Ticaret Kanunu'nun limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmış; ayrıca TTK hükümleri ışığında alınan limited şirketlere dair yüksek yargı kararlarının özetlerine yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantıya Çağrı ve Davet Yazısı
Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Yıllık Faaliyet Raporu
Şirket Sözleşmesi Değişiklikleri
Kâr Dağıtım Teklifi
Çağrısız Genel Kurul
Sirküler Tipi Genel Kurul Kararı
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Pay Devrinin Onaylanması

İçindekiler

Beşinci Baskıya Önsöz 7
Dördüncü Baskıya Önsöz 8
Üçüncü Baskıya Önsöz 9
İkinci Baskıya Önsöz 10
Önsöz 11
Kısaltmalar 21
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARI
1.1. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU 23
1.2. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 24
1.2.1. Genel Kurulun Kanunen Devredilemez Yetkileri 25
1.2.2. Genel Kurulun Şirket Sözleşmesi ile Devredilemez Nitelik Kazanan Yetkileri 26
1.3. TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL OLUR MU? 27
1.4. GENEL KURUL TOPLANTISININ TÜRLERİ 28
1.4.1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28
1.4.2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28
1.5. GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILMALIDIR? 28
1.5.1. Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılma Zamanı 28
1.5.1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Yapılma Zamanı 29
1.6. GENEL KURULU KİMLER TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR? 29
1.6.1. Müdürler 29
1.6.2. Ortaklar 30
1.6.3. Tasfiye Memurları 30
1.6.4. Azlık 30
1.6.5. Mahkeme 31
1.7. GENEL KURUL KARAR DEFTERİ TUTULMASI VE ONAYLATILMASI 32
İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN İŞLEMLER VE BELGELER
2.1. GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELERE YER VERİLMELİDİR? 35
2.2. ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA NASIL ÇAĞRILMALIDIR? 39
2.3. GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILMALIDIR? 41
2.4. GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI İLANINDA HANGİ HUSUSLARA YER VERİLMELİDİR? 41
2.5. GENEL KURUL ÇAĞRISIZ OLARAK TOPLANIP KARAR ALABİLİR Mİ? 43
2.6. GENEL KURUL TOPLANTI YAPMADAN KARAR ALABİLİR Mİ? 43
2.7. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ 45
2.8. FİNANSAL TABLOLARIN VE YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI 46
2.8.1. Finansal Tablolar Ne Zaman ve Kim tarafından Hazırlanacaktır? 46
2.8.2. Müdürün veya Müdürler Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır? 47
2.8.2.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasında Uyulacak Genel İlkeler 49
2.8.2.2. Yıllık Faaliyet Raporunun Bölümleri ve İçeriği 50
2.8.2.2.1. Genel Bilgiler 51
2.8.2.2.2. Müdürler ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 52
2.8.2.2.3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 52
2.8.2.2.4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler 52
2.8.2.2.5. Finansal Durum 53
2.8.2.2.6. Riskler ve Müdürün/Müdürler Kurulunun Değerlendirmesi 54
2.8.2.2.7. Diğer Hususlar 55
2.8.2.3. Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlama Zamanı 55
2.8.3. Finansal Tablolar İle Yıllık Faaliyet Raporu İlan Edilecek midir? 55
2.9. GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR? 57
2.10. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAYA YETKİLİ OLANLAR 58
2.11. GENEL KURUL TOPLANTISINA YETKİSİZ KATILMA 58
2.12. ORTAKLARIN GENEL KURULDAKİ OY HAKKI NASIL BELİRLENİR? 60
2.13. GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAZILI OY VERİLEBİLİR Mİ? 62
2.14. ORTAKLAR HANGİ HALLERDE OY KULLANAMAZ? 62
2.15. ORTAKLAR GENEL KURULA TEMSİLCİLERİNİ GÖNDEREBİLİRLER Mİ? 63
2.16. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 64
2.17. GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI NEDİR? 65
2.17.1. Genel Karar Alma Yetersayısı 65
2.17.2. Özel Karar Alma Yetersayısı 66
2.17.2.1. Önemli Konulara İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayısı 66
2.17.2.2. Şirket Sözleşmesinde Yapılacak Değişikliklerde Toplantı ve Karar Yetersayısı 70
2.17.2.3. Yapı Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 72
2.17.2.4. Sermayenin Azaltılmasında Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 72
2.17.2.5. Diğer Hususlarda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 73
2.18. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNİ KİMLER HANGİ HALLERDE İSTEYEBİLİR? 73
2.19. HANGİ GENEL KURUL KARARLARI GEÇERSİZDİR (BATILDIR)? 77
2.20. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN TTK’YA UYUMLAŞTIRILMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 79
Üçüncü Bölüm
ELEKTRONİK (ONLİNE) GENEL KURUL TOPLANTISI
3.1. ELEKTRONİK GENEL KURUL (E–GENEL KURUL) 85
3.2. GENEL KURULU TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM 87
3.3. ONLİNE GENEL KURUL İÇİN ŞİRKET SÖZLEŞMESİNE KONULACAK HÜKÜM 87
3.4. GENEL KURULA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA BİLDİRİMİ 88
3.5. ONLİNE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM, GÖRÜŞ BİLDİRME VE OY VERME 88
3.6. ONLİNE GENEL KURUL İÇİN ŞİRKETLERİN UYACAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLER 89
3.7. ELEKTRONİK TOPLANTI SİSTEMİNİN GÜVENLİK KRİTERLERİ 92
Dördüncü Bölüm
ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE,
ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASINA, AZALTILMASINA VE PAY DEVRİNİN ONAYLANMASINA DAİR GENEL KURUL TOPLANTILARI
4.1. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 93
4.1.1. Şirket Sözleşmesi 93
4.1.2. Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 97
4.1.2.1. Genel Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 97
4.1.2.2. Özel Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 98
4.1.2.2.1. Tüm Ortakların İttifakını Gerektiren Özel Sözleşme Değişiklikleri 98
4.1.2.2.2. Genel Kurulda Temsil Edilen Oyların En Az Üçte İkisini Gerektiren Özel Sözleşme Değişiklikleri 100
4.1.2.3. TTK’ya Uyum Amacıyla Yapılacak Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 102
4.1.3. Sözleşme Değişikliklerinin Tescil ve İlanı 104
4.2. ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI 105
4.2.1. Esas Sermaye Artırımına İlişkin Genel İlkeler 105
4.2.1.1. Esas Sermayenin Artırılmasına Karar Verecek Organ 106
4.2.1.2. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi 106
4.2.1.3. Sermaye Artırım Beyanı 107
4.2.1.4. Değerleme Raporu 109
4.2.1.5. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı 110
4.2.1.6. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 112
4.3. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI 114
4.3.1. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenleri 115
4.3.2. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması Prosedürü 116
4.3.2.1. Esas Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması 117
4.3.2.2. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması 120
4.3.3. Sermayenin Azaltılması Kararının İfası 121
4.3.4. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili 123
4.3.5. Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri 125
4.4. ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİ 128
4.4.1. Devir Sözleşmesinin Noterde Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu 128
4.4.2. Devir Sözleşmesinde Belirtilmesi Gereken Hususlar 129
4.4.3. Genel Kurulun Devri Onaylaması 130
4.4.4. Genel Kurulun Pay Devrini Sebepsiz Olarak Reddetmesi 132
4.4.5. Esas Sermaye Paylarının Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Nedeniyle Geçişi 134
4.4.6. Pay Devrinin ve Geçişinin Tescil Edilmesi 137
EKLER
Ek–1: Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasına ve Toplantının Gündemine Dair Müdür/Müdürler Kurulu Kararı 141
Ek–2: Genel Kurulun Çağrısız Olarak Toplanmasına ve Toplantının Gündemine Dair Müdür/Müdürler Kurulu Kararı 143
Ek–3: Genel Kurul Çağrısının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlan Edilmesine Dair Talep Yazısı Örneği 145
Ek–4: Ortaklara Gönderilecek Davet Yazısı Örneği (Çağrılı Genel Kurul) 148
Ek–5: Ortaklara Gönderilecek Davet Yazısı Örneği (Çağrısız Genel Kurul) 151
Ek–6: Genel Kurul Toplantısına Katılamayacak Ortaklar İçin Vekaletname Örneği 154
Ek–7: Limited Şirket Sözleşmesi Tadil Metni Örneği 155
Ek–8: Limited Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği 157
Ek–9: Müdür veya Müdürler Kurulu Tarafından Hazırlanacak Olan Kâr Dağıtım Teklifi Örneği 171
Ek–10: Hazır Bulunanlar Listesi Örneği 174
Ek–11: Limited Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (Çağrılı Genel Kurul) 175
Ek–12: Limited Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (Çağrısız Genel Kurul) 177
Ek–13: Genel Kurul Kararlarının Tesciline Dair Talep Yazısı Örneği 179
Ek–14: Sermaye Artırımına İlişkin Sözleşme Tadil Metni Örneği 180
Ek–15: Limited Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 181
Ek–16: Genel Kurul Toplantısını Erteleme Tutanağı Örneği (Çağrılı Genel Kurul) 183
Ek–17: Genel Kurul Toplantısını Erteleme Tutanağı Örneği (Çağrısız Genel Kurul) 184
Ek–18: Toplantısız Genel Kurul Kararı Örneği (Sirküler Tipi Karar) 185
Ek–19: Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi Örneği 187
Ek–20: Limited Şirket Pay Devrine İlişkin Genel Kurul Kararı Örneği 189
Ek–21: Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Tesciline İlişkin Olarak Ticaret Sicili Müdürlükleri Tarafından Talep Edilen Bilgiler ve Belgeler Listesi 190
Ek–22: Tescil İçin Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örneği (Genel) 202
Ek–23: Sözleşme Değişikliğine İlişkin Genel Kurul Kararı Örneği 203
Ek–24: Limited Şirket Sermaye Artırım Kararı Örneği 204
Ek–25: Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Olarak Alacaklılara Yapılacak Çağrının İlan Talep Yazısı (Genel) 205
Ek–26: Limited Şirket Adres Değişikliğine İlişkin Genel Kurul Kararı Örneği (Genel) 206
Ek–27: Limited Şirket Esas Sermaye Payı (Hisse) Devrine İlişkin Genel Kurul Karar Örneği 207
Ek–28: Veraseten Pay Devrine (Kanuni Geçişe) İlişkin Genel Kurul Karar Örneği 209
Ek–29: Limited Şirkete Müdür Atanmasına ve Temsil İlzama İlişkin Genel Kurul Karar Örneği 211
Ek–30: Genel Kurul Toplantısında Bulunmadığı Halde Şirket Müdürlüğüne Seçilen Kişilere İlişkin Beyan 212
Ek–31: Limited Şirkete Tüzel Kişinin Müdür Seçilmesine ve Temsil İlzama Ait Karar Örneği 213
Ek–32: Limited Şirket Müdürünün İstifasına İlişkin Genel Kurul Kararı Örneği 215
Kaynakça 217
Kavram Dizini 221

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155410
Yayın Tarihi 2021 Ocak
Barkod 9789750265303
ISBN 9789750265303
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 5
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Soner Altaş