Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin ve Ortakların Amme Alacaklarından Doğan Sorumluluğu Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin ve Ortakların Amme Alacaklarından Doğan Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin ve Ortakların Amme Alacaklarından Doğan Sorumluluğu

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
296
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750278013

Stok Durumu: Stokta var

103,00 TL

Detayları


Limited şirketlerde kanuni temsilcilerin amme alacaklarından doğan sorumluluğuyla ilgili 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Eserde bu düzenlemelerin mahiyetleri, şartları, kapsamları ve öngördüğü sorumluluklar ele alınmıştır. 6183 sayılı AATUHK gereğince limited şirketin amme alacaklarından dolayı şirket ortaklarının sorumluluğu da çalışmada detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Limited şirketlerden tahsil edilemeyen vergi alacakları başta olmak üzere amme alacaklarından gerek kanuni temsilcilerin gerek ortakların sorumluluğu, teorik açıdan önemli olmakla birlikte uygulama açısından da çok önemlidir. Zira Türkiye deki şirketlerin neredeyse yüzde 90 ı limited şirkettir. Bu açıdan farklı veri tabanlarından konuyla ilgili binlerce yargı kararı taranmış, içlerinden en önemlileri seçilerek çalışmaya eklenmiştir. Teorik açıdan da uygulama açısından da faydalı olması dileğiyle...

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Limited Şirketlerde Kanuni Temsilciler
Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Vergi Alacaklarından Doğan Sorumluluğu
Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Amme (Kamu) Alacaklarından Doğan Sorumluluğu
Limited Şirketlerde Ortakların Amme Alacaklarından Doğan Sorumluluğu

İçindekiler

Teşekkür 7
Kısaltmalar 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETLER, KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE DİĞER İLGİLİLER
I. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ 17
II. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 20
A. Genel Kurul 21
B. Müdür/Müdürler Kurulu 24
1. Genel Olarak 24
2. Müdürlük Sıfatının Kazanılması 25
3. Şirket ile Müdür Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti 26
4. Görev ve Yetkileri 29
5. Müdürün Hakları ve Yükümlülükleri 30
a. Müdürün Hakları 30
aa. Mali Haklar 30
bb. Temsil Hakkı ve Yetkisi 31
aaa. Genel Olarak Temsil 31
bbb. Temsil Hak ve Yetkisinin Sınırlandırılması 32
aaaa. Birlikte Temsil 33
bbbb. Temsil Yetkisinin Yer İtibari ile Sınırlandırılması 35
cc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 35
b. Müdürlerin Yükümlülükleri 35
aa. Özen Borcu 35
bb. Eşit İşlem Yükümlülüğü 36
cc. Rekabet Yasağı 36
6. Müdür Sıfatının Kaybedilmesi 37
III. LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLAR 38
A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması 38
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 39
IV. LİMİTED ŞİRKETTE KANUNÎ TEMSİLCİ VE DİĞER İLGİLİLER 40
A. Temsil Kavramı 40
B. Limited Şirkette Kanuni Temsilciler 43
1. Müdür/ Müdürler Kurulu 45
2. Murahhas Üye/ Murahhas Müdür 45
3. Tasfiye Memurları 46
4. Kayyım 47
5. Ticari Temsilci 50
C. Limited Şirkette Temsil Konusunda Diğer İlgililer 52
1. Ticari Vekil 52
2. Konkordato Komiseri 53
3. İflas İdaresi 55
İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
I. AMME ALACAĞI KAVRAMI VE ÖNEMİ 57
II. AMME ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ 61
III. AMME ALACAKLARININ TÜRLERİ 62
A. Genel Olarak 62
B. Asli Amme Alacakları 64
1. Vergi 64
2. Resim ve Harç 65
3. Vergi Cezaları 66
4. Para Cezaları 66
5. Ceza Tahkik ve Takiplerine Ait Muhakeme Masrafları 66
C. Fer’i Amme Alacakları 67
1. Tecil Faizi 67
2. Gecikme Zammı 68
3. Haksız Çıkma Zammı 70
4. Gecikme Faizi 70
5. Pişmanlık Zammı 72
D. Amme Hizmetinden Doğan Diğer Amme Alacakları 72
E. Amme Alacaklarının Takip Masrafları 74
F. AATUHK’a Göre Tahsil Edileceği Düzenlenen Alacaklar 75
IV. AMME ALACAKLARININ TARAFLARI 75
A. Genel Olarak 75
B. Amme Alacaklısı 76
1. Genel Olarak 76
2. Devlet 77
3. İl Özel İdaresi 77
4. Belediye 77
C. Amme Borçlusu 78
1. Amme Alacağını Ödemek Mecburiyetinde Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler 79
2. Kanuni Temsilciler 79
3. Mirasçılar 80
4. Vergi Mükellefleri 80
5. Vergi Sorumlusu 81
6. Kefiller 82
7. Yabancı Kişi ve Kurumların Temsilcileri 83
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETTE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VE
ORTAKLARIN AMME BORÇLARINDAN SORUMLULUK ESASLARI
I. SORUMLULUK KAVRAMI 85
II. VERGİ HUKUKU KAPSAMINDA SORUMLULUK 87
III. LİMİTED ŞİRKETTE KANUNİ TEMSİLCİLERİN AMME BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 89
A. VUK’un 10. Maddesi Kapsamında Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarından Doğan Sorumluluğu 90
1. Maddenin İlk Hali ve Yapılan Değişiklikler 90
2. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Kapsamı 93
3. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Şartları 94
4. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Mahiyeti 98
a. Kusur Bakımından 98
b. Fer’ilik Bakımından 100
c. Müşterek – Müteselsil Sorumluluk Bakımından 101
d. Sorumluluğun Sınırı Bakımından 102
e. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Zaman Bakımından Sınırı 102
5. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Rücu Hakkı 104
B. AATUHK’un Mükerrer 35. Maddesi Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 105
1. Maddenin İlk Hâli ve Geçirdiği Değişiklikler 105
2. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Kapsamı 108
3. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Şartları 110
4. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Mahiyeti 113
a. Kusur Bakımından 113
b. Fer’ilik Bakımından 114
c. Müşterek – Müteselsil Sorumluluk Bakımından 114
d. Sorumluluğun Sınırı Bakımından 115
e. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Zaman Bakımından Sınırı 115
5. Madde Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Rücu Hakkı 116
C. SSGSSK 88. Maddesi Uyarınca Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 116
D. Tasfiye Halindeki Limited Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 119
IV. MURAHHAS ÜYE/MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU 121
V. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ AATUHK 35. MADDESİ UYARINCA AMME BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 123
A. Genel Olarak Ortakların Sorumluluğu 123
B. Ortakların Amme Borçlarından Sorumluluğunun Kapsamı 125
C. Ortakların Amme Borçlarından Sorumluluğunun Şartları 125
D. Ortakların Amme Borçlarından Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti 126
1. Kusur Bakımından 126
2. Fer’ilik Bakımından 126
3. Müşterek – Müteselsil Sorumluluk Bakımından 127
4. Sorumluluğun Sınırı Bakımından 127
5. Madde Ortakların Sorumluluğunun Zaman Bakımından Sınırı 127
E. Ortakların Rücu Hakkı 128
VI. LİMİTED ŞİRKETTE AMME ALACAKLARININ TAKİBİNDE KANUNİ TEMSİLCİ VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNUN DERECELERİ 128
SONUÇ 139
Kaynaklar 143

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159074
Yayın Tarihi 2022 Haziran
Barkod 9789750278013
ISBN 9789750278013
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Melike Kaya Karahanlı