Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • KRİPTO PARA BİRİMLERİ ve SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLAMA SUÇU KRİPTO PARA BİRİMLERİ ve SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLAMA SUÇU

Kripto Para Birimleri ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklama Suçu

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
205
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050507423

Stok Durumu: Stokta var

170,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 153,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
PARA, KRİPTO PARA BİRİMLERİ VE BLOKZİNCİR SİSTEMİ

I.    PARANIN İKTİSADİ VE HUKUKİ TEORİSİ

A. Paranın İktisadi Teorisi

B. Paranın Hukuki Teorisi

1.   Klasik Teoriler: Devlet Teorisi ve Sosyal Teori

2.   Modern Teori: Paranın Kurumsal Teorisi

3.   Türk Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme

II.   PARANIN ÖDEME ARACI OLARAK GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ

A. Genel Olarak

B. Nakit Ödeme Araçları

C. Nakit Dışı Ödeme Araçları

III. DİJİTAL PARA DÜNYASI VE KRİPTO PARA
BİRİMLERİ

A. Genel Olarak

B. Dijital Para Birimleri Dünyası

C. Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi

D. Kripto Para Birimleri

1.   Genel Olarak

2.   Bitcoin

3.   Ethereum

4.   Ripple

IV.       KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KISA DEĞERLENDİRME
İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR, AKLAMANIN AŞAMALARI, TEKNİKLERİ, KRİPTO PARA BİRİMLERİ İLE AKLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ, AKLAMANIN ETKİLERİ VE AKLAMA İLE MÜCADELE

I.    SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİ, KARA PARA VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARININ TANIMI

II.   AKLAMANIN AŞAMALARI

A. Genel Olarak

B. Yerleştirme Aşaması (Placement Stage)

C. Ayırma Aşaması (Layering Stage)

D. Bütünleştirme Aşaması (Integration Stage)

III.       AKLAMA TEKNİKLERİ

A. Genel Olarak

B. Finans Kuruluşlarının Kullanıldığı Aklama Teknikleri

C. Finans Kuruluşlarının Kullanılmadığı Aklama
Teknikleri

IV.       KİRİPTO PARA BİRİMLERİNİN AKLAMA
İLE İLİŞKİSİ

A. Genel Olarak

B. Kripto Para Birimlerinin İlişkili Olduğu Ceza
Davaları ve İdari Ceza Uygulamaları

1.   Ceza Davaları

a.   Silk Road

b.   AlphaBay

c.   E-Gold

d.   Liberty Reserve

2.   İdari Ceza Uygulamaları

C. Kripto Para Birimlerinin Kullanıldığı Aklama
Teknikleri

1.   Genel Olarak

2.   Anonimliği Arttırıcı Servisler (Mixers, Tumblers,
and Foggers)

3.   Online Kumar ve Bahis Servisleri

4.   Dijital Varlık (Token) Satışları (Initial Coin
Offering - ICO)

5.   Dönüşüm Servisleri (Conversion Services)

V.   AKLAMANIN ETKİLERİ

A. Aklamanın Kayıt Dışı Ekonomi ile İlişkisi

B. Aklamanın Ekonomiye Etkileri

1.   Genel Olarak

2.   Kara Paranın Ekonominin Lehine Olduğu Görüş

3.   Kara Paranın Ekonominin Aleyhine Olduğu Görüş

VI.       AKLAMA İLE MÜCADELE SİSTEMİ

A. Aklanmaya Karşı Mücadelenin Gerekliliği ve
Uluslararası Mücadelede İşbirliğinin Önemi

B. Aklama ile Mücadele Amaçlı Kurulan Uluslararası Organizasyonlar

1.   FATF: Mali Eylem Görev Gücü (Financial
Action Task Force)

a.   Mali Eylem Görev Gücü Düzenlemeleri
(Financial Action Task Force–FATF)

2.   FATF Benzeri Kuruluşlar

3.   Küresel Kuruluşlar

a.   Egmont Grubu (Egmont Group of Financial
Intelligence)

b.   Wolfsberg Grubu (The Wolfsberg Group)

c.   Basel Komitesi (Basel Committe on Banking Supervision)

d.   Interpol (International Criminal Police Organization-Uluslararası Kriminal Polis Örgütü)

e.   Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
(International Monetary Fund –World Bank)

C. Aklama ile Mücadele Amaçlı Uluslararası
Düzenlemeler

1.   Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri

a.   Viyana Sözleşmesi

b.   Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi

c.   Parlemo Sözleşmesi

d.   Diğer Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri

2.   Avrupa Konseyi Düzenlemeleri

a.   R (80) 10 sayılı Tavsiye Kararı

b.   Strasburg Sözleşmesi

c.   Varşova Sözleşmesi

3.   Avrupa Birliği Düzenlemeleri

a.   91/308/EEC Sayılı Direktif

b.   2001/97/EEC Sayılı Direktif

c.   2005/60/EEC Sayılı Direktif

d.   2015/849/EEC Sayılı Direktif (4.AMLD)

e.   2018/843 EEC Sayılı Direktif (5.AMLD)

VII. AKLAMA İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

A. Genel Olarak

B. Önleyici Tedbir Yükümlüleri

C. Önleyici Tedbirler

1.   Müşterinin Tanınması

2.   Şüpheli İşlem Bildirimi

3.   Uyum Görevlisi Atanması ve Uyum Programı
Oluşturulması

4.   Bilgi-Belge Verme Yükümlülüğü ve Muhafaza
ve İbraz

5.   Devamlı Bilgi Verme (Nakit İşlem Bildirimi)

6.   Yükümlülük Denetimi

a.   Mali İstihbarat Birimleri (MİB)

b.   Türkiye’de Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU

I.    GENEL OLARAK

II.   SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN EKONOMİK SUÇ OLARAK İNCELENMESİ

III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU

A. Hukuki Konu

B. Maddi Konu

C. Fail

D. Mağdur

E. Öncül Suç

1.   Genel Olarak

2.   Öncül Suçun Aklama Suçuna Etkisi

F.   Suçun Unsurları

1.   Fiil

2.   Hukuka Aykırılık

3.   Kusurluluk

G. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri

1.   Cezayı Ağırlaştıran Nedenler

a.   Suçun Kamu Görevlisi Tarafından veya Belli
Bir Meslek Sahibi Kişi Tarafından Bu
Mesleğin İcrası Sırasında İşlenmesi

b.   Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün
Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi

c.   Cezasızlık Hali

2.   Teşebbüs

3.   İştirak

4.   İçtima

H. Suçun Muhakemesi

1.   Soruşturma

2.   Görev Yetki ve Zamanaşımı

I.   Yaptırım

1.   Suçun Cezası

a.   Hapis Cezası

b.   Adli Para Cezası

2.   Güvenlik Tedbirleri

a.   Genel Olarak

b.   Müsadere

c.   Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKÇA

ÖZET

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155345
Yayın Tarihi 2020 Aralık
Barkod 9786050507423
ISBN 9786050507423
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Derya Mutluoğlu