Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Koruma Tedbirleri Nedeniyle (Haksız Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama ve El Koyma) Tazminat Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
462
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051462929

Stok Durumu: Stokta var

49,00 TL

Detayları

"01. 06. 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve ceza adalet sistemimizi oluşturan, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini doğrudan etkileyen ve ilgilendiren temel kanunlardan biri olan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda köklü değişiklikler yapılmış, yeni CMK’da gerek sistematik olarak, gerekse yeni sayılabilecek birçok önemli düzenlemelere yer verilmiştir. Genel hükümler, soruşturma ve kovuşturma evresi, suçun mağduru ile şikâyetçinin hakları, özel yargılanma usulleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat ve kanun yolları bakımından -yeni- sayılacak değişiklikler yapılmıştır.

Yargı organları yargılama faaliyet ve görevlerini yerine getirirken, gerçeğin ortaya çıkması ve adil bir karar verebilmeleri için farklı usul ve yöntemlere başvurmaktadırlar. Yöntem açısından bunlardan en önemlileri koruma tedbirleridir. Bu tedbirler yoluyla ceza yargılamasında deliller toplanmakta, toplanan deliller muhafaza edilmekte ve amaçlanan maddi gerçeğe ulaşılarak infaz edilecek bir hüküm ortaya konulmaktadır. Bu tedbirlerin uygulanması sırasında doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kişilerin zarar görmeleri de kaçınılmaz olmaktadır. Bu zararların giderilmesi adına Anayasal güvencelere dayalı olarak Ceza Muhakemesi Kanunu bu kurumu özel olarak Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat üst başlığı altında, 141 ila 144. maddeleri arasında, tazminat istemi, tazminat isteminin koşulları, tazminatın geri alınması, tazminat isteyemeyecek kişiler şeklinde ayrı ayrı düzenlemiştir.

Bu çalışmada, Yargıtay daire kararları, Anayasa Mahkemesi, Ceza Genel Kurulu ve AİHM’nin ilgili kararlarını da içeren ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ışık tutan yeni kararlara yer verildi. CMK’nın görev alanına giren dava çeşitleri ayrı başlıklar altında düzenlenmiş ve yargılama süreci ile ilgili usuli işlemler, davanın özelliğine göre dikkat edilmesi gereken hususlar ayrı ayrı anlatılmaya çalışılmıştır.

Uygulama açısından daha önceleri koruma tedbirleri nedeniyle görülen tazminat davaları, suçla bağlantılı olarak Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde görülmekte iken, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin faaliyete geçmesi ile birlikte, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun dairelerin görev ve iş bölümü dağılımına ilişkin kararı ile koruma tedbirleri nedeniyle görülen bütün tazminat davalarının temyiz inceleme mercii olarak Yargıtay 12. Ceza Dairesi görevlendirilmiştir.

Daire yaklaşık olarak üç yıldır yaptığı temyiz incelemesi sırasında birçok uygulamayı temel insan hakları noktasında geniş yorumlayarak açıklayıcı şekilde değiştirmiş ve verdiği kararlarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bulunan dosyaların birçoğunun geri gönderilmesine ve mağduriyetlerin en kısa sürede çözümlenerek giderilmesine olanak sağlamıştır.

Kitapta 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun ilgili maddelerinin yorumuna ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ışık tutan Yargıtay 12. Ceza Dairesinin en yeni içtihatlarına ve ayrıca -ilgili mevzuat- bölümünde ilgili kanunların ve yönetmeliklerin metinlerine yer verilmiştir.

Kitabın meslektaşlarımıza ve tüm okurlara CMK’nın ilgili mevzuat hükümlerinin yorumlanması bakımından, yararlı olacağını ve uygulamaya olumlu bir katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz." (Önsözden)

İçindekiler

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • KAVRAMSAL ÇERÇEVE TAZMİNATVE KORUMA TEDBİRLERİ
 • I--GENEL BİLGİLER-1
 • 1--Tazminat Kavramı-1
 • 2--Türk Hukukunda Tazminatın Tarihsel Gelişimi-2
 • A--Anayasa Yönünden-2
 • B--466 Sayılı Kanun-4
 • C--5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu-5
 • 3--Kavramlar-7
 • A--Koruma Tedbiri Kavramı-7
 • B--Koruma Tedbirlerinin Özellikleri-10
 • C--Koruma Tedbirlerinin Ön Şartları-12
 • II--YAKALAMA-13
 • 1--Tanım-13
 • 2--Yakalamanın Niteliği-16
 • 3--Yakalamanın Amacı-17
 • 4--Yakalamanın Özellikleri-18
 • 5--Yakalama Yapabilecek Olanlar-18
 • 6--Yakalama Emri ve Nedenleri-20
 • A--Soruşturma Aşamasında Sulh Ceza Hakiminin Yakalama Emri-20
 • B--Tutuklama Talebinin Reddi Kararına Yapılan İtirazı İnceleyen Makamın Yakalama Emri-20
 • C--Kovuşturma Aşamasında Mahkemenin Yakalama Emri-21
 • D--Cumhuriyet Savcısının Yakalama Emri-21
 • E--Kolluğun Yakalama Emri-21
 • 7--Yakalama Sonrasında Yapılacak İşlemler-21
 • A--Yakalama İşleminden Doğan Hakların Bildirilmesi-21
 • B--Yakalanan veya Gözaltına Alınanların Durumunun Bildirilmesi-23
 • C--Cumhuriyet Savcısı ve Hakim Önüne Çıkarılma-24
 • D--Müdafinin Hukuki Yardımından Yararlanma-25
 • E--Yakalanan Şüpheli veya Sanığın İfade Verme Hakkı-25
 • F--Yakalanan Şüpheli ve Sanığın Sorgu Hakkı-25
 • G--Yakalama İşleminin Hukuka Aykırılığı Konusunda Hakime Başvurma Hakkı-25
 • H--Serbest Bırakıldıktan Sonra Tekrar Yakalanmama Hakkı-25
 • I--Tazminat İsteme Hakkı-25
 • İ--Müdafinin Hukuki Yardımı-26
 • J--Yasak Sorgu Yöntemlerinin Uygulanmamasını Talep Etme Hakkı-26
 • 8--Kurallara Uyulmamasından Kaynaklanan Haksız Yakalama-26
 • 9--Yakalama İle İlgili Kuralların İhlali-30
 • 10--İlgili Kurallara Uyulmakla Birlikte Ortaya Çıkan Sonuç Bakımından Haksız Bir Görünüm Kazanan Yakalama-31
 • A--Cumhuriyet Savcılığınca Takipsizlik Kararı Verilmesi-31
 • B--Mahkemece Beraat Kararı Verilmesi-31
 • III--GÖZALTINA ALMA-32
 • 1--Tanım -32
 • 2--Gözaltına Almanın Niteliği-33
 • 3--Gözaltına Almanın Amacı-34
 • 4--Gözaltına Almanın Özellikleri-34
 • 5--Gözaltına Almaya Karar Verecek Merci-35
 • 6--Gözaltına Almanın Şartları-35
 • 7--Gözaltı Süresi-36
 • 8--Gözaltına Alma Kararı Üzerinde Yapılacak İşlemler-37
 • 9--Gözaltına Almanın Yakınlarına Bildirilmesi-41
 • IV--TUTUKLAMA-41
 • 1--Tanım-41
 • 2--Bir Mahkeme Kararının veya Kanunda Öngörülen Bir Yükümlülüğün Gereği Olarak İlgilinin Yakalanması veya Tutuklanması ile Mahkemelerce Verilmiş Hürriyeti Kısıtlayıcı Cezaların Yerine Getirilmesi-43
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-48
 • 3--Tutuklamanın Niteliği-50
 • 4--Tutuklamanın Amacı-51
 • 5--Tutuklamanın Özellikleri-52
 • 6--Tutuklamanın Şartları-52
 • 7--Tutuklama Yetkisi ve Usulü-54
 • 8--Tutukluluk Süresi ve Mahsubu-54
 • 9--Tutuklamanın Bildirilmesi-55
 • 10--Tutuklamada Makul Süre Kavramı-56
 • V--ARAMA-61
 • VI--MUHAFAZA ALTINA ALMA-68
 • VII--EL KOYMA-68
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TAZMİNAT İSTENEBİLECEK HALLER
 • I--KANUN DIŞI YAKALANAN, TUTUKLANAN VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLENLER-75
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-77
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI-90
 • II--KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HAKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAYANLAR-92
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI-92
 • III--KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN HAKLARINDAN YARARLANDIRILMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN TUTUKLANANLAR-94
 • IV--KANUNA UYGUN OLARAK TUTUKLANDIĞI HALDE MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ HUZURUNA ÇIKARILMAYAN VE BU SÜRE İÇİNDE HAKKINDA HÜKÜM VERİLMEYENLER-94
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-96
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI-103
 • V--KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN SONRA HAKLARINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA BERAATLERİNE KARAR VERİLENLER-107
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-108
 • VI--MAHKÛM OLUP DA GÖZALTI VE TUTUKLULUKTA GEÇİRDİĞİ SÜRELERİ, HÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİNDEN FAZLA OLAN VEYA İŞLEDİĞİ SUÇ İÇİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZANIN SADECE PARA CEZASI OLMASI NEDENİYLE ZORUNLU OLARAK BU CEZAYLA CEZALANDIRILANLAR-121
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-123
 • 1--Sadece Adli Para Cezası Öngörülen Suçları İşleyenler-133
 • VII--YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA NEDENLERİ VE HAKLARINDAKİ SUÇLAMALAR KENDİLERİNE YAZIYLA VEYA BUNUN HEMEN OLANAKLI BULUNMADIĞI HALLERDE SÖZLE AÇIKLANMAYANLAR-133
 • VIII--YAKALANMALARI VEYA TUTUKLANMALARI YAKINLARINA BİLDİRİLMEYENLER-134
 • İLGİLİ YARGI KARARI-134
 • IX--HAKKINDAKİ ARAMA KARARI ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLENLER-134
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-135
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI-144
 • X--EŞYASINA VEYA DİĞER MAL VARLIĞI DEĞERLERİNE KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE EL KONULAN VEYA KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAYAN YA DA EŞYASI VEYA DİĞER MAL VARLIĞI DEĞERLERİ AMAÇ DIŞI KULLANILAN VEYA ZAMANINDA GERİ VERİLMEYENLER-146
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-147
 • XI--YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA İŞLEMİNE KARŞI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN BAŞVURU İMKANLARINDAN YARARLANDIRILMAYANLAR (6459 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE)-172
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI-174
 • XII--TAZMİNAT HAKKI BULUNDUĞUNUN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU-179
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-179
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER
 • I--GÖZALTI VE TUTUKLULUK SÜRESİ BAŞKA BİR HÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İNDİRİLENLER (6459 s. Yasa ile Değişik)-188
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-188
 • II--TAZMİNATA HAK KAZANMADIĞI HALDE, SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN VE LEHTE DÜZENLEMELER GETİREN KANUN GEREĞİ, DURUMLARI TAZMİNAT İSTEMEYE UYGUN HALE DÖNÜŞENLER-199
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-200
 • III--GENEL VEYA ÖZEL AF, ŞİKAYETTEN VAZGEÇME, UZLAŞMA GİBİ NEDENLERLE HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLEN VEYA KAMU DAVASI GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN VEYA KAMU DAVASI ERTELENEN VEYA DÜŞÜRÜLENLER-202
 • 1--4616 Sayılı Kanuna Göre Erteleme-202
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-202
 • 2--Zamanaşımı-203
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-203
 • 3--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-206
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-206
 • 4--Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması-210
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-210
 • 5--Şikayetten Vazgeçme-212
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-212
 • IV--KUSUR YETENEĞİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLENLER-214
 • İLGİLİ YARGI KARARLAR-215
 • V--ADLİ MAKAMLAR HUZURUNDA GERÇEK DIŞI BEYANLA SUÇ İŞLEDİĞİNİ VEYA SUÇA KATILDIĞINI BİLDİREREK GÖZALTINA ALINMASINA VEYA TUTUKLANMASINA NEDEN OLANLAR-218
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-219
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • BAŞVURU VE YARGILAMA USULÜ
 • I--TAZMİNAT BAŞVURUSU VE YARGILAMA USULÜ-221
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-222
 • 1--Davanın Tarafları-223
 • A. -Yabancıların Konumu-225
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-226
 • 2--Dava Açma Süresi-237
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-239
 • 3--Davayı Görmekle Yetkili ve Görevli Mahkeme-277
 • a--Tazminata Esas Olan İşlem Kavramı-277
 • b--İstisnai Yetkili Mahkeme-278
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-278
 • 4--Tazminat Davasının Usulü-281
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-284
 • 5--Hüküm-285
 • 6--Dilekçenin Reddi-285
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-285
 • 7--Esastan Verilecek Kararlar-290
 • İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-291
 • 8--Temyiz Sebepleri ve Süresi-297
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-298
 • II--TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR VE TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI-304
 • 1--Maddi Tazminat-304
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-307
 • 2--Manevi Tazminat-335
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-341
 • 3--Faiz Meselesi-345
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-346
 • 4--Maddi ve Manevi Tazminatın Güncel Olması-349
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-351
 • 5--Hükmedilecek Vekalet Ücreti-351
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-353
 • 6--Yargılama Giderleri ve Harç-359
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-360
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • TAZMİNATIN GERİ ALINMASI VE RÜCU
 • I--GENEL OLARAK -363
 • II--KOVUŞTURMAMA KARARI KALDIRILDIKTAN SONRA MAHKUM OLANLAR-364
 • III--YARGILAMASI YENİLENEREK HAKLARINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLENLER-364
 • İLGİLİ YARGI KARARLARI-364
 • IV--HAKSIZ İŞLEMLERDEN DOĞAN TAZMİNATTAN DOLAYI KUSURU BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİNE RÜCU KONUSU-367
 • V--DEVLET, HAKİME VE CUMHURİYET SAVCISINA RÜCU EDEBİLİR Mİ?-368
 • İLGİLİ YARGI KARARI-370
 • VI--TAZMİNAT DAVALARINDA TEMEL SORUN-370
 • KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE EKLER-373
 • 1--TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI-373
 • 2--İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-379
 • 3--KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (MÜLGA)-394
 • 4--YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ-397
 • 5--ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ-416
 • 6--POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU-436
 • YARARLANILACAK TARİFE VE TABLOLAR-455
 • AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ-455
 • FAİZ HESAPLAMA TABLOSU-456
 • YILLAR İTİBARIYLA NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI-458
 • KAYNAKÇA-461
 • Ek Bilgi

  Ürün Kodu 141397
  Yayın Tarihi 2014 Ocak
  Barkod 9786051462929
  ISBN 9786051462929
  Yayınevi Adalet
  Baskı Sayısı 1
  Cilt Tipi Amerikan Cilt
  Kağıt Türü 1. Hamur
  Yazarlar Fatma Özer, Fikret İlhan, Mustafa Albayrak, Mustafa Erdoğan