Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Kooperatiflerde Uyuşmazlıklar Rehberi Kooperatiflerde Uyuşmazlıklar Rehberi

Kooperatiflerde Uyuşmazlıklar Rehberi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
468
Boyut :
16x24
Baskı :
5
ISBN/Ref :
9789750284588

Stok Durumu: Stokta var

460,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 414,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
  • Kooperatiften Ortağın İhraç Edilmesi
  • Çıkarılan – Çıkan Ortağın Aidatlarını Geri İstemesi
  • Kooperatif Ortaklığının Tespiti, Tapu İptali, Tescil ve Tazminat
  • Tasfiye Memuru Atanmadan Fesih Kararı İstenmesi
  • Genel Kurul Kararlarının Bozulması ve Şartları
  • Kooperatiflerde İşlenen Suçlar
  • Güncel Yargıtay Kararları


Tüzel kişi sayılan kooperatifler; ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulmuş teşekküllerdir.

Kitap, Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanunu'nun ilgili hükümleri arasındaki bağlantı ve ilişki göz önünde tutularak, tamamen uygulamayı içeren yargı kararları eşliğinde okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta, özellikle yargıya intikal etmiş ve içtihat konusu yapılmış uyuşmazlıkların çözümü konu edilmiştir.

Kitabın yeni baskısında; Yargıtay 23.Hukuk Dairesinin kapatılması nedeniyle yeni görevli Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 2022 yılı içinde verdiği güncel kararlar kitaba alınmıştır. Yine Kooperatifler Kanunu'ndaki değişiklilere yer verilmiştir. Öte yandan uygulamada ve öğretide nitelik yönüyle tartışmalı olan kooperatiflerin / yapı kooperatiflerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde "tacir" sayıldıklarına ilişkin içtihadı birleştirme kurulu kararı kitap kapsamına alınmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

5. Baskıya Önsöz ...5
4. Baskıya Önsöz ...7
3. Baskıya Önsöz ...9
2. Baskıya Önsöz ...11
Önsöz ...13
Birinci Bölüm...
KOOPERATİFE İLİŞKİN BİLİNMESİ ZORUNLU GENEL BİLGİLER...
I. Kooperatifler Ne Tür Bir Şirkettir? ...21
II. Kooperatif Uyuşmazlıkları Hangi Tür Davalardan Sayılır? ...21
III. Kooperatif ile Ortaklar Arasında Açılacak Davalar Hangi Yerdeki Mahkemede Açılır? ...23
IV. Genel Kurul, Kimler Tarafından Toplantıya Çağrılabilir? ...24
V. Kimler Genel Kurul Toplantısına Katılamazlar? ...24
VI. Toplantı Yeter Sayısı Nasıl Hesaplanır? ...25
VII. Toplantıya Katılanların Listesi (Hazirun Cetveli) Nedir? ...26
VIII. Karar Yeter Sayısından Amaç ile ilgili Kavramların Anlamı Nedir? ...27
IX. Karar Yeter Sayısı Hangi Konularda Aranmaktadır? ...29
X. Kooperatifin Feshini Bir Ortak İsteyebilir mi? ...31
XI. İbra (Aklama) Nedir? ...33
XII. Ortaklar Hangi Sebeplerle Ortaklıktan Çıkarılabilir? ...34
XIII. Ortaklıktan İradi Çıkma Mümkün müdür? ...35
Yargıtay Kararları ...36
XIV. Huzur Hakkı Nedir? ...38
XV. Genel Kurul Kararlarının Bozulması ve Şartları Nedir? ...39
XVI. Ortaklar Kooperatif ve Yöneticilerine Karşı Doğrudan ya da Dolaylı Zarardan Dolayı Sorumluluk Davası Açabilir mi? ...41
XVII. Yasada Kooperatifin Dağılma Nedenleri Ne Şekilde Düzenlenmiştir? ...43
XVIII. Kooperatifler Yasasında Yapılan Son Değişiklikler ...45
X1X. Kooperatifler Kanununda 7339 s. Kanunla Yapılan Değişiklik ve Eklemeler ...45
İkinci Bölüm...
UYUŞMAZLIKLAR...
I. Genel Kurul Kararıyla Ortaklara Ek Yükümlülük Getirilmesi ...51
1. Uyuşmazlık ...51
2. Sorular ...51
3. Yanıtlar ...51
Yargıtay Kararları ...54
II. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ile ilgili Uyuşmazlıklar ...55
1. Uyuşmazlık ...55
2. Sorular ...56
3. Yanıtlar ...56
Yargıtay Kararları ...58
III. Kooperatiften Ortakların İhraç Edilmeleri ile ilgili Uyuşmazlıklar ...61
1. Uyuşmazlık ...61
2. Sorular ...61
3. Yanıtlar ...62
Yargıtay Kararları ...74
IV. Çıkarılan veya Çıkan Ortağın Aidatlarını Geri İstemesi ...89
1. Uyuşmazlık ...89
2. Sorular ...89
3. Yanıtlar ...89
Yargıtay Kararları ...92
V. Kooperatif Üyeliğinin Tespiti–Tapu İptali ve Tescil–Tazminat ...103
1. Uyuşmazlık ...103
2. Sorular ...103
3. Yanıtlar ...104
Yargıtay Kararları ...105
VI. Kooperatif Zimmetinden Mahkum Olan Kişiye Karşı İcra Takibine Geçilmesi ...120
1. Uyuşmazlık ...120
2. Sorular ...120
3. Yanıtlar ...121
Yargıtay Kararları ...123
VII. Kooperatife Tasfiye Memuru Atanmadan Fesih Karar Verilmesi ...124
1. Uyuşmazlık ...124
2. Sorular ...124
3. Yanıtlar ...125
Yargıtay Kararları ...130
VIII. Genel Kurul Kararlarının Bozulması ve Şartlar ...139
1. Uyuşmazlık ...139
2. Sorular ...139
3. Yanıtlar ...139
Yargıtay Kararları ...144
IX. Sorumluluk ...152
1. Uyuşmazlık ...152
2. Sorular ...152
3. Yanıtlar ...152
Yargıtay Kararları ...155
X. Gündem ...175
1. Uyuşmazlık ...175
2. Sorular ...175
3. Yanıtlar ...175
Yargıtay Kararları ...177
XI. Ortaklığın Devri ...180
1. Uyuşmazlık ...180
2. Sorular ...180
3. Yanıtlar ...180
Yargıtay Kararları ...184
XII. Yönetim Kurulu ...188
1. Uyuşmazlık ...188
2. Sorular ...189
3. Yanıtlar ...189
Yargıtay Kararları ...192
XIII. Yetki Devri ve Kapsamı ...194
1. Uyuşmazlık ...194
2. Sorular ...194
3. Yanıtlar ...194
Yargıtay Kararları ...197
XIV. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu ...200
1. Uyuşmazlık ...200
2. Sorular ...200
3. Yanıtlar ...201
Yargıtay Kararları ...203
XV. Denetçiler Görev ve Sorumluluğu ...206
1. Uyuşmazlık ...206
2. Sorular ...206
3. Yanıtlar ...206
Yargıtay Kararları ...208
XVI. İhraç Kararı Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açılması ...208
1. Uyuşmazlık ...208
2. Sorular ...208
3. Yanıtlar ...208
İstinaf Mahkemesi Kararı ...209
XVII. Konut Tahsis Edilmeyen Ortağın Tazminat Talebinin Hesaplanması ...214
1. Uyuşmazlık ...214
2. Sorular ...214
3. Yanıtlar ...214
Yargıtay Kararı ...214
XVIII. Konut Yapı Kooperatiflerinde Üyeye Konut Tahsis Edilmemesi Nedeniyle Tazminat İstenmesi Halinde Tazminatın Hesaplanma Usulü ...216
XIX. Kooperatif üyesinin arsa sahibinden tapu devrini istemesinin koşulu nedir? ...222
Üçüncü Bölüm...
CEZA SORUMLULUĞU...
I. Kooperatiflerde İşlenen Genel Nitelikli Suçların Yasal Dayanağı Hangi Hükümdür? ...225
1. Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 204) ...225
a. Uygulamadan Örnekler ...226
b. Resmi Belge ...226
c. Korunan Hukuki Değer ...227
d. Fail ...227
e. Maddi Unsur ...227
f. Manevi Unsur ...228
g. İştirak ...228
h. Suçların Çokluğu ...228
i. Kovuşturma ...228
Yargıtay Kararları ...229
2. Rüşvet (TCK m. 252) ...230
a. Uygulamadan Örnekler ...231
b. Korunan Hukuki Değer ...231
c. Suçun Konusu ...231
d. Fail ...231
e. Mağdur ...232
f. Maddi Unsur ...232
g. Manevi Unsur ...234
h. Suçların Çokluğu ...234
i. İştirak ...234
j. Kovuşturma ...235
Yargıtay Kararları ...235
3. Zimmet (TCK m. 247) ...237
a. Uygulamadan Örnekler ...238
b. Suçun Hukuki Konusu ...239
c. Fail ...239
d. Mağdur ...239
e. Maddi Unsur ...239
f. Manevi Unsur ...239
g. Nitelikli Zimmet ...240
h. Kullanma Zimmet ...240
i. Etkin Pişmanlık ...240
j. Zimmet Azlığı ...240
k. Suçların Çokluğu ...241
l. Teselsül (Zincirleme) ...241
m. İştirak ...241
n. Kovuşturma ...241
Yargıtay Kararları ...241
4. Görevi Kötüye Kullanma (TCK m. 257) ...246
a. Uygulamadan Örnekler ...247
b. Korunan Hukuki Yarar ...247
c. Yasal Maddenin Niteliği ...247
d. Fail ...247
e. Mağdur ...247
f. Maddi Unsur ...248
g. Manevi Unsur ...248
h. Suçların Çokluğu ...248
i. İştirak ...249
j. Kovuşturma ...249
Yargıtay Kararları ...249
5. Dolandırıcılık (TCK m. 157) ...250
a. Korunan Hukuki Değer ...251
b. Fail ...251
c. Mağdur ...251
d. Maddi Unsur ...251
e. Manevi Unsur ...252
f. İştirak ...252
g. Suçların Çokluğu ...253
h. Kovuşturma ...253
Yargıtay Kararları ...253
II. Kooperatifler Kanununda Yer Alan Ceza Sorumluğunu Düzenleyen Hüküm Hangisidir? ...258
1. Fıkra Kapsamındaki Suçlar ve Cezalar ...258
2. Fıkra Kapsamında Yer Alan Suçlar ...261
3. Fıkrada Yer Alan Suçlar ...262
Yargıtay Kararları ...269
Ek Bölüm...
KOOPERATİFLERLE İLGİLİ...
YARGITAY 23. HD USUL HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARI...
Yetki ...277
Husumet ...278
Islah ...279
Basit Yargılama Usulü ...281
Terditli Dava ...281
Görev ve Yetki İtirazı ...283
Bilirkişi İncelemesi ...283
Gerekçede Çelişki ...285
1163 s. KOOPERATİFLER KANUNU ...291
KOOPERATİFLER KANUNUNDA EN SON DEĞİŞTİRİLEN MADDELER ...445
Kaynakça ...457
Kavramlar Dizini ...459
Yazarın Yayınlanmış Eserleri ...461

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161150
Yayın Tarihi 2023 Nisan
Barkod 9789750284588
ISBN 9789750284588
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 5
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Erhan Günay