Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Kooperatiflerde Uyuşmazlıklar Rehberi Kooperatiflerde Uyuşmazlıklar Rehberi

Kooperatiflerde Uyuşmazlıklar Rehberi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
400
Boyut :
16x24
Baskı :
4
ISBN/Ref :
9789750268687

Stok Durumu: Stokta var

184,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 165,60 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Tüzel kişi sayılan kooperatifler; ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulmuş teşekküllerdir.

Kitap, Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanunu'nun ilgili hükümleri arasındaki bağlantı ve ilişki göz önünde tutularak, tamamen uygulamayı içeren yargı kararları eşliğinde okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta, özellikle yargıya intikal etmiş ve içtihat konusu yapılmış uyuşmazlıkların çözümü konu edilmiştir.

Kitabın yeni baskısında; uygulamada yoğun biçimde çekişme konusu yapılan, konut yapı kooperatiflerinde üyeye konut tahsis edilmemesi nedeniyle tazminat istenmesi halinde isteyebileceği tazminat ve hesaplanış yöntemi oldukça karmaşık olan tazminat hesabı konusu ilgili yargı kararı doğrultusunda ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Genel Kurul Kararıyla Ortaklara Ek Yükümlülük Getirilmesi
Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
Kooperatiften Ortağın İhraç Edilmesi
Çıkarılan
Çıkan Ortağın Aidatlarını Geri İstemesi
Kooperatif Ortaklığının Tespiti, Tapu İptali, Tescil ve Tazminat
Tasfiye Memuru Atanmadan Fesih Kararı İstenmesi
Genel Kurul Kararlarının Bozulması ve Şartları
Sorumluluk
Gündem
Ortaklığın Devri
Yönetim Kurulu
Yetki Devri ve Kapsamı
Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
Denetçilerin Yetki ve Sorumluluğu
Kooperatiflerde İşlenen Suçlar
İlgili Yargıtay Kararları

İçindekiler

4. Baskıya Önsöz 5
3. Baskıya Önsöz 7
2. Baskıya Önsöz 9
Önsöz 11
Birinci Bölüm
KOOPERATİFE İLİŞKİN BİLİNMESİ ZORUNLU GENEL BİLGİLER
I. Kooperatifler Ne Tür Bir Şirkettir? 19
II. Kooperatif Uyuşmazlıkları Hangi Tür Davalardan Sayılır? 19
III. Kooperatif ile Ortaklar Arasında Açılacak Davalar Hangi Yerdeki Mahkemede Açılır? 21
IV. Genel Kurul, Kimler Tarafından Toplantıya Çağrılabilir? 22
V. Kimler Genel Kurul Toplantısına Katılamazlar? 22
VI. Toplantı Yeter Sayısı Nasıl Hesaplanır? 23
VII. Toplantıya Katılanların Listesi (Hazirun Cetveli) Nedir? 24
VIII. Karar Yeter Sayısından Amaç ile ilgili Kavramların Anlamı Nedir? 25
IX. Karar Yeter Sayısı Hangi Konularda Aranmaktadır? 27
X. Kooperatifin Feshini Bir Ortak İsteyebilir mi? 29
XI. İbra (Aklama) Nedir? 31
XII. Ortaklar Hangi Sebeplerle Ortaklıktan Çıkarılabilir? 32
XIII. Ortaklıktan İradi Çıkma Mümkün müdür? 33
Yargıtay Kararları 34
XIV. Huzur Hakkı Nedir? 36
XV. Genel Kurul Kararlarının Bozulması ve Şartları Nedir? 37
XVI. Ortaklar Kooperatif ve Yöneticilerine Karşı Doğrudan ya da Dolaylı Zarardan Dolayı Sorumluluk Davası Açabilir mi? 39
XVII. Yasada Kooperatifin Dağılma Nedenleri Ne Şekilde Düzenlenmiştir? 41
XVIII. Kooperatifler Yasasında Yapılan Son Değişiklikler 43
İkinci Bölüm
UYUŞMAZLIKLAR
I. Genel Kurul Kararıyla Ortaklara Ek Yükümlülük Getirilmesi 45
1. Uyuşmazlık 45
2. Sorular 45
3. Yanıtlar 45
Yargıtay Kararları 48
II. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ile ilgili Uyuşmazlıklar 49
1. Uyuşmazlık 49
2. Sorular 50
3. Yanıtlar 50
Yargıtay Kararları 52
III. Kooperatiften Ortakların İhraç Edilmeleri ile ilgili Uyuşmazlıklar 55
1. Uyuşmazlık 55
2. Sorular 55
3. Yanıtlar 56
Yargıtay Kararları 68
IV. Çıkarılan veya Çıkan Ortağın Aidatlarını Geri İstemesi 83
1. Uyuşmazlık 83
2. Sorular 83
3. Yanıtlar 83
Yargıtay Kararları 86
V. Kooperatif Üyeliğinin Tespiti–Tapu İptali ve Tescil–Tazminat 97
1. Uyuşmazlık 97
2. Sorular 97
3. Yanıtlar 98
Yargıtay Kararları 99
VI. Kooperatif Zimmetinden Mahkum Olan Kişiye Karşı İcra Takibine Geçilmesi 114
1. Uyuşmazlık 114
2. Sorular 114
3. Yanıtlar 115
Yargıtay Kararları 117
VII. Kooperatife Tasfiye Memuru Atanmadan Fesih Karar Verilmesi 118
1. Uyuşmazlık 118
2. Sorular 118
3. Yanıtlar 119
Yargıtay Kararları 124
VIII. Genel Kurul Kararlarının Bozulması ve Şartlar 133
1. Uyuşmazlık 133
2. Sorular 133
3. Yanıtlar 133
Yargıtay Kararları 138
IX. Sorumluluk 146
1. Uyuşmazlık 146
2. Sorular 146
3. Yanıtlar 146
Yargıtay Kararları 149
X. Gündem 169
1. Uyuşmazlık 169
2. Sorular 169
3. Yanıtlar 169
Yargıtay Kararları 171
XI. Ortaklığın Devri 174
1. Uyuşmazlık 174
2. Sorular 174
3. Yanıtlar 174
Yargıtay Kararları 178
XII. Yönetim Kurulu 182
1. Uyuşmazlık 182
2. Sorular 183
3. Yanıtlar 183
Yargıtay Kararları 186
XIII. Yetki Devri ve Kapsamı 188
1. Uyuşmazlık 188
2. Sorular 188
3. Yanıtlar 188
Yargıtay Kararları 191
XIV. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu 194
1. Uyuşmazlık 194
2. Sorular 194
3. Yanıtlar 195
Yargıtay Kararları 197
XV. Denetçiler Görev ve Sorumluluğu 200
1. Uyuşmazlık 200
2. Sorular 200
3. Yanıtlar 200
Yargıtay Kararları 202
XVI. İhraç Kararı Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açılması 202
1. Uyuşmazlık 202
2. Sorular 202
3. Yanıtlar 202
İstinaf Mahkemesi Kararı 203
XVII. Konut Tahsis Edilmeyen Ortağın Tazminat Talebinin Hesaplanması 208
1. Uyuşmazlık 208
2. Sorular 208
3. Yanıtlar 208
Yargıtay Kararı 208
XVIII. Konut Yapı Kooperatiflerinde Üyeye Konut Tahsis Edilmemesi Nedeniyle Tazminat İstenmesi Halinde Tazminatın Hesaplanma Usulü 210
XIX. Kooperatif üyesinin arsa sahibinden tapu devrini istemesinin koşulu nedir? 216
Üçüncü Bölüm
CEZA SORUMLULUĞU
I. Kooperatiflerde İşlenen Genel Nitelikli Suçların Yasal Dayanağı Hangi Hükümdür? 219
1. Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 204) 219
a. Uygulamadan Örnekler 220
b. Resmi Belge 220
c. Korunan Hukuki Değer 221
d. Fail 221
e. Maddi Unsur 221
f. Manevi Unsur 222
g. İştirak 222
h. Suçların Çokluğu 222
i. Kovuşturma 222
Yargıtay Kararları 223
2. Rüşvet (TCK m. 252) 224
a. Uygulamadan Örnekler 225
b. Korunan Hukuki Değer 225
c. Suçun Konusu 225
d. Fail 225
e. Mağdur 226
f. Maddi Unsur 226
g. Manevi Unsur 228
h. Suçların Çokluğu 228
i. İştirak 228
j. Kovuşturma 229
Yargıtay Kararları 229
3. Zimmet (TCK m. 247) 231
a. Uygulamadan Örnekler 232
b. Suçun Hukuki Konusu 233
c. Fail 233
d. Mağdur 233
e. Maddi Unsur 233
f. Manevi Unsur 233
g. Nitelikli Zimmet 234
h. Kullanma Zimmet 234
i. Etkin Pişmanlık 234
j. Zimmet Azlığı 234
k. Suçların Çokluğu 235
l. Teselsül (Zincirleme) 235
m. İştirak 235
n. Kovuşturma 235
Yargıtay Kararları 235
4. Görevi Kötüye Kullanma (TCK m. 257) 240
a. Uygulamadan Örnekler 241
b. Korunan Hukuki Yarar 241
c. Yasal Maddenin Niteliği 241
d. Fail 241
e. Mağdur 241
f. Maddi Unsur 242
g. Manevi Unsur 242
h. Suçların Çokluğu 242
i. İştirak 243
j. Kovuşturma 243
Yargıtay Kararları 243
5. Dolandırıcılık (TCK m. 157) 244
a. Korunan Hukuki Değer 245
b. Fail 245
c. Mağdur 245
d. Maddi Unsur 245
e. Manevi Unsur 246
f. İştirak 246
g. Suçların Çokluğu 247
h. Kovuşturma 247
Yargıtay Kararları 247
II. Kooperatifler Kanununda Yer Alan Ceza Sorumluğunu Düzenleyen Hüküm Hangisidir? 252
1. Fıkra Kapsamındaki Suçlar ve Cezalar 252
2. Fıkra Kapsamında Yer Alan Suçlar 255
3. Fıkrada Yer Alan Suçlar 256
Yargıtay Kararları 259
Ek Bölüm
KOOPERATİFLERLE İLGİLİ
YARGITAY 23. HD USUL HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARI
Yetki 265
Husumet 266
Islah 267
Basit Yargılama Usulü 269
Terditli Dava 269
Görev ve Yetki İtirazı 271
Bilirkişi İncelemesi 271
Gerekçede Çelişki 273
1163 s. KOOPERATİFLER KANUNU 279
Kaynakça 391
Kavramlar Dizini 393
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 395

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156423
Yayın Tarihi 2021 Mayıs
Barkod 9789750268687
ISBN 9789750268687
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 4
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Erhan Günay