Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu (TCK M.136)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
171
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050510362

Stok Durumu: Stokta var

90,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ.......................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER............................................................................................. 9

KISALTMALAR........................................................................................ 13

GİRİŞ........................................................................................................... 15

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ, GELİŞİMİ, 

ULUSLARARASI VE ULUSAL KAYNAKLARI 

I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE UNSURLARI.................................... 19 

A. Tanım, Kapsam ve Unsurları........................................................... 19 

B. Özel Nitelikli Kişisel Veriler........................................................... 23 

C. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin Temel 

Kavramlar........................................................................................ 29 

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ......................................................... 29 

2. İlgili Kişi .................................................................................... 33 

3. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen ................................................. 33 

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ.......... 35 

A. Genel Olarak.................................................................................... 35 

B. Ekonomik Hak Yaklaşımı ............................................................... 35 

1. Mülkiyet Hakkı Teorisi .............................................................. 36 

2. Fikri Mülkiyet Hakkı Teorisi ..................................................... 38 

C. İnsan Hakkı Yaklaşımı .................................................................... 39 

1. İnsan Hakları ve İnsan Onuru Kapsamında Kişisel Verilerin 

Korunması .................................................................................. 40 

10 İçindekiler 

2. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması... 42 

3. İfade Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması....................... 45 

4. Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması................. 47 

III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN 

GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI VE ULUSAL KAYNAKLARI ..... 49 

A. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku’nun Tarihsel Gelişimi .......... 49 

B. Uluslararası Kaynaklarda Kişisel Verilerin Korunması .................. 51 

1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)...................... 51 

2. Birleşmiş Milletler...................................................................... 53 

3. Avrupa Konseyi.......................................................................... 54 

a. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında 

Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin 108 sayılı

Sözleşme................................................................................ 55 

b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ......................................... 57 

4. Avrupa Birliği’nde Kişisel Verilerin Korunması ....................... 62 

a. Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin 

Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin 

95/46/EC Yönergesi .............................................................. 64 

b. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü 

(General Data Protection Regulation -GDPR) ...................... 67 

C. Ulusal Kaynaklarda Kişisel Verilerin Korunması ........................... 70 

1. Kişisel Verilerin 1982 Anayasası Kapsamında Korunması........ 70 

2. Kişisel Verilerin Özel Hukuk Kapsamında Korunması.............. 74 

3. Kişisel Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Korunması................................................ 75 

4. Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması ........... 78 

İçindekiler 11 

İKİNCİ BÖLÜM

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA 

ELE GEÇİRME SUÇUNUN UNSURLARI, ÖZEL GÖRÜNÜŞ

BİÇİMLERİ, YAPTIRIM, MUHAKEME VE ZAMANAŞIMI 

I. GENEL OLARAK................................................................................ 81 

II. SUÇUN UNSURLARI......................................................................... 86 

A. Suçla Korunan Hukuki Değer ......................................................... 86 

B. Suçun Maddi Unsurları.................................................................... 88 

1. Suçun Hukuki Konusu................................................................ 88 

2. Fail.............................................................................................. 91 

3. Mağdur ....................................................................................... 92 

4. Eylem ......................................................................................... 95 

a. Genel Olarak ......................................................................... 95 

b. Hareket .................................................................................. 98 

(1) Verme.............................................................................. 98 

(2) Yayma ........................................................................... 100 

(3) Ele Geçirme................................................................... 101 

c. Netice .................................................................................. 103 

5. Suça Etki Eden Haller .............................................................. 105 

a. Suçun Konusunun CMK Madde 236 Kapsamında 

Kayda Alınan Beyan ve Görüntülerden Oluşması .............. 105 

b. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin 

Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi ..... 107 

c. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı

Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi .................... 109 

C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................... 111 

1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk 

Nedenleri .................................................................................. 112 

a. İlgilinin Rızası..................................................................... 112 

12 İçindekiler 

b. Kanun Hükmünü Yerine Getirme ....................................... 115 

2. 6698 Sayılı KVKK’da Hukuka Uygunluk Nedenleri............... 119 

a. Açık Rıza............................................................................. 119 

b. KVKK Kapsamında Kanun Hükmünü Yerine Getirme...... 122 

c. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Sözleşmenin Kurulması

ve İfası İçin Gerekli Olması ................................................ 124 

d. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Yükümlülük 

Kapsamında Zorunlu Olması............................................... 124 

e. Kişisel Verinin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş

Olması ................................................................................. 125 

f. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin 

Veri İşlemenin Zorunlu Olması........................................... 125 

g. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Veri 

İşlemenin Zorunlu Olması................................................... 126 

D. Suçun Manevi Unsuru ................................................................... 128 

E. Kusurluluk ..................................................................................... 131 

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ........................................... 133 

A. Teşebbüs ........................................................................................ 133 

B. Suça İştirak .................................................................................... 136 

C. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı).............................................. 139 

IV. YAPTIRIM MUHAKEME VE ZAMANAŞIMI................................ 148 

A. Yaptırım......................................................................................... 148 

B. Muhakeme ..................................................................................... 150 

C. Zamanaşımı ................................................................................... 151 

SONUÇ ...................................................................................................... 153

KAYNAKÇA............................................................................................. 159Ek Bilgi

Ürün Kodu 157813
Yayın Tarihi 2021 Aralık
Barkod 9786050510362
ISBN 9786050510362
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hande Seven