Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Kişilik Hakkının Bir Görünümü Olarak Unutulma Hakkı None Kişilik Hakkının Bir Görünümü Olarak Unutulma Hakkı

Kişilik Hakkının Bir Görünümü Olarak Unutulma Hakkı

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
553
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257598897
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

120,00 TL

Detayları

Günümüz bilgi ve teknoloji toplumunda unutulma hakkı tartışmalarının alevlenmesinde, şüphesiz ki internetin; depolamadaki sınırsızlığı, bilgiyi açığa çıkarmadaki kolaylığı ve zamana karşı gösterdiği direnç etken olmuştur. Tartışmaların temelinde ise genel olarak unutulma hakkının içeriği, kapsamı, sınırları ve uygulamasına yönelik hukuki belirsizlikler yatmaktadır. İşte söz konusu eserde, bahsi geçen hukuki belirsizlikler, farklı hukuk sistemleri uygulamaları dikkate alınarak aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda amaçlanan, unutulma hakkının görünümlerini ve kişilik hakkı karşısındaki konumunu belirlemektir. Bu amacın gerekliliği olarak çalışmada öncelikle unutulma hakkının tarihi gelişimi ve hukuki dayanaklarına yer verilmiş, ardından hakkın unsurları, kapsamı, sınırları ve uygulaması tespit edilmiştir. Akabinde unutulma hakkı ile ifade özgürlüğü arasındaki dengenin kurulmasına yönelik ölçütler üzerinde durulmuştur. Son olarak unutulma hakkına yönelik başvuru imkanları açıklanmaya çalışılmış ve Türk medeni hukuku ile internet hukuku düzenlemelerinin, hakkın uygulamasında ne şekilde hayata geçirileceği aktarılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ
II. SORUNUN ORTAYA KONULMASI VE ÇALIŞMA PLANI
A. Kavram Sorunu
B. Hakkın Korunduğu Ortam Sorunu ve Unutulma Hakkının Gerekliliği
C. Hakkın Diğer Menfaatlerle Karşı Karşıya Kalma Sorunu
D. Uygulama Sorunu

BİRİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKI KAVRAMI, HAKKIN AMACI VE TARİHİ GELİŞİMİ
I. UNUTULMA HAKKINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
A. Kişinin Geçmişi Üzerindeki Hakimiyet Yaklaşımı
B. Kişinin Yeni Bir Başlangıç ile Geleceğine Hakimiyeti Yaklaşımı
C. Yaklaşımımız: Unutulma Hakkının Gerekçesi Olarak Arttırılmış Erişilebilirlikten Korunma
II. UNUTULMA HAKKININ TARİHİ GELİŞİMİ VE GÜNCEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ
A. Genel Olarak
B. Rehabilitasyon Hakkı (Right to Rehabilitation)
C. Sildirme Hakkı (Right to Deletion/Erasure)
D. Referanstan veya Listeden Çıkarma Hakkı (Right to De-referencing or Right to Delisting/Delinking/De-indexing)
E. Bilinmezlik Hakkı (Right to Obscurity)
F. Unutulma Hakkı Görünümlerine Dair Değerlendirmemiz

İKİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ HUKUKİ TEMELLERİ, UNSURLARI, KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. UNUTULMA HAKKININ HUKUKİ TEMELLERİ
A. Genel Olarak
B. Unutulma Hakkının Hukuki Gelişimini Etkileyen Kararlar
C. Unutulma Hakkının Dayanağı Olarak Kişilik Hakkı ve Kapsamı
D. Unutulma Hakkının Dayanağı olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Kapsamı
II. UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI
A. Alenileştirilmiş Bilgi Unsuru
B. Zaman Unsuru
III. UNUTULMA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ
IV. UNUTULMA HAKKININ KAPSAMI VE SINIRI
A. Hakkın Kapsamı
B. Unutulma Hakkının Sınırı Olarak Üstün Toplum Menfaati
V. UNUTULMA HAKKININ UYGULAMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
I. GENEL OLARAK UNUTULMA HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
II. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KAPSAMI
A. İfade Özgürlüğü Kavramı
B. İfade Özgürlüğünün Kapsamı
III. UNUTULMA HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK FELSEFİ YAKLAŞIMLAR
A. Gerçeğe Ulaşma Yaklaşımı
B. Bireysel Özerklik Yaklaşımı
C. Demokrasi Yaklaşımı
IV. UNUTULMA HAKKI İLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DENGELENMESİ YÖNÜNDE HUKUKİ YAKLAŞIMLAR
A. ABD Hukuk Sistemi Yaklaşımı
B. Avrupa Hukuk Sistemi Yaklaşımı
V. UNUTULMA HAKKI İLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DENGELENMESİ VE SINIRLANDIRMA ÖLÇÜTLERİ
A. Genel Olarak Sınırlandırma Rejimi ve Ölçütleri
B. Yasallık Ölçütü
C. Orantılılık (Ölçülülük) Ölçütü
D. Meşru Amaç Olarak Başkasının İtibarı (Şöhreti) ve Unutulma Hakkının Korunması Ölçütü
VI. UNUTULMA HAKKI İLE KARŞI KARŞIYA KALAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDAKİ DİĞER ÖZGÜRLÜKLER
A. Unutulma Hakkı ve Kitle İletişim Özgürlüğü
B. Unutulma Hakkı ve Bilgi Alma Özgürlüğü - Bilgi Edinme Hakkı
C. Unutulma Hakkı ve Bilim, Sanat, Akademi Özgürlüğü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ İHLALİ DURUMUNDA MUHTEMEL HUKUKİ İMKANLAR
I. MUHTEMEL BAŞVURU İMKANLARI VE BU İMKANLARA YAKLAŞIM
II. UNUTULMA HAKKI İHLALLERİNDE YER ALAN HUKUK SÜJELERİ
A. Genel Olarak
B. İnternet Servis Sağlayıcıları
C. Arama Motorları
D. Sosyal Medya ve Sosyal Ağ Sağlayıcı
III. 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UNUTULMA HAKKI İHLALİ GEREKÇESİYLE BAŞVURULACAK HUKUKİ İMKANLAR
A. Genel Olarak Hukuki Kapsam
B. 5651 Sayılı Kanun'un 9. Maddesi Gereğince Uyarı Yöntemiyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Sulh Hakiminin İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararı
C. 5651 Sayılı Kanun'un 9. Maddesinin Unutulma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
D. 5651 Sayılı Kanun'un 9/A Maddesi Uyarınca İçeriğe Erişimin Engellenmesi
E. Referanstan veya Listeden Çıkarma Hakkı (29.07.2020 Tarihli ve 7253 Sayılı Değişiklik)
F. Sosyal Ağ Platformlarında Unutulma Hakkı (29.07.2020 Tarihli ve 7253 Sayılı Değişiklik)
IV. TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA (ÇEVRİMİÇİ) UNUTULMA HAKKI İHLALİ GEREKÇESİYLE BAŞVURULACAK HUKUKİ İMKANLAR
A. Genel Olarak
B. Kişiliği Koruyucu Davalar
C. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi (Yayımlanması) ile Cevap ve Düzeltme Hakkı
D. Kişilik Hakkı İhlali Gerekçesiyle Tazminat Davaları
E. Elde Edilen Kazancın Devri
V. UNUTULMA HAKKI İMKANLARINA BAŞVURU, BİLDİRİM VE HUKUKİ SORUMLULUK
A. Genel Olarak Başvuru, Bildirim ve Sorumluluk
B. Ortak İlliyet Görüşü
C. Kusursuz Sorumluluk Görüşü
D. Mehaz E-Ticaret Yönergesi Düzenlemesi
SONUÇ VE TESPİTLER

KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156838
Yayın Tarihi 2021 Temmuz
Barkod 9786257598897
ISBN 9786257598897
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cemile Turgut