Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Kiralananın Devri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
136
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750259791

Stok Durumu: Stokta var

48,00 TL

Detayları

Kira sözleşmesinin kurulmasından sonraki bir dönemde, kiralananın üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde, kira sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı, sözleşmeyi sona erdirme hakkının olup olmadığı, taraf yükümlülüklerinin nasıl etkileneceği ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, gerek uygulamada gerekse öğretide önem arz etmektedir.

Bu sorular ekseninde, yazarın Türk Borçlar Kanunu'nun 310. maddesini konu ettiği çalışmada, öncelikle 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde kiralananın devrinin kira sözleşmesine etkilerine yer verilerek mevcut uygulama ile farkları açıklanmıştır. Yine hükmün zaman, kişi ve yer bakımından uygulama alanı incelenerek benzer kavramlarla farkına yer verilmiştir. Devamında hükmün uygulanması için gerekli olan şartlar incelenmiştir. Son olarak kiralananın devrine bağlanan sonuçlar ele alınmış ve bu başlık altında: tarafların borçları, sözleşmenin sona ermesi ve şerh edilmiş kira sözleşmeleri bakımından devrin sonuçları açıklanmıştır.

Çalışmada öğretide var olan tartışmalar aktarılırken, uygulama açısından faydalı olması amacıyla konuyla ilgili güncel Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

  • Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Varlığı
  • Kiraya Verenin Malik Olma Zorunluluğu
  • Kiralananın Mülkiyetinin Üçüncü Kişiye Devri
  • TBK m. 310 Hükmünün İstisnaları
  • Devrin Özel Sonuçları

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 13

Birinci Bölüm
TARİHSEL GELİŞİMİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ
I. TARİHİ GELİŞİMİ 15
A. 818 Sayılı Mülga Borçlar Kanunu Dönemi 15
1. Taşınır Kiraları 17
2. Taşınmaz Kiraları 20
3. 6570 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Taşınmaz Kiraları 22
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Dönemi 24
1. Genel Olarak 24
2. İsviçre Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirme ve Çözüm Önerileri 27
II. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI 30
A. Kira Sözleşmesinin Türü Bakımından Uygulama Alanı 30
1. Adi Kira Sözleşmelerinde 30
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde 31
3. Ürün Kiralarında 32
B. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 34
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı 37
III. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ 38
1. Sözleşmenin Devrinin Hukuki Niteliği 38
2. Hükmün Hukuki Niteliği 40
IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN BAZI KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 41
1. Kira Sözleşmesinin Devri İle Kıyası 41
2. Alt Kira İle Kıyası 45
3. Kullanım Hakkının Devri İle Kıyası 46
4. Zapta Karşı Tekeffül İle Kıyası 48

İkinci Bölüm
TBK M. 310 HÜKMÜNÜN ŞARTLARI
I. GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI 53
II. KİRAYA VERENİN MALİK OLMA ZORUNLULUĞU 56
A. Genel Olarak 56
B. İstisnaları 57
1. Alt Kira İlişkisi 57
2. Kiralayan Sıfatının İntifa Hakkı Sahibinde Olması 58
3. Kiralananın Temsilci Tarafından Kiraya Verilmesi 61
III. KİRALANANIN MÜLKİYETİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ 62
A. Kiralananın Mülkiyetinin İradi Yolla Devri 64
B. Mülkiyetin İradi Olmayan Yollarla Devri 67
1. Haciz ve İflas Yoluyla Yapılan Devirler 68
2. Mahkeme Kararına Dayalı Devir Halleri 72
C. Hükmün Uygulanması Bakımından El Değiştirme Zamanı 73
D. Paylı Mülkiyet Bakımından Değerlendirilmesi 75
E. Devirde İyiniyetin Etkisi 78
IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN İSTİSNALARI 79

Üçüncü Bölüm
DEVRE BAĞLANAN SONUÇLAR
I. GENEL OLARAK 83
A. Devrin İleriye Etkili Olması 83
B. Taraf Değişikliği 85
C. Birleşik ve Karma Sözleşmelerin Durumu 85
II. DEVRİN ÖZEL SONUÇLARI 86
A. Tarafların Borçları Bakımından Sonuçları 86
1. Kiraya Verenin Borçları Bakımından Sonuçları 86
a. Teslim Borcu 86
b. Vergi ve Benzeri Yükümlükler ile Yan Giderlere Katlanma Borcu 88
c. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 88
d. Zapta Karşı Tekeffül Borcu 89
2. Kiracının Borçları Bakımından Sonuçları 89
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu 89
b. Temizlik ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu 94
c. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 94
d. Ayıpları Bildirme Borcu 95
e. Ayıbın Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 96
f. Kiralananın İadesi Borcu 96
3. Teminatlar Bakımından Sonuçları 97
B. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Bakımından Devrin Sonuçları 99
1. Edinme Nedenine Dayalı Fesih Hakkı 99
a. Adi Kira Sözleşmesi Bakımından 99
b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından 100
2. Yeni Malikin Tazminat Hakkı 103
3. Kiracının Eski Malikten Tazminat Hakkı 106
4. Diğer Sona Erme Sebepleri Bakımından Sonuçları 108
a. Adi Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi 109
b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Değerlendirilmesi 112
aa. Bildirim Yoluyla Sona Erme 112
bb. Kiraya Verenden Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme 113
cc. Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme 115
C. Devrin Şerh Edilmiş Kira Sözleşmeleri Bakımından Sonuçları 117
1. Genel Olarak 117
2. Şerhin Şartları ve Sonuçları 118
a. Şerhin Şartları 118
b. Şerhin Sonuçları 120
Sonuç 125
Kaynakça 129
Kavramlar Dizini 135

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153539
Yayın Tarihi 2020 Mart
Barkod 9789750259791
ISBN 9789750259791
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hazal Yeter Patır