Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Kentleşme ve Suç

Hızlı Gözat

İstanbul'un Kentleşme Süreci ile Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kurumsal Değerlendirmesi
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
268
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750159930
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta Yok

26,85 TL

Detayları

Kent suçluluğu soyut bir sosyal çözülmeden kaynaklanmaktan daha fazla olarak, çalışan, mülksüz, mülksüzleşmiş ve yeni kentleşmiş kitlelerin hem yaşam olanaklarını, hem de büyük toplum ölçeğindeki sosyal dayanışma ağlarını birlikte yitirdikleri koşullarda gerçekleşmektedir. Belli alt sınıfların “tehlikeli sınıflar” olarak peşin bir şekilde damgalanması yerine, konunun toplumsal yaşam koşulları ve kültür dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu arada, neo-liberal politikaların tekrar hız kazandırdığı yoksullaşma önemli bir faktördür. Ayrıca, büyük toplum içinde yaşanan marjinalleşme ve marjinalleştirme, hem mala karşı suçların özel bir sebebini oluşturmakta, hem de bu suçları işleyenlerin ayrı bir karşı kültür oluşturduğu sosyal ortamları yaratmaktadır. Çöküntü bölgeleri bu anlamda hem suçluluğun kronikleştiği kent mekanlarını, hem de radikalleşmiş bir suç kültürünü göstermektedir.

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
Birinci Bölüm
KENTİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
I- GENEL OLARAK
II- KLASİK SOSYOLOGLARIN KENT ÇÖZÜMLEMELERİ
A- Tönnies: Cemaat ve Cemiyet
B- Durkheim: Mekanik Dayanışma-Organik Dayanışma
C- Weber: Kentin Tarihsel Tipolojileri
D- Simmel: Metropol İnsanının Karakteri
E- Marx ve Engels: Kent, Eşitsizlik ve Sınıf Çatışması
III- CHICAGO OKULU
A- Kent Sosyolojisinin Kuruluşu
B- Kentin Büyümesinin Ekolojik Açıklanışı
C- Kentlilik: Bir Yaşam Biçimi
D- Chicago Okulu’na Yöneltilen Eleştiriler
IV- KENT SOSYOLOJİSİNİN MARKSİST ELEŞTİRİLERİ
A- Kent ve Kollektif Tüketim
B- Kentin Kuşatıcı Bir Marksist Analizi
1) Kullanım Değeri - Değişim Değeri
2) İktisadi Bütünleştirme Tarzı ve Kent
V- AZGELİŞMİŞLİK VE KENT
VI- KÜRESELLEŞME, POSTMODERNİZM VE KENT
VII- SOSYOLOJİK OLARAK KENT
İkinci Bölüm
KENT VE SUÇLULUK
I- GENEL OLARAK SUÇ VE TOPLUM
II- SUÇ OLGUSUNU TEŞHİSE YÖNELİK KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
A- Biyolojik Yaklaşımlar
B- Psikolojik Yaklaşımlar
C- Sosyolojik Yaklaşımlar
1) Marx ve Engels: Kapitalizm ve Suç
2) Durkheim: Kuralsızlık ve Suç
3) Tarde: Taklit, Öğrenme ve Suç
III- KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİNE YÖNELİK SOSYOLOJİK KURAMLAR
A- Ekonomik Koşullar ve Suç
B- Kent Ekolojisi ve Sosyal Çözülme
C- Toplumsal Yapı ve Kuralsızlık
D- Damgalama Kuramı
E- Radikal Kriminoloji
IV- KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİNİN KURAMSAL BİLEŞENLERİ
A- Genel Olarak
B- Kentsel Yoksulluk
C- Çöküntü Bölgeleri ve Mekânsal Damgalanma
D- “Tehlikeli Sınıflar”: Yoksulların Kontrolü
V- KENTLEŞME, SUÇ VE SOSYOLOJİ
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE KENTLEŞME
I- GENEL OLARAK
II- OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İSTANBUL
A--18. Yüzyıllar
B- İstanbul’un Asayişi ve Göç Hareketleri (15-18. Yüzyıllar)
C-.ve 19. Yüzyıllarda İstanbul’un Mekânsal Yapısının Dönüşümü
D- Osmanlı Modernleşme Sürecinde Kentleşme ve Suç
III- CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE KENTLEŞME
A-3-1950
B-0-1980
1) Gecekondulaşmanın Yaygınlaşması
2) Kentle Bütünleşme Sorunu
C-0’den Bugüne
1) Gecekonduların Dönüşümü
2) Küreselleşme ve “Dünya Kenti İstanbul”
3) “Varoşlar” Söylemi
4) Soylulaştırma ve Kentsel Dönüşüm
5) Yalıtılmış Yerleşimlerde Korunaklı Yaşam
IV- İKİ FARKLI KENTLEŞME
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE KENTLEŞME VE SUÇ
I- GENEL OLARAK
II-0 ÖNCESİ KENTLEŞME VE SUÇ
III-0’DEN SONRA KENTLEŞME VE SUÇ
A- Suç İstatistiklerinin Değerlendirilmesi
B- Türkiye’de Kentleşme ve Suç İlişkisinin Kuramsal Bileşenleri
1) Kentsel Yoksulluk
2) Zorunlu Göç
3) Çöküntü Bölgeleri
4) Tehlikeli Sınıflar: “Varoş Psikopatları”
IV- SUÇUN GERÇEK TABLOSU

SONUÇ
KAYNAKÇA

EKLER
Belge 1: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 12.06.2007 tarihli ilk suç istatistiki talebim
Belge 2: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk talebime 25.06.2007 tarihli cevabı.
Belge 3: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2007 tarihli cevabına ilişik veriler.
Belge 4: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 23.07.2007 tarihli ikinci istatistik talebim.
Belge 5: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikinci istatistik talebime 30.07.2007 tarihli cevabı.

ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER
Şekil 1: Burgess’in Kentsel Büyüme Modeli
Grafik 1:9-2006 Toplam Asayiş Suçları
Grafik 2:8 İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Asayiş Suçu
Tablo 1:3 İllere Göre Asayiş Suçları, 100.000 Kişiye Düşen Suç ve 2001’e Göre Suç Artış Oranı
Grafik 3:3 İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Asayiş Suçu
Grafik 4:8-2003 İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Asayiş Suçu Karşılaştırması
Grafik 5: İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Cinayet (1998)
Grafik 6: İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Irza Geçme Suçu (1998)
Grafik 7: İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Hırsızlık (1998)
Grafik 8: İllere Göre 100.000 Kişiye Düşen Gasp-Soygun (1998)
Grafik 9: Ankara, İstanbul ve İzmir ile Bazı Avrupa Kentlerinin Çeşitli Suçlarda 100.000 Kişiye Düşen Suç Oranlarının Karşılaştırması
Tablo 2:3 İllere Göre Şahsa Karşı Suçlar
Tablo 3:3 İllere Göre Mala Karşı Suçlar
Tablo 4:2-2006 Şahsa Karşı Suçlar
Tablo 5:2-2006 Mala Karşı Suçlar
Tablo 6: İllerin Güvenlik ve Asayiş Riski Açısından Sıralaması
ABSTRACT

Ek Bilgi

Ürün Kodu 133323
Yayın Tarihi 2008 Ocak
Barkod 9789750159930
ISBN 9789750159930
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Serkan Gölbaşı