Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
393
Boyut :
16,0 x 23,0 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054687848
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

39,35 TL

Detayları

"Çalışma, Türkiye'de yeni yeni uygulama alanı bulan bireysel başvuru kurumuna ve bunun neticesinde Türk Anayasa Hukukuna katkı sağlayacak özgün bir eserdir. Bu kitap, bireysel başvuru yolu ve uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgiye erişilebilecek önemli bir kaynaktır"
(Önsöz'den)
Birinci Bölüm
ANAYASA YARGISI VE BİREYSEL BAŞVURU YOLU
A.Bireysel Başvuru Yolunun Anayasa Yargısındaki Konumu
1.Anayasa Yargısının Gelişim Süreci
2.Anayasa Yargısının Şartları
a.Yazılı Anayasanın Varlığı
b.Katı Anayasanın Varlığı
3.Anayasa Yargısı Modelleri
a.Amerikan Modeli Anayasa Yargısı
b.Avrupa Modeli Anayasa Yargısı
4.İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Anayasa Yargısı
B.Bireysel Başvuru Kavramı
1.Bireysel Başvurunun Amacı ve Niteliği
2.Bireysel Başvurunun İşlevleri
a.Bireysel Başvurunun Sübjektif İşlevi
b.Bireysel Başvurunun Objektif İşlevi

İkinci Bölüm

BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN DÜNYADA VE TÜRKİYEDEKİ GELİŞİMİ
A.Bireysel Başvuru Yolunun Dünyadaki Gelişimi
1.Bireysel Başvurunun Avrupa'daki Gelişimi
a.Almanya Federal Cumhuriyeti
b.İspanya Krallığı
c.İsviçre Konfederasyonu
d.Avusturya Cumhuriyeti
e.Macaristan Cumhuriyeti
2.Bireysel Başvurunun Latin Amerika'daki Gelişimi
a.Birleşik Meksika Devletleri
b.Arjantin Cumhuriyeti
c.Brezilya Federal Cumhuriyeti
B.Bireysel Başvuru Yolunun Türkiye'deki Gelişimi
1.Tartışmalar
2.Anayasal Güvenceler
3.Yasal Güvenceler
Üçüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ SÜJESİ VE KONUSU
A.Bireysel Başvuru Hakkının Süjesi
1.Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
a.Gerçek Kişiler
b.Tüzel Kişiler
(1) Kamu Hukuku Tüzel Kişileri
(2) Özel Hukuk Tüzel Kişileri
2.Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olabilme Koşulları
a.Taraf Ehliyeti
b.Dava Ehliyeti
c.Taraf Sıfatı
B.Bireysel Başvurunun Konusu
1.Hak ve Özgürlükler Açısından Bireysel Başvurunun Konusu
a.Anayasa'da Güvence Altına Alınmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Olan Temel Hak ve Özgürlükler
b.Anayasa'da Güvence Altına Alınmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolleri Kapsamında Olan Temel Hak Ve Özgürlükler
2.Kamu Gücü İşlemleri Açısından Bireysel Başvurunun Konusu
a.Genel Olarak
(1) İhlal Kavramı
(2) Kamu Gücü Kavramı
b.Kamu Gücü Tarafından Yapılan İşlemler
(1) Yasama Organı Tarafından Yapılan İşlemler
(2) Yürütme Organı Tarafından Yapılan İşlemler
(3) Yargı Organı Tarafından Yapılan İşlemler
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU YOLUNDA İZLENECEK USUL
A.Genel Olarak
B.Başvuru Mercii
C.Ön İnceleme
1.Bireysel Başvuru Bürosu
2.Bireysel Başvurunun Şekil Şartları
a.Başvuru Harcı ve Adli Yardım
b.Başvuru Formu ve Ekleri
c.Başvurucunun Temsili
d.Başvurunun Süresi ve Mazeret
D.Kabul Edilebilirlik İncelemesi
1.Komisyonların Oluşumu
2.Komisyonların Görev ve Çalışma Usulleri
3.Komisyon Raportörleri
4.Kabul Edilebilirliğin Maddi Şartları
a.Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi
(1) Genel Olarak Kanun Yolları
(2) İkincillik İlkesi
(3) İdari ve Yargısal Başvuru Yolları
b.Başvurucunun Güncel ve Kişisel Bir Hakkının Doğrudan Etkilenmesi
c.Başvurunun Anayasal Açıdan Önem Taşıması
d.Temel Hakların Kapsamının ve Sınırlarının Belirlenmesi Açısından Önem Taşıması ve Başvurucunun Önemli Bir Zarara Uğraması
e.Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması
f.Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması
5.Kabul Edilebilirlik Kararı
E.Esas Hakkındaki İnceleme
1.Esas Hakkındaki İncelemeyi Yapacak Merci
a.Bölümlerin Oluşumu
b.Bölümlerin Görev ve Çalışma Usulleri
c.Bölümlerin Raportörlüğü
2.Esas Hakkındaki İncelemede Uygulanacak Usul Kuralları
a.Dosya Üzerinden İnceleme Yapılması
b.Dosya ve Kararının Adalet Bakanlığına Bildirimi
c.Bilgi ve Belge İsteme
d.Kanun Yolunda Gözetilmesi Gereken Hususlarda İnceleme Yapılmaması
e.Geçici Tedbir Kararı Verilebilmesi
Beşinci Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU SONUCU VERİLEBİLECEK KARARLAR VE ETKİLERİ
A.Bireysel Başvuru Sonucu Verilebilecek Kararlar
1.Hakkın İhlal Edilmediğine Dair Karar
2.İhlal Kararı
a.Genel Olarak
b.Yargılamanın Yenilenmesi
c.Tazminat Ödenmesi
d.Genel Mahkemede Dava Açılması
e.Karşılaştırmalı Anayasa Yargısındaki Durum
3.Düşme Kararı
4.Pilot Karar
B.Kararların İmzalanması, Tebliği, Yayımlanması, Tavzihi ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
C.Kararların Etkileri ve Sonuçları
1.Kararların Etkileri
a.Genel Olarak
b.Temel Hak ve Özgürlükler Üzerindeki Etkisi
2.Kararların Sonuçları
a.Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali
b.Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi
c.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunun Etkin Başvuru Yolu Olarak Kabulü
SONUÇ
KAYNAKÇA
EK: ANAYASA ve AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ile EK PROTOKOLLERİNDE KORUNAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Ek Bilgi

Ürün Kodu 140186
Yayın Tarihi 2013 Nisan
Barkod 9786054687848
ISBN 9786054687848
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ebru Karaman