Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Kadını Şiddete Karşı Koruma Rejimi Kadını Şiddete Karşı Koruma Rejimi

Kadını Şiddete Karşı Koruma Rejimi

Hızlı Gözat

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Kapsamında
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
174
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750264658

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

Şiddet, şiddete uğrayan kadınların hakları ve bu hakların temelleri yıllar boyunca tartışılmıştır. Son zamanlarda ülkemizde de İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi) çerçevesinde düzenlenen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, daha iyi anlaşılması için söz konusu yasa irdelenmiş, İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapılarak olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmeye çalışılmış, ayrıca kadına yönelik şiddetin nedenlerine, şiddet türlerine ve bu konuyla bağlantısı olan aile, ataerkillik ile toplumsal cinsiyet kavramlarına değinilmiştir. Yargı kararlarına da başvurularak Türk yargısının kadına bakış açısı değerlendirilmiştir. Görünen o ki, kadınların doğuştan sahip oldukları hakları kullanabilmeleri, toplumsal cinsiyet rollerinden kurtularak erkeklerle eşit şekilde yaşayabilmeleri için mücadeleleri devam etmelidir. Ayrıca, yasa koyucu ve yasa uygulayıcılarının da eril düşünceden sıyrılarak insan hakları odaklı çalışmaları kadına karşı şiddetin önlenmesinde yol gösterici olacaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Aile ve İlgili Kavramlar, Şiddetin Tanımı, Şiddet Türleri ve Aile İçi Şiddete İlişkin Kavramlar
6284 Sayılı Yasanın Amacı, Uygulanma Usulü, Temel İlkeleri ve Tanımlar
6284 Sayılı Yasada Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler
Yargı Kararlarında Kadına Karşı Şiddet

İçindekiler

Teşekkür 7
Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
AİLE VE İLGİLİ KAVRAMLAR, ŞİDDETİN TANIMI, ŞİDDET TÜRLERİ VE AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN KAVRAMLAR
1.1. AİLE VE İLGİLİ KAVRAMLAR 17
1.2. ŞİDDETİN TANIMI 27
1.3. ŞİDDET TÜRLERİ 30
1.3. EV İÇİ ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDET KAVRAMLARI 36
1.4. ŞİDDETİN NEDENLERİ 38
1.4.1. Ekonomik Nedenler 38
1.4.2. Bireysel Nedenler 39
1.4.3. Toplumsal Nedenler 40
İkinci Bölüm
6284 SAYILI YASANIN AMACI, UYGULANMA USULÜ,
TEMEL İLKELERİ VE TANIMLAR
2.1. 6284 SAYILI YASANIN AMACI 47
2.2. 6284 SAYILI YASANIN UYGULANMA USULÜ VE TEMEL İLKELERİ 50
2.2.1. 6284 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasında Göz Önüne Alınacak Hukuki Düzenlemeler 51
2.2.1.1. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler 51
2.2.1.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 52
2.2.1.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 53
2.2.1.2.3. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW) 54
2.2.1.2.4. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 56
2.2.1.2.5. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Belgeleri 56
2.2.1.2. Anayasa (1982) 57
2.2.1.3. Yürürlükteki Diğer Hukuki Düzenlemeler 60
2.2.2. 6284 Sayılı Yasa’nın Temel İlkeleri 62
2.3. 6284 SAYILI YASADAKİ TANIMLAR 66
2.3.1. Bakanlık 66
2.3.2. Hakim 67
2.3.3. Şiddet Mağduru 68
2.3.4. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 69
2.3.5. Şiddet Uygulayan 74
2.3.6. Tedbir Kararı 75
Üçüncü Bölüm
6284 SAYILI YASADA KORUYUCU VE
ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
3.1. TEDBİR KARARININ VERİLMESİ, TEBLİĞİ VE GİZLİLİĞİ 77
3.2. TEDBİR KARARININ BİLDİRİMİ VE UYGULANMASI 82
3.3. İHBAR 84
3.4. TEDBİR KARARINA İTİRAZ 86
3.5. TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK 87
3.6. MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI 88
3.6.1. Barınma Yeri Sağlanması 89
3.6.2. Geçici Maddi Yardım Yapılması 94
3.6.3. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi 95
3.6.4. Geçici Koruma Altına Alınması 97
3.6.5. Kreş İmkânının Sağlanması 98
3.6.6. Benzer Koruyucu Tedbir Kararları 100
3.7. HAKİM TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI 100
3.7.1. İşyerinin Değiştirilmesi 100
3.7.2. Ayrı Yerleşim Yeri Belirlenmesi 101
3.7.3. Aile Konutu Şerhi Konulması 102
3.7.4. Kimlik ve İlgili Diğer Bilgi ve Belgelerinin Değiştirilmesi 103
3.7.5. Benzer Koruyucu Tedbir Kararları 104
3.8. KOLLUK AMİRİ TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI 104
3.9. HÂKİM TARAFINDAN VERİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI 105
3.9.1. Mağdura Yönelik Söz ve Davranışlarda Bulunulmaması 106
3.9.2. Uzaklaştırma ve Müşterek Konutun Korunana Tahsis Edilmesi 107
3.9.3. Korunan Kişilere Yaklaşılmaması 107
3.9.4. Çocukla Kişisel İlişkinin Sınırlandırılması Ya Da Tümüyle Kaldırılması 108
3.9.5. Korunan Kişinin, Yakınlarına, Tanıklarına ve Çocuklarına Yaklaşılmaması 110
3.9.6. Korunan Kişinin Şahsi Eşyalarına ve Ev Eşyalarına Zarar Verilmemesi 110
3.9.7. Korunan Kişinin İletişim Araçlarıyla veya Sair Surette Rahatsız Edilmemesi 111
3.9.8. Kanunen İzin Verilen Silahların Kolluğa Teslim Edilmesi 111
3.9.9. Silahın Görevli Olunan Kamu Kurumuna Teslim Edilmesi 113
3.9.10. Korunan Kişilerin Bulundukları Yerlerde Alkol Ya Da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmaması 114
3.9.11. Muayene ve Tedavinin Sağlanması 115
3.9.12. Nafakaya hükmedilmesi 116
3.9.13. Benzer koruyucu tedbirler 117
3.10. KOLLUK AMİRİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI 118
3.11. 6284 SAYILI YASA İLE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN BENZER HÜKÜMLERİ 119
3.11.1. İstanbul Sözleşmesi 16. Maddesi – Önleyici Müdahale ve Tedavi Programları 119
3.11.2. İstanbul Sözleşmesi 20. Maddesi – Genel Destek Hizmetleri 120
3.11.3. İstanbul Sözleşmesi 21. Maddesi – Bireysel/Toplu Şikayette Destek 124
3.11.4. İstanbul Sözleşmesi 26. Maddesi – Çocuk Tanıklar İçin Koruma ve Destek 125
3.11.5. İstanbul Sözleşmesi 29. Maddesi – Hukuk Davaları ve Başvuru Yolları 126
3.11.6. İstanbul Sözleşmesi 31. Maddesi – Vesayet, Ziyaret Hakları ve Güvenlik 126
3.11.7. İstanbul Sözleşmesi 45. Maddesi – Yaptırımlar ve Önlemler 127
3.11.8. İstanbul Sözleşmesi 52. Maddesi – Acil Durumda Uzaklaştırma Kararları 128
3.11.9. İstanbul Sözleşmesi 53. Maddesi – Kısıtlama veya Koruma Kararları 129
3.11.10. İstanbul Sözleşmesi 56. Maddesi – Koruma Önlemleri 130
Dördüncü Bölüm
YARGI KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET
4.1. YARGITAY KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET 133
4.2. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET 139
4.3. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA KADINA KARŞI ŞİDDET 149
Sonuç ve Değerlendirme 157
Kaynaklar 163
Kavramlar Dizini 173

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155258
Yayın Tarihi 2021 Ocak
Barkod 9789750264658
ISBN 9789750264658
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gülaser Çelik Bilgin