Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Kadın Cinayeti Suçu (Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla) None Kadın Cinayeti Suçu (Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla)

Kadın Cinayeti Suçu (Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla)

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
466
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786254322068
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

285,00 TL

Detayları

Kadın cinayeti, 2000'li yılların ortalarından itibaren Latin Amerika devletleri ceza kanunlarında suç tipi olarak düzenlenmeye başlamış ve ceza hukuku boyutu, bu bölgenin ötesinde uluslararası ilgiyle karşılaşmıştır. Kadın cinayeti hakkında yapılan çoğu çalışma, kısmen kriminoloji ama daha ziyade sosyoloji ve hatta antropoloji alanlarındadır. Bu durum, kadın cinayeti olgusunun, ceza hukukunun geleneksel şemaları içerisinde değerlendirilmesi bakımından zorluklar barındırır. Bununla birlikte söz konusu alanlar incelenmeksizin, kadın cinayetinin bağımsız suç tipi olmasına yönelik tartışmalar anlaşılamaz. Zira tüm kadın cinayetleri, kadın öldürmelerin içerisinde tasnif edilir, ama tüm kadın öldürmeler kadın cinayeti değildir. Kadın cinayetini, sadece sosyolojik/politik bir olgu olarak kabul etmek, suçla mücadelede yeterli olmadığı gibi ceza hukuku kapsamında da tartışmayı kadının öldürülmesine verilecek ceza miktarının azlığına indirgememek gerekir. Kadın cinayeti, ceza hukuku kavram ve kurumlarıyla ele alınmalıdır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKU-KRİMİNOLOJİ İLİŞKİSİ VE KADIN CİNAYETİ
I. CEZA HUKUKUNUN KURUCU İŞLEVİ, SINIRLARI VE AŞIRILIĞI SORUNU
II. CEZA HUKUKU- KRİMİNOLOJİ İLİŞKİSİ
III. SUÇ BİLİMİ OLARAK CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ
IV. CEZA DOGMATİĞİ-KRİMİNOLOJİ İLİŞKİSİ
V. CEZA HUKUKU VE KADIN MAĞDURİYETİ
A. CEZA HUKUKU KADIN CİNAYETLERİNİ BİTİRİR Mİ?
B. CEZAİ POPÜLİZM, MAĞDUR CEZA HUKUKU, SEMBOLİK CEZA HUKUKU VE KADIN CİNAYETİ
C. CEZA HUKUKUNUN ACİL KULLANIMI VE KADIN CİNAYETLERİ
D. KADIN CİNAYETLERİNDE YAYGIN FAİL ALGISI
E. ARA SONUÇ: CEZA HUKUKUNUN KADIN CİNAYETLERİNE MÜDAHALESİ ZORUNLULUKTUR

İKİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL VE KRİMİNOLOJİK ÇERÇEVE
I. TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET BİÇİMİ OLARAK KADIN CİNAYETİ
A. GENEL OLARAK
B. TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI
C. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
D. TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET
E. KADINA YÖNELİK AİLE/EV İÇİ ŞİDDET
II. KADIN KIRIM VE KADIN CİNAYETİ KAVRAMLARI
A. GENEL OLARAK
B. "KADIN KIRIM" VE "KADIN CİNAYETİ" KAVRAMLARININ TARİHSEL OLARAK ORTAYA ÇIKIŞI
C. KADIN CİNAYETİ/KIRIMI KAVRAMINA İTİRAZLAR VE İTİRAZA CEVAPLAR
D. KADIN KIRIM
E. KADIN CİNAYETİ KAVRAMI TERCİHİ
F. CEZA HUKUKU KAVRAMI OLARAK KADIN CİNAYETİ
G. KADIN CİNAYETİ BAĞIMSIZ BİR SUÇ OLARAK KABUL EDİLMELİDİR
H. KADIN CİNAYETİNİN KADIN ÖLDÜRMEDEN FARKI
I. BENZER KAVRAMLAR VE KADIN CİNAYETİ: YAKINLIKLAR VE FARKLILIKLAR
J. KADIN CİNAYETİ FAİLİNİN KRİMİNOLOJİK TASNİFİ
K. KADIN CİNAYETİ FAİLİNİN SUÇA BAKIŞI
L. BM İSTATİSTİKLERİ VE KADIN CİNAYETLERİ
M. KADIN CİNAYETLERİYLE MÜCADELEDE BM ÖNERİLERİ
III. KADIN CİNAYETLERİNDE TASNİF
A. GENEL OLARAK
B. TASNİF ÇABALARI
C. EKOLOJİK MODEL ÇERÇEVESİNDE KADIN CİNAYETİ
D. KADIN İNTİHARLARI VE KADIN KIRIM/KADIN CİNAYETİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE: ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
I. KADINLARIN KORUNMASI, TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET VE KADIN CİNAYETLERİ HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BEYANNAMELERİ VE SÖZLEŞMELER
A. GENEL OLARAK: KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN ROLÜ
B. ULUSLARARASI HUKUKUN KADIN CİNAYETİ BOYUTUYLA CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ
C. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'NİN 'ZAYIF' KORUMASINDAN CEDAW'IN 'GÜÇLÜ' KORUMASINA
D. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASINA DAİR BİLDİRGE VE DÖRDÜNCÜ KADIN KONFERANSI
E. KADIN CİNAYETİ KAVRAMININ ULUSLARARASI BİLDİRGE VE METİNLERDE KULLANILMAYA BAŞLANMASI
F. DİĞER ULUSLARARASI METİNLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SUÇ TİPİ OLARAK KADIN CİNAYETİ DÜZENLEMELERİ
I. GENEL ÇERÇEVE
II. KOSTA RİKA
A. GENEL OLARAK
B. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN SUÇ SAYILMASINA DAİR KANUN
C. UYGULAMA VE TARTIŞMALAR
D. DEĞERLENDİRME
III. KOLOMBİYA
A. GENEL OLARAK
B. KOLOMBİYA CEZA KANUNU'NDA KADIN CİNAYETİ SUÇU
IV. ŞİLİ
A. GENEL OLARAK
B. ŞİLİ CEZA KANUNU'NDA KADIN CİNAYETİ SUÇU
C. ŞİLİ UYGULAMASINA DAİR GÖZLEM
V. GUATEMALA
A. GENEL OLARAK
B. GUATEMALA MEVZUATINDA KADIN CİNAYETİ SUÇU
C. DEĞERLENDİRME
VI. MEKSİKA
A. GENEL OLARAK
B. MEKSİKA MEVZUATINDA KADIN CİNAYETİ SUÇU
C. DEĞERLENDİRME
VII. BREZİLYA
VIII. ARJANTİN
IX. HONDURAS
X. NİKARAGUA
XI. BOLİVYA
XII. PERU
XIII. AYRIK BİR ÖRNEK İSPANYA
A. GENEL OLARAK
B. TOPLUMSAL CİNSİYET ŞİDDETİNE KARŞI KAPSAMLI KORUMA TEDBİRLERİ HAKKINDA KANUN
C. İSPANYA ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TUTUMU VE TARTIŞMALAR
XIV. SUÇ TİPİ OLARAK KADIN CİNAYETİ MEVZUATLARINA TOPLU BAKIŞ
A. GENEL OLARAK
B. GÖZLEMEVLERİ- VERİ TOPLAMA- PROFESYONELLERİN EĞİTİMİ
C. ARA SONUÇ

BEŞİNCİ BÖLÜM
SUÇ TEORİSİ KAPSAMINDA KADIN CİNAYETİ SUÇUYLA İLİŞKİLİ HUSUSLAR
I. GENEL OLARAK
II. CEZA HUKUKU BOYUTUNDA KADIN CİNAYETİ SUÇ TİPİ OLUŞTURULMASINA İTİRAZLAR
III. CEZA HUKUKU BOYUTUNDA KADIN CİNAYETİ SUÇ TİPİ OLUŞTURULMASINA İTİRAZLARA VERİLEN CEVAPLAR
IV. KADIN CİNAYETİ SUÇUNDA TİPİKLİK/KANUNİLİK BAKIMINDAN SÖZ KONUSU OLABİLECEK SORUNLAR
A. GENEL OLARAK
B. KADIN OLMAK NEDENİYLE ÖLDÜRÜLME
V. KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ BAKIMINDAN KADIN CİNAYETİ SUÇU
A. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA GENEL ÇERÇEVE
B. KADIN CİNAYETİ VE EŞİTLİK TARTIŞMALARI
VI. KADIN CİNAYETİ SUÇUNDA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER
A. GENEL OLARAK
B. KENDİNE MAHSUS KORUNAN HUKUKSAL DEĞER
VII. KADIN CİNAYETİ SUÇUNDA FAİL
VIII. KADIN CİNAYETİ SUÇUNDA MAĞDUR
IX. KADIN CİNAYETİ SUÇUNUN MADDİ KONUSU
X. KADIN CİNAYETİ SUÇUNDA FİİL
XI. KADIN CİNAYETİ SUÇUNDA MANEVİ UNSUR
XII. KADIN CİNAYETİ SUÇUNA TEŞEBBÜS
XIII. KADIN CİNAYETİNE YÖNELİK YARALAMA
XIV. KADIN CİNAYETİ SUÇUNDA İÇTİMA
XV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER KAPSAMINDA KADIN CİNAYETİ SUÇU
A. GENEL OLARAK
B. İNGİLTERE VE GALLER: HAKSIZ TAHRİK VE KADIN CİNAYETİ
C. AVUSTURALYA: HAKSIZ TAHRİK VE KADIN CİNAYETİ
D. KADIN CİNAYETLERİ BAKIMINDAN HAKSIZ TAHRİK
E. DUYGUSAL ÜZÜNTÜ HALİ-KISKANÇLIK KAPSAMINDA KADIN CİNAYETİ
XVI. GENEL BİR AĞIRLAŞTIRICI NEDEN OLARAK NEFRET SUÇU KAPSAMINDA KADIN CİNAYETİ SUÇU
A. GENEL OLARAK
B. TOPLUMSAL CİNSİYET NEDENİYLE İŞLENEN SUÇLARIN, NEFRET SUÇU KAPSAMINDA ELE ALINAMAYACAĞI GÖRÜŞÜ
C. TOPLUMSAL CİNSİYET NEDENİYLE İŞLENEN SUÇLARIN, NEFRET SUÇU KAPSAMINDA ELE ALINABİLECEĞİ GÖRÜŞÜ
D. KARMA YAKLAŞIM
E. DEĞERLENDİRME
XVII. KADIN CİNAYETLERİNDE CEZASIZLIK (HALİ) SORUNU
XVIII. BİR ÖNERİ OLARAK KADIN CİNAYETİ SUÇU
SONUÇ

KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159339
Yayın Tarihi 2022 Ağustos
Barkod 9786254322068
ISBN 9786254322068
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ozan Ercan Taşkın